EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2015-08-27 Aldizkari honetan argitaratua: 2015162

AGINDUA, 2015eko uztailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, irailaren 23ko 179/2015 Dekretuaren bidez araututako diru-laguntzak emateko 2015eko deialdia egiteko dena. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

Xedapenaren data: 2015-07-29
Hurrenkenaren zenbakia: 201503640
Maila: Agindua

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2014/10/03an argitaratutako 2014/09/23ko 201400179 DEKRETUA

Irailaren 23ko 179/2014 Dekretua nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzei buruzkoa da –Lehiatu Sustapena Programa–, eta nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzen erregimena ezartzen eta arautzen du.
Aipatu dekretuaren 9. artikuluak xedatzen duenez, urtero, dekretuan ezarritako laguntzetarako deialdia egin eta artikulu horretan jasotzen diren zenbait alderdi zehaztuko dira.
Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2015eko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2014 Legean aurreikusitakoari jarraikiz, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko deialdi hau egiten da, 2015eko ekitaldirako.
Hori dela eta, honako hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Xedea.
Agindu honen xedea da irailaren 23ko 179/2015 Dekretuak araututako diru-laguntzak emateko 2015eko deialdia egitea. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).
Bigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea, eskabide-eredua eta dokumentazioa.
1.– Irailaren 23ko 179/2015 Dekretuan 2015erako ezarritako laguntza-deialdirako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamuneko 09:00etatik hasita, epea bukatzen den eguneko 15:00ak arte. Epea ostiral batean bukatuz gero, 12:00ak arte aurkeztu ahal izango dira eskabideak.
2.– Eskabide-eredua eta kudeaketa- eta justifikazio-prozeduraren eskuliburua onartzen dira, eta eskuragarri jarriko dira http/www.euskadi.net web orrian eta argitara emango dira agindu honen eranskinean.
3.– Dekretu arautzailearen 8. artikuluan zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko dute eskatzaileek.
Hirugarrena.– Aurrekontu-zuzkidura.
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako aurrekontu-kredituak, deialdi honetarako, seiehun eta berrogeita hamar mila (650.000) eurokoak dira.
Laugarrena.– Onuradun bakoitzari gehienez emango zaion laguntzaren zenbatekoa.
Onuradun bakoitzari gehienez bost mila (5.000) euroko laguntza emango zaio, dekretu arautzailearen 6. artikuluko 1.A) paragrafoan xedatzen diren ekintza indibidualetarako, eta hogei milakoa (20.000) eurokoa agindu arautzaile horren 1.B) paragrafoan zehaztutako sustapen-programetarako.
Dena den, honako araudi hauetan ezarritako diru-laguntzen gehieneko zenbatekoak errespetatu beharko dira: Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak –arrantzaren eta akuikulturaren alorrean– minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2014ko ekainaren 27ko Batzordearen 717/2014 (EB) Erregelamenduan; horiek aplikagarri izango dira baldin eta enpresa onuraduna nekazaritza edo arrantza sektorekoa bada, eta, hori horrela izanik, lehenengo kasuan laguntza 200.000 eurokoa izango da, hiru zergalditan ematekoa; bigarren kasuan, berriz, 30.000 eurokoa izango da, hiru-zergalditan ematekoa.
Bosgarrena.– Diruz lagundu daitezkeen ekintzak.
Honako ekintza hauek parte hartu ahalko dute diru-laguntza deialdi honetan:
A) Ekintza indibidualak. Jarduera hauek hartzen dira ekintza indibidualtzat:
1.– Izaera profesionala duten nazioarteko azoketan edo merkataritza-lehiaketetan erakusketari gisa parte hartzea, merkataritza-jarduerak garatzeko, produktuak erakutsiz erakusmahai indibidual edo partekatuetan.
2.– Azoketara joatea, hau da, eskatzaileak bisitaldiak egitea profesionalei zuzendutako nazioarteko azoketara.
3.– Zuzeneko misioak egitea eta estatuz kanpoko merkatuetan produktuak aurkeztea, hau da, enpresa eskatzailearen produktuak aurkezteko edo/eta dastatzeko ekintzak egitea, atzerriko merkatu horietan merkataritza-harremanak eta produktuen esportazioa areagotzeko.
4.– Alderantzizko misioak egitea, hau da, atzerriko erosleei edo iritzi-emaileei gonbitea egitea enpresen ekoizpen-establezimenduetan euretan bisitaldiak egin ditzaten; Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik egingo dira bisitaldi horiek.
5.– Estatutik kanpoko merkatuetako salmenta-puntuetan sustapen ekintza zehatz eta espezifikoak egitea, produktuaren publizitatea eginez eta hura dastatzeko aukera emanez, kontsumitzailearen oniritzia lortzeko.
6.– Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak, hau da, enpresaren irudiari eta produktuei buruzko dibulgazio-materialak egitea, gutxienez atzerriko hizkuntza batean.
B) Sustapen-programa.
1.– Sustapen-programetan, plan edo programa integral bat prestatu behar da, A idatzi-zatian aurreikusitako ekintza indibidualen artetik gutxienez sei jarduera burutzeko hiru herrialdetan.
Horretaz gainera, sustapen-programan jarduera hau ere sartu daiteke:
● Honako programa hau garatzeko aholkularitza: eskatzailearen produktuak sustatzea, enpresatik kanpoko zerbitzu profesionalak kontratatuta.
2.– Ez da diru-laguntzarik emango azoketan parte hartzeko, baldin eta azoka horietan erakusmahai bat jarri behar badute nekazaritza-, arrantza- eta elikagai-produktuak sustatzeko eskumena duen sailak, edo Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberek, edo kanpoko merkatuan enpresei laguntza finantzarioa ematen dieten antzeko erakundeek, eta erakunde horiek euskal enpresei azoka horietan parte hartzeko tokia eskaintzen badiete. Hala ere, diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte aipatutako erakundeei azoketan tokia eskatu baina baiezko erantzunik jaso ez duten enpresek.
Seigarrena.– Guztizko zenbatekoa, eremu geografikoaren arabera.
Eremu geografiko hauetarako guztizko zenbatekoa honako hau izango da:
1.– Euskal Autonomia Erkidegoa (alderantzizko misioak baino ez) eta Estatuko gainerako tokiak: mila (1.000) euro.
2.– Europa: mila eta bostehun (1.500) euro.
3.– Amerika eta Afrika: bi mila eta bostehun (2.500) euro.
4.– Asia eta Ozeania: bi mila eta bostehun (2.500) euro.
Zazpigarrena.– Errekurtsoak.
Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta biharamunean hasiko dira epeak.
Zortzigarrena.– Ondorioak.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 29a.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.