EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2015-04-21 Aldizkari honetan argitaratua: 2015073

EBAZPENA, 2015eko apirilaren 15ekoa, Industriako sailburuordearena, «Global Training» beka-programa martxan jartzeko gaitasuna duten erakundeei laguntzak emateko deialdia argitaratzeko dena. Laguntza horiek 2014ko martxoaren 26ko Aginduak arautzen ditu. Agindu hori Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko apirilaren 1eko Aginduak aldatu du, 2015eko ekitaldirako.

Xedapenaren data: 2015-04-15
Hurrenkenaren zenbakia: 201501789
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2014/04/02an argitaratutako 2014/03/26ko AGINDUA [201401546]

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko martxoaren 26ko Aginduaren bidez (2015eko apirilaren 1eko Aginduak aldatutakoa) arautzen da beka-programa hau martxan jartzeko gaitasuna duten erakundeentzako laguntza-programa –«Global Training»–, goi-mailako lanbide-prestakuntza edo unibertsitate-titulazioa duten gazteek atzerriko enpresa eta erakundeetan praktikak egin ahal ditzaten.
Aipatutako aginduaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, egokia da 2015eko ekitaldirako deialdia egitea, eta, horretarako, eman beharreko arauak ematea.
Horiek horrela, aipatutako aginduaren 6. artikuluan ezarritako eskumenaz baliatuz, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Xedea.
Ebazpen honen xedea da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko apirilaren 1eko Aginduan (2014ko martxoaren 26ko Agindua aldatzen du) aurreikusitako laguntzen 2015erako deialdia egitea. Agindu horren bidez arautzen da «Global Training» beka-programa martxan jartzeko gaitasuna duten erakundeentzako laguntza-programa.
Bigarrena.– Baliabide ekonomikoak.
Deitutako laguntzak finantzatzeko 3.200.000 euro erabiliko dira guztira, Euskal Autonomia Erkidegoko 2015eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2014 Legean hartarako ezarritako aurrekontu-kredituaren kargura.
Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko lekua eta epeak.
1.– Programa honetan parte hartzen duten erakundeek izapidetze telematikoaren bidez beteko dute eskabidea eta horrekin batera eskatzen den dokumentazioa, eta horretarako eskabide-eredua www.euskadi.net/industria web-orria erabiliz eskuratu eta Administrazioan aurkeztuko da, edo, bestela, www.euskadi.net/industria web-orrian eskabide-eredua bete eta grabatu, inprimatu eta, ondotik, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Nazioartekotze Zuzendaritzako Lurralde Ordezkaritzaren batean aurkeztuz, dela zuzenean, dela Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezarritako bideren bat erabilita. Betiere, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen egin beharko da hori guztia. Eskabide-ereduak ebazpen honen III. eranskin gisa argitaratzen dira.
2.– Deialdiko laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamuneko 09:00etan hasiko da; amaitu, berriz, 2015eko maiatzaren 25eko 12:00etan.
Laugarrena.– Aginduan jasotako baldintzen arabera, erakunde laguntzaile bakoitzeko deitu beharreko «Global Training» beken kopurua ez da izan behar 40 baino txikiagoa, ez eta 60 baino handiagoa ere.
Bosgarrena.– Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko martxoaren 26ko Aginduaren 10. artikuluan (2015eko apirilaren 1eko Aginduaren bidez aldatutakoa) aipatzen diren balorazio-irizpideak ebazpen honen IV. eranskinean zehaztutakoaren arabera haztatuko dira.
V. eta VI. eranskinetan, proiektuen argitasuna zehazteko erakundeek bete behar dituzten taulak eta bekez baliatzeko aldiaren luzapen-aurreakordioaren ereduak ageri dira.
Ebaluazio-organoaren osaera VII. eranskinean dago jasota.
Seigarrena.– Deitzen diren laguntzak arautzeko Aginduaren 4. artikuluan xedatutakoa betetzearren –diruz lagungarri diren gastuak zehazteari buruzkoa–, ebazpen honen I. eranskinean, eman behar den prestakuntza espezifikorako ikastaroen Oinarrizko Programa ezartzen da, eta, II. eranskinean, aldiz, beka-kopurua eta beka eman zaion pertsonarentzako hileko dotazioaren zenbatekoa ezartzen dira.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Deialdi-ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2015eko apirilaren 15a.
Industriako sailburuordea,
JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.
I. ERANSKINA
AURRETIKO PRESTAKUNTZA-IKASTAROAREN GUTXIENEKO EDUKIAK
– Iraupena: 40 ordutik 60 ordura bitartekoa.
– Prestakuntza horrek honako gai hauek izango ditu, bestek beste:
1.– Nola jorratu atzerrian egiten den praktika.
2.– Kulturarteko negoziazioa.
3.– Komunikazio-teknikak.
4.– Talde-lana.
5.– Adimen emozionala.
6.– Berrikuntza.
7.– Beste batzuk, praktika motaren arabera.
II. ERANSKINA
DOTAZIOA, HILEKO BALIO UNITARIOAN, BEKA GUZTIENTZAT DAGOEN AURREKONTUA KONTUAN IZANIK KALKULATUTAKOA
Beka-kopurua: 370.
Beken iraupena: 6 hilabete.
Hileko dotazioa: 1.124,77 euro.
Agindu arautzailearekin bat etorriz, dotazio ekonomiko horren bitartez, honako gastu hauei egingo zaie aurre: EAEtik destinoko herrialderako joan-etorriak; mantenua, ostatua eta Gizarte Segurantzarako kotizazioak, eta, halaber, beharrezko bada, bisatuak eta txertoak lortzea ere.
III. eranskina – Eskabidea.
IV. eranskina – Balorazio-irizpideen haztapen orokorra.
V. eranskina – Proiektuen argitasuna zehazteko eskaera-taula.
VI. eranskina – Bekaren aldiaren aurreakordio-eredua.
VII. eranskina – Ebaluazio-organoaren osaera.
Ebaluazio-organoa Nazioartekotzeko zuzendariak eta Zuzendaritzako hiru teknikarik osatuko dute:
Ainhoa Ondarzabal Izaguirre, Nazioartekotzeko zuzendaria.
Iñaki Ezkurra Yurrebaso, Nazioartekotze Programen arduraduna.
Mara Estibalez Presa, Nazioartekotzeko teknikaria, idazkaria.
Iker Arruabarrena Fernandez, Nazioartekotzeko teknikaria.