Eusko Jaurlaritzak Euskal Kultura Ondarearen Erakunde arteko Organoaren osaera eta funtzionamendua arautuko ditu (Gobernu Bilera 2021-10-5)

2021-10-05

Gobernu Kontseiluak gaur onartu du Euskal Kultura Ondarearen Erakunde arteko Organoaren osaera, antolaketa, funtzionamendua eta zereginak arautzen dituen dekretua.

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak zehazten ditu euskal herri-administrazioetako hiru mailetako bakoitzari (Eusko Jaurlaritza, aldundiak eta udalak) euskal kultura-ondarearen arloan dagozkion jarduketak. Euskal Kultura Ondarearen Erakunde arteko Organoa arduratzen da hiru administrazio-mailen arteko komunikazioaz, lankidetzaz eta laguntzaz, euskal kultura-ondarea babesteko sistema homogeneo bat lortzeko.

Honako hauek dira organoaren zereginak:

 • Euskal kultura-ondarearen babesari buruzko informazio-trukea eta elkarlana bultzatzea.
 • Irizpide bateratuak eta jarduketa-planak proposatzea, euskal kultura-ondarea zaintzeko, transmititzeko, bere balioa nabarmentzeko eta haren zabalkundea egiteko.
 • Euskal kultura-ondarea sustatzeko koordinazio-neurriak proposatzea.
 • Euskal kultura-ondarea babesteko eta kudeatzeko lanean inplikaturiko beste administrazioekin lankidetza eraginkorra bultzatzea, batez ere lurralde-antolamendu eta hirigintzarekin, etxebizitzarekin, industriarekin, ingurumenarekin, turismoarekin eta hezkuntzarekin.
 • Parte hartzeko mekanismoak antolatzea, herritarrek kultura-ondasunen babesa proposatu dezaten.
 • Kultura-ondasunen deskontaminazio bisual eta akustikorako plan bat egitea.
 • Euskal kultura-ondarea babesteko eta balioesteko hobekuntza-neurriak proposatzea, kontuan hartuta kultura-ondasun mota bakoitzaren berezitasunak eta indarrean dagoen araudian horretarako esleitutako eskumen-banaketa.
 • Jarduteko metodo eta protokoloen homogeneizazioa bultzatzea, Euskal Kultura Ondarearen Erakunde arteko Organoan ordezkatutako administrazio publikoen artean adostuta.
 • Kultura-ondarearen arloan erantzukizunak dituzten euskal administrazio publikoetako zerbitzuen arteko lankidetza-hitzarmenak bultzatzea. Nolanahi ere, eraginpeko administrazioek berretsi eta formalizatu beharko dituzte akordio horiek.
 • Kultura-ondareari buruzko informazio-eredu komun bat ezartzea zerbitzu guztietan.
 • Euskal kultura-ondarea babesteko lege-aurreproiektuei eta xedapen orokorren proiektuei buruzko informazioa izatea.
 • Koordinazio-estrategiak eta -proposamenak planteatzea euskal administrazio publikoen politika publiko sektorialen eremuan, euskal kultura-ondarea defendatzeak eta balioesteak horietan nolabaiteko eragina izan dezan.
 • Kultura-ondarea babesteari buruzko araudien (autonomikoak, foru-mailakoak eta tokikoak) gaineko informazioa jasotzea.

Euskal Kultura Ondarearen Erakunde arteko Organoak 12 kide izango ditu: Eusko Jaurlaritzako sei kide, foru aldundietako hiru ordezkari eta udalen beste hiru ordezkari. Gainera, Gobernu Kontseiluak gaur onartutako dekretua argitaratu eta hiru hilabeteko epean eratu beharko da.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Komunikabideek behera kargatzeko