Berriak Kultura

Eusko Jaurlaritzak 31.441.000 euro izendatu ditu euskaltegiak eta autoikaskuntzako zentro homologatuak finantzatzeko, ematen dituzten euskara-ikastaroak direla-eta (2011-10-07(e)ko Kointseiluan hartutako erabakia)

2011-10-07

Ebazpena, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei, 2011/2012 ikasturteko euskara-ikastaroengatik, esleituko zaizkien dirulaguntzak arautzen dituena.

Gobernu Kontseiluak HABEko zuzendari nagusiaren bi ebazpen onartu ditu; horien bidez, euskaltegi publiko eta pribatuei eta autoikaskuntzako zentro homologatuei diru-laguntzak emateko baldintzak arautzen dira, 2011/2012 ikasturteari dagozkion euskara-ikastaroak direla-eta. Horretarako, 31.441.000 euro izendatu dira.

Alde batetik, ebazpenetako baten xedea da euskaltegi pribatuek eta autoikaskuntzako zentro homologatuek 2011/2012 ikasturtean (2011ko urritik 2012ko irailera) euskara-ikastaroak emateagatik jasoko dituzten diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea. Diru-laguntza horien kariaz ematen diren zenbatekoak HABEko aurrekontuetan horretarako jasotako zuzkiduren kontura finantzatuko dira; guztira, 20.730.000 euro. Zenbateko hori honela dago banatuta:

a) 17.245.000 euro, euskaltegien ekimenez antolatutako aurrez aurreko ikastaroetako jarduera laguntzeko.

b) 1.145.000 euro, euskaltegien eta autoikaskuntzako zentro homologatuen ekimenez antolatutako autoikaskuntzako ikastaroetako jarduera laguntzeko.

c.1) 1.200.000 euro, ikasturte osorako eta hitzarmenaren pean taldeak hartzen dituzten euskaltegien jarduera laguntzeko.

c.2) 450.000 euro, ikasturte erdirako eta hitzarmenaren pean taldeak hartzen dituzten euskaltegien jarduera laguntzeko.

d) 690.000 euro, barnetegien jarduera laguntzeko.

Diru-laguntzok euskaltegi pribatuek eta euskararen autoikaskuntzako zentro homologatuek eskatu ahalko dituzte, bakoitzari berariaz eskatzen zaizkion baldintzak betetzen badituzte. Ebazpen honek 28.000 ikasle euskalduntzea eta 1.200 langileren soldaten kostua finantzatzea ahalbidetuko du.

Gaur onartutako beste ebazpenak udal-euskaltegiei edo udalen mendeko erakundeei atxikita dauden euskaltegiei, hots, udal-titulartasuneko euskaltegi publikoei, diru-laguntzak emateko baldintzak arautzen ditu, 2011/2012 ikasturterako, euskaltegi horietan 2011ko urritik abendura eta 2012ko urtarriletik irailera emandako euskara-ikastaroak direla-eta.

Diru-laguntza horien kariaz ematen diren zenbatekoak HABEko aurrekontuetan horretarako jasotako zuzkiduren kontura finantzatuko dira; guztira, 10.711.000 euro. Ebazpen honen bidez egiten den deialdiko diru-laguntzen onuradunak HABEren Erregistroan izena emanda dauden udal-titulartasuneko euskaltegi publikoak izango dira.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan