EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2015-11-27 Aldizkari honetan argitaratua: 2015227

EBAZPENA, 2015eko azaroaren 26koa, Gazteria eta Kiroletako Zuzendariarena, Kirol-klub eta kirol-elkarteen ekainaren 22ko 163/2010 Dekretuko aginduetarako egokitzapena burutu ez duten kirol-klub eta kirol-elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoko kirol erakundeen erregistroan egindako inskripzioak ofizioz ezeztatzeko prozeduraren entzunaldi-izapidea hasi eta irekitzen duena.

Xedapenaren data: 2015-11-26
Hurrenkenaren zenbakia: 201505079
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2010/07/12an argitaratutako 2010/06/22ko 201000163 DEKRETUA

AURREKARIAK
Lehenengoa.– Kirol-klub eta kirol-elkarteen ekainaren 22ko 163/2010 bidez Dekretuaren (132. zenbakidun EHAA, 2010eko uztailaren 12koa), Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea garatzen da, dagoeneko indargabeturik dagoen Kultura Fisiko eta Kirolari buruzko otsailaren 19ko 5/1988 Legeko oinarrien arabera onartutako Kirol-kluben eta kirol-elkarteen eraketa eta funtzionamendua arautzeko otsailaren 14ko 29/1989 Dekretua ordeztuz.
Bigarrena.– 163/2010 Dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Bertan, Lehen Xedapen Iragankorrean, urtebeteko epea ematen zaie kirol-klubei eta kirol-elkarteei beren estatutuak araudi berrira egokitzeko, eta, adierazten denez, bi urteren buruan egokitzapena egiten ez bada, erregistroko inskripzioa ezeztatu egingo da ofizioz.
Hirugarrena.– Erregistroan onartu eta inskribatzeko estatutu berriak aurkeztu dituzten kirol-klub eta kirol-elkarte kopurua kontuan hartuz, eta dagozkion espedienteak kudeatu ahal izateko nahiko baliabide ez dagoela ikusirik, gaurdaino ezinezkoa izan da araudi berrirako egokitzapena burutu ez duten erakundeen erregistroko inskripzioak ofizioz ezeztatzea.
Laugarrena.– Kirol-erakundeen Erregistroko U75B informatika-aplikazioak erakusten dituen datuen arabera, hiru mila kirol-klub eta kirol-elkarte inguru dira egokitzapena aurkeztu ez dutenak eta, horrenbestez, horien erregistroko inskripzioa ofizioz ezeztatzeko prozedura izapidetu behar da.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
Lehenengoa.– Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 39. artikuluan zehazten denez, Kirol Erakundeen Erregistroa Euskal Autonomoa Erkidegoan helbideratuta dauden kirol-erakundeen inskripzioak egitea helburu duen zerbitzu bat da, eta kirol arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailera dago atxikita organikoki.
Gaur egun, eskumen hori Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari dagokio. Horrela adierazten da, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 10. artikuluan.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 28. artikuluak Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari esleitzen dio, saileko zuzendaritzei dagozkien funtzio orokorrekin batera, Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroa zuzendu eta kudeatzeko funtzioa (p idatzi-zatia).
Horren ondorioz, Gazteria eta Kiroletako zuzendariari dagokio kirol-erakundeak inskribatzea erabakitzeko eskumena, eta bai Erregistro horretako inskripzioak ezeztatzekoa ere.
Bigarrena.– Aurrekarietan adierazi den moduan, kirol-klubei eta kirol-elkarteei buruzko ekainaren 22ko 163/2010 Dekretuaren Lehen Xedapen Iragankorrean, hirugarren atalean adierazten denez, Dekretua indarrean sartzen denetik bi urteko epea igaro ondoren, nortasun juridikodun kirol-elkarteek dekretu honetara egokitzeko betebeharrak bete ez badituzte, erregistroan duten inskripzioa ofizioz ezeztatuko da.
Egun honetan, Kirol-erakundeen Erregistroko informatika-aplikazioak erakusten dituen datuen arabera, eranskinean zerrendatzen diren kirol-klub eta kirol-elkarteek ez dute egokitzapen hori burutu, horrenbestez, horien erregistroko inskripzioa ofizioz ezeztatzeko prozedura izapidetu behar da.
Hirugarrena.– Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 84. artikuluaren arabera, interesdunei entzunaldi-izapidea onartu behar zaie erregistrotik ezeztatzeko prozedura ebaztea adostu aurretik.
Laugarrena.– Ebazpen hori jakinarazteari dagokionez, organo honek uste duenez, interes publikoko arrazoien bidez justifikatzen da jakinarazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz egitea, erakunde bakoitzari pertsonalki jakinarazteaz gain Erregistroan agertzen den helbidea baliatuz.
Ulertzen dugu hartako bazkide diren pertsona guztiak izan daitezkeela interesdun erregistroko inskripzioak ezeztatzeko prozeduran eta Kirol-erakundeen Erregistroan ez dira agertzen erakunde horietako guztietako kideen harremanetarako datuak jakinarazpena indibidualki egin ahal izateko.
Horri dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58.6 artikuluan adierazten denez: «Jakinarazpenaren ordez argitalpenera jo daiteke, hurrengo artikuluan ezarritako moduan, eta ondorio berak izango ditu kasu hauetan:
a) Zehaztu gabeko hartzaile-talde bati zuzendutako egintza denean, edo, administrazioaren iritziz, interesdun bakar bati zuzendutako jakinarazpenak bermatzen ez duenean denei jakinarazi zaiela; azken kasu horretan, jakinarazpenaren osagarri izango da argitalpena».
Aurrekoaren arabera,
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Eranskinean zerrendatzen diren kirol-klub eta kirol-elkarteek Euskadiko Erakundeen Erregistroan duten inskripzioa ofizioz ezeztatzeko prozedura abiatzea, kirol-klubei eta kirol-elkarteei buruzko ekainaren 22ko 163/2010 Dekretuko aginduetara egokitzapena ez egiteagatik.
Bigarrena.– Erregistrotik ezeztatzeko prozeduraren xede diren erakunde horiei, nahiz interesdun modura har daitezkeen gainerako pertsonei, hamabost eguneko epea ematea arrazoibideak eman edota Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz) inskribatuta mantendu ahal izateko dagokion dokumentazioa aurkezteko, jakinarazpen pertsonala egin edo Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Hala egin ezean, inskripzioa ezeztatu eta espedientea ebatzi egingo da.
Hirugarrena.– Jakinaraztea kirol-klub edo kirol-elkarte bat erregistrotik ezezteak ez dakarrela hura desagerraraztea. Horrenbestez, edozein momentutan erregistroan inskribatzeko eskaera egin ahal izango da.
Laugarrena.– Ezeztatzeko prozeduraren xede diren erakundeei ebazpen honen berri ematea Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroan egoitza sozial modura agertzen den helbidea erabiliz.
Bosgarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Ebazpen honen edukia argitaratzea, interesdun izan daitezkeen pertsona guztiei jakinaraztea bermatze aldera.
Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 26a.
El Director de Juventud y Deportes,
JON REDONDO LERTXUNDI.
ERANSKINA
Kirol entitatearen izena
A. de Cazadores Tolosa
A. de Montaña Ortze
A. Fomento Cult.Renteria
A. Gu Euskaldunok
A. Mariaren Bihotza
A. Pilotos Vascos
A. VV. Galtzaraborda
A. Xapi
A.A. Marciales Nei Chuan
A.C.I.-Asoc.Ciclot.Inter
A.D. «Zapa 100» de Escalada
A.D. A Brasileira
A.D. A. Pesca Grup-Iberdrola
A.D. A. VV. San Martin
A.D. A.C. Amigos de China Y’Iu Ch’Ing
A.D. A.C.D. Ibarbide San Patricio
A.D. AA.VV. Beraun
A.D. Abetxuko Ekaitza K.E.
A.D. Abriendo Deportes
A.D. Academia Aritza
A.D. Acualan
A.D. Acuchillados Juber
A.D. Adepol Portugalete Atletismo
A.D. Adiskideak
A.D. Adurza
A.D. Afa
A.D. Agr.Alavesa.Dep.Todos
A.D. Ahalguztidun de Futbol de Gasteiz
A.D. Aiarako Suhiltzaile T.
A.D. Aikidokas Gipuzkoa
A.D. Ajedrez Asociacion Cultural R. Herriko Laguna
A.D. Aje-Griña
A.D. Akaby de Gimnasia
A.D. Aker Beltza
A.D. Alaiak
A.D. Alatxi
A.D. Alavesa de Aerobic
A.D. Aldaketa
A.D. Alferrak Zaldiaran
A.D. Almosport
A.D. Altzaga Ikastola
A.D. Altzako Futbol-Sala F.
A.D. Amaia
A.D. Amarica
A.D. Amigos Hipica y Ecologia
A.D. Amigos Perros M.Conti
A.D. Amigos Perros M.Ingle
A.D. Amor Misericord.Coami
A.D. Andoain Ondarreta
A.D. Antiguo Golf
A.D. Antiguos Alumnos Zurbaran
A.D. Antiguotarrak
A.D. Antoniana-Gaztedi
A.D. Antoñana
A.D. Antxeta S. Deportiva
A.D. Araba Etxea
A.D. Araba Haizea
A.D. Arabako Errioxa
A.D. Arabako Gorrak
A.D. Arabarrak Taldea
A.D. Aranalde Boxeo Elkarte
A.D. Aranbide
A.D. Arantzabela
A.D. Arauko
A.D. Arditurri Areto Futbola
A.D. Aritza
A.D. Arkitze
A.D. Arqueros de Basauri
A.D. Arqueros de Intxaurrondo
A.D. Arqueros Vascos Bilbao
A.D. Arrano
A.D. Arrasate Kirol Proiektua
A.D. Arrats
A.D. Arrigorriagako Xake
A.D. Artea Kirol Kultur
A.D. Artistas Sheng Biao
A.D. Artzaren Indarra
A.D. Aso. C. Jubilados Gorbea
A.D. Asoc. Acuatico Dptva
A.D. Asoc. Cultural y Deportiva Gela Pedagogikoa
A.D. Asoc. Padres I.E.M.M. Canciller Ayala
A.D. Asoc. Prensa Dptva. Arab
A.D. Asoc.C.D. Zornostegi
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Eskuba Balonma
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Indar Beltza
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Irauli de Futb
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Jaketon Sub
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Jimador de Bal
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Kideak
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Kinittoss de F
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Latxio de Futb
A.D. Asociacion Cultural Deportiva Zanzibar de Ba
A.D. Asociacion de Ecuatorianos Residentes en Vit
A.D. Asociacion de Vecinos Errota Zaharra
A.D. Asociación de Veteranos del C.D. Galdakao Sa
A.D. Asociacion Padres del Colegio Ntra. Sra. de La M
A.D. Asociacion Vasca de Pool
A.D. Atangarro Soka-Tira
A.D. Atarrabi K.E.
A.D. Athletic Abetxuko
A.D. Atletico Arriaga
A.D. Atletico Errekaleor
A.D. Atletico Vitoria
A.D. Auto Escuela Alava
A.D. Autoescuela Olarizu de Futbol-Sala
A.D. Automoviles Baskonia
A.D. Ayala Encartaciones
A.D. Ayete
A.D. B. Gallarta
A.D. Babilon Etxea
A.D. Badaia Kirol Taldea
A.D. Badminton Arriaga
A.D. Badminton Txapeldun
A.D. Bagera K.E.
A.D. Baleak Areto Futbola T
A.D. Baloncesto Ampa Samaniego-Arica Vitoria
A.D. Baloncesto Colegio Azkorri Ikastetxea Getxo
A.D. Baloncesto Iratxo Txiki Taldea, Asociación Ti
A.D. Bananas
A.D. Bar «Zirika Taberna»
A.D. Bar Alba
A.D. Bar Atebi
A.D. Bar Bermejo
A.D. Bar Biltoki
A.D. Bar Bizkaia
A.D. Bar Caracas
A.D. Bar Chuchi
A.D. Bar Deba
A.D. Bar Diamante
A.D. Bar Dolar de Futbol-Sala
A.D. Bar Donosti
A.D. Bar El Comic
A.D. Bar Gonzalez
A.D. Bar Irati Futbol-Sala
A.D. Bar J.M.
A.D. Bar La Rampa
A.D. Bar Lemar
A.D. Bar Los Castillos
A.D. Bar Marino
A.D. Bar Marley
A.D. Bar Miguel
A.D. Bar Nºk
A.D. Bar Rasta de Futbol-Sala de Gasteiz
A.D. Bar Rincon de Loix
A.D. Bar The Doors
A.D. Bar Txukun
A.D. Bar Verin
A.D. Barua Urretxindorra
A.D. Basajaunak
A.D. Basoa
A.D. Bayer Esmaltes
A.D. Bazabal Mendi Taldea
A.D. Beasain Areto Futbol T
A.D. Beltxas
A.D. Berangoko Ehiza Elkartea
A.D. Berantevilla
A.D. Bergarako Arkulariak
A.D. Bermeoko Karate Elkartea
A.D. Bernedo
A.D. Berriak
A.D. Bertzuri
A.D. Beti Blai de Water-Polo
A.D. Betiko Jokoa
A.D. Bfa
A.D. Bide Gorri
A.D. Bide Mendi
A.D. Bike & Bike
A.D. Bilar
A.D. Bilbao Shorinji Kempo
A.D. Binary
A.D. Binatxas
A.D. Bizkaia Txirrindulari Ekartea
A.D. Boixos Nois
A.D. Bolen
A.D. Bolin Gasteiz
A.D. Bolueta
A.D. Bomberos-Sub
A.D. Boriñaur-Inst.Zaraobe
A.D. C.A.S. Azkuene
A.D. C.Acenor
A.D. C.Asturiano Covadong
A.D. Caballerizas Bikuña
A.D. Cafe-Bar Mikeldi
A.D. Cafeteria Glass
A.D. Cafeteria Itaca
A.D. Cafeterias Lopidana
A.D. Caldereria Herval
A.D. Calzados Isabel
A.D. Cambas
A.D. Casa Castilla y Leon
A.D. Caza Karria de Corro
A.D. Ceinpro
A.D. Centro Idiomas O’clock
A.D. Centro y Escuela Deportes Aeronauticos de Eus
A.D. Cho Oyu
A.D. Ciclismo Schwinn Cycling Club Norte de Bilba
A.D. Ciclista Fundacion Inst. Kaiku para la Salud
A.D. Ciclista Gasnalsa de Vitoria-Gasteiz
A.D. Club de Tenis Igara
A.D. Club Hipico Dukiena de Berriz
A.D. Cocinas Urarte Areto Futbola
A.D. Colegio Abogados Alava
A.D. Colegio de Ingenieros Industriales de Alava
A.D. Componentes Neuma.Smc
A.D. Compostela Futbol Sala
A.D. Construc.Villarqui
A.D. Construcciones Gomez
A.D. Construcciones Riazor
A.D. Copacabana
A.D. Cougars
A.D. Crd Orduña Mountain B.
A.D. Crucasa
A.D. Cubitos Bugy-Bugy
A.D. Cultural/Recreativa Peña Athletic Piru Gainza
A.D. Dallas
A.D. Datavi
A.D. de Ajedrez Herri Oxtomilak de Alonsotegi A.R.
A.D. de Automovilismo Club Recreativo Bidasoa Txin
A.D. de Baloncesto Asociacion Cultural D. de Riber
A.D. de Baloncesto Kron, Asociación Cultural Depo
A.D. de Bolos de Abechuco
A.D. de Caza Algora
A.D. de Caza San Isidro
A.D. de Caza Soremak
A.D. de Caza y Pesca Kuartango
A.D. de Ciclismo Gasteiz Lakua XIII
A.D. de Cometistas Lau Haizetara de Alava
A.D. de Deportes de Invierno I. Marketing del Pais
A.D. de Futbol Biluts de Bilbao
A.D. de Futbol Gallartako Gazte Indarra
A.D. de Futbol Hoberenak de Integracion Social De
A.D. de Futbol Luasteya
A.D. de Futbol Mugimenduan Erreka-Ortuko Kultur E
A.D. de Futbol Sala Aramar de Oiartzun
A.D. de Futbol Sala Ixuri de Vitoria-Gasteiz
A.D. de Futbol Senevasca de Bilbao
A.D. de Futbol Valencia C.F. 511 de Bilbao
A.D. de Futbol-Sala Aupatx de Vitoria-Gasteiz
A.D. de Futbol-Sala Dardara de Gasteiz
A.D. de Futbol-Sala No Name Ariznavarra
A.D. de Futbol-Sala Transportes y Montajes Jomar
A.D. de Gimnasia Las Arañas Peludas
A.D. de Golf del Colegio Nazareth de Gasteiz, Aso
A.D. de Golf Goiburu-Andoain Degotour
A.D. de Judo Asociacion de Expertos en Proteccion
A.D. de Karate Armentxo, Asociacion de Padres y Mad
A.D. de Karate Asociacion Alavesa de Silat Murid
A.D. de Karate Euzkadi de Cultura Oriental
A.D. de la Asociacion Patin Bilbaino
A.D. de Montaña Hezi-Zerb Educacion y Servicios
A.D. de Montaña Inguma Gasteak de Vitoria-Gasteiz
A.D. de Montaña Urdaibaiko Perretxikozaleak de Ge
A.D. de Padel Loiuko Lagunak Kultur eta Kirol Elk
A.D. de Patinaje a Rripar Txingudiko Skate Elkarte
A.D. de Pelota Vasca Pelotazales Vieja Guardia
A.D. de Pesca Bass Vitoria
A.D. de Piragüismo Kayak- Asociacion Vasca de Agu
A.D. de Piragüismo Txanpa Kayak K.E. de Zarautz
A.D. de Vuelo U.L.M. Halcon de Bilbao
A.D. Dec.Baños Judizmendi
A.D. Decoracion Zuriñe
A.D. Dekoluis de Futbol Sala
A.D. Denok Batera
A.D. Deporte para Minusvalidos «Asvar»
A.D. Deporte para Minusvalidos Gautena de Donost
A.D. Deportes Aereos Unaf de Orduña
A.D. Deportes de Invierno A.R.D. Hamazazpi
A.D. Deportes de Invierno Asoc. Cult. Dva. Hotza
A.D. Deportes de Invierno Asociacion Juvenil de S
A.D. Diemi Futbol-Sala
A.D. Dojo Donostia Shorinji Kempo
A.D. Don Pimpon de Gasteiz de Tenis de Mesa
A.D. Donosti Espeleologia Taldea
A.D. Donostiako Gehitu Mendi Kirol Elkartea
A.D. Donostiarra de Futbol
A.D. Donosti-Gain
A.D. Donuts
A.D. Dribling Basketball C
A.D. Eagles
A.D. Ehari Okerrak
A.D. Ehiztariak
A.D. Eibarko Euskal Jokoak
A.D. Eider de Motonautica
A.D. Ekain Zaltegia
A.D. El Cuervo
A.D. El Defensor de Deportista
A.D. El Eslabon
A.D. El Gallo
A.D. El Pilar-Gure
A.D. Electricidad Basatxi
A.D. Electricidad Izgar
A.D. Elizatxo Ikastolako Leoka Gurasoen Elkartea
A.D. Elkai - Vitoria-Gasteiz
A.D. Elkarlan
A.D. Elkarrekin
A.D. Elorriaga
A.D. Elvillar
A.D. Enerio Kultur Elkar
A.D. Epetxa
A.D. Epka
A.D. Erdikoak
A.D. Eskontrilla
A.D. Esloi Informatica
A.D. Esqui Oyón-Oion
A.D. Estarrona
A.D. Etorkizuna Aialako Futbol Taldea
A.D. Euroyale
A.D. Euskadiko Hoberenak Igeri
A.D. Euskararako Elkartea
A.D. Euskarians Rugby
A.D. Euskirol
A.D. Eutsi Kirol Elkartea
A.D. Extraviados
A.D. Extremeña Los Conquistadores
A.D. Façonnable
A.D. Fariak
A.D. Federico Baraibar
A.D. Fevas-Special Olympic
A.D. Fincas Armentia
A.D. Formas
A.D. Free Style Biker’s
A.D. Frente Cinegetico
A.D. F-Sala Real Pindecor
A.D. Fumikomix
A.D. Fundacion Baskonia
A.D. Fundacion Ciclista de Euskadi-Euskadiko Txir
A.D. Futbol Errota de Alonsotegi
A.D. Futboleros Aeronauticos de Vitoria
A.D. Futbol-Sala Ctro. Cultural Extremeño La Bellota
A.D. G.A.E.S
A.D. Gaizbide Futbol Taldea
A.D. Gasteiz Athletic
A.D. Gasteizko Akelarre
A.D. Gasteiz-ko Hockey T.
A.D. Gasteizkoak
A.D. Gazte Arabarrak
A.D. Gaztedi Meñaka
A.D. Gazteluak Ariznavarra de Futbol
A.D. Gela Pedagogikoa
A.D. Gernika Triatlon
A.D. Gimnasia Maymi
A.D. Gimnasia Rit.Ortuella
A.D. Gimnasio Do-Chang
A.D. Golf de Mantuliz-Derio
A.D. Gora Herria Kirol B.
A.D. Gorbea
A.D. Grikön Kirol Elkartea
A.D. Grupo Espeleolog. Get
A.D. Gure Ametsa-Xabier de Baloncesto
A.D. Gurekin
A.D. Guria
A.D. Gurutz Zuria
A.D. Hamarburu
A.D. Happy-Hour
A.D. Hargur
A.D. Haritza Areto Futbola
A.D. Hazia Kultur Elkartea
A.D. Hegoalde
A.D. Herri Kirolak Meatzaldeko Harrizulatzaileak-Or
A.D. Hipica Celaya
A.D. Hipica Ekieaso de Donostia-San Sebastian
A.D. Hípica Etxabarri Ibiña
A.D. Hipica Zelai Alai de Iurreta
A.D. Hiru Errege Mahaia
A.D. Hoberenak
A.D. Hogar Navarro
A.D. Hondarribiko Soinketa Elkartea
A.D. Horitxi
A.D. Huracanes
A.D. I.B. Jose M. Barandi
A.D. I.N.E.M Gipuzkoa
A.D. Ibai Guraso Elkartea
A.D. Ibarrako Sendi Ekintza
A.D. Ibarredi
A.D. Ibor Ski
A.D. Ikasbide Kultur Elk.
A.D. Ilunak
A.D. Indar Gaztea
A.D. Infantil-Juven.Karate
A.D. Inguma
A.D. Instalaciones Hamar de Futbol de Vitoria
A.D. Inter Donnay
A.D. Intxaurrak de Baloncesto
A.D. Intxurtxu
A.D. Irabasi
A.D. Iratxo
A.D. Iratxoak
A.D. Iraultza Blues
A.D. Iraultzaileak
A.D. Iraultza-Pens.La Paz
A.D. Iritsi
A.D. Irrintzi
A.D. Irrintzi Mendizale T
A.D. Irrintziko K. Taldea
A.D. Irungo Uranzu Saski Baloi Taldea
A.D. Itsas Zaldi
A.D. Izki Golf
A.D. Jatorki-Pinto
A.D. Jokos Kampo
A.D. Jose Miguel Blanco
A.D. Jota Apurtu
A.D. Judimendi
A.D. Judo Pili
A.D. Jugategi-(Asoc. de Padres de Jugadores de Teni
A.D. K.C.V.
A.D. Kali Areto Futbola
A.D. Kam
A.D. Kanoiroz de Futbol-Sala
A.D. Kantauri
A.D. Karate M. Galdakao
A.D. Karate Mod. Aperribay
A.D. Karate Moderno Aran
A.D. Karate Moderno Dario
A.D. Karate Moderno Sfj
A.D. Karate Shinkyokushinkai de Bergara
A.D. Kareaga Goikoa
A.D. Kaskabeltza
A.D. Kebi Sport Grupo Par 8
A.D. Kemasda
A.D. Kias
A.D. Kideen Artean
A.D. Kirol Futbol Sala 16
A.D. Kiroletan Blai
A.D. Kirolpe A.C.D. Urbanistica
A.D. Koldo Mitxelena
A.D. Komunale Wc’97
A.D. Koord.Alfabetiz-Eukald
A.D. Korrika Lagun Taldea
A.D. Kritters
A.D. Kuartangoko Arana
A.D. La Amistad
A.D. La Atalaya
A.D. La Becada
A.D. La Pachanga
A.D. La Salle
A.D. La Tabla de Alava
A.D. La Taska
A.D. La Terraza
A.D. La Txapa
A.D. La-32 Basket
A.D. Lagun Taldea
A.D. Lagunak Areto Futbola
A.D. Lagunak Gasteiz de Futbol
A.D. Lagunak-92
A.D. Lagunako
A.D. Lagun-Artea de Leioa
A.D. Lakua-Txiki
A.D. Langraitz-92
A.D. Larra Taldea
A.D. Larrano Parapente T.
A.D. Lartaun Kultur Jolas eta Kirol Elkartea
A.D. Legutiano
A.D. Legutiano Sazkibaloia
A.D. Libreria Zalo
A.D. Lizardikoak K.E.
A.D. Lord Garden
A.D. Los Bakos
A.D. Los Barbis
A.D. Los Halcones
A.D. Los Koskas
A.D. Lucas
A.D. Mahai-Tenisa Lagunak
A.D. Makusi Montaña Gasteiz
A.D. Mamut Hondarribia Arra
A.D. Mandarinos
A.D. Marimakalak
A.D. Maritimo Funchal
A.D. Martu-Kirol Areto Futbola
A.D. Martxeta Txirrindulari Taldea
A.D. Matute
A.D. Mendi-Barruan
A.D. Mendigutxi
A.D. Mendikute Kirol eta Kultur Elkartea
A.D. Mikonos
A.D. Mineral
A.D. Montaña Herrigintza Kultur, Aisia eta Kirol
A.D. Montaña Mahatsondo
A.D. Mundo Ecuestre Sl
A.D. Mungia Atletismo Taldea
A.D. Natural Fashion
A.D. Naya Rafting
A.D. Necesitamos Patrocin
A.D. Nereidas
A.D. Nheun de Futbol-Sala
A.D. Nice Dreams
A.D. Nikela
A.D. Nintendo Maite-Vicente
A.D. Noski
A.D. Ntra.Sra. de Estibaliz
A.D. Nuevas Promesas
A.D. Oarso-Gasteiz
A.D. Oiartzun Kayak
A.D. Okela
A.D. Okilla
A.D. Okondo
A.D. Once Mas Uno
A.D. Orio Atletismo Taldea
A.D. Ormaiztegiko Txirrinduaren Lagunak O.T.L.
A.D. Ortzadar
A.D. Osasuna eta Kirola
A.D. Osiris
A.D. Oyonesa Futbol-Sala
A.D. Padel Asociación Club Indar Vitoria
A.D. Padre Orbiso
A.D. Pagasarribide Futbol Guraso Elkartea Bilbao
A.D. Palomeros Valcruz
A.D. Pantaleon
A.D. Para la Integración Juvenil San Jose Artesan
A.D. Parkins
A.D. Pasteleria Adarra
A.D. Pasteleria Aguirre
A.D. Patin Ariznavarra
A.D. Patinaje Abendaño
A.D. Patxarram
A.D. Peña del Toloño
A.D. Peña Motorista Alava
A.D. Peña Spencer
A.D. Petanca 3edad Ariznavarra
A.D. Pindecor Txiki
A.D. Pio Baroja
A.D. Piragüismo Kikayak
A.D. Plentziako Perretxiko
A.D. Presa Racing Team
A.D. Pub + 3
A.D. Pulic
A.D. Quitxoko
A.D. Radikal Sports
A.D. Ramiro de Maeztu
A.D. Rayo Vitoriano
A.D. Real Gaupatxa
A.D. Real Republicano
A.D. Regalos Mive
A.D. Re-Ka 7
A.D. Rosi
A.D. Ruta de Europa
A.D. S. Recreativa Veleta
A.D. S.C.R.D. Bidebieta
A.D. S.Espeleolog. Burnia
A.D. S.H.E.E - I.V.E.F
A.D. S.R. Hiru Handiak
A.D. Sala Fiestas Txanela
A.D. Samurai Ju Jitsu Aso.
A.D. San Cristobal
A.D. San Gines
A.D. San Jose de Futbol
A.D. San Luis Gonzaga
A.D. Santa Lucia Futbol-S.
A.D. Santiago Apostol
A.D. Sartako
A.D. Saski Garurtrans
A.D. Saskiratzaileak
A.D. Save de Futbol
A.D. Scdad.Caza San Pelayo
A.D. Sdad de Ciencias Espeleologicas Alfonso Antx
A.D. Sdad. Cultural Recreativa Deportiva Gastronom
A.D. Sdad.P. Txapel-Aundi
A.D. Seluber
A.D. Shanti
A.D. Shorinji-Kempo
A.D. Shotokan
A.D. Shotokan Shihan
A.D. Sociedad de Caza Hormaza
A.D. Sociedad de Pesca Ehun Lagun
A.D. Sociedad Ibargain
A.D. Sociedad Zumeatarra
A.D. Sollube 707 Bermeoko Mendizale Taldea
A.D. Sordos
A.D. Sorgiñak Kayak
A.D. Sto. Tomas de Aquino
A.D. Taberna Kutxa
A.D. Tahona Oyon
A.D. Taxistas Gipuzkoa
A.D. Telefonica Alava
A.D. Tenis de Mesa Dolmen
A.D. Tenis Oyon
A.D. The Fikium’s
A.D. Thelida
A.D. Tiñelu
A.D. Tiro Norte
A.D. Tiropiko Fiestukis
A.D. Tolosako Aurki Futbol-Sala Kirol Elkartea
A.D. Top Bici de Ciclismo
A.D. Torpedo de Futbol-Sala
A.D. Tote de Karate-Do
A.D. Trab.Ayto. Barakaldo
A.D. Transportes Hontoria
A.D. Transportes Javi F.S.
A.D. Transportes Uriarte
A.D. Trikuharriak
A.D. Trintxer Elkartea
A.D. Trueba Barakaldo Saskibaloia
A.D. Tua
A.D. Txago
A.D. Txairotasunak de Baloncesto
A.D. Txatehai
A.D. Txilegi-Dinamo Deke
A.D. Tximeletarrak F.S.
A.D. Txirrinduz
A.D. Txirrita
A.D. Txomin Barullo
A.D. Txoria-Gasteiz de Caza
A.D. Txusti Surf Camp
A.D. Ubitxa
A.D. Ultimo de la Liga
A.D. Universidad Deusto
A.D. Urdaibai Judo-Karate Elkartea
A.D. Urdinean Urpeko Lagunak
A.D. Ureta Karate
A.D. Urkabustaiz de Bolos
A.D. Urretxuko Aldapa Areto Futbol Taldea
A.D. Urrutitxo
A.D. Uztargi Neguko Kirolak
A.D. Vajarddi Futbol Sala
A.D. Vasca de Netball
A.D. Vedruna
A.D. Vela Arriluce-Bilbao
A.D. Video Club Alien
A.D. Viggen
A.D. Villa de Moreda
A.D. Vitoria Skate Divertid
A.D. Voleibol Grupo Juvenil Presentacion de Donos
A.D. White Brothers
A.D. Xirimiri
A.D. Yuskiza
A.D. Zakilixut
A.D. Zapatari
A.D. Zaramagako Batz.Saskib
A.D. Zaramagako Batzokia
A.D. Zipristinak
A.D. Zirkin Taldea
A.D. Zokozorri
A.D. Zoriontsuak
A.D. Zornotzako Brinean Mendizale
A.D. Zubia Areto Futbola
A.D. Zulo Zahar Elkartea
A.D. Zurbano
A.D. Zutikan
A.Pdptva. F.P. Repelega
Abadinoko Txirrind. Elk
Abadiño Amets Motonautica Kirol Taldea
Abadiño Ehizt.-Arrantz.T
Abadiñoko Gaztetxie Futbol Kirol Elkartea
Abadiñoko Harrijasotze Herri Kirol Elkartea
Abadiñoko Herri Kirolak Gaste Indartzuak Kirol Elk
Abadiñoko Laubideta Triatlon Kirol Elkartea
Abadiñoko Zabalbidea Atletismo Kirol Taldea
Abance-Aurreratua
Abanto Minero Rugby Kirol Taldea
Abantoko Las Karrerasko Gazteria Futbol K.E.
Abendaño Mendi Taldea
Abetxukoko Espeleomendi
Academia Landeta
Achuri Gimnasio Club
Acro-Gasteiz Club Deportivo de Gimnasia
Act. Subacuaticas Hegatz
Adavi Eguzki
Aero Club Deportivo Alas Vascas de San Sebastian
Aeroclub Deportivo Radio Control Pelikan de Irun
Aeroclub U.L.M. Jaizkibel
Agerretxe Kirol Taldea
Agrupacion Deportiva Adebal de Baloncesto de Vitor
Agrupacion Deportiva Kickboxing Bermeo
Aiala Kirol Taldea
Aiara Hockey Taldea
Aiarako Euskal Pilota Kirol Elkartea (Amurrio)
Aikido Club Shogun
Aikido Taekwondo Izarra
Aisondo Herri-Kirol Tal.
Aitzgorri Mendizale Elk.
Aixerrota Patxeko-Etxea
Aizarnazabal Kirol Elk.
Aize Lagunak
Aizko-Harri Gasteizko Herri Kirolak Kirol Elkartea
Akelarre Kirol Elkartea
Akerra
Akondia Eskubaloi Taldea
Alaitasuna Pilota Taldea
Alavesa Atlet. Veteranos
Alecarje Club Deportivo de Futbol Sala Gasteiz
Alegia Kirol Elkartea
Alegiako Erbeta Triatloi Kirol Taldea
Alegiako Mendi Asanblada «A.M.A.» Kirol Elkartea
Alegiako Trirrindulari E
Alegiako Txintxarri Areto Futbol Kirol Elkartea
Algortako Ungari Mendi Kirol Taldea
Algortako Zaplas Rugby K.E.
Alke C. Squash
Alluitz Mendi Taldea
Altza Saskibaloia
Altzagako Altzamendi Ehiztari Elkartea
Altzako Trialsin Elkart.
Altziratxo Kirol Elkart.
Amaika Kalea
Ama-Lur
Amasain Delta Parapente
Amigos del Motor
Amigos Trialsin de Alava
Amme Tenis Club Deportivo Sestao
Amor Misericordioso Kar.
Amurrio Karate Club
Amurrio Kirol Taldea
Amurrioko Betikoak Futbol Kirol Elkartea
Anaitasuna Bat Futbol T.
Andatz-pe Kirol Elkartea
Andrakako Herri Kirol Taldea
Angeles Custodios
Anoetako Anoeta Judo Kirol Elkartea
Antzizar Kirol Taldea
Antzuola Triatloi Taldea
Antzuolako Karate Eskola
Aparra
Araba Classic Club
Araba Motor Sport
Arabako Hegalaldi Libreko
Arabama Gasteiz Beisbol y Sofbol C. D.
Arabatarrak Hockey Taldea
Aramaioko Arrasto Ehiza Kirol Elkartea
Arana Futbol Kirol Taldea de Trapagaran
Arboleda Pilotako Taldea
Arc. C.D. Ciclista de Llodio
Areta Hockey Taldea
Areto Futbol Kirol Taldea Logroñite Gasteiz
Aretxabaletako Eskubaloi
Argia, Futbol Taldea
Arietzu Mendi Taldea
Aritzak Boleibola Taldea
Arlutz Xake Elkartea
Armintzako Itsas Elkartea-C. Nautico de Armintza
Armiñon XXI C.D. de Futbol Sala de Armiñon
Arqueros Club 206
Arrasate Igeri Elkartea
Arrasateko Motozale Elkartea
Arrasateko Txirrind. E.
Arratihartz Kirol Elk.
Arrigorriagako Endroke Xake Kirol Elkartea
Arrigorriagako Padel Betean Kirol Taldea
Arrigorriagako Txirrind.
Artaleku Igeri Elkartea
Artes Marciales Muskiz
Arturo Pomar Xake Joku
Artzentalesko Zezenko Herri Kirol Elkartea
Artziniega Pelotazale E.
Asoc. Cazadores de Pasaia
Asociacion de Caza Untzia
Asociacion Padres de Alumnos del Colegio Publico Z
Aspa Club San Sebastian
Asteasuko Tranpazulo Atletismo Kirol Elkartea
Astrabuduako San Lorenzo Karate Kirol Elkartea
Asturiaga Igeri Elkartea
Ath. Rugby Club Arenal
Atletico Alaves
Atletico Concha
Atletismo Markina
Aulestiko Aparo Ehiza Kirol Taldea
Aulestiko Bedartzandi Euskal Pelota Kirol Elkartea
Auzolan Kirol Elkartea
Ayala Karate Club
Azkoitia-Azpeitia Raka Maraton Kirol Elkartea
Azkoitiko Sk8 Irristaketa K.E.
Azkonarrak Gasteizko Hockey Kirol Elkartea
Azpeiti Motor Kluba
Azpeitiko Amue Elbarrien Kirol Elkartea
Azpeitiko Mountain Bike
Bacalao Barrio Sdad.D.
Badminton Bergarako Elkartea
Badminton Berrizko Tald.
Baietz Futbol Kirol Taldea de Bilbao
Bakioko Ehiza eta Arraintza Alkartea
Baliarraingo Ibiur Mendi Kirol Taldea
Balmaseda Karate Club
Balmasedako Bike Taldea
Bar Mikeldi-Aranbizkarra
Bar Rioja
Baracaldo de Pelota
Barakaldoko Argalariomendi Txirrindulari Kirol Tal
Barandiaran Kirol Elkart
Barinaga Club Tina
Barrikako Atxutegi Futbol Kirol Elkartea
Barrundia Herri Kirol T.
Basati Kirol Elkartea
Basauri Judo Club
Basauriko Climbing Master Mendi Kirol Elkartea
Basauriko Rugby Taldea
Beasaingo Kirolaren Lag.
Beisbol-Sofbol S. Marcial
Bengoetxe Futbol Taldea
Berangoko Berangotri Triatloi Kirol Elkartea
Berangoko Esku Pilota
Berangoko Kabushi Karate Kirol Elkartea
Berastegiko Txantxibiri Futbol Kirol Elkartea
Berezi-Leioa
Bergara Betels Futbol Kirol Elkartea
Bergarako Gurpildun Oholak Patinaje Kirol Elkartea
Bergarako Herri Lagunak Txirrindularitza Kirol Elk
Bergarako K-Tri Triatloi Kirol Taldea
Bermeo Athletic
Bermeoko Esku Baloi T.
Bermeoko Herri-Kirol Z.
Bermeoko Itxaskarting Automovil Kirol Kluba
Bermeoko Saskibaloi Tal.
Berriz Bizikletari Elk.
Berriz Saskibaloi Taldea
Berrizko Amaraune Mendi Kirol Elkartea
Berrizko Luze-Luze Futbol Kirol Elkartea
Besagaineko Pilota Lagunak Gasteizko Pilota Kirol
Beterri Sub
Beti Arin Kirol Taldea
Betiko Ondarru Urpeko Taldea
Beurko Kirol Taldea
Bidasoa Squash Taldea
Bidebieta Boxing Club
Bidebieta Zikloturismo E
Bidexpress Bilbo Futbol Kirol Taldea
Bihurriak
Bikaina
Bikotzak Futbol Taldea
Bilbao Club Pelotazale
Bilbao Steel Knights C.
Bilbo Bici Club
Bilboko Arraun Taldea
Bilboko Bizkaitarren Pilota Kirol Taldea
Bilboko Deustuko Neskak Futbol Kirol Taldea
Bilboko Freestyle Ski C.D. Deportes de Invierno
Bilboko Herri Maratoia
Bilboko Ibaizabal (Algorta-Deustu Bateratze) Arrau
Bilboko Iparralde-Sport Futbola Kirol Elkartea
Bilboko Katuhankak Mendizale Kirol Elkartea
Bilboko Miribilla Futbol Kirol Elkartea
Bilboko Nervion-Ibaizabal Igeriketa Kirol Taldea
Bizkaia
Bizkaia Rugby Taldea
Bizkaia Tenis Club
Bizkaia y Patina,C.Skate
Bola Toki Elgeta
Bolatoki Arnaiz
Bolatoki Udala
Bost C.D. Motociclista de San Sebastian
Buenos Aires K. Elkartea
Bukowski Triathlon Club
Burgmar
Buruntza Futbol Sala
Busturialdea Tenis Kirol Elkartea
Busturiko Atlet. Taldea
Busturiko Paresi Pilota Kirol Elkartea
C. Abanto y Ciervana
C. Aceitunas Hernandez
C. Adava
C. Administr. Jimenez
C. Aereo Vasco
C. Aeromodelismo Araba
C. Agustinos
C. Aida Informatica
C. Aixola Futbol-Sala T.
C. Aizabia
C. Ajedr. Casino Bergares
C. Ajedrez Arraiz-Bide
C. Ajedrez Balmaseda
C. Ajedrez Igaratza
C. Ajedrez Larrasoloeta
C. Ajedrez Lasarte
C. Ajedrez Lazkao
C. Ajedrez Legazpi
C. Ajedrez Sansomendi
C. Ajedrez Uribarri
C. Aker Zoroa
C. Akro Bat
C. Ala Delta Sopelana
C. Albora
C. Alferrak
C. Alpesqui
C. Alpino Alaves
C. Alpino Donostiarra
C. Alufermar
C. Amivol
C. Angie
C. Ankatxangoak
C. Antinoo
C. Antzizar
C. Aomori
C. Aramaio
C. Ardatza
C. Aristrain-Olaberria
C. Arkote-Bermeo
C. Arqueros San Ignacio
C. Arqueros Txurdinaga
C. Arratia de Badminton
C. Atl.Babcock&Wilcox Bi.
C. Atl.Etxebarri-Cafes El
C. Atlet. Miguel Unamuno
C. Atletas Laister
C. Atletismo Amurrio
C. Atletismo Bidebieta
C. Atletismo Bilbao
C. Atletismo Ermua
C. Auto-Eskola Rekord
C. Autogiro Colibri
C. Automodelismo Bizkaia
C. Automodelismo Gasteiz
C. Automodelismo Llodio
C. Ave Maria
C. Azeri I
C. Azkarrak-Sestao
C. Bacomat
C. Badminton Lagunak
C. Balmaski
C. Baloncesto Abetxuko
C. Baloncesto Aldakorrak
C. Baloncesto Amarrak
C. Baloncesto Amiser
C. Baloncesto Bacomat
C. Baloncesto Balmaseda
C. Baloncesto Barakaldo
C. Baloncesto Begoñako
C. Baloncesto Berrogain
C. Baloncesto Bilbao
C. Baloncesto Donostia
C. Baloncesto Eskolagunak
C. Baloncesto Forsec
C. Baloncesto Garbitasuna
C. Baloncesto Gasteiz
C. Baloncesto Gozuak
C. Baloncesto Hondarraitz
C. Baloncesto Igorre
C. Baloncesto Inurriak
C. Baloncesto Irungo Beti Gazte
C. Baloncesto Jarindo
C. Baloncesto Kendal
C. Baloncesto Llodio
C. Baloncesto Mendiola
C. Baloncesto Novelty
C. Baloncesto Ondarreta
C. Baloncesto Rekalde
C. Baloncesto S. Agustin
C. Baloncesto San Miguel
C. Baloncesto Utxorigorria
C. Baloncesto Vitoria
C. Baloncesto Zorrotza
C. Balonmano Algorta
C. Balonmano Bordatxo
C. Balonmano Carmelo
C. Balonmano Diztirak
C. Balonmano Femenino Bi
C. Balonmano Gasteiz
C. Balonmano Gure-Auzune
C. Balonmano Haro
C. Balonmano Portugalete
C. Balonmano S.Francisco
C. Balonmano Tellerialde
C. Bar El Parque Cafeteria El Jardin
C. Batasuna
C. Bcsto. Txantxangorri
C. Bcsto. Txindiru Bilbao
C. Beisbol Gipuzkoa
C. Bilbo Squash
C. Bilboko Egoera Txirrindulari Kirol Elkartea
C. Bilboski
C. Black Belt
C. Bmno Iberduero-Vizcaya
C. Bolistico Otxarkoaga
C. Bolos Bernagoitia
C. Bolos Echano
C. Bolos El Karmen
C. Bolos Epalza
C. Bolos Horma-Ondo
C. Bolos San Antonio
C. Bolos San Bartolome
C. Bolos San Isidro
C. Bolos San Miguel
C. Bolos San Pedro
C. Bolos Zornotza
C. Bomberos Bilbao
C. Bosteko
C. Bowling Anoeta
C. Bowling Irun
C. Buceo Thalassa
C. Burdin-Artea
C. Burni-Zaleak
C. Caja Bilbao Balonmano
C. Calva Castilla-Leon
C. Calva Erandio
C. Caza y Pesca Valle de Leniz
C. Chio-Ken
C. Chung
C. Ciclismo San Miguel
C. Cicli-Sordos Gurutzeta
C. Ciclista Ongi-Etorri
C. Ciclista Tolosa
C. Ciclista Zorrotzako M.
C. Cicloturismo Gazteak
C. Cicloturista Gordexola
C. Clothing Sport Man
C. Colombofilo Mensajera de Igeldo
C. Columbus
C. Cormoran
C. de Bolos Oquendo
C. de Campo Bilbaina
C. de Caza Mendi-Mendi
C. de Caza Zaldibartxo
C. de Futbol Benamu de Bilbao
C. de Futbol Laguardia
C. de Futbol-Sala Asako S.D. de Vitoria
C. de Gimnasia Aerobic & Fitness
C. de Gimnasia Soraluze
C. de Gimnasia Tenkor
C. de Hielo Gasteiz
C. de Hielo Vitoria
C. de Judo Escuela Tomas
C. de Judo Izerdi
C. de Montaña Abb Galindo
C. de Pelota Barea
C. de Pelota Lapuebla
C. de Pelota Maitena
C. de Pelota Ostolaza
C. de Pelota Villarreal
C. de Petanca Oyonesa
C. de Remo Itsasoko Ama
C. de Rugby Barakaldo
C. de Rugby Tolosaldea
C. de Squash San Miguel
C. de Tenis Deba
C. de Tenis St.George’s
C. de Tiro Azkoitia
C. de Tiro con Arco Santurtzi
C. de Vela Barlovento
C. de Vela Hego Haize
C. de Vela Itxas-Aize
C. de Vela Laida
C. de Voleibol Basauri
C. de Vuelo Gaviota
C. Deportivo Beraun-Berri
C. Dojo Los Huetos
C. Dojo-Kan San Agustin
C. Doyan Dul
C. Doyan Jana
C. Doyan Net
C. Doyan Set
C. Dulantzi
C. Egi-Berri Saskibaloia
C. Ekaitz S.B.
C. Elexalde
C. Equitacion Vitoriano
C. Erbi-Leku
C. Eroba
C. Errats
C. Errota Squash
C. Escolar de Baloncesto
C. Escuderia Arceniega
C. Escuderia Argia
C. Escuderia Ayala
C. Escuderia Oiz
C. Escuderia Udala
C. Etxetxua
C. Eusko Karting
C. Explosivos Rio Tinto
C. F.-Sala «Txoko»
C. F.-Sala Autonomia
C. F.-Sala Baracaldo
C. F.-Sala Gaztelu
C. F.-Sala Iparrak
C. F.-Sala Iralabarri
C. F.-Sala Maxim’s
C. F.-Sala Peluq. Jayo
C. F.-Sala Sincor
C. F.-Sala Txapeldun
C. Forma Total
C. Francisco de Vitoria
C. Fujiyama Gasteiz
C. Futbol Jenecan
C. Futbol San Francisco
C. Futbol Union Alegre
C. Garyu
C. Gasteiz
C. Gau Txori
C. Gaztelu
C. Getxo Activ.Subacuatic
C. Gimnasia Bizkaia
C. Gimnasia Ritmica Bilbao
C. Gimnasia Txurdinaga
C. Gimnasio Lee Lasarte
C. Gimnasio Yoon
C. Gimnasio-Escuela Herma
C. Gorbea-Mendi
C. Gros-Loyola Saski-B.
C. Gure Txeru
C. Guztiok Bat
C. Haitzazpe
C. Halcon
C. Halterofilia Aritza
C. Halterofilia Basauri
C. Halterofilia Bilbao
C. Halterofilia Gallarta
C. Halterofilia Indarra
C. Halterofilia Mamariga
C. Halterofilia Santurtzi
C. Halterofilia Vizcaya
C. Herovi-Sport II
C. Hipico Arbe
C. Hipico Ciudad Vitoria
C. Hipico de Jinetes de Raid Ferratzaile de Zornotz
C. Hipico El Alamo
C. Hipico Itziar
C. Hipico La Herradura
C. Hipico Lantaron
C. Hipico Lazkaomendi
C. Hipico Matxikortiñe
C. Hipico Okendo
C. Hipico Plentzia
C. Hipico Urduliz
C. Hipico Uribiarte
C. Hipico Vitoria
C. Hipico Zalditxo
C. Hodei-Artean
C. Hondartza
C. I.B. Gabriel Aresti
C. Ibai
C. Iberre
C. Idiazabal
C. Indarra
C. Ipar Haize
C. Irala Sport
C. Iredam
C. Irrintzi de Salvamento y Socorrismo de Galdakao
C. Izarpe
C. Jai-Alai
C. Jion
C. Jolaseta
C. Judo Durango
C. Judo Egape
C. Judo Imaz
C. Judo Kursal
C. Judo Olatz
C. Judo Sakura
C. Judo Tai-Ying-Tu
C. Juven Saski-Baloi
C. Jyb Sport
C. Kaixo Basket
C. Kamae Galdakao
C. Karate Atxondo
C. Karate Bergara
C. Karate Dojo Gernika
C. Karate Donosti
C. Karate Energia
C. Karate Franciscanas de Montpellier
C. Karate Fray Juan
C. Karate Fujiyamado
C. Karate Fumikomi
C. Karate Katai
C. Karate Pedro Aristegi
C. Karate S. Fco. Javier
C. Karate Sabaki
C. Karate San Ignacio
C. Karate Sensei
C. Karate Severo Ochoa
C. Karate Shobu
C. Karate Sopuerta
C. Karate Torakan
C. Karate Tsukko
C. Karate Txurdikan
C. Karate Vera-Cruz
C. Karate Wazari
C. Karmeleko Ama
C. Kayua
C. Kendo Horizontes
C. Kine
C. Kiokai Bilbao
C. Kiroldegi Durango
C. Koûros
C. Krunch-Usategi
C. Kumgan
C. Kupela
C. Kuu Shi Kan
C. L.I. Matiena
C. L.I. Zabala
C. La Salle San Marcial
C. Lagun-Toki Zabala
C. Landabide
C. Landaburu de Baloncesto
C. Landatxueta
C. Las Palomas
C. Laudio Squash
C. Lea Artibai
C. Lika
C. Lin Matiena
C. Los Monteros
C. Loyola
C. Lucha Landazuri
C. Lucha Otxandiano
C. Maritimo Iparaize
C. Mendi-Ona
C. Mont. Atxarte-Gaztedi
C. Montaño
C. Motor Sport
C. Muebles Otaola
C. Multimoto Basauri
C. Natacion Ademar
C. Natacion Basauri
C. Natacion Bidari
C. Natacion Igarondo
C. Natacion Santurtzi
C. Natacion Tavira
C. Nautico Bahia de Bizkaia
C. Nautico Bermeo 2000
C. Nautico Donostibela-Donostibela Itsas Kirol Tal
C. Nautico Urdaibai
C. Nautico-Pesca Getaria
C. Nervion de Gimnasia
C. New Port
C. Ninja
C. Nio Ken
C. Olimpia Gym
C. Olimpo
C. Omei Perception
C. Ondarru Karate
C. Orbea-Danena
C. Oreka
C. Osaka
C. Pacharan La Navarra Fs
C. Paracaidismo Euskadi
C. Paracaidismo Zipunpa
C. Parapente Alaves
C. Pasabolo Altamira
C. Pasabolo San Esteban
C. Pasabolo Torre-Urizar
C. Patin Barrutia
C. Patin Jostaldi
C. Patin Samaniego
C. Pedrusko Futbol Club
C. Pelota Araia
C. Pelotazale Artxanda
C. Pelotazale Biltoki
C. Pelotazale Labastida
C. Pelotazale Mañaria
C. Pencak Silat Basauri
C. Pencak Silat Bengoetxe
C. Pencak Silat Usansolo
C. Pencak Silat-Bermeo
C. Periol
C. Piragüismo Getxo
C. Piragüismo Otxandio
C. Portugalete Gimn-Tramp
C. Pro-Karting Euskadi
C. Rakan-Ken
C. Remo Kalparra
C. Reyes Catolicos
C. Riu-Kaken
C. Sagar
C. Salesianos Baracaldo
C. San Ignacio
C. Sango Ken
C. Saskiaraba Andraize
C. Sasoeta Lasarte
C. Scdad. Ciclista Nervion
C. Sestaoko Mahai Tenisa
C. Shaolin Kempo
C. Shiai de Alza
C. Shiobara
C. Ski Getxo
C. Ski Laudio
C. Sociedad Deportiva Ciclista Deustoarra de Bilba
C. Sofbol Egia
C. Soraluce Martin
C. Squash Donostia
C. Squash Muzategi
C. Surf Txingudi
C. T.Mesa Sporting Alaves
C. Tandem
C. Tenis Babcock & Wilcox
C. Tenis de Mesa Arriaga
C. Tenis de Mesa Bahia
C. Tenis Mesa Santurtzi
C. Tenis Mesa Zakilixut
C. Tiger’s
C. Tiro O.Silueta Basurde
C. Tiro Olimp. Bidaurreta
C. Tiro Villa de Bilbao
C. Torre Urizaiz
C. Trialsin Villa Ermua
C. Txano Gorritxo
C. Txirapozu
C. Txixilu Zabala
C. Txori Zoro
C. U.D.E.A.
C. Universidad Laboral
C. Urkabustaiz
C. Valle Inclan
C. Vampi-Kapibu
C. Vela Iberduero-Vizcaya
C. Virgen del Carmen
C. Vitoriana Electricidad
C. Voleibol Albiz
C. Voleibol Jolaskide
C. Voleibol Las Llanas
C. Voleibol Mendizabala
C. Voleibol Rivabellosa
C. Voleibol Santurtzi
C. Vuelo Bizkaia
C. Vuelo Libre Petrel
C. Wharang
C. Windsurf Ondarreta
C. Yama-Arashi
C. Yamatzuki
C. Yoshinkai
C. Zabalako-Eder
C. Zanshin
C. Zanshin Karate
C. Zatikatzaileak
C. Zeberioko
C. Zugatzarte
C. Zuhaizti Getxo
C.A.P. Guipuzcoa Ajedrez
C.B. Femenino Cruces
C.D Pony Pottok Zizurkil
C.D. 4x4 Bilbao Los Mendigos del Lodo
C.D. Abatxolo
C.D. Actividades Subacuaticas Buceo Donosti de Sn.
C.D. Actividades Subacuaticas Nautilus de Bilbao
C.D. Actividades Subacuaticas Urjai-Sub de Vitoria-
C.D. Aereo de San Sebastian 04-22 Donostiako Aire
C.D. Ajedrez Eguidazu y Landecho Alavesa de Gastei
C.D. Ala Delta Nervion de Bilbao
C.D. Aldabe Baloncesto Irun
C.D. Aldapa
C.D. Aldapetarrak
C.D. Algorta
C.D. Alpe D’Huez, 10
C.D. Amigos de Vizcaya del Automovilismo a Radiocon
C.D. Amigos del Arbitraje de Futbol de San Sebasti
C.D. Anaka
C.D. Arbes
C.D. Arrigunaga
C.D. Arrikitanka de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Asador Ekume Futbol Sala de Vitoria
C.D. Asador Hondarribia de Futbol de Vitoria
C.D. Asociados Futbol Gasteiz
C.D. Aspace-Vizcaya
C.D. Atanasio de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Atletico Sta. Maria
C.D. Atxazpe
C.D. Automovilismo Bidebieta Racing de Basauri
C.D. Automovilismo Bolkete Zornotza
C.D. Automovilismo de Bilbao Team Risas & Co
C.D. Automovilismo Nelson Racing Team de Beasain
C.D. Automovilismo Scratch Car de Barakaldo
C.D. Automovilismo Zrt de Amorebieta
C.D. Automovilista de Renteria Preyman Competicion
C.D. Automovilista Garape de Sopuerta
C.D. Automovilista Norte Aventura Barakaldo
C.D. Automovilistico 4x4 Adventure Club Renteria
C.D. Automovilistico de Vitoria-Gasteiz, Escuderia
C.D. Automovilistico Kartilusion Team Basauri
C.D. Automovilistico Mongol Rally 2008 de Bilbao
C.D. Automovilistico Plasma 4x4 de Vitoria-Gasteiz
C.D. Automovilistico Victoria Racing Team de Zarat
C.D. Azken Aukera Futbol-Sala de Vitoria-Gasteiz
C.D. Baloncesto Ariznavarra Izarrak de Vitoria
C.D. Baloncesto Belate Vitoria
C.D. Baloncesto Boldreroak de Portugalete
C.D. Baloncesto Figus Selvatica de Vitoria
C.D. Baloncesto Fuleb de Vitoria
C.D. Baloncesto Gautxori de Vitoria
C.D. Baloncesto Iraupen Vitoria
C.D. Baloncesto Joryadazi de Vitoria-Gasteiz
C.D. Baloncesto Kaspersaurios Vitoria
C.D. Baloncesto Oak de Vitoria
C.D. Baloncesto Objetivo Permanencia de Vitoria
C.D. Baloncesto Royal Indoor de Gasteiz
C.D. Balonmano Bi Mila de Vitoria-Gasteiz
C.D. Bar Batela de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Bartolome
C.D. Basconia
C.D. Basket Arlo de Vitoria
C.D. Basket Sport’71 de Gasteiz
C.D. Beisbol y Sofbol Amara de San Sebastian
C.D. Beloki
C.D. Benetan
C.D. Bergara Racing
C.D. Beti Lagunak
C.D. Beti-Gazte
C.D. Biarko Gizonak
C.D. Bidebieta
C.D. Bikain
C.D. Bilbo Triathlon
C.D. Bilboko Basarreka Mahai Tenisa
C.D. Bilboko Eh Riders Negu Kiroletako Kirol Talde
C.D. Billar Bola en Mano Vitoria-Gasteiz
C.D. Bizkor
C.D. Borda
C.D. Bosko-Zaleak
C.D. Buggy Club Txingudi de Irun
C.D. Caballito
C.D. Casa de Galicia
C.D. Caza y Pesca Entrambasaguas de Bilbao
C.D. Caza y Tiro Olimpico Santa Eufemia de Moreda
C.D. Centro Extremeño
C.D. Centro Mikeldi Futbol Sala Bilbao
C.D. Chanquete’s Team de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Ciclismo Ocio Sport Vitoria
C.D. Ciclismo Tximist Arin Vitoria-Gasteiz
C.D. Ciclismo Xc Ciclos Getxo
C.D. Ciclista Aurrera Geuria de Ondarroa
C.D. Ciclista Biciobsesion de Vitoria-Gasteiz
C.D. Ciclista Euskalduna de Bilbao
C.D. Ciclista Extreme Sport de Vitoria-Gasteiz
C.D. Ciclista Gamarra de Vitoria-Gasteiz
C.D. Ciclista Gorbea Laudio
C.D. Ciclista Hagurahin de Salvatierra-Agurain
C.D. Ciclista Hetor de Irun
C.D. Ciclista Jo-Q Durango
C.D. Ciclista Orbea-Ordizia
C.D. Ciclista Oyon Rioja Alavesa Bikers
C.D. Ciclista Peña Txente Garcia de Errenteria
C.D. Ciclista Premiun
C.D. Ciclista Santa Krutz de Galdakao
C.D. Ciclista Txirrita de Gasteiz
C.D. Ciclista Urrats de Vitoria
C.D. Ciclista Virgen de la Plaza de Elciego
C.D. Ciudad del Padel Vitoria-Gasteiz
C.D. Club Billar Marko de Gasteiz
C.D. Colegio El Regato
C.D. Danak
C.D. de Actividades Subacuaticas Aitona de La Pla
C.D. de Actividades Subacuaticas Alto Nervion de L
C.D. de Actividades Subacuaticas Barakaldo Buceo De
C.D. de Actividades Subacuaticas Gran Azul Vitoria
C.D. de Actividades Subacuaticas Gueñes Submarino
C.D. de Actividades Subacuaticas Mungisub de Mungia
C.D. de Actividades Subacuaticas Urperatu de Mungia
C.D. de Ajedrez Batalla de Irun
C.D. de Arco Betiondo de Ermua
C.D. de Atletismo Balmaseda-Trameinsa
C.D. de Atletismo Bilbo Runners de Bilbao
C.D. de Atletismo Extrem Zornotza de Zornotza
C.D. de Atletismo Gure Kirol Taldea de Ortuella
C.D. de Atletismo Maraton-Vitoria de Gasteiz
C.D. de Atletismo Recorriendo Bilbao
C.D. de Atletismo Vaulter de Santurce
C.D. de Atletismo Zornotzako Korrikalariz
C.D. de Automovilismo Behiwatch de Bilbao
C.D. de Automovilismo Berriaga de Mungia
C.D. de Automovilismo Classics Sport Vitoria
C.D. de Automovilismo Eroak 4x4 de Urretxu
C.D. de Automovilismo Escuderia Rcba de Balmaseda
C.D. de Automovilismo Ligueti Motor de Zalla
C.D. de Automovilismo Melmac Motor de Bilbao
C.D. de Automovilismo Mikel de Abajo Racing Team D
C.D. de Automovilismo Nora Sport Racing de Muxika
C.D. de Automovilismo Otxomaio Sport Kompeticion D
C.D. de Automovilismo S.K. Racing de Ortuella
C.D. de Automovilismo Sodupe Racing Elkartea de Gü
C.D. de Automovilismo Sport Time de San Sebastian
C.D. de Badminton Gurea de Vitoria
C.D. de Baloncesto Albeniz de Vitoria
C.D. de Baloncesto Amigos de Otxarkoaga de Bilbao
C.D. de Baloncesto Amigos del Rufas de Gasteiz
C.D. de Baloncesto Betiko Lagunak de Irun
C.D. de Baloncesto Blurstak de Vitoria
C.D. de Baloncesto Bpt de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Baloncesto Driblarri de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Baloncesto Electrodomesticos Vitoria
C.D. de Baloncesto Garoki de Vitoria
C.D. de Baloncesto Gazteluzar de Irun
C.D. de Baloncesto Inglares de Vitoria
C.D. de Baloncesto Itxas-Berri de Vitoria
C.D. de Baloncesto Kaixo Txiki de Rivabellosa
C.D. de Baloncesto La Perla de Gasteiz
C.D. de Baloncesto Oiasso de Irun
C.D. de Baloncesto Pozo I. Moicar de Vitoria
C.D. de Baloncesto Samaniego de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Baloncesto Tacsil de Vitoria
C.D. de Baloncesto Zona 5 de Rivabellosa
C.D. de Balonmano Gure de Irun
C.D. de Billar Ibai-Ondo de Iurreta
C.D. de Billar Kritikal Pool Gasteiz
C.D. de Billar Reenverser de Renteria
C.D. de Billar Saha Pool de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Billar Triku Pool de Donostia
C.D. de Bolos La Cepa de Artziniega
C.D. de Bolos San Cristobal de Salinas de Añana
C.D. de Boxeo Arena Balmaseda Box de Bilbao
C.D. de Boxeo Basakick Indar de Sopelana
C.D. de Boxeo Contact-Box de Portugalete
C.D. de Boxeo Krav Maga Donostia
C.D. de Boxeo Lasesarre Boxing Club de Barakaldo
C.D. de Boxeo Makinu de Bilbao
C.D. de Caza Aizkomendi de Eguilaz
C.D. de Caza Arbolagaña de Ibarrekolanda-Bilbao
C.D. de Caza Askor de Zigoitia
C.D. de Caza Axola de Lizartza
C.D. de Caza El Aviles de Ortuella
C.D. de Caza El Hornedo de Trapaga
C.D. de Caza Gonairu de Getxo
C.D. de Caza Hamarrak de Vitoria
C.D. de Caza Hornilla de Bilbao
C.D. de Caza Intxaurtietas de Urduliz
C.D. de Caza Las Carreras-Abanto
C.D. de Caza Las Cruces de Lapuebla de Labarca
C.D. de Caza Legaire de Andoin
C.D. de Caza Olabarri de Errigoiti
C.D. de Caza Rehala de Comunión-Lantaron
C.D. de Caza Remendon de Trucios
C.D. de Caza S.Jorge de Artomaña
C.D. de Caza San Juan de Bergüenda
C.D. de Caza San Miguel de Labraza
C.D. de Caza Urtxintza de Urizaharra
C.D. de Caza y Pesca Cadagua de Zorrotza
C.D. de Caza y Pesca La Presa de Etxebarri
C.D. de Caza y Pesca San Roque de Payueta
C.D. de Cazadores Urrustil de Azpeitia
C.D. de Ciclismo Arbol Malato de Luiaondo
C.D. de Ciclismo Btt Artunduaga de Basauri
C.D. de Ciclismo Labarca-2/Café Baque-Mañaria
C.D. de Ciclismo Ores de Bilbao
C.D. de Ciclismo Ugarana de Ozaeta
C.D. de Ciencias
C.D. de Deporte Rural Itzel de Iurreta
C.D. de Deportes Aereos Airetik de Sopelana
C.D. de Deportes Aereos Koala de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Deportes Aéreos Trikeros de Getxo
C.D. de Deportes de Invierno Burunda Mushing de Lez
C.D. de Deportes de Invierno Donpinpon de Sondika
C.D. de Deportes de Invierno La Rasa de Laguardia
C.D. de Deportes de Invierno Zero de Getxo
C.D. de Esgrima Ezpatak de Donostia
C.D. de Esgrima Sala de Armas de Leioa
C.D. de Espeleologia Haitzulo de Bilbao
C.D. de Esqui Nautico Euskowake de Donostia
C.D. de Football-Flag Coyotes de Santurtzi
C.D. de Futbol Adiskide de Gallarta de Abanto y Ci
C.D. de Futbol Aguilar de Codés de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Amigas x Siempre Vitoria
C.D. de Futbol Arlote de Zambrana
C.D. de Futbol Artasatur de Bilbao
C.D. de Futbol Arteagabeitia de Barakaldo
C.D. de Futbol Asador Ekume de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Auto-Escuela Aranbizkarra de Gastei
C.D. de Futbol Bar La Gruta de Vitoria
C.D. de Futbol Bar Uriarte de Vitoria
C.D. de Futbol Base de Portugalete
C.D. de Futbol Carlos Aguirre Tecnhogar de Basauri
C.D. de Futbol de Medicos de Vitoria
C.D. de Futbol de Vita-Club de Bilbao
C.D. de Futbol de Vitoria-Gasteiz Aranazale
C.D. de Futbol Domine de Basauri
C.D. de Futbol Donostiarra de San Sebastian
C.D. de Futbol Dovasca de Leioa
C.D. de Futbol El Huevo Frito de Basauri
C.D. de Futbol El Pibe de Basauri
C.D. de Futbol Elkar de Munguia
C.D. de Futbol Friends Team de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Ikasten de Donostia
C.D. de Futbol Inter Sport de Durango
C.D. de Futbol Iurreta-Trans
C.D. de Futbol Jokoan de Leioa
C.D. de Futbol La Torre de Gasteiz
C.D. de Futbol Lakuabizkarra de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Lamuza de Orozco
C.D. de Futbol Las Bolivianas Vitoria
C.D. de Futbol Loramendi de Bilbao
C.D. de Futbol Los Cuervos Boys Vitoria
C.D. de Futbol Loyru de Santurtzi
C.D. de Futbol Mapett de Gasteiz
C.D. de Futbol Patxanga de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Airotiv-Gasteiz de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Amarrasko.Voy de Sopelana
C.D. de Futbol Sala Atenas Taberna de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Bar Diaz de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Sala Bihotz Lagunak de Vitoria-Gast
C.D. de Futbol Sala Carpins de Vitoria
C.D. de Futbol Sala El Badulake de Basauri
C.D. de Futbol Sala Garubay de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Sala Inter de Guereñu de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Kemen 18 de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Sala La Avanzada de Vitoria
C.D. de Futbol Sala La Quinta del Pelicano de Vito
C.D. de Futbol Sala Los Galos de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Los Kolegas de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Nostoloko de Bilbao
C.D. de Futbol Sala Ozono Bar Santiago de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Saguzarrak de Vitoria
C.D. de Futbol Sala Serratxo de Vitoria
C.D. de Futbol San Roque de Portugalete
C.D. de Futbol Santixauak de Ermua
C.D. de Futbol Servigraf de Sestao
C.D. de Futbol Ska-Lopipo de Vitoria
C.D. de Futbol Sociedad Deportiva Zeppelin Vitoria
C.D. de Futbol Tamo de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Futbol Tertangako Lagunak de Amurrio
C.D. de Futbol Toho-Newteam de Vitoria
C.D. de Futbol Txikiteros de Barakaldo
C.D. de Futbol Urssa de Vitoria
C.D. de Futbol Venecar de Etxebarri
C.D. de Futbol Zorrontzako de Amorebieta
C.D. de Futbol Zumaiako Beteranoak
C.D. de Futbol-Sala Ajesikoa de Vitoria
C.D. de Futbol-Sala Atxant de Vitoria
C.D. de Futbol-Sala El Perro Pelon de Vitoria
C.D. de Futbol-Sala Katenatz de Vitoria
C.D. de Futbol-Sala Lugaritz de Donostia
C.D. de Futbol-Sala Patton de Gasteiz
C.D. de Gimnasia Biribilketa de Bilbao
C.D. de Gimnasia Uranzu-Endara de Irun
C.D. de Herri Kirolak Harrizulatzaileak de Trapaga
C.D. de Hipica Goikomendi de Lemoiz
C.D. de Hipica Kolitza de Santurtzi
C.D. de Hipica Liga Norte de Ponys de Laukiniz
C.D. de Hipica Mustang de Abanto
C.D. de Hockey Arenas Hockey Club de Getxo
C.D. de Karate Bujinkan Dojo de Bergara
C.D. de Karate Dojo Shiro de Sestao
C.D. de Karate Kickboxing Txapeldunak de Ugao
C.D. de Karting y Automovilismo Art de Basauri
C.D. de Montaña El Templo de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Montaña Fuente de la Salud de Vitoria-Gast
C.D. de Montaña Kaña a la Ñapa de Barakaldo
C.D. de Montaña Langraitz de Iruña de Oca
C.D. de Montaña Lurretza de Güeñes
C.D. de Montaña Mendiko Bihotza de Zierbena
C.D. de Montaña-Automovilismo Grupo Basajaun Abent
C.D. de Motociclismo Euskominibikers de Bilbao
C.D. de Motociclismo Hadur de Barakaldo
C.D. de Motociclismo Los Kunetas de Meñaka
C.D. de Motociclismo Motoclub Garduños de Orduña
C.D. de Motociclismo Plaentxi de Soraluze
C.D. de Motociclismo Rr-Racing de Bilbao
C.D. de Mungia-Butroi Eskubaloia Kirol Taldea
C.D. de Natación Itsaslabar de Muskiz
C.D. de Natacion Landako-7 de Durango
C.D. de Natacion Ur-Bizi de Amurrio
C.D. de Padel Endara de Gaintxurizketa
C.D. de Patinaje Bilbo Roller Hokey de Bilbao
C.D. de Patinaje Gure Txoko de Bilbao
C.D. de Patinaje Haize Alde de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Patinaje Los Bulls de Biasteri de Laguardia
C.D. de Patinaje Newgen de Bilbao
C.D. de Patinaje Spot 2001 de Mungia
C.D. de Patinaje Zona Verde de Galdakao
C.D. de Pelota Izaro de Bermeo
C.D. de Pelota Lezao de Agurain
C.D. de Pelota Orconera de Trapagaran
C.D. de Pelota Santa M.ª de Unza de Okondo
C.D. de Pelota Vasca San Vicente y Anastasio de Oyo
C.D. de Pelota Zuluzuri de Korres
C.D. de Pesca Belarrain de Getxo
C.D. de Pesca El Anzuelo de Donostia San Sebastian
C.D. de Pesca El Puente de Portugalete
C.D. de Pesca Irusta de Barakaldo
C.D. de Pesca Kaioa de Llodio
C.D. de Pesca La Dorada de Vitoria
C.D. de Pesca Sallabente Bass Club de Ermua
C.D. de Petanca Aya de Irun
C.D. de Petanca La Foret de Irun
C.D. de Petanca Txingudi de Irun
C.D. de Piragüismo Draa de Getxo
C.D. de Piragüismo Los Nerviones de Bilbao
C.D. de Rugby Los Resakas de Donostia
C.D. de Rugby Sestao Wolverines
C.D. de Sofbol Los Gigantes de Vitoria
C.D. de Sofbol y Beisbol Betizu Gorriak de Errente
C.D. de Sordos El Botxo
C.D. de Surf Arrietara de Sopelana
C.D. de Surf-Bodyboard Uribe-Kosta de Algorta
C.D. de Tenis de Mesa Sorin de Bilbao
C.D. de Tenis y Padel Aratz de Vitoria-Gasteiz
C.D. de Tiro Igartza-Arco de Beasain
C.D. de Tiro Olimpico Aldaba Bilbao
C.D. de Tiro Olimpico Costa Vasca de Etxebarri
C.D. de Tiro Olimpico de Markina Xemein Kanteramotz
C.D. de Tiro Olimpico Gaztelumendi de Vitoria
C.D. de Tiro Olimpico Joselu Apraiz de Bilbao
C.D. de Tiro Olimpico Lapatx de Azpeitia
C.D. de Tiro Uranzu
C.D. de Triatlon Artebe de Sondika
C.D. de Triatlon Euskoman de Plentzia
C.D. de Triatlon Lujar de Güeñes
C.D. de Triatlon Www.For.Es de Bilbao
C.D. de Vela Bakio Kat
C.D. Deportes Aereos Hodei de Llodio
C.D. Deportes Aereos Par-Ala de Vitoria
C.D. Deportes Aereos Serantes de Santurce
C.D. Deportes Aereos Tologorri de Orduña
C.D. Deportes de Invierno de Donostia Amigos del Sk
C.D. Deportes de Invierno Dolomitas Bilbao
C.D. Deportes de Invierno Gu-Geu de Vitoria-Gasteiz
C.D. Deportes de Invierno y Patinaje Caution de Po
C.D. Diablos Rojos
C.D. Dinbi-Danba
C.D. Donosti
C.D. Donostiarra de Automovilismo Zubikarai
C.D. Drink Beer Futbol de Gasteiz
C.D. E.G.A.
C.D. Easo-Bardokas
C.D. Eclipse Futbol-Sala de Vitoria
C.D. Eguzki-Alde
C.D. Eire
C.D. Ekalar
C.D. Ekikan
C.D. Ekintza
C.D. Ekip Auto Competicion de San Sebastian
C.D. Eko Etxea Futbol-Sala Vitoria
C.D. Electricidad Antonio de Futbol Sala de Vitori
C.D. Elguea Miramar
C.D. Energi-Figure
C.D. Ereaga
C.D. Ermua
C.D. Escana
C.D. Estrella
C.D. Europeo
C.D. Ford-Repolles, S.A.
C.D. Forum Sport Deportes de Invierno de Basauri
C.D. Futbol Baumann Muelles de Legutiano
C.D. Futbol Carrocerias Basterra Vitoria
C.D. Futbol Compay de Vitoria-Gasteiz
C.D. Futbol Costa Rica de Vitoria
C.D. Futbol Cuadrilla San Cristobal de Vitoria
C.D. Futbol Eloy Alfaro Vitoria
C.D. Futbol Erraldoiak de Vitoria
C.D. Futbol Etsaiak de Vitoria
C.D. Futbol Goiz-Argi de Galdacano
C.D. Futbol Iguazu de Vitoria
C.D. Futbol Indar-Aiara de Ayala
C.D. Futbol Js 46 de Vitoria
C.D. Futbol La Galeria de Vitoria
C.D. Futbol Lorianside Vitoria
C.D. Futbol Nasutaba Vitoria
C.D. Futbol Nosotros Urbigain Vitoria
C.D. Futbol Pintores Alpide Vitoria-Gasteiz
C.D. Futbol Reformalux de Barakaldo
C.D. Futbol Sala Adurtza Fournier de Vitoria-Gaste
C.D. Futbol Sala Carlingford International Vitoria
C.D. Futbol Sala Coco Loco Vitoria
C.D. Futbol Sala Critical Vitoria
C.D. Futbol Sala Flarinto F.C. Vitoria
C.D. Futbol Sala Gamosa-Vitoria
C.D. Futbol Sala Inter-Lagunak Gasteiz
C.D. Futbol Sala La Torre de Lakua de Gasteiz
C.D. Futbol Sala Mariturri Gasteiz
C.D. Futbol Sala Pinturas Molina de Vitoria
C.D. Futbol Sala Santa Lucia Eagles de Vitoria
C.D. Futbol Sala Tierra y Agua de Vitoria-Gasteiz
C.D. Futbol Sala Venta Berri de Donostia
C.D. Futbol Sala Vitoria Autoescuela Gasteiz
C.D. Futbol Sala Yavesaki de Vitoria
C.D. Futbol Sidreria El Horreo Vitoria
C.D. Futbol Sisha Team de Vitoria-Gasteiz
C.D. Futbol Taska Txapi San Antonio
C.D. Futbol Tohu.Club Vitoria
C.D. Futbol-Sala Abendaño-Zugarramurdi de Gasteiz
C.D. Futbol-Sala Aditsabal de Labastida
C.D. Futbol-Sala Belakiak de Vitoria
C.D. Futbol-Sala Cafeteria Olarizu de Gasteiz
C.D. Futbol-Sala Egoalde de Vitoria
C.D. Futbol-Sala Gezi Beltzak Vitoria-Gasteiz
C.D. Futbol-Sala Rayo Sto.Domingo de Gasteiz
C.D. Futbol-Sala Riojanito de Gasteiz
C.D. Futbol-Sala Venamy de Vitoria
C.D. Futbol-Sala Vitorialanda de Vitoria
C.D. Gallo Vallecano Futbol Sala Vitoria
C.D. Gamarrakoak de Futbol-Sala de Vitoria
C.D. Garlucar
C.D. Gasteiz River de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Gazteleku
C.D. Gazteria de Sestao Futbol Taldea
C.D. Gernikarrak
C.D. Getxoko Hartzak
C.D. Gimnasia Racrogym-Vitoria
C.D. Gimnasio Abusu
C.D. Goiri
C.D. Gure Ametza
C.D. Gureak eta Bi Gasteizko Kirol Kluba
C.D. Gure-Ametsa
C.D. Hamar Lagunak Gazteiz de Futbol
C.D. Harri Gorria
C.D. Herri Kirolak de Barrena San Fuentes-Mota de A
C.D. Hipica Amigos del Caballo de Karrantza
C.D. Hipica Western Gasteiz
C.D. Hipico Fadura de Getxo
C.D. Hipico Mozares de Getxo
C.D. Hipico Zaldiberri de Leioa
C.D. Hogar Extremeño And.
C.D. Hombres Peru de Vitoria Gasteiz Futbol Sala
C.D. I.P.C.L. Don Bosco
C.D. Ibaizabal
C.D. Ikasleak
C.D. Indamendi Auzoa
C.D. Iratxo Okerrak
C.D. Iruña
C.D. Irutzi
C.D. ISS Futbol Sala de Vitoria
C.D. Istambulspor de Gasteiz de Futbol Sala
C.D. Izar Gorri-Casco Viejo de Futbol Sala de Vito
C.D. Izukaitz-Asuncion
C.D. Judo Club Domingo Aguirre de Legazpi
C.D. Juventus Aurrera
C.D. Ka-1173 Saskibaloia de Eibar
C.D. Kalaguni de Futbol Sala de Vitoria-Gasteiz
C.D. Kanikas
C.D. Karmel
C.D. Karrantza Haraneko Bira Mendi Taldea
C.D. Ke’bodys
C.D. Kilimon
C.D. Kirolerrota de Atletismo de Durango
C.D. Kirolezko Eroak Futbol Sala de Vitoria
C.D. Kosta-Sub de Actividades Subacuaticas de Sant
C.D. Kung-Fu Wing-Tsun
C.D. Kurruku Boxeo de Erandio
C.D. La Milagrosa
C.D. Laberinto
C.D. Lagun Artean
C.D. Lamuza
C.D. Lantaron
C.D. Larrondo de Futbol de Loiu
C.D. Lehoi
C.D. Leioa Badminton
C.D. Limpiresol de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Lingqiao
C.D. Lo+Bederatzi
C.D. Loiu Sofbol
C.D. Lorea
C.D. Los Baudys Futbol Sala de Vitoria
C.D. Los Herran
C.D. Loyola
C.D. Manhatan Futbol Sala Vitoria
C.D. Miñano
C.D. Mollari
C.D. Montaña Neskalatzaileak Gasteiz
C.D. Monte El Pico Padel y Tenis de Vitoria
C.D. Motociclismo Astrabudua Los Lechones
C.D. Motociclismo Gasteiz Hi-Sport
C.D. Motociclismo Katxorro Mx de Durango
C.D. Motorista Peña Motera Dale Gas de Donostia
C.D. Mozoilo Arkulariak
C.D. Natacion Igeriketa-Gasteiz de Vitoria
C.D. Natacion Ramon Lavin de Plentzia
C.D. Nuestra Sra. de Begoña de Baloncesto
C.D. Oberenak
C.D. Objetivo Sport
C.D. Off Side de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Oka Langraitz Futbol-Sala de Nanclares de Oca
C.D. Ortzadar Parapente
C.D. Padel 4 San Sebastian
C.D. Padel Derio Nexo Corner
C.D. Padel Etxebarri Padelia
C.D. Paladas y Paladas de Futbol Sala de Vitoria-G
C.D. Parapente El Avispero de Donosti
C.D. Pelota Vasca Bermeotarrak Pelota Elkartea de
C.D. Pesca, Caza y Montañismo Ega de Vitoria-Gaste
C.D. Petanca Artunduaga de Basauri
C.D. Pho Me Ho Futbol Sala de Vitoria
C.D. Pinturas Ibamor de Futbol-Sala de Vitoria
C.D. Pioneros
C.D. Porrot de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Prensa-Radio-T.V.
C.D. Presentacion
C.D. Ralpe
C.D. Roca
C.D. Rotulos Elite de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Saguzaharrak
C.D. San Luis Ikastetxea
C.D. San Prudencio
C.D. San Viator-Sopuerta
C.D. Santa Isabel
C.D. Santuchu-Zaharra-Bilbao de Caza y Pesca
C.D. Servicristal de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Sin Do Kai
C.D. Soberana Franke
C.D. Sociedad Caza y Pesca Ariznoa-Oilagorra de Be
C.D. Sociedad Ibai-Ondo de Pesca a Mosca de Durang
C.D. Sociedad Iberica Motociclista Zalla
C.D. Solarium Mundosol Baloncesto de Vitoria
C.D. Sondika
C.D. Surf Nami Gasteiz
C.D. Taldeberri Futbol Sala de Gasteiz
C.D. T-Ana-Q de Futbol Sala de Vitoria
C.D. Telleri
C.D. Tenis de Mesa Gorazde Gazteak de Mungia
C.D. Tenis de Mesa Gorazde-Barakaldo
C.D. Tenis Gorostiza
C.D. Tigres de Irun
C.D. Tiro de Vitoria-Gasteiz Drakon
C.D. Tiro Olimpico Ego de Ermua
C.D. Triangular Surf Taldea de Sopelana
C.D. Ttatt
C.D. Txantxarrene
C.D. Txepetx-Lasarte
C.D. Txilegui
C.D. Universitario
C.D. Universitario de Voleibol Berezi de Vitoria
C.D. Universitario Voleibol Haizeberri de Vitoria
C.D. Unta-Ibarreko
C.D. Urgoiti
C.D. Urko
C.D. Ursulinas
C.D. Uztaizko Indarra
C.D. Uztar 4x4
C.D. Villosa Altzarrate
C.D. Vitoriano de Baloncesto Pinturas Puebla
C.D. Voleibol Playaundi
C.D. Voleibol Rekalde de Bilbao
C.D. Zaguzarrak
C.D. Zalditxo Futbol de Araia
C.D. Zazpi Txiki Kirol T.
C.D. Zubiaur
C.F. Antiguo
C.F. Antiguotarra
C.F. Ayuntamiento Getxo
C.F. Basauritarrak
C.F. Centro Gallego
C.F. College Francais
C.F. Escurce Sport
C.F. Ikesi
C.F. Labastida
C.F. Las Viñas
C.F. Lasesarre
C.F. Orereta
C.F. Sala Llano
C.F. San Andres
C.F. Zaratamo
C.F. Zurbaran-Barri
C.F.F. Bilbao
C.F.S. Barazar
C.K. Full Contact Muskiz
C.P. J.Miguel Barandiaran
C.S. Bilbaina de Billar
Caddies C. Lasarte-Oria
Cafes La Brasileña-Manik
Casa Palencia
Caza con Arco Euskadi
Caza-Pesca Kilimon Zahar
Caza-Pesca S.Roque Gazte
Cd Actividades Subacuaticas Donostisub Pekatxilla
Cd Cafeteria Artemis de Futbol Sala de Vitoria
Cd de Karate Shorinji-Kempo Hokei de Lasarte-Oria
Cd de Pelota Vasca Independiente Ecuatoriano de Bi
Cd Motociclista Speed Passion de Vitoria
Celtic Bidasoa C. D.
Centro Alkar
Club Aerobilbao
Club Altamira Bar Txutxi
Club Amigos del Caballo de Getxo
Club Basauriko San Miguel Patakon Futbol Taldea
Club Billar Santurtzi
Club Colombofilo Vizcaya Mensajera
Club de Bolos Pantaleon de Karrantza
Club de Deportes Aereos Enara Gasteiz
Club de Golf Izkiz
Club de Golf La Arboleda
Club de Tiro Olimpico El Diez
Club de Vela Plentzia
Club de Vuelo Santa Gadea
Club Deportes Aereos Halcon Gasteiz
Club Deportes Aereos Iparizar de Bilbao
Club Deportes Aereos Nora Ezean del Cantabrico
Club Deportivo Act. Subacuaticas Artarri de Gernik
Club Deportivo Actividades Subacuaticas Alitan Za
Club Deportivo Actividades Subacuaticas Tsunami De
Club Deportivo Aerolink Elorrietako Futbol Sala De
Club Deportivo Apsolut Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Arco Darcoyn Oyón-Oion
Club Deportivo Arizmendi Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Ariznaurdinak Futbol Sala de Vitori
Club Deportivo Automovilismo a Escala de Vitoria
Club Deportivo Automovilismo Amurrio Racing Slot
Club Deportivo Automovilismo Aperri Racing de Gald
Club Deportivo Automovilismo Franki Sport de Irun
Club Deportivo Automovilismo Urdairacing de Gernik
Club Deportivo Babazorros Futbol Sala Vitoria-Gast
Club Deportivo Baloncesto Ederbasket Vitoria
Club Deportivo Baloncesto Larratxokoak de San Seba
Club Deportivo Baloncesto Saski-Labe Vitoria
Club Deportivo Balonmano Vitoria 2004
Club Deportivo Basarte Futbol Sala Elgoibar
Club Deportivo Basket Bilbao Berri
Club Deportivo Beisbol y Sofbol Leizaran de Andoai
Club Deportivo Billar Alacran Bilbao
Club Deportivo Billar Down Street Vitoria
Club Deportivo Campezo Futbol Recreativo
Club Deportivo Caza Otaburu Zaldibar
Club Deportivo Caza y Pesca Mintegui de Bedia
Club Deportivo Ciclista Cool Cycling Bilbao
Club Deportivo Ciclista New Cycling Bilbao
Club Deportivo de Actividades Subacuaticas Alpha D
Club Deportivo de Actividades Subacuáticas Balea-S
Club Deportivo de Actividades Subacuaticas Izurdea
Club Deportivo de Atletismo Begoñalde de Bilbao
Club Deportivo de Atletismo Fueros Barakaldo
Club Deportivo de Automovilismo Frenatu de Getxo
Club Deportivo de Automovilismo Prorally de Donost
Club Deportivo de Baloncesto Alikates de Vitoria-G
Club Deportivo de Baloncesto Azul de Vitoria
Club Deportivo de Baloncesto Freire de Santutxu
Club Deportivo de Baloncesto Jakinde Gasteiz
Club Deportivo de Baloncesto La Casilla de Bilbao
Club Deportivo de Baloncesto Lagun Zaharrak de Por
Club Deportivo de Baloncesto Saski Gip de Vitoria
Club Deportivo de Baloncesto Undertaker de Vitoria
Club Deportivo de Baloncesto Viejas Glorias de Leg
Club Deportivo de Baloncesto Virtus Gasteiz
Club Deportivo de Balonmano Bikainak de Trapagaran
Club Deportivo de Balonmano Sughe Gasteiz de Vitor
Club Deportivo de Billar Planet Pool Vitoria
Club Deportivo de Bolos Artebol Leioa
Club Deportivo de Bolos Bizkaia Bowling
Club Deportivo de Bolos Zulabowling Vitoria-Gastei
Club Deportivo de Boxeo C21 - Bilbao
Club Deportivo de Boxeo Lopabox de Bilbao
Club Deportivo de Boxeo Mampo Gym de Bilbao
Club Deportivo de Boxeo Meatza Trapagaran
Club Deportivo de Caza Amigos de los Pajaros de Ei
Club Deportivo de Caza Bagate de Delika
Club Deportivo de Caza Belategi de Legarda
Club Deportivo de Caza Canejas de Santa Cruz de Ca
Club Deportivo de Caza El Albardón de Santurde
Club Deportivo de Caza Estarmi de Armiñon y Estavi
Club Deportivo de Caza Fielato de Andoain
Club Deportivo de Caza Lakogorri de Villodas
Club Deportivo de Caza Maruri-Jatabeko Lagun Zahar
Club Deportivo de Caza Mellera de Barrio
Club Deportivo de Caza Muga de Elduain
Club Deportivo de Caza Mune de Lizartza
Club Deportivo de Caza Santa Barbara Barriobusto
Club Deportivo de Caza Txinbo de Barakaldo
Club Deportivo de Caza Ungar de Okariz
Club Deportivo de Deportes Aéreos Los Colibrís de
Club Deportivo de Esqui Nautico, Nautico de Getxo
Club Deportivo de Futbol «Drink-Team» Arrigorriaga
Club Deportivo de Futbol Besteria Gasteiz
Club Deportivo de Futbol Danon Artean de Mungia
Club Deportivo de Futbol Electricidad Iñaki de Vit
Club Deportivo de Futbol Jf. Amets de Barakaldo
Club Deportivo de Futbol Los Buhos de Gamarra
Club Deportivo de Futbol Otxartabe de Bilbao
Club Deportivo de Futbol Repelega Sport de Portuga
Club Deportivo de Futbol Sala Alaur Gasteiz
Club Deportivo de Futbol Sala Amazonas de Vitoria
Club Deportivo de Futbol Sala Auzokoak de Vitoria
Club Deportivo de Futbol Sala Bar La Paloma de Vit
Club Deportivo de Futbol Sala Belarra de Gasteiz
Club Deportivo de Futbol Sala Blue Sport Gasteiz
Club Deportivo de Futbol Sala Daidaraba de Vitoria
Club Deportivo de Futbol Sala Imigojosejo de Vitor
Club Deportivo de Futbol Sala Jaitoki de Vitoria
Club Deportivo de Futbol Sala Karrantan de Apellan
Club Deportivo de Futbol Sala Lakua 13 de Vitoria
Club Deportivo de Futbol Sala Maracana Team de Vit
Club Deportivo de Futbol Sala Sevensk de Vitoria
Club Deportivo de Futbol Sala Txanpaka de Villabon
Club Deportivo de Futbol Sala Txoko 46 de Vitoria-
Club Deportivo de Futbol Sala Yone de Hernani
Club Deportivo de Futbol San Fausto de Durango
Club Deportivo de Futbol Solatxi de Amurrio
Club Deportivo de Futbol Somango de Bilbao
Club Deportivo de Futbol Vascofrigo de Bilbao
Club Deportivo de Futbol Zerbezotxo de Galdakao
Club Deportivo de Gimnasia Beti Konten de Irun
Club Deportivo de Gimnasia Las Viñas de Santurce
Club Deportivo de Gimnasia Shorei-Kan de Irun
Club Deportivo de Hipica Abenda de Bedia
Club Deportivo de Hipica Hackemore de Getxo
Club Deportivo de Hipica Iturribaltza de Mungia
Club Deportivo de Hipica Pony Club Laukiz
Club Deportivo de Hipica Yeguada Mendeika de Orduñ
Club Deportivo de Judo Ayadi de Vitoria-Gasteiz
Club Deportivo de Judo Maximo de Bilbao
Club Deportivo de Judo Ura de Bilbao
Club Deportivo de Karate Black Belt de Getxo
Club Deportivo de Karate Jan-Da de Elgoibar
Club Deportivo de Karate Sakura Kan Santurtzi
Club Deportivo de Lucha Arm Lock Santurtzi
Club Deportivo de Montaña Pagoa de Vitoria-Gasteiz
Club Deportivo de Montaña Skyrunner de Hondarribia
Club Deportivo de Motociclismo Hebymotoracing de G
Club Deportivo de Motociclismo Markaida de Mungia
Club Deportivo de Motociclismo Millenium de Bilbao
Club Deportivo de Motociclismo Q-Racing de Bilbao
Club Deportivo de Motociclismo -Quad- Durango
Club Deportivo de Motonautica Jet Bilbao
Club Deportivo de Natacion Uribe-Kosta de Sopelana
Club Deportivo de Pelota Danontzat de Durango
Club Deportivo de Pelota Vasca Elizondo de Murueta
Club Deportivo de Pesca Amuarrainak de Galdakao
Club Deportivo de Pesca Gurbi de Hondarribia
Club Deportivo de Pesca Iparcarp de Leioa
Club Deportivo de Pesca Itsaskirri de Donostia
Club Deportivo de Petanca Atlas de Vitoria
Club Deportivo de Piragüismo Ría Kayak Bilbao
Club Deportivo de Surf Mojate de Sopelana
Club Deportivo de Surf Uhin Gain del Bajo Bidasoa
Club Deportivo de Surf Wat Say de Sopelana
Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo
Club Deportivo de Tenis Urumea de Hernani
Club Deportivo de Tiro Olimpico Ares de Eibar
Club Deportivo de Tiro Olímpico Moe de Erandio
Club Deportivo de Tiro Olimpico Ollagorra de Etxeb
Club Deportivo de Tiro Olimpico Walkiria de Baraka
Club Deportivo de Triatlon Abando-Tri de Bilbao
Club Deportivo de Triatlon Hirubi-K de Sopelana
Club Deportivo de Vela Itsasaldi de Bermeo
Club Deportivo Diocesanas Baloncesto de Vitoria-Ga
Club Deportivo Egon-Toki de Baloncesto de Vitoria-
Club Deportivo Etcetera Futbol Sala de Vitoria-Gas
Club Deportivo Folleton Futbol Sala Vitoria
Club Deportivo Futbol Accion F7 de Ugao-Miraballes
Club Deportivo Futbol Camping Ibaia Vitoria-Gastei
Club Deportivo Futbol Combinado Colombiano Bilbao
Club Deportivo Futbol de Vitoria Mambo
Club Deportivo Futbol Drillcon Gasteiz
Club Deportivo Futbol Etxeberri Gasteiz
Club Deportivo Futbol Fiat Arme de Vitoria
Club Deportivo Futbol Hasi de Durango
Club Deportivo Futbol Sala Akacuarentaisiete de Vi
Club Deportivo Futbol Sala Alder de Vitoria
Club Deportivo Futbol Sala Bar Iru de Vitoria
Club Deportivo Futbol Sala Burusoilak de Vitoria-G
Club Deportivo Futbol Sala Casado Logistica Vitori
Club Deportivo Futbol Sala Cubiertas Jesan Vitoria
Club Deportivo Futbol Sala Deutsche Schule Donosti
Club Deportivo Futbol Sala Fontaneria Sepal de Vit
Club Deportivo Futbol Sala Gasteiz Otomo
Club Deportivo Futbol Sala Inguma Vitoria-Gasteiz
Club Deportivo Futbol Sala Jokalde Bilbao
Club Deportivo Futbol Sala Kenistar de Vitoria
Club Deportivo Futbol Sala Kikiriki Douglas de Vit
Club Deportivo Futbol Sala Liones del Atlas Vitori
Club Deportivo Futbol Sala Los Glorietas de Vitori
Club Deportivo Futbol Sala Los Toneles de Vitoria
Club Deportivo Futbol Sala Pixkanaka de Vitoria
Club Deportivo Futbol Sala Sestao
Club Deportivo Futbol Sala Topajai Gasteiz
Club Deportivo Futbol Sala Tribu del Norte de San
Club Deportivo Futbol Sala Viajes Bidasoa de Gaste
Club Deportivo Futbol Sala Vitoria Bar Tropical
Club Deportivo Futbol Sala Zomorroak de Vitoria
Club Deportivo Geugara de Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Goi-Ca de Lucha y Sambo de Leioa
Club Deportivo Golf Palacio de Urgoiti de Mungia
Club Deportivo Gorrotop de Futbol Sala de Zuia
Club Deportivo Halterofilia Indartsu Taldea de Amo
Club Deportivo Hipico Argantzun Leciñena de Oca
Club Deportivo Hipico Burdinbide Artzentales
Club Deportivo Hipico Monturas de Aiara
Club Deportivo Hipico Rantxo K de Urduliz
Club Deportivo Hipico Zaiaran de Urduliz
Club Deportivo Irun Squash
Club Deportivo Jaki-Lakua de Futbol de Vitoria
Club Deportivo Karate Ninja Black Dragon de Barak
Club Deportivo Kebi de Triatlon de Gernika
Club Deportivo La Koadrilla de Futbol Sala de Vito
Club Deportivo Las Carreras
Club Deportivo Madlagol de Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Motociclismo Bull-Racing de Bilbao
Club Deportivo Natacion Burbujas Sestao
Club Deportivo Natación Obsolete Leioa
Club Deportivo Nautico Mundo Oceanico de Bilbao
Club Deportivo Neka de Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Osteta Aramaio Futbol Sala
Club Deportivo Petak’s de Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Petanca La Estrella de Etxebarri
Club Deportivo Pikasony de Futbol Sala de Vitoria-
Club Deportivo Ragnarok Futbol Sala Vitoria
Club Deportivo Stroke Billar de San Sebastian
Club Deportivo Surf Indima Hondarribia
Club Deportivo Triatlon Kilometro 0 Vitoria
Club Deportivo Triatlon Montes de Orduña
Club Deportivo Veagui de Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Vela Solitarios de Getxo Bakarti
Club Deportivo Yin-Yang - Yin-Yang
Club Deportivo Zamakola de Futbol Sala de Vitoria
Club Deportivo Zuzenak
Club Ena
Club Erlax
Club Hasami
Club Hipico Aixerrota
Club Ikaskirola
Club K-2
Club Mac Racing
Club Norton Taldea
Club Piragüismo Ermua
Club Shoto Kai Leioa
Club Sondikako Kirol Saleak
Club Top Boxers
Club Voleibol Larburu Baracaldo
Club Voleibol Mungia
Cruces Beisbol Club
Danok Bat Zubietak
Debako Akerzulo Espeleologi Kirol Elkartea
Debako Arraun Taldea
Delta Club Haize
Delta Club Hegaz
Delta Club Hondarribi
Delta Club Kaioa
Delta Club Orduña
Denon Artean Denetik
Deporte Venancio Marañon
Deportes Venancio
Deportivo Alaves
Deportivo Egoki Hernani
Derio’ko Jesus Loroño Txirrindularitza Kirol Elkar
Deskaro C.D. de Futbol de Gasteiz
Deustoko Danbada Elkarte
Deusto-Lutxana Arraun Taldea
Deustuko Ikastola
Dimako Satai Automobilismo Kirol Elkartea
Donibaneko Arraunlariak
Donosti Berri Elkartea
Donosti Igeri Elkartea
Donostia Ultraligero E.
Donostiako Badmintonen Lagunak
Donostiako Bideluze Areto Futbola Kirol Elkartea
Donostiako Gipuzkoa Basket 2001 Saskibaloi K.E.
Donostiako Ibaiondo Hockey Patin Taldea
Donostiako Kikutxi Karate Kirol Elkartea
Donostiako Letaman Mendi Kirol Elkartea
Donostiako Pedro Tejedor Burruka eta Sanbo Kirol T
Donostiako Rugby Taldea
Durangoko Jaiki Futbol Kirol Elkartea
Durangoko Mugarra Triatloi Kirol Taldea
E. Ciclista Mendibe Larra
Easo Billar Club
Easo Racing Team
Egunkariaren Lagunak Kultur Elkartearen Kirol Elka
Eguzki Euskal-Kirol Elk.
Eguzkilorea Bolueta M.T.
Eibarko Alegin Futbol Kirol Elkartea
El Gerente C.D. Motociclismo de Abanto
Elbarri Sub C.D. Deporte para Minusvalidos de Dono
Eldu Maitea
Electricidad Jolma
Elgetako Futbol Gol Kirol Elkartea
Elgetako Txirrindulari E
Elgoibar Saskibaoi Talde
Elgoibarko Igeriketa Taldea
Elgoibarko Jolas Tenis K.E.
Eli’s Sport Club
Elorrabi Kirol Elkartea
Elorrioko Buskantza Futbol K.E.
Elorrioko Nesken Eskubaloi Kirol Elkartea
Enkarterri Ski
Enkarterriko Gure-Altxor Herri Kirol Elkartea
Eperra-Mendi
Erandio Igeri Taldea
Erandioko Betiko Emakumeen Futbol Kirol Taldea
Erandioko Betiko Neskak Futbol Kirol Elkartea
Erandioko Busterri Herri Kirol Taldea
Erandioko Goiherri Martu Ehiza, Arrantza eta Olimp
Erandioko Ortzi Herri Kirol Taldea
Ermutarrak Xake Taldea
Erreka K.T. de Futbol-Sala de Vitoria-Gasteiz
Errekaldeko Euskal Pilota Abentax Kirol Elkartea
Errenteriako Areto Futbol Gamon Kirol Elkartea
Errenteriako Euskal Trial Txirrindulari Kirol Elka
Errenteriako Koldo Mitxelena Ikasteetxea Judo K.E.
Erromoko Futbito Taldea
Esclavas Sagrado Corazon
Escuderia Harzubi
Escuderia Igueldo
Escuela de Judo Randori
Escuela Gimnasio C. Byun
Escuela Karate Kodo-Kan
Escuela Patin Club Ugao
Eterna Club de Futbol de Bilbao
Etxebarriko Ganguren Igeriketa Kirol Elkartea
Europcar C.D. Leioa
Euskal Herriko Zazpiak Bat, Donostiako Txirrindula
Euskal Kung-Fu
Eusko Goldwing Plentziako Motoziklismo Kirol Elkar
Fomento Hockey C. Llodio
Frysa F.C.
Futbol C.D. Lasterrak Vitoria-Gasteiz
Futbol Club Deportivo Aranako
Futbol Club Deportivo Bizkaisport XXI de Bilbao
G. Alpino Edesa
G. C. Vitoriana Electric.
G. Ciclista Basauri
G. Deportivo Pozo
G. Espeleologico Esparta
G. Montaña Babcock-Wilcox
G. Torrot-Ciclos Pascual
G.D. Areta-Beti
G.D. Gau-Txoriak
Galagar, F.S.
Galdakao Xake Taldea
Galdakao Zugutzu Tenis Kirol Elkartea
Galdakaoko Deabru Gorriak Futbol Kirol Elkarte
Galdakaoko Eguzkibegi Ikastolako Kirol Elkartea
Galdakaoko Emakumeen F.T
Galdakaoko Orixe F7 Futbol Kirol Elkartea
Galtzagorri
Galvisa C. Baloncesto
Gamiz-Fika Txirrind. E.
Gamizko Kakarraldo R.T.
Garobel Mendi Taldea
Gasteiz Arraun Elkartea
Gasteiz Boxing Club
Gasteiz Gunners Futbol Americano Kirol Elkartea
Gasteiz’ko Txukun Lakua Etorkizuna Pilota K.E.
Gasteizko Adurza Saskibaloi Kirol Taldea
Gasteizko Aukera Futbol Kirol Taldea
Gasteizko Derrigorrez Areto Futbol Kirol Elkartea
Gasteizko Euskal Xoroak Futbol Kirol Elkartea
Gasteizko Fardelak Saskibaloi Kirol Elkartea
Gasteizko Guatxuwari Areto Futbol Kirol Taldea
Gasteizko Hamaika-Kide Futbol Kirol Elkartea
Gasteizko Iratxo Zoroak Futbol Kirol Elkartea
Gasteizko Jaurtiki Saskibaloi Kirol Elkartea
Gasteizko Kardio-Fit Soinketa Kirol Elkartea
Gasteizko Rey Louis Futbol Kirol Taldea
Gasteizko Sorginak Futbol K.E.
Gasteizko Tabernakulo-Eskalada Mendizale K.E.
Gasteizko Ttipi-Ttapa Mendi Elkartea
Gasteizko Txapeldun-Onak Saskibaloi K.E.
Gasteiz-Txiki C. Viejo
Gatikako Gatikamendi Sokatira Herri Kirol Elkartea
Gau Txoriak Rugby Taldea
Gaukari-Fundiciones Ner.
Gautegiz-Arteagako Montorre Euskal Pilota K.E.
Gazteak Berri Eibarko Futbol Kirol Taldea
Gazte-Lagunak Kirol Elk.
Gernika Emakumeen F.T.
Gernika Muskle Gimnastika Kirol Elkartea
Gernika Xake Taldea
Gernikako Aermodelismo T
Gernikako Aukera Soinketa K.E.
Gernikako Busturialdea Arraun Kirol Elkartea
Gernika-Lumoko Ilunzar Mendi Kirol Elkartea
Geroa Gimnasia Elkartea
Getariako Eskubaloi Tal.
Getariako Lapajale Areto Futbola K.E.
Getxo Abentura Mendi Kirol Taldea
Getxo Arraun Taldea
Getxo Beisbol Club
Getxo Hockey Taldea
Getxo Kantxa Futbol Kirol Taldea
Getxo Motor Club
Getxoko Bizkemutilak Futbol Kirol Taldea
Getxoko Hazi Hockey Kirol Elkartea
Gimnasia Escuela Deusto
Gimnasia Zaleak K.Taldea
Gimnasia-Escuela Cruces
Gimnasio Escuela Ekintza
Gimnasio Kim Ii Llodio
Gimnasio Popul. Mamariga
Gimnasio Sankara
Gimnasio Zen
Gipuzkoako Bardulia Igeriketa Kirol Taldea
Gipuzkoana Atl.Veteranos
Golden Sport Gran Via
Golf de Larrabea, A.D.
Gonfer Hockey Club
Gordexolako Ibarra 2007 Bolo Kirol Elkartea
Gorlizko Portalena Euskal Pilota K.E.
Gros Kirol Elkartea
Grumeran Galdames Herri Kirol Taldea
Grupo Deportivo S.Roque
Grupo Dportivo.Funikular
Grupo Dptvo.Abando-Heros
Grupo Montaña Kalparra
Gu Lagunak
Gurugu Mendi Taldea
Haizea Kirol Elkartea
Haizea Kultur Kirol Elk.
Haizete
Haritz Zaharrak Mendiz.
Haritza Gernikako Patinaje Kirol Taldea
Haritza Kirol Elkartea
Haritza Kirol Elkartea de Futbol Sala de Vitoria-G
Hegoalde Kirol Elkartea, Tolosako Areto Futbola
Hermintza
Hernani Boleabaloi Elk.
Herrerako Zubipe Areto Futbola Kirol Elkartea
Herri Arenak K. Taldea
Herri Kirolak Asteasuko Segalari-Txikik Kirol Tald
Herria Mendi Taldea
Herrigintza Elkartea
Hilargia Gimnasio
Hipico-Poni Club Maruri
Hockey Patines Iberdrola
Hondarribia Kanoa
Hondarribiako Irun-Irho Beisbol*Sofbol K.E.
Hondarribiko Bela-Kirol Guraso Elkartea (Hondarrib
Hondarribiko Harriketarrak Herri Kirol Elkartea
Hospital Ortiz de Zarate
I.N.B. Bilbao
Ibeko Mahaiako Tenis E.
Idiazabalgo Izal Herri Kirol Taldea
Igeri Indarra Klub
Igorreko Arratia Kaiak 47 Piragüismo Kirol Elkarte
Iguana Gasteizko Saskibaloi K.E.
Ikarotarohiak
Indar Gym
Intxaurrondo Mendi Zalea
Intxaurrondo Pilota Elk.
Intxur
Intxurre Kultur Kirol E.
Ipar Haizea Arraun Elk.
Iralabarri Futbol Club de Bilbao
Iraurgi Kirolak
Irelore Debalur Golf Club Deportivo de Oñati
Irrintzi Txirrindulari E.
Irun C.D. Futbol Gure Ametsa Femenino
Irunes Boxing Club
Irungo Arburu Aire Kirol Elkartea
Irungo Igeri Taldea
Irungo Motor Elkartea
Isi Murias Taldea
Itsasadar Atlet. Taldea
Itsasgora
Itsasorratz-Enkarterriak
Itxaso Kirol Taldea
Itxaspe Arraun Elkartea
Itzurun Gimnasia Elkart.
Iurretako Harria Herri Kirol Taldea
Izarra Internac. College
Izarraitz Delta Parapente
Jai Beti Kirol Elkartea
Jamones Claudio F.S.
Jata-Bike Bakio Txirrindulari Elkartea
Jauzi Kirol Elkartea
Jauzika Taldea
Jo Ta Ke Karate Elkartea
Jokin-Txirrindulari Elk.
Judo C. Elatzeta
Judo C.Fronton Arizmendi
Judo Club Azkenportu
Judo Club Billabona
Judo Club Deportivo Nariba Portugalete
Judo Club Ekiberri
Judo Club Vitoria
Judo Escuela Sopela
Judo Kalamua II Motrico
Junta Puerto Pasaia
Juventud Dptva. Amaña
Juventudes de Ermua
Kalotx
Kancho Oyama
Kanpezuko Kirol Elkartea
Karakorum Sport
Karate Club Indalo
Karate Polidep. Usurbil
Karate:Do Shidokan
Karate-Do Saito
Kardala Elkartea
Karting Club Vizcaya
Kayak Gorliz-Uribecosta
Kim Gimnasio
Kirolarako Idi eta Abere «Kietae»
Koldo Mitxelena Beisbol-Sofbol Taldea
Kortezubiko Ekin Pilota Kirol Elkartea
Kortezubiko Santimamiñe Txirrindulari K.E.
Kueto de Sestao
Kuku Elkartea
Kultur Kirol T. Batasuna
Kutxa Zikloturista Elk.
La Escontrilla
La Gota Extreme Club Deportivo de Surf de Irun
La Quadra-Bike
La Salle Ikastetxea
Lagunak Sokatira Elkart.
Laguntza Futbol Kirol Taldea de Bilbao
Laida Judo Club
Landaederraga Arrigorriagako Futbol Kirol Taldea
Lapaitz Kirol Elkartea
Larrabasterra Hondartza Surf Kirol Taldea
Larrabetzuko Igertu Automobilismo Kirol Elkartea
Larrabetzuko Olarreta Pilota Kirol Elkartea
Larrakoetxe Herri-K. T.
Larraño de Laudio-Llodio
Larrunarri
Las Karreras’ko Abanto Euskal Pilota K.E.
Lasarte Igeri Elkartea
Lasarte-Oriako Emakumezk
Lateorro Herri Kirol T.
Laudio Mahai-Tenisa
Laudioko Arkupe Areto Futboleko Kirol Elkartea
Laudioko Izkepot Areto Futbol Elkartea
Laudioko Larralau Areto Futbol Kirol Taldea
Laudio-Tarrak C.F.
Laukizko Akatz Atletismo Kirol Taldea
Laukizko Pinu Pilota Kirol Elkartea
Lazkaoko Antzarrak Areto Futbola Kirol Elkartea
Lazkaoko Euskal Abentura Mendi Kirol Elkartea
Legazpi Motoziklismo Olari Kirol Taldea
Legazpi-ko Atletismo T.
Legazpiko Sugar Herri Kirolak Kirol Taldea
Legutiano Arraun Elkart.
Legutioko Di-Da Pilota Kirol Taldea
Leintz Gatzagako Ehiza Taldea
Leioako Emakumeak-Sarriena Futbol K.E.
Leioako Mahai-Tenis Lag.
Lekeitioko Kabaua Gimnasia Kirol Elkartea
Lekeitioko Paparroiak Saskibaloi Kirol Elkartea
Lekeitioko Santi Brouard Xake Taldearen Kirol Elka
Lekeitioko Zintzilik Mendi Eskalada K.E.
Lezoko Elurte Saskibaloi Kirol Elkartea
Liboa Ehiza eta Tiro Kirol Elkartea Erandio
Lizartzako E.A. Elkartea
Loiolako Ametzagaina Mendi Taldea
Loiuko Gaztainazpi Futbol Kirol Taldea
Loiuko Irtxan Euskal Pilota Kirol Elkartea
Los Angeles K. Elkartea
Lumoko Basatza Automobilismo Kirol Elkartea
M&M Racing C.D. Automovilistico de Erandio
M. Larramendi Ikastetxea
Mallabiko Txirrind. Elk
Mamariga Cult. Deportiva
Markina Xemein Alarabi Triatloi Kirol Taldea
Markinako Xake Taldea
Markina-Xemeingo Atxondo Igeri Kirol Taldea
Matienako Espeleologi T.
Meatzaldeko Gazteak Ortuella Futbol Kirol Taldea
Meatzaldeko Laztabin Herri Kirol Taldea
Mendaur Perku
Merca Deporte Sport Club de Deportes de Invierno D
Miguel Otegui Asteasuko Automobilismo Kirol Taldea
Mirari
Miru Gain Mendigoizale E
Mizuno Atletismo A. D.
Mojarras Surf Kirol Elkartea Plentzia
Mostatxa Futbol-Sala
Moto Club Arrate
Moto Club D. Gurekin de Errenteria
Moto Club Donosti
Moto Club Motor Trak
Moto Club Nastik
Moto Club O.K.
Motoclub Al Roce C.D. de Motociclismo de Laudio
Motoclub Deportivo Wankel de Carranza
Motor Club Ermua
Motor Club Estibaliz
Munarri’ko Ortzadar M.T.
Mungia Total Boxing C.
Mungiako Deosan Kirol T.
Mungiako Gondramendi Motozizlismo Kirol Elkartea
Mungiako Uxakaitz Mendi Kirol Elkartea
Munguiako Dojo
Munitibarko Urkimendi Ehiza Kirol Elkartea
Murrukixo Mendizale Elk.
Muskiz Xake Taldea
Muskizko Mohurea Surf Kirol Elkartea
Muskizko Ozean Igeriketa Kirol Taldea
Mutriku Kristozulo Motonautika Kirol Elkartea
Mutriku Rugby Taldea
Muxika Futbol Taldea
Nadad. Veteranos Gipuzkoa
Naturasport A.R. y Ma.
Newton Futbol-Sala
Nio Taberna F.S.
Nuarbe Sokatira Elkartea
Ñorrala Kirol Taldea
Oargi Troskaeta Kirol E.
Oarso Balonmano
Odei U.L.M.
Oiaritzun Ballarako Txi.
Oiarsoko Eskubaloi Taldea
Oiartzungo Bazkun Zahar Txirrindulari K.E.
Oiartzungo Saskilagunak Saskibaloia Kirol Taldea
Oilagorra de Arrigorriaga
Ojeren Gazteria
Olearso Igeri Elkartea
Ondarroako Urpeko Elkartea
Ondarru Rugby Taldea
Ondarru Saskibaloi Tald.
Ondartza Saski Baloi E.
Oñati Triatlon Taldea
Oñati Txantxiku Txirrindulari Elkartea
Oñatiko Antxintxiketan Atletismo Kirol Elkartea
Open Villa Bilbo Ajedrez
Ordiziako Ñañarri Igeri Kirol Elkartea
Orduña Txolope Bolatoki Kirol Taldea
Orereta Txirrindulari E.
Organizaciones Deportivas El Diario Vasco
Orioko Sofbol Bate Bizkorrak Kirol Elkartea
Orixol Mendizale Elkart.
Orozko Herri Kirol Taldea
Orozkoko Txirindularitza
Ortuellako Amets Ederra Saskibaloi Kirol Taldea
Ortuellako Jendea Arrantza Kirol Elkartea
Ortuellako Txepetxa Ehiza eta Arrantza Kirol Elk.
Otsabio Altzoko Ehiztari
Otsoa Elkartea
Otxoakren Taldea
Ozkarbi Kirol Taldea
P. Cicl. Lapuebla-Labarca
P. Cicloturista Karakol
Pablo’s Gimnasio Club
Padel Aixerrota Club Deportivo de Getxo
Pagazuri Bolin Club
Para-Club Donosti
Para-Club Hegoa
Pasabolo San Juan Muskiz
Pasaiako Kuliska Ehiza Kirol Elkartea
Pasaiako Sofbol eta Beisbol Arramendi Kirol Elkart
Pasaitarra Eskubaloi
Patakon Triatloi Eskola
Pausogaizto Goiherriko M
Pelota Baska Kirolak de Arrigorriaga
Peña Abraham
Peña Barcelonista Irun
Peña Bidea
Peña Bolistica Santuchu
Peña Bolistica Zalla
Peña Calvera Andoain
Peña Ciclista C.Carreras
Peña Ciclista Dulantzi
Peña Pagola
Peña Pasabolo Zalla
Peña Pelotazale Berasaluce IV
Peña Pelotazale Eibar
Peña Urruti
Peñota Dental Triathlon C.D. Santurtzi
Piku-Pe Taldea
Pilotako Kirol Elkartea-Igeldoko Herri Kontseilua
Piti Pascual C.D. de Futbol de Basauri
Plentzia’ko Zubikoak Txirrindularitza Kirol Taldea
Poney Club Pottok
Poni Club de Getxo
Portugaleteko Ezkerraldea Triatloi Kirol Taldea
Punta Galea Diving Club
Quercus Mungiako Mendi Taldea
R. Aeroclub S.Sebastian
Ra 55
Ral Club de Campo
Randi Kirol Taldea
Rapid Olympus Hockey T.
Real Club Deportivo de Futbol City de Barakaldo
Real S. de Tiro al Vuelo
Real Sociedad de Futbol
Real Union Club
Redymar Zumaiako Ur Motorren Kirol Elkartea
Renteria Saskibaloia
Restaurante Gure Ametsa- Gatzaga Bi de Vitoria, C.
Romo’ko Ezkorak Sastalde
S. Aitz-Buru
S. Ajedrecista Zubi-Ondo
S. Barrundia
S. Begoñako Ama
S. Bilkoin
S. Burdin-Kurutz
S. Caza Babcock & Wilcox
S. Caza Markina-Xemein
S. Caza Virgen Estibaliz
S. Caza y Pesca Arratia
S. Caza y Pesca Belea
S. Caza y Pesca Carranza
S. Caza y Pesca Elorrio
S. Caza y Pesca Erandio
S. Caza y Pesca Gueñes
S. Caza y Pesca Mingorra
S. Caza y Pesca Plencia
S. Cazad.-Pescad. Zalla
S. Cazadores Ibaya
S. Cazadores Nanclares
S. Cazadores y Pescadores Alava
S. Caza-Pesca Balmaseda
S. Caza-Pesca Bear-Zana
S. Caza-Pesca Laguardia
S. Caza-Pesca Larra-Txori
S. Ciclismo Gaztaro
S. Ciclista Abando
S. Ciclista Alza
S. Ciclista Beti-Alai
S. Ciclista Ibarreko Mtb
S. Ciclista Lan eta Jolas
S. Ciclista Leioa-Irizar
S. Ciclista Motxotegi
S. Ciclista Orduñesa
S. Ciclista Sanadriango
S. Ciclista Txori-Erri
S. Cicloturista Bidasoa
S. Cicloturista Ikai
S. Cicloturista Irunesa
S. Cicloturista Olarizu
S. Circulo Mercantil-Industrial
S. de Caza Albertia
S. de Caza de Montoria
S. de Caza Muxarra
S. de Cazadores Antigua Hermandad Monte de Laguard
S. de Cazadores de Leza
S. de Pesca Albeniz
S. de Pesca Ehun Lagun
S. de Tiro Bilbao
S. de Tiro Borda Berri
S. Elizalde Pelota Taldea
S. Eperra
S. Erbie
S. Goyerri
S. Gran Camping Zarauz
S. Gueñes-ko
S. Iturrigorri
S. Itxas-Mendi
S. Lapuebla de Labarca
S. Mahasti
S. Mendi Gain
S. Montaña Santa Barbara
S. Pelota Atxurbide
S. Pelotazale Baltasar
S. Pelotazale Barbadun
S. Pelotazale San Esteban
S. Pelt. Jai-Alai Ordizia
S. Tiro al Plato La Larra
S. Txori-Herri
S. Ur Ollo
S. Usua
S.B. Sestao
S.C.D. Ategorrieta
S.C.D. Tavira
S.C.D. Txoko Zar
S.C.D.R. Hegazti
S.D. Aberasturi
S.D. Anai-Artea
S.D. Ateaga
S.D. Balonmano Plentzia
S.D. Bartzun
S.D. Caja Vitoria
S.D. Capazorros-Sodecapa
S.D. Cazadores Cigoitia
S.D. Eibar
S.D. Errekaburu
S.D. Gure Barri
S.D. Ikea
S.D. Indautxu
S.D. Intza
S.D. Irundarra
S.D. Maruri
S.D. Matiko
S.D. Neguri
S.D. Ollargan
S.D. Ortuella’ko Futbol Taldea
S.D. Oyonesa
S.D. Peña Union
S.D. Polska
S.D. Santa Barbara
S.D. The English School
S.D. Txanpa
S.D. Uxo-Toki
S.D. Yoko-Garbi
S.D.C. Zabaleko
S.D.R. Boskotarrak
S.D.R.C. Racing C. Irun
S.Pedro-Santutxu Voleib.
S.R. Buenos Amigos
S.R.C. Oketa
S.U.P. Futbol Club
Sagar Erreka
Saiaz Elkartearen Pelota Kirol Elkartea
Salesiar Kirol Elkartea
San Anton Kultur Taldea
San Ignacio Futbol Sala
San Jorge C.D.
Sanpedrotarra-Uno
Santa Ana Ciclo Club
Santo Tomas Lizeoa
Santurtziko Ezkerraldea Atletismo Kirol Taldea
Santutxu Eskubaloi Talde
Sapuherri Boleibol Tald.
Sarriko Rugby Taldea
Saskibaloia Gasteiz Gasteiztar Kirol Elkartea
Satanak Lagun Taldea
Scdad. Bilbaina de Esqui
Sdad. Caza y Pesca Aiala
Sdad. Deportiva Ondarra
Sdad. Pelotazale Sondika
Sdad. Pesca Portugalete
Seber Altube Ikastola
Seguros Hercules Hispano
Seland Sporting Club
Sestao Rugby Elkartea
Sestao Sport Club
Shotokai Karate Lasarte
Sky Club Beti Goruntz
Socdad. Caza Santa Agueda
Socdad. Cetreria de Alava
Sociedad Amigos del Caballo
Sociedad Ciclista Casco Viejo
Sociedad Ciclista Deusto Bidarte Sport Club de Bil
Sociedad Circuito Ciclista de Lasarte-Oria
Sociedad de Caza Izkino
Sociedad de Caza y Pesca Oilogor
Sociedad de Cazadores y Pescadores de Getxo
Sociedad Deportiva de Caza de la Sociedad Bilbaina
Sociedad Deportiva de Caza Dobro de Muskiz
Sociedad Deportiva Kalero
Sociedad Dptva.Belgicast
Sociedad Hipica Oiartzun
Sociedad Ninfa Pesca a Mosca
Sociedad Ur-Txori
Sofbol-Beisbol Oarso
Sondikako Goronda Euskal Pilota K.E.
Sopelako Euskal Pilota T
Sopelanako Kurene Euskal Pilota K. E.
Squashlari Club
Stars-Box
Subak Gimnasio
Surlei Triatlon Taldea
Talaia Eskubaloi Taldea
Tertangako Eleixalde Bolo Aiarar Kirol Elkartea
Tolosako Burrunba Motoziklismo Kirol Elkartea
Tolosako Karate Elkartea
Tolosaldea Kirol Elkartea
Top Tenis Club
Trapaga Rugby Taldea
Trapagarango Eskontrilla Herri Kirol Taldea
Trapagarango Itxaropena Futbol-Sala K.E.
Trianoko Harriburdin Herri Kirol Elkartea
Triathloi Gure Kirola T.
Trosta Zestoako Hipika Kirol Taldea
Txalaparta Kirol Taldea
Tximistegieta Mendiz.E.
Txoriherriko Mount-Bike
Txorikale Elkartea
Txusko Moto-Club
U.D. U.D.S.A.
Ubera Jaolatza
Ubideko Poxpolin Ehiza eta Arrantza Kirol Elkartea
Ugao Karate Club
Uh Gimnasio
Untzijabe
Ur Alaiak Kirol Klub
Ur Lagunak Legutioko Kanoe Kirol Taldea
Urdaibai Errugby Kulturazko,Aisialdiko eta Kirol E
Urdaibai Futbito Taldea
Urdairallye C.D. de Automovilismo de Gernika
Urdulizko Antsonekoa Futbol Kirol Taldea
Urdulizko Eusko Pilota T
Urdulizko Tropel Txirrindulari Kirol Elkartea
Urepel Kirol Taldea
Urgatzi Kirol Club
Urgazi Triathloi Taldea
Urnieta Buruntzape Txirrindulari Kirol Elkartea
Urpekoak S.P.S.A.S.
Urrestilla Sokatira Elk.
Urretxu Rugby Taldea
Urretxu-Zumarraga Ikast.
Urtxiko Triathlon Taldea
Usurbil Futbol Taldea
Usurbil Saskibaloi Taldea
Usurbilgo Areto Futbolek
Usurbilgo Pagazpe Pilota Kirol Elkartea
Usurbilgo Puntapax Kanoe Kirol Elkartea
Usurbilgo Trailulari Igeriketa K.E.
Usurbilgo Txirrind. Elk.
Vitoria G.Ritmica Iver
Vizcaina Atlet. Veteranos
Vizcaya Karate Club
Vl Baloncesto Eibar, C.B.
Windsurf Jaiosdi, C.D. de Vela de Gasteiz
X3a Masustegui C.D. Futbol Bilbao
Xistera Jai Alai
Zabalgane Club de Futbol
Zalla’ko Pilota Taldea
Zamudioko Arteaga Futbol Kirol Taldea
Zamudioko Lagun Miñak Saskibaloi Kirol Kluba
Zamudioko Lagun Probazaleak Herri Kirol Elkartea
Zapelaitz Taldea
Zaratamo-San Lorenzo
Zarautz Areto Futbola
Zarauzko Enbata Bela Kirol Taldea
Zarauzko Sofbol eta Beisbol Iñurritza Kirol Elka
Zarauzko Surf Baga Kirol Elkartea
Zarauzko Urpeko Ihardueretarako Mollarri-Sub Kirol
Zasan Athletic Club
Zeberioko Ehiztari-Arrantzale Alkartea
Zestoa Kirol Bazkuna
Zigoitia Kirol Taldea
Zingilipurka
Zizurkilgo Kaxkardi Piragüismo Kirol Bazkuna
Zornotza Karate Elkartea
Zornotza Mendi Taldea
Zornotzako Arpana Herri Kirol Taldea
Zornotzako Betiko Jokalariak Pilota Kirol Elkartea
Zornotzako Garaitondo Igeriketa Kirol Elkartea
Zornotzako Otsoak Futbol Kirol Taldea
Zumaiako Koryo Taekwondo Kirol Kluba
Zumaiako Saskibaloia T.
Zumarragako Astindu Pilota Kirol Taldea