qrcode

Herri Dirubideen Euskal Kontseilua

2022-10-14

Hauek dira Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan aztertutako gai nagusiak:

2022ko ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DIRU-BILKETAREN ITXIERA- AURREIKUSPENAK

Gaurko bileran 2022ko ekitaldirako zerga itunduen ondoriozko diru-bilketaren likidazioaren aurreikuspenak onartu dira, 17.109 milioi euro.

 

PREVISIÓN DE CIERRE TRIBUTOS CONCERTADOS 2022

2022ko ZERGA ITUNDUEN ITXIERA-AURREIKUSPENA

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

979.000.000

3.337.500.000

2.113.800.000

6.430.300.000

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

209.000.000

622.500.000

323.800.000

1.155.300.000

IVA / BEZ

1.125.939.112

3.510.895.535

2.330.610.353

6.967.445.000

I. ESPECIALES FABR. Y  ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

252.992.880

788.880.645

523.676.475

1.565.550.000

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

136.900.515

507.200.988

346.586.497

990.688.000

TOTAL / GUZTIRA

2.703.832.507

8.766.977.168

5.638.473.325

17.109.283.000

 

 

ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DIRU-BILKETAREN 2023rako AURREIKUSPENAK

Eusko Jaurlaritzak BPG nominalaren % 5,1eko igoera aurreikusten du 2023rako. Termino absolutuetan, estimazioen arabera, foru-aldundiek 2023an zerga itunduen ondorioz 18.072,9M€ bilduko dituzte.

 

PREVISIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS 2023

2023ko ZERGA ITUNDUEN AURREIKUSPENAK

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

1.001.100.000

3.433.700.000

2.157.560.000

6.592.360.000

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

215.000.000

681.200.000

352.100.000

1.248.300.000

IVA / BEZ

1.221.886.500

3.847.610.200

2.543.503.300

7.613.000.000

I. ESPECIALES FABR. y ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

255.528.840

804.637.232

531.913.928

1.592.080.000

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

144.776.500

528.786.200

353.607.300

1.027.170.000

TOTAL / GUZTIRA

2.838.291.840

9.295.933.632

5.938.684.528

18.072.910.000

 

 

FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI 2023rako EGIN BEHARREKO EKARPENAK ETA KOEFIZIENTE HORIZONTALAK        .

 

Foru-aldundiek erakunde komunei 2023rako egin beharreko ekarpenak guztira 11.900 milioi eurokoak izatea adostu da, honako ekarpen-koefiziente horizontal hauen arabera: % 16,05 Araba, % 50,54 Bizkaia eta % 33,41 Gipuzkoa. Zenbateko hori 2022rako aurreikusitako ekarpenak baino 900 milioi euro inguru gehiago dira.

 

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2023

2023ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK

 

 

 

 

 

ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

2023ko Ekarpen-Koefiziente horizontalak
Coeficientes horizontales de aportación 2023

16,05%

50,54%

33,41%

100,00%

2023ko EKARPENAK
APORTACIONES 2023

1.910.122.817

6.014.804.180

3.976.149.735

11.901.076.732

 

 

 EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRAREN 2023rako BEHIN-BEHINEKO ZEHAZTAPENA

Egokitzapenerako Funts Orokorraren 2023rako aurreikuspena 84,7 milioi eurokoa da. Funts horren finantzaketaren % 70,81 Eusko Jaurlaritzari dagokio, eta gainerakoa, % 29,19, foru-aldundiei. Funts hori Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoen artean banatuko da, eta horiei behin-behinean 37,37 milioi euro eta 47,35 milioi euro dagozkie, hurrenez hurren.

 

FONDO GENERAL DE AJUSTE 2023

2023ko EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA:

   

GOBIERNO VASCO  EUSKO JAURLARITZA

70,81%

59.996.562

DIPUTACIONES FORALES  FORU ALDUNDIAK

29,19%

24.732.377

Araba / Álava

4,69%

3.969.547

Bizkaia

14,75%

12.499.743

Gipuzkoa

9,75%

8.263.087

TOTAL                                         GUZTIRA

 

84.728.939

Distribución Fondo General de Ajuste

Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa

 

Araba / Álava

37.372.741

 

Gipuzkoa

47.356.198

 

 

2023rako AURREKONTU EGONKORTASUNARI ETA FINANTZA-JASANGARRITASUNARI BURUZKO ERAKUNDEARTEKO AKORDIOA

2022ko martxoaren 2an Europako Batzordeak 2023rako aurrekontu-politikaren arloko orientazio nagusiak aurkeztu zituen, Errusiak Ukraina inbaditu izanaren testuinguruan, horrek hazkunde-aurreikuspenetan zuen ondorio negatiboa kontuan izanda, eta azpimarratu zuen orientazioak egokitu egin beharko zirela inguruabarren bilakaera azkarrari erantzuteko. 2022ko maiatzaren 23an Europako Batzordeak proposatu zuen Egonkortasun eta Hazkunde Ituna babesteko klausula orokorrari 2023an eustea. Horixe onartu zen 2022ko uztailaren 26ko Ministroen Kontseiluaren erabakiz, eta zerga-arauak eten ziren, aurretik 2020ko, 2021eko eta 2022ko ekitaldietan egin zen bezala.

 

2022ko irailaren 28an aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-jasangarritasunari buruzko 2023rako helburuak adostu ziren, eta defizitari eta zor publikoari buruzko helburuak ezarri ziren Eusko Jaurlaritzarentzat eta defizit-helburu bateratua foru-aldundientzat.

 

Foru-aldundien defizit-helburu bateratuaren lurralde-banaketa 2023ko ekitaldirako onartutako ekarpen-koefiziente horizontalen arabera egingo da.

 

(EAEko BPGren ehunekoa)

2023

-0,1 (82M/€)

 

Pedro Azpiazuren hitzaldia

 

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
Beste gonbidatu batzuk
  • Ramiro González, Itziar Gonzalo, Unai Rementeria, J.M.Iruarrizaga, Markel Olano, Jokin Perona, Gorka Urtaran, Angela Eguia, Nagore Alkorta,