Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana (HPKP 2030). Jendeaurreko informazioaren izapidea. Ondarioak

2021-10-25

2030erako Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planaren (aurrerantzean HPKP 2030) jendaurreko informazioaren izapidea betetze aldera, eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 21. artikuluan ezarritakoaren arabera, 2021eko maiatzaren 12an interesdunaren eskura jarri zen dokumentazio guztia, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarkiak jarriz, ren webgunean. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren eta Irekia atarian, bai eta hari dagokion ingurumen-azterlan estrategikoaren irismen-dokumentua egiteko kontsulta-prozeduran parte hartu duten administrazio publiko eta eragile guztiei jakinarazpenak bidaliz ere.

Esparru horretan, herritarrek, oro har, iritziak eta ekarpenak helarazi ahal izan dituzte PPGR2030 planaren azken proposamenaren aurkezpenetik abiatuta. Fase hori 2021eko maiatzaren 13tik abuztuaren 17ra bitartean izan da, eta aldi horretan 55 alegazio-dokumentu jaso dira. Horiei gehitu behar zaizkie pertsona partikular baten eta Irekian jasotako elkarte baten oharrak (Javier Vadillo eta Zero Zabor). Dokumentu horiek 432 alegazio dituzte, eta horietatik 250 berdinak dira, hainbat erakundek idatzi bera aurkeztu dutelako. Beraz, emaitza 182 alegazio desberdinekoa da. 182 alegazioetatik 89 ( % 49) osorik edo zati batean onartu dira, eta, ondorioz, plangintza-dokumentuaren testuan edo eranskinetan aldaketak egin dira. 47 ( % 26) planean aurreikusitako edo jasotako iradokizun edo ekarpenei dagozkie. Hainbestez, % 75 beste modu batera jasotzen dira Planean. Gainerako % 25etik 17 ( % 9) baieztapen okerrei dagozkie, eta 29 ( % 16) ezetsi egin dira edo egokitzat jo ez, ez baitatoz bat plan horrek ezartzen duen ildo estrategikoarekin.

Hauek dira alegazio-egileek gehien aipatzen dituzten alderdiak: hondakinen kontabilitatea, SDDR, hondakinen kanona, instalazioak kokatzeko irizpideak eta erabilera gaitzeko eta isurketa debekatzeko dekretuekin batera, sektoreen araberako ibilbide-orrien beharra.

Prozesu horren ondorioz, alegazioei erantzuteko txosten bat egin da, non alegazio bakoitzari emandako erantzuna azaltzen den. Alegazio horiek 2021eko irailaren 25etik 29ra bitarteko astean igorri zaizkie alegazioa aurkeztu duten eragile guztiei.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan