EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 1987-10-09 Aldizkari honetan argitaratua: 1987190

Industria-Arduralaritzako Artezkaritzaren 1987.eko Irailaren 9ko ERABAKlA, Arabako Gasteizen, CADOM'S, S.A. delako enpresak egindako CADOM'S, THOR eta SOBERANA ikur-izeneko sukalgain eta guztizko labeetatik HT-86 ME, HT-86 MS, HT-86 MM, HT-86 MP eta HT-86 MG ereduak sendetsiz.

Organo emailea: Industria eta Merkataritza
Xedapenaren data: 1987-09-09
Hurrenkenaren zenbakia: 198702168
Maila: Erabakia
Baltzu-egoitza, Arabako Kondaira-Lurraldeko Gasteizen, Vitorialanda kaleko 14.ean duen CADOM'S, S.A. delako enpresak aurkeztutako eskabidea, CADOM'S, S.A.-k Arabako Gasteizen duen industria-lantegian egiten dituen sukalgain eta guztizko labeak sendestekoa alegia, Industria-Arduralaritzako Artezkaritzan jaso ondoren. Doakionak indarrean dauden legeek, sendespen eskearen gai den apailurako, eskatzen dituzten agiripaper guztiak aurkeztu dituenez gero. Madrileko Elektroteknia-Saiaketategi Nagusi Ofizialaren E 850355097 teknika-erizpenari eta Arabako Industriako Lurralde-Ordezkaritzaren 1987.eko Apirilaren 27ko egiaztagiriari darienez, aurkeztu den apailu-eredu edo moetak, elektra-indarrez baliatzen diren etxe-apailuei buruzko teknika-arauak betebeharrekotzat aldarrikatzen dituen Ekainaren 5eko 2236/1985 Errege-Dekretoán, 1985.eko Abenduaren 9ko Aginduz garatuta, adierazten diren zehaztapen guztiak betetzen dituenez gero. Butano, S.A. delakoaren Madrileko Gas-Apailuetarako Saiaketategi Ofizialak, 1986.eko Apirilaren 25eke agiribidez, aurkeztu den eredu edo moeta, Gas Erregarriak erabiltzen dituzten Apailuetarako Araudiaren arauera (Martxoaren 7ko 1651/1974 Dekretoa) ikuskatu eta ondorio zuzenak atera direla egiaztatzen duenez gero. Industria-Arduralaritzako Artezkaritza honek, Industria-alorreko Segurantza eta Ontasun-mailari buruzko Azaroaren 25eko 275/1986 Dekretoak dioenaren arauera, esandako apailua sendestea erabaki du, behin-behingoz CEH 0018P sendespen-ezaugarria emanez. Halaber, 1989.eko Irailaren 9a jartzen da, doakionak, hala behar izanez gero, ekoizpenaren egiaztatze-agiriak aurkezteko epe-muga. Behin-behingo sendespen-ezaugarri hori baliozkoa izango da ondorio guztietarako, eta Industria eta Enerjia-Ministeritzak bere oneritzia eta behin-betiko ezaugarria eman bezain laster, behin-behingo izateari utziko. Azkenik, ondoren zehazten dira sendetsitako ikur-izen, eredu edo moeta bakoitzaren zernolakoak. Ikur-izen, eredu edo moeta bakoitzaren zernolakoak: Ikur-izena: CADOM'S, eredua: HT-86 MI Volt-Maila: 220 V 8.055 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: : Ikur-izena: CADOM'S, eredua: HT Zernolakoak: Volt-lltaila: 220 V 6.055 W. Elzktrindarrezko berogailu-aleak: 6 Ikur-izena: CADOM'S, eredua: HT-86 MM Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 4.555 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 5 Ikur-izena: CADOM'S, eredua: HT-86 MP Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 3.555 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 4 Ikur-izena: CADOM'S, eredua: HT-86 MG Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 2.055 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 3 Ikur-izena: THOR, eredua: HT-86 ME Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 8.055 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 7 Ikur-izena: THOR, eredua: HT-86 MS Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 6.055 W. Elekirindarrezko berogailu-aleak: 6 Ikur-izena: THOR, eredua: HT-86 MM Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 4.555 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 5 Ikur-izena: THOR, eredua: HT-86 MP Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 3.555 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 4 Ikur-izena: THOR, eredua: HT-86 MG Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 2.055 W. ElPktrindarrezko berogailu-aleak: 3 Ikur-izena: SOBERANA, eredua: HT-86 ME Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 8.055 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 7 Ikur-izena: SOBERANA, eredua: HT-86 MS Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 6.055 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 6 Ikur-izena: SOBERANIA, eredua: HT-86 MM Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 4.555 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 5 Ikur-izena: SOBERANA, eredua: HT-86 MP Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 3.555 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 4 Ikur-izena: SOBERANA, eredua: HT-86 MG Zernolakoak: Volt-Maila: 220 V 2.055 W. Elektrindarrezko berogailu-aleak: 3 Arduralaritza-bideari buruzko Legearen 122. Atalak dioenaren arauera, Arduralaritza-bidea akitzen ez duen Erabaki honen aurka, Gora Jotzea egin daiteke, Industria eta Merkataritza-Arduralaritzako eta Birregituraketarako Sailburuorde Jn. T.A.-ren aurrean, erabaki horren berri jaso dadin egunaren biharamonetik hasi eta 15 laneguneko epearen barruan. Erabaki hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamonean sartuko da indarrean. Guztiek jakin dezaten argitaratzen da hori. Gasteizen, 1987.eko Irailak 9. Industria-Arduralaritzako Artezkaria, PEDRO RUIZ DE ALEGRIA ROGEL.