qrcode

Gaur Gasteizen elkartu den Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren akordioak

2022-02-14

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, besteak beste, erabaki hauek hartu ditu:

2021eko EKARPENEN LIKIDAZIOA

COVID-19aren pandemiak ekonomian eragindako krisiaren ondorioz 2020an izandako beherakada esanguratsuaren ondoren (-% 9,8), Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-sarrerek nabarmen egin dute aurrera 2021ean, eta guztira 15.963,2 M€-ra iritsi dira (+% 14,4).

Diru-bilketaren zifra horien arrazoia da, batetik, Euskadiko ekonomia partzialki suspertu izana eta azken hilabeteotako prezioen igoera, eta, bestetik, neurri handi batean, Bizkaian 2019ko akta bakarrengatik izandako diru-sarrera, nagusiki BEZari dagokiona, Estatuarekin BEZaren MOSS-OSS araubidea hitzartu izanaren ondorio diren ezohiko diru-sarrerak eta pandemia-garaian, besteak beste, pandemiaren eraginak arintzeko eta enpresek likidezia handiago izateko, hartutako neurri arautzaileen ondorioz 2020an atzeratutako diru-sarrerak sartu izana.

2019ari dagokionez, kasu honetan ere diru-bilketaren balantzea positiboa izan da, 493,6 M€ gehiago sartu baitira, eta igoera, beraz, % 3,2koa izan da.

 

ZERGA ITUNDUEN DIRU-BILKETA. 2021eko ITXIERA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. CIERRE  2021

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL € GUZTIRA €

IRPF / PFEZ

932.039.023

3.125.420.688

2.056.933.713

6.114.393.424

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

175.738.160

635.407.968

344.005.282

1.155.151.410

IVA / BEZ

1.014.873.005

3.146.606.869

2.095.443.707

6.256.923.581

I. ESPECIALES FABRICAC. e IE DE ELECTRIC.
FABRIK. Z. BEREZIAK eta ELEKTRIZ./ZERGA

246.769.438

765.106.969

509.513.471

1.521.389.878

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

117.541.234

463.594.258

334.215.516

915.351.008

TOTAL / GUZTIRA

2.486.960.860

8.136.136.752

5.340.111.689

15.963.209.301

 

Estatuari ordaindutako kupoari dagokionez, ordaindutako zenbatekoa 723,9M€-koa izan da. Zifra horrek barne hartzen ditu 2020ko likidazioa (EAEren aldeko 277,3 M€-ko saldo garbia) eta 2021eko behin-behineko kupoa, 1.001,2 M€-koa.

Zerga-bilketaren itxiera eta Estatuari egindako ordainketak ezagutu ondoren, 2021eko ekarpenen likidazioa kalkulatu da, eta 10.829,8 M€-koa da, hasierako aurrekontuan aurreikusitakoa baino 1.210,6 M€ gehiago.

 

2021eko LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN 2021

FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI 2021ean EGIN BEHARREKO EKARPENAK
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2021

 

ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

 

Ekarpen koefizientea 2021
Coeficiente aportación 2021

% 16,22

% 50,29

% 33,49

% 100,00

 

EKARPENAK 2021 APORTACIONES 2021

1.756.585.958

5.446.282.855

3.626.884.326

10.829.753.139

 

 

2021eko EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRAREN LIKIDAZIOA

2021eko bilketaren itxieraren aurrean, Egokitzapenerako Funts Orokorrak 80,7 M€ izango ditu, eta Arabara bideratuko da osorik.

 

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA 2021
FONDO GENERAL DE AJUSTE  2021

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

% 70,04

56.492.838

 

FORU ALDUNDIAK
DIPUTACIONES FORALES

% 29,96

24.165.126

 

Araba / Álava

 

3.919.583

 

Bizkaia

 

12.152.642

 

Gipuzkoa

 

8.092.901

 

GUZTIRA €/ TOTAL €                                         

 

80.657.964

 

2 iruzkin
 • Argazkia JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
  2022-02-17

  Merkatuko distortsionatzaile posible gehiago kontuan hartzea, nahita edo nahi gabe, hurbilen dagoen errealitatetik urrun gera daiteke coba fenomenologia ematea, gauzen balizko ondorioak handituz. Izan ere, arazoak beti daude beste gauza bat da modu interesatuagoan heldu nahi izatea konponbidea alde batera edo bestera.

 • Argazkia JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
  2022-02-17

  Tener más en cuenta más posibles distorsionadores de mercado, ya sea intencionado o no, dar coba distinta fenomenología pueda quedar lejos de la realidad más cercana magnificando posibles consecuencias de cosas van pasando casa día ya que problemas siempre haylos otra cosa es que se quieran abordar de manera más interesada se decline la solución a un lado u otro.

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
Beste gonbidatu batzuk
 • Ramiro González, Itziar Gonzalo, Unai Rementeria, J.M.Iruarrizaga, Markel Olano, Jokin Perona, Gorka Urtaran, Angela Eguia, Nagore Alkorta,