EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana berrikustea eta klima-aldaketaren erronkara egokitzea. Aurretiazko kontsulta publikoa. Ondorioak

2021-05-06

Ekimen honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala berrikustea eta klima-aldaketaren erronkari egokitzea. Plan hori martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren bidez onartu zen, eta lurralde-antolamenduko tresna horrek zehaztu ditu hirigintza-planek eta itsasertzean eragina duten jarduerek bete behar izan dituzten lurralde-irizpideak. LAP hori urriaren 9ko 32/2016 Dekretuaren bidez aldatu zen, Barrikako udalerriko Barrikabaso eremurako.

Ondoren, uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez, behin betiko onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG), eta 1997ko aurreko gidalerroak berrikusi ziren. Lehenengo xedapen iragankorrak ezartzen du indarrean dauden LPSak LAGetara egokitu behar direla indarrean sartu eta zortzi urteko epean, eta, beraz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak arau-agindu hori betetzen du ekimen honen bidez.


Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, proiektua egin aurretik, aurretiazko kontsulta publikoa egin da, Administrazioaren web-atarien eta Irekiaren bidez. Kontsulta horietan, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta erakunde ordezkagarrienen iritziak jaso dira.


Horretarako ezarritako epea igaro eta aipatutako izapideen emaitza baloratu ondoren, prozedura izapidetzen jarraituko da, planaren aurrerapena eta hasierako dokumentu estrategikoa idatziz.”

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan