EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 1987-10-09 Aldizkari honetan argitaratua: 1987190

ERABAKIA, Industria Administraziorako Zuzendaritzaren 1987.eko Irai1aren 9koa; Urduñan (Bizkaia) «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S.A.) delakoak sukalde mixto bat, «TIMSHEL» markako 415 TN modeloa, homologatuz.

Organo emailea: Industria eta Merkataritza
Xedapenaren data: 1987-09-09
Hurrenkenaren zenbakia: 198702157
Maila: Erabakia
Egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoko Urduñako La Pau kaleko 8.ean duen «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S.A.) delakoak aurkeztutako eskabidea, «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anonima» (SOMOL, S.A) delakoak Urduñan (Bizkaia) dituen industria instalazioetan fabrikatutako sukalde mixto bat homologatzekoa alegia, jaso ondoren Industria Administrzzorako Zuzendaritzan. Hau honela: Indarrean dauden legeek eskatutako agiriak aurkeztu dituela interesatuak, hots, homologazioa eskatzen deneko produktuari dagozkionak. Hau honela: Madrideko «Laboratorio C.T.C. Servicios Electromecánicos, S.A.» delakoak, 1127-M-IE ezaugarria duen diktamen teknikoaren bidez eta «TECNOS Garantia de Calidad, S.A.» Entitate Laguntzaileak TV-SOMIAO1 (AD) ezaugarria duen egiaztagiriz, zera jakinarazi dute: elektra indarra erabiltzen duten etxeko aparailuei buruzko arau teknikoak derrigorrez betebeharrekotzat deklaratzen dituen Ekainaren 5eko 2236/1985 Errege Dekretuan, 1985.eko Abenduaren 9ko Aginduz garatutakoan, gaurregun ezarritako zehaztapen guztiak betetzen dituela aurkeztutako moeta edo modeloak. Butano, S.A. delakoaren Madrileko Gas-Apailuetarako Saiaketategi Ofizialak, 1985.eko Azaroaren 15eko agiribidez, aurkeztu den eredu edo moeta, Gas Erregarriak erabiltzen dituzten Apailuetarako Araudiaren arauera (Martxoaren 7ko 1651/1974 Dekretoa) ikuskatu eta ondorioak zuzenak izan direla egiaztatzen duenez gero Zera ikusita: SOMOL, S.A. Elkarteak egiten dituen hainbat gailu homologatzeko beimena ematen duen Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkataritzaren Administrazioraku Sailordetzaren Erabakia. Zuzendaritza honek, Industria-Kalitate eta Segurtasunari buruzko Azaroaren 25eko 275/1986 Dekretoak ezartzen duenaren arabera, honako hau erabaki du: Aipatutako produktua homologatzea CEH 0003P homologazioko aldibaterako kontrazeinuaz eta, aldi berean, interesatuak, 1989.eko Irailaren 9a baino lehen dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dituela produkzioaren arabera. Aipatutako homologaziorako aldibaterako kontrazeinu horrek indarra du ondorio guztietarako eta bere aldibaterakotasuna Industria eta Energia Ministeritzak adostasuna eman eta behin-betiko kontrazeinua ezar diezaionean amaituko da. Homologatutako marka, modela edo mota bakoitzaren ezaugarri teknikoak definitzen dira azkenik eta ondoren zehazten direnak direla: Marka, modelu edo mota bakoitzeko zernolakoak. «TIMSHEL»marka, 415 TN modelua Voltmaila: 220 V 3.425 W. Elektraindarrezko elemento berogailuen kopurua: 3 Administrazio-bidea akitzen ez duen Erabaki horren aurka, Gora jotzeko Eskea egin ahal izango da, Administrazio-Bideari buruzko Legearen 122. Atalean ezarritakoaren arauera. Eske hori, Industria eta Merkataritzako Administrazio eta Industria-Birregituraketarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren aurrean egin behar izango da, honen adierazpena jaso dadin egunaren biharamonetik hasi eta 15 eguneko epearen barruan. Erabaki honek, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadineko egunaren biharamonean hartuko du indarra. Guztiek jakin dezaten argitaratzen da hori. Gasteiz, 1987.eko Irailak 9. Industria-Administraziorako Zuzendaria, PEDRO RUIZ DE ALEGRIA ROGEL.