qrcode

Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren bilera

2021-10-15

HERRI-DIRUBIDEEN EUSKAL KONTSEILUA/CONSEJO VASCO DE FINANZAS PÚBLICAS

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 15a /15 octubre de 2021

 

Hauek dira Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan aztertutako gai nagusiak:

2021eko ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DIRU-BILKETAREN ITXIERA-AURREIKUSPENAK

Gaurko bileran, 2021eko ekitaldirako zerga itunduen ondoriozko diru-bilketaren likidazioaren aurreikuspenak onartu dira, 15.580 milioi euro, hau da, 2021eko aurrekontuan aurreikusitakoa baino % 9,3 gehiago.

 

PREVISIÓN DE CIERRE TRIBUTOS CONCERTADOS 2021 /

2021eko ZERGA ITUNDUEN  ITXIERA-AURREIKUSPENA

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

936.000.000

3.134.000.000

2.018.000.000

6.088.000.000

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

163.000.000

577.000.000

291.000.000

1.031.000.000

IVA / BEZ

989.906.600

3.069.198.700

2.043.894.700

6.103.000.000

I. ESPECIALES FABR. Y  ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

239.707.270

743.210.765

494.931.965

1.477.850.000

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

115.379.840

435.349.880

328.260.280

878.990.000

TOTAL / GUZTIRA

2.443.993.710

7.958.759.345

5.176.086.945

15.578.840.000

 


 

2022rako ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DIRU-BILKETAREN AURREIKUSPENAK

Espero da zerga itunduen ondoriozko diru-bilketa bat etortzea 2022rako aurreikusitako susperraldi ekonomikoarekin. Hartara, zenbatetsi da Foru Aldundiek zerga itunduen ondorioz guztira 16.290 milioi euro biltzea 2022an, hau da, 2021erako aurreikusitako itxierako diru-bilketa baino % 4,6 gehiago.

 

PREVISIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS 2022 /

2022ko ZERGA ITUNDUEN AURREIKUSPENAK

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

973.000.000

3.282.000.000

2.067.300.000

6.322.300.000

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

169.400.000

619.000.000

298.200.000

1.086.600.000

IVA / BEZ

1.002.889.600

3.127.203.400

2.075.907.000

6.206.000.000

I. ESPECIALES FABR. y ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

254.046.512

792.166.073

525.857.415

1.572.070.000

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

147.726.000

566.524.000

389.220.000

1.103.470.000

TOTAL / GUZTIRA

2.547.062.112

8.386.893.473

5.356.484.415

16.290.440.000

 

FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI 2022rako EGIN BEHARREKO EKARPENAK ETA KOEFIZIENTE HORIZONTALAK

Foru-aldundiek erakunde komunei 2022rako egin beharreko ekarpenak guztira 11.004 milioi eurokoak izatea adostu da, honako ekarpen-koefiziente horizontal hauen arabera: % 16,16 Araba, % 50,39 Bizkaia eta % 33,45 Gipuzkoa. Zenbateko hori 1.385 milioi euro dira, gutxi gorabehera, 2021erako aurrekontuan jasotakoa baino gehiago (+% 14,4).

 

PRESUPUESTO 2022 / 2022ko AURREKONTUA

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2022

2022an FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK

 

 

 

 

 

ARABA /ALAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA /TOTAL

2022ko Ekarpen-Koefizienteak
Coeficientes de aportación 2022

% 16,16

% 50,39

% 33,45

% 100,00

2022ko EKARPENAK
APORTACIONES 2022

1.778.226.830

5.544.854.576

3.680.797.492

11.003.878.898

 

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRAREN 2022rako BEHIN-BEHINEKO ZEHAZTAPENA

Egokitzapenerako Funts Orokorraren 2022rako aurreikuspena 113,8 milioi eurokoa da. Funts horren finantzaketaren % 70,81 Eusko Jaurlaritzari dagokio, eta gainerakoa, % 29,19, Foru Aldundiei. Funts hori Arabako eta Gipuzkoako Lurralde Historikoen arabera banatuko da, eta horiei behin-behinean 64,5 milioi euro eta 49,3 milioi euro dagozkie, hurrenez hurren.

 

FONDO GENERAL DE AJUSTE  2022                                                                                          2022ko EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA

   

GOBIERNO VASCO  EUSKO JAURLARITZA

% 70,81

80.584.631

DIPUTACIONES FORALES  FORU ALDUNDIAK

% 29,19

33.219.395

Araba / Álava

 

5.368.254

Bizkaia

 

16.739.253

Gipuzkoa

 

11.111.888

TOTAL  / GUZTIRA

 

113.804.026

 

Distribución Fondo General de Ajuste 2022

2022ko Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa

 

Araba / Álava

64.515.895

 

Gipuzkoa

49.288.131

 

 

FORU ALDUNDIEN 2022rako AURREKONTU-EGONKORTASUNARI ETA FINANTZA-JASANGARRITASUNARI BURUZKO ERAKUNDEARTEKO AKORDIOA

2021eko ekainaren 2an, Europako Batzordeak iragarri zuen 2022. urterako Egonkortasun eta Hazkunde Ituna babesteko klausula orokorrari eutsiko zitzaiola, administrazio publikoek Covid-19aren pandemiaren aurka borrokatzeko behar duten malgutasuna izan zezaten. Horren ondoren, Espainiako Gobernuak erabaki zuen 2022. urterako zerga-arauak etetea, 2020. eta 2021. urterako egin zuen bezalaxe.

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak, 2021eko uztailaren 29an, erabaki zituen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-jasangarritasunari buruzko 2022rako helburuak. Defizitari eta zor publikoari buruzko helburu espezifiko komunak ezarri zituen Eusko Jaurlaritzarentzat, eta defizit-helburu bateratua foru-aldundientzat. Zerga-arau horiek etenik geratzean, onartutako defizitari eta zorrari buruzko helburuak aurrekontu-funtzionamendurako erreferentzia-tasatzat jotzen dira.

Foru-aldundien defizit-helburu bateratuaren lurralde-banaketa 2022ko ekitaldirako onartutako ekarpen-koefiziente horizontalen arabera egingo da.

 

 (EAEko BPGaren ehunekoa)

2022

-0,2 (157,1M/€)

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 15a

2 iruzkin
 • Argazkia JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
  2021-10-18

  Biltegien inbentarioa gehiago kontrolatzeak, gainera, data handiarekin optimizatzea ahalbidetzen du. Ezin da izan produktu bat nonbaiten erostea, bermerik ez ematea eta, gero, merkatariak erosketa ukatzea, hitz bat bestearen aurka hitz eginez judizio garestira joatea frogatzen saiatzea.

 • Argazkia JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
  2021-10-18

  Hacer más control inventariado de almacenes además con el big data permite optimizarlos. No puede ser se compre un producto en algún lugar, no se den garantías y luego la persona comerciante niegue la compra siendo una palabra contra otra ir a juicio costoso tratar de demostrar.

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
Beste gonbidatu batzuk
 • Ramiro González, Itziar Gonzalo de Zuazo, Unai Rementeria, José María Iruarrizaga, Markel Olano, Jokin Perona, Gorka Urtaran, Ángela Eguía, Nagore Alkorta