Hauteskundeak 2024
qrcode

Herri Dirubideen Euskal Kontseilua

2023-10-11

Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan aztertutako gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

 

2023ko ZERGA ITUNDUEN  ONDORIOZKO BILKETA IXTEKO AURREIKUSPENAK

Gaurko bileran, 2023ko ekitaldirako zerga itunduen ondoriozko bilketa likidatzeko aurreikuspenak onartu dira, hau da: 18.102 M €.

 

PREVISIÓN DE CIERRE TRIBUTOS CONCERTADOS 2023 (miles €) /

2023ko ZERGA ITUNDUEN  ITXIERA-AURREIKUSPENA (mila €)

 

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

1.062.300

3.598.000

2.337.700

6.998.000

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

300.200

870.000

407.800

1.578.000

IVA / BEZ

1.125.667

3.544.623

2.343.210

7.013.500

I. ESPECIALES FABR. Y  ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

222.228

699.777

462.595

1.384.600

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

135.734

639.531

352.665

1.127.929

TOTAL / GUZTIRA

2.846.129

9.351.930

5.903.970

18.102.029

           

 

 

2024rako ZERGA ITUNDUEN  ONDORIOZKO BILKETA-AURREIKUSPENAK

Eusko Jaurlaritzak 2024an BPGd nominala % 5,0 handitzea aurreikusten du. Termino absolutuetan, kalkulatzen da foru-aldundiek zerga itunduen bidez 19.000 M € bilduko dituztela 2024an.

 

PREVISIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS 2024 (miles €) /

2024ko ZERGA ITUNDUEN AURREIKUSPENAK (mila €)

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

1.091.000

3.718.000

2.413.600

7.222.600

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

294.000

915.000

378.600

1.587.600

IVA / BEZ

1.198.502

3.813.005

2.540.493

7.552.000

I. ESPECIALES FABR. y ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

236.701

753.058

501.741

1.491.500

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

140.216

630.434

375.900

1.146.550

TOTAL / GUZTIRA

2.960.419

9.829.497

6.210.333

19.000.250

 

KOEFIZIENTE HORIZONTALAK ETA FORU-ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGINDAKO EKARPENAK 2024rako

 

Foru-aldundiek erakunde erkideei egindako ekarpenei dagokienez, 2024rako 12.686 M €-ko zenbateko orokorra adostu da, honako ekarpen-koefiziente horizontal hauen arabera: % 15,87 Arabarako, % 50,49 Bizkairako eta % 33,64 Gipuzkoarako.

 

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2024

2024ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK

 

 

 

 

 

ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

2024ko Ekarpen-Koefiziente horizontalak
Coeficientes horizontales de aportación 2024

% 15,87

% 50,49

% 33,64

% 100,00

2024ko EKARPENAK
APORTACIONES 2024

2.013.381.544

6.405.521.998

4.267.810.656

12.686.714.198

 

2024ko EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA BEHIN-BEHINEKO ZEHAZTEA

Egokitzapenerako Funts Orokorraren aurreikuspena 166,22 M €-koa da 2024rako. Funts horren finantzaketaren % 70,81 Eusko Jaurlaritzari dagokio, eta gainerakoa, % 29,19, foru-aldundiei. Funts hori Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoen artean banatuko da. Horiei 32,46 M € eta 133,75 M € dagozkie, hurrenez hurren.

 

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA / FONDO GENERAL DE AJUSTE  2024

GOBIERNO VASCO  EUSKO JAURLARITZA

% 70,81

117.702.936

DIPUTACIONES FORALES  FORU-ALDUNDIAK

% 29,19

48.520.671

Araba / Álava

% 4,63

7.700.230

Bizkaia

% 14,74

24.498.087

Gipuzkoa

% 9,82

16.322.354

TOTAL                                         GUZTIRA

% 100,00

166.223.607

Distribución Fondo General de Ajuste

Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa

 

Araba / Álava

32.467.453

 

Gipuzkoa

133.756.154

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
Beste gonbidatu batzuk
  • Ramiro González, Itziar Gonzalo, Elixabete Etxanobe , Itxaso Berrojalbiz , Eider Mendoza, Jokin Perona, Esther Apraiz, Nagore Alkorta, Natividad López de Muniain