qrcode

Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren bilera

2020-10-15

 

HERRI-DIRUBIDEEN EUSKAL KONTSEILUA - CONSEJO VASCO DE FINANZAS PÚBLICAS

 

Vitoria-Gasteiz, 15 octubre de 2020ko urriaren 15a

 

Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan landu diren gaien artean hauek azpimarratu behar dira:

EUSKO JAURLARITZAK HERRI-DIRUBIDEEN EUSKAL KONTSEILUAN IZANGO DUEN ORDEZKARI BERRIAREN AURKEZPENA

 

Olatz Garamendi Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailburua da Eusko Jaurlaritzaren ordezkari berria.

 

2020-2021KO AURREKONTU EGOERARI ETA FINANTZA JASANGARRITASUNARI BURUZKO ERAKUNDE ARTEKO AKORDIOA

 

EAErako aurrekontu egonkortasunerako eta finantza jasangarritasunerako helburuak adosten zituen 2020ko irailaren 30eko CMCEaren ondoren, orain defizit helburu bateratuen lurralde banaketa adostu da hiru Foru Aldundien artean, 2020ko eta 2021eko ekitaldietarako onartu diren ekarpen koefiziente horizontaletan oinarrituta.

 

(EAEko BPGren ehunekoetan)

2020

2021

-0,9 (595M/€)

-0,8 (588M/€)

 

 ZERGA ITUNDUENGATIKO DIRU BILKETAREN ITXIERAKO AURREIKUSPENAK 2020

Zerga bilketaren aurreikuspen horiek egiteko, 2020ko abuztuko bilketa metatua (aurreko urteko epe berarekin alderatuta, %16,6ko jaitsiera izan du) eta urteko azken lauhilekorako egindako proiekzioak hartu dira kontuan, eta baita hiru Foru Aldundiek pandemia eragiten ari den inpaktu ekonomikoa arintzeko hartu dituzten zerga arloko  neurriak ere. Testuinguru horretan, 2020rako zerga itunduen bilketaren aurreikuspenak 13.411,6 milioi eurokoak dira. 2020. urterako bilketaren itxierako aurreikuspenak %13,3ko murrizketa erakusten du, eta termino absolutuetan 2019an bildutakoa baino 2.058 milioi euro gutxiago erakusten ditu.

 

PREVISIÓN DE CIERRE TRIBUTOS CONCERTADOS 2020/ 2020KO ZERGA ITUNDUEN  ITXIERA-AURREIKUSPENA

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

 

IRPF / PFEZ

848.800.000

2.898.500.000

1.862.700.000

5.610.000.000

 

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

139.650.000

496.500.000

169.400.000

805.550.000

 

IVA / BEZ

805.674.130

2.495.262.410

1.650.963.460

4.951.900.000

 

I. ESPECIALES FABR. Y  ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

215.518.928

667.486.096

441.634.976

1.324.640.000

 

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

103.554.820

346.942.740

269.002.440

719.500.000

 

TOTAL / GUZTIRA

2.113.197.878

6.904.691.246

4.393.700.876

13.411.590.000

 

 

 ZERGA ITUNDUENGATIKO DIRU-BILKETAREN AURREIKUSPENAK 2021ERAKO

Zerga itunduen bilketak 2021erako aurreikusitako ekonomiaren hedapenarekin bat egingo duela espero da, eta horrela, 2021ean Foru Aldundiek itundutako zergen bitartez guztira 14.250 M/€ bilduko dituztela kalkulatzen da, hau da, 2020ko itxierako bilketa baino %6,3 gehiago.

PREVISIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS 2021 / 2021KO ZERGA ITUNDUEN AURREIKUSPENAK

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

 

IRPF / PFEZ

896.500.000

2.945.000.000

1.843.400.000

5.684.900.000

 

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

127.800.000

522.000.000

194.000.000

843.800.000

 

IVA / BEZ

894.030.180

2.771.934.510

1.845.935.310

5.511.900.000

 

I. ESPECIALES FABR. y ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK

235.926.388

731.488.166

487.125.446

1.454.540.000

 

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

105.269.660

371.166.870

278.496.470

754.933.000

 

TOTAL / GUZTIRA

2.259.526.228

7.341.589.546

4.648.957.226

14.250.073.000

 

 

2021EKO KOEFIZIENTE HORIZONTALAK ETA FORU ALDUNDIEK  EUSKO JAURLARITZARI EGINGO DIZKIOTEN EKARPENAK

Foru Aldundiek Erakunde Erkideei egindako ekarpenei dagokienez, guztira 9.619 milioi euroko zenbatekoa adostu da 2021erako, ekarpen koefiziente horizontal hauen arabera: %16,22 Arabarako, %50,29 Bizkairako eta %33,49 Gipuzkoarako. Zenbateko hori 2020. urterako aurrekontuetan jasotako ekarpenak baino 854 milioi gutxiago da, gutxi gorabehera.

 

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2021

2021ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK

 

 

 

 

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA

 

2021ko Ekarpen-Koefiziente horizontalak
Coeficientes horizontales de aportación 2021

%16,22

%50,29

%33,49

%100,00

 

2021ko EKARPENAK
APORTACIONES 2021

1.560.222.873

4.837.460.439

3.221.446.612

9.619.129.924

 

 

 

2020RAKO EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRAREN ZEHAZTAPENA

Egokitzapenerako Funts Orokorraren 2021erako aurreikuspena 122,7 M/€-koa da. Funts horren %70,04 Eusko Jaurlaritzak finantzatuko du, eta gainerakoa, %29,96, Foru Aldundiek.

Funts hori Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoen artean banatuko da. Lurralde historikoei 35 m/€ eta 88 m/€ inguru dagozkie, hurrenez hurren.

 

FONDO GENERAL DE AJUSTE  2021                                                                                         

2021ko EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA

   

GOBIERNO VASCO  EUSKO JAURLARITZA

%70,04

85.909.926

DIPUTACIONES FORALES  FORU ALDUNDIAK

%29,96

36.748.449

Araba / Álava

 

5.960.598

Bizkaia

 

18.480.795

Gipuzkoa

 

12.307.056

TOTAL                                         GUZTIRA

 

122.658.375

     

Distribución Fondo General de Ajuste

Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa

 

Araba / Álava

34.682.592

 

Gipuzkoa

87.975.783

 

 

GIZARTE ZERBITZUEN ZORROAREN ERAKUNDEEN ARTEKO FUNTSA

2021eko ekitaldian Gizarte Zerbitzuen Funtsa 20 milioi euroz hornitzen jarraitzea erabaki da berriro ere, prestazio eta zerbitzu sozialen zorroa garatzeko jarduketak finantzatzeko.

 

2021ko GIZARTE ZERBITZUEN GARAPENERAKO FUNTSA

FONDO DESARROLLO SERVICIOS SOCIALES 20201

 

%

 

EUSKO JAURLARITZA

70,04

14.008.000

GOBIERNO VASCO

FORU ALDUNDIAK

29,96

5.992.000

DIPUTACIONES FORALES

ARABA

16,22

971,90

ÁLAVA

BIZKAIA

50,29

3.013,38

BIZKAIA

GIPUZKOA

33,49

2.006,72

GIPUZKOA

GUZTIRA

 

20.000.000

TOTAL

 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urriaren 15ean

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak