qrcode

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak Udalerrietako hirigintza genero-ikuspegiarekin bultzatzeko laguntzak (Gobernu Bilera 2021-7-9)

2021-09-07

Gobernu Kontseiluak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburu Iñaki Arriolaren Agindua onartu du. Agindu horren bidez, hirigintza inklusiboari buruzko diru-laguntzen deialdia egiten da. Diru-laguntza horien helburua da genero-ikuspegia sartzea udal-plangintzan eta -hirigintzan, eta, besteak beste, lurraldeko baliabide eta ekipamenduetarako sarbidean gizonen eta emakumeen berdintasuna bermatzea eta espazio publikoetan emakumeen segurtasuna handitzea.

Udalei zuzendutako laguntzek 200.000 euroko zuzkidura dute guztira, eta genero-ikuspegia udaletako hirigintza-planetan benetan txertatzea sustatu nahi dute lehentasunezko lau ekintza-arlo tematikotan —lurraldearen antolamendua eta hirigintza, mugikortasun jasangarria, landa-ingurunea eta gobernantza— hainbat ekintza estrategiko aurrera eramanez.

Genero-desberdintasunak daude bai ekipamenduak eta zerbitzuak erabiltzeko premiei dagokienez, bai horietarako sarbideari dagokionez. Horregatik, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren iritziz, genero-ikuspegia hirien diseinuan txertatzea funtsezko tresna da gizonek eta emakumeek baliabide guztietara baldintza berberetan irismena izateko aukera bermatzeko.

Jarduera-eremu desberdinetan antzemandako desberdintasunen behaketatik ondorioztatzen da neurri zehatzak hartu behar direla, besteak beste, eremu publikoan emakumeen segurtasuna hobetzen laguntzeko, puntu beltzak kenduz eta eraikin eta espazio publiko garden eta seguru berriak diseinatuz; etxeko lanak eta pertsonak zaintzeko lanak egitea eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea errazteko, “zaintzaren hirigintza” sustatuz; edo mugikortasun-planetan gizonek eta emakumeek garraio publikoa erabiltzen dute modu desberdina biltzeko. Bestetik, ekipamenduak etxebizitzetara hurbiltzeko aukera emateko, jarduera ekonomiko eta bizitegi-jardueretarako erabilera mistoko espazioak diseinatuz, eta joan-etorrien denborak laburtzeko; baita herritarrek parte hartzeko prozesuetan eta hirigintza-plangintza horiek diseinatu eta gauzatzeko talde teknikoetan emakumeen parte-hartze handiagoa sustatzeko ere.

Eskaerak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Genero-ikuspegia duten dokumentuak egiteko behar den laguntza teknikoa kontratatzearen ondoriozko gastuak finantzatuko dira, gehienez 20.000 €-ko zenbatekora arte udal bakoitzeko. Ezin izango dute diru-laguntza honen onuradun izan aurreko ekitaldietan lan horietarako esleipendun izan diren erakundeek, berariaz uko egin ezean.

 

2 iruzkin
  • Argazkia JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
    2021-09-07

    Adinekoen irisgarritasunak ez dezala kaiola batean bezala bizi konponbide jasangarriekin nahi adina irten gabe, eta, gero, hasierako faktura ez handitzeaz gain, mantentze-lanetakoa ere handitu dezala, eta telelaguntza ez dadila nahi gabeko bakardadea izan; esaten denez, pertsona batzuk beren etxeetan hiltzen dira eta ez da inor jakiten. Koordenatuak baimenarekin arakatzea, behar berriak eta prebentzioa bizkorrago detektatzeko, iruzur-kasuren bat erreaktibitatearen ikuspuntutik ez jardutea ondorioekin, txanpon digitalen idem esaten denez, ez da uste nahi gabeko palanka-efekturik dagoenik teknologiaren azelerazio bati kasu batzuetan robotekin lehiatu ezin izatea konturatu gabe.

  • Argazkia JAVIER MARTÍNEZ VADILLO
    2021-09-07

    Incidir accesibilidad personas mayores no vivan como en una jaula sin poder salir cuanto deseen con soluciones sostenibles no incrementen luego la factura no sólo inicial sino de mantenimiento y facilitar teleasistencia no resultar soledad no deseada, se dice hay personas se mueren en sus domicilios y no se entera nadie. Rastrear coordenadas con consentimiento para detectar más ágilmente nuevas necesidades y prevención algún caso de fraude no actuar desde el punto de vista reactivo con consecuencias, idem de las monedas digitales se dice van apareciendo no se cree apalancamiento indeseado sin darse cuenta a un acelerón de la tecnología no poder competir con robots en algunos casos.

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Komunikabideek behera kargatzeko