Berriak Enplegua eta Gizarte Politikak
qrcode

Eusko Jaurlaritzak etxeko eta laneko eginkizunak bateragarri egiteko laguntzak onartu ditu. Berrogeialdi-egoerarako sorturiko ildo-berriak sartu dira (Gobernu Bilera 2020-04-07)

2020-04-07

Gobernu Kontseiluak Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburu Beatriz Artolazabalek azaldu duen laguntza-multzoa onartu du gaur.

Euskadin azken bi hamarkadetan eman diren laguntza hauek finantzazio-ildo berriak aurreikusi dituzte. Horietako zenbait alarma-egoerak euskal etxetan sortu dituen arazoetarako sortu dira bereziki. Honela, diru-laguntzak aurreikusi dira eskolen eta mendekotasuna duten pertsonak edo adinekoak artatzeko zentroen itxieraren eragina pairatu dutenentzat; bai eta Covid-19aren ondorioz gaixo edo isolatuta dauden pertsonak zaindu behar dituzten familiartekoentzat ere.

Orokorrean, ondokoak dira familiak babesteko neurriak:

 • Eszedentzian dauden edo lanaldi murriztua duten langileentzako laguntzak, beren seme-alabak zain ditzaten. (2019an abiatutako haurdun geratzen ez diren gurasoentzako amatasun/aitatasun laguntzak barne).
 • Eszedentzian dauden edo lanaldi murriztua duten langileentzako laguntzak, mendekotasuna duten edo osasun-egoera oso larrian dauden familiartekoak zain ditzaten.
 • Seme-alaba adingabeak zainduko dituzten langileak kontratatzeko laguntzak.

Iaz, 15.885 pertsonek jaso zituzten beren seme-alabak edo mendekotasuna duten edo osasun-egoera oso larrian dauden familiartekoak zaintzeko xedearekin eszedentzian dauden edo lanaldi murriztua duten langileei ematen zaizkien laguntzak edo seme-alaba adingabeak zainduko dituzten langileak kontratatzeko laguntzak; 2018n baino 824 pertsona gehiago.

2019ko urrian ildo berriak sartu ziren diru-laguntza hauetan, etxeko eta laneko eginkizunak bateragarri egin eta familia-erantzunkidetasuna sustatzeko eta haurdun geratzen ez diren guraso eta ezkontideen atxikimendua jaioberriaren lehen egunetatik bertatik ahalbidetzeko. Zentzu horretan, nabarmentzekoa da haurdun geratzen ez diren ezkontideen amatasun/aitatasun laguntzak amatasun-baimenen 16 asteekin parekatzea xede duen ildo-berria sortu zela.

Ildo berri honi esker, jaioberria iritsi bezain pronto seme-alabaren jaiotzaren ondorioz eta aipatua zaintzeko bi gurasoei ematen zaizkien kontribuzio-laguntzek iraupen berbera izango dute, 16 aste hain zuzen ere. Laguntza besterenezina, ordaindua da eta ez du zertan batera gertatu behar. Laguntza ekonomiko berri horren zenbatekoa ondokoa da: laguntzaren xede den gertaeraren hasieraren aurreko hilean izandako kotizazio-oinarriaren % 100.

Honela, seme-alaben zaintzan amek zuten rol nagusiarekin apurtu nahi da, aitak zaintza-atazak egitera bultzatu nahi ditugu eta jaioberriak bi gurasoekin duen atxikimendua sendotu nahi da, zientzialariek egiaztatu dutenez bizitzaren lehen hil horietan ezarritako atxikimenduak hazkuntzaren hurrengo etapetan mantentzen baitira eta babes- eta indar-faktorea baitira arrisku-egoeren aurrean. Neurri horren bitartez, halaber, lan-merkatura bueltatzeko eta beren ogibidean aurrera egiteko zaintza-atazek emakumeentzat suposatzen duten oztopoa gutxitu nahi da. Lehen eskariak datozen asteotan jasoko dira.

Horrez gain, eta gizarte-egoera ahulenean dauden taldeak bereziki babesteko asmoz, ondokoei eskainitako laguntzen zenbatekoak % 30 egin du gora: guraso bakarreko familiak, familia ugariak, mendekotasun larria -edo mendekotasun altua- edo % 50etik gorako desgaitasuna duen pertsonaren bat duten familia-unitateak eta genero-indarkeriaren biktima den pertsonaren bat duten familia-unitateak.

Halaber, bereizkeria positiboa ezarri da eskaria gizona den kasuetarako, laguntzak jasotzeko gehieneko epealdiak luzatu baitira.

Malgutzea eta neurri berriak Alarma-egoeraren aurrean

Eskolen edo adinekoentzako zentroen itxieraren harira azken asteotan sortutako egoeraren aurrean, Eusko Jaurlaritzak uste du familien beharrak ere aldatu direla. Ondorioz, erabaki ezberdinak hartu ditu eta etxeko eta laneko eginkizunak bateragarri egiteko dagoeneko onartuta dauden neurriak malgutu eta laguntzak aldi baterako luzatu ditu.

Alde batetik, aitatasun eta amatasun baimenen epea 16 astetan parekatzeko programan, laguntzaren xede den epealdian zehar eskaria egin ez duen pertsona (beste gurasoa) Gizarte Segurantzan alta emanda egotera behartzen duen baldintza malgutu egin da. Honela, egoera larri honen ondorioz eskaria egin ez duen pertsonak bere enpresarekin duen lan-harremana apurtuko balitz, laguntza ez litzateke etengo, beti ere apurtze hori laguntzaren epealdi horren barruan gertatu bada.

Bestetik, laguntzak emango dira ere eskolen edo arreta-zentroen itxieraren ondorioz zaindu beharko diren adingabeak eta/edo mendeko pertsonak zaindu ahal izateko, bai eta Codi-19aren ondorioz gaixo edo isolatuta dauden pertsona horiek zaintzeko ere. Honela:

 • Laguntza hauen esleipenerako gutxieneko epealdiaren baldintza malgutu da: 59 egunekoa zen orain arte eta laburragoa izan daiteke, beti ere epealdiaren datak zentro horien itxierarekin edo isolatuta egon behar duten pertsonen isolamendu-denborarekin bat badatoz.
 • Laguntzen zenbatekoak bikoiztu dira.
 • Adingabeak zaintzeko adina handitu da: 14 urtekoak ere estaliko dira, seme-alabak zaintzeko xedearekin eszedentzian dauden edo lanaldi murriztua duten langileei ematen zaizkien laguntzen kasuan.

Laguntzen malgutzeak atzeraeginezko efektua izango du: laguntzak zentroak itxi ziren egunetatik ezarriko dira.

Laguntza hauen hasierako zuzkidura 37.145.650 eurokoa bada ere, 52.145.650 eurora arte zabaltzeko aukera egongo da, aurkeztutako eskariak ikusita hori egitea beharrezkotzat joko balitz. Ezohiko neurri berriei erantzun ahal izateko, 15.000.000,00 euroko kreditu ekonomiko bat aurreikusi da.

EAEko Familiei laguntzeko erakunde arteko 2018-2022 Planaren 2. Ardatzak ondoko xedea dauka: etxeko eta laneko eginkizunak bateragarri egiten laguntzea eta erantzunkidetasuna sustatzea seme-alaben zaintzari dagokionez.

Izapide elektronikoa egiteko edo edozein zalantza argitzeko, sar zaitezte www.euskadi.eus helbidera edo 012 informazio-telefonora dei ezazue.

 

31 iruzkin
 • Argazkia Ricardo Briones
  2020-06-15

  Se han renovado los carnet de familia numerosa?

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-06-01

  Estimada Virginia, le animamos a que llame al 012 y solicite información.
  Mila esker!

 • Argazkia Virginia Garcia Rivas
  2020-06-01

  Familia monoparental, que hasta la fecha ha estado teletrabajando, pero que cada vez tiene más problemas para hacerlo ya que están pidiendo desde la empresa el trabajo presencial.
  Estoy valorando el hacer reducción de jornada, trabajando semanas alternas, de manera que coincida con la custodia compartida. Es posible solicitar alguna ayuda, afectaría a mes y medio de trabajo, unas tres semanas de reducción o no asistencia al trabajo.
  Gracias

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-27

  Estimadas/os usuarios/as:
  Pueden llamar al teléfono de Zuzenean, al 012, para ampliar la información que necesitan.
  Mila esker!

 • Argazkia Leti
  2020-05-26

  Como solicito la ayuda por excedencia por cuidado de menores por cierre de centros debido al estado de alarma??

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-26

  Estimada Noelitxu:
  La Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19 pretende dar respuesta a la suspensión de la actividad lectiva presencial y el cierre de guarderías infantiles, centros para personas mayores en situación de dependencia, centros de día de servicios sociales o centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión, a fin de evitar la expansión de la pandemia, es por ello por lo que se estableció como finalización del ámbito de aplicación la fecha en la que pierda vigencia la declaración del estado de alarma o, en su caso:
  a) Hasta el día en el que finalice la suspensión de la actividad lectiva, considerada la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo.
  b) Hasta el día inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar la reapertura, para el
  desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado correspondientes, de los siguientes centros: las guarderías infantiles; los centros para personas mayores en situación de dependencia; los centros de día de servicios sociales; o, los centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.
  A partir de la fecha en la que estuviese prevista la finalización de la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo podría acogerse a las líneas de ayudas recogidas en el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y, en el supuesto de su consulta, a las ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral por cuidado de persona menor de tres años o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona menor de doce años, siendo condiciones de la ayuda la reducción de, al menor, un 33% de la jornada y un período mínimo continuado de 59 días en reducción.
  Eskerrik asko

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-26

  Estimada Ana:
  Como ya le indicamos, la noticia publicada en “Irekia” se refiere a las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras regulada en el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
  La regulación de esa ayuda, además, considera la situación de las familias monoparentales, de forma que no suponga una inequidad para los hijos e hijas de esas familias en las que no es posible la corresponsabilidad de ambos miembros.
  El artículo 4 del mencionado Decreto establece que, en el supuesto de las personas progenitoras en familias monoparentales, el período de subvención será el resultado de la diferencia entre 168 días (24 semanas) y el número de días subsidiados como prestación contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social.”
  Eskerrik asko

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-26

  Estimado Alfonso:
  El Decreto 164/2019, de 22 de octubre, regula las ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y, en el caso concreto de la consulta, las ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral por cuidado de persona menor de tres años o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona menor de doce años, siendo condiciones de la ayuda la reducción de, al menor, un 33% de la jornada y un período mínimo continuado de 59 días en reducción.
  La Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19 ha flexibilizado dichas ayudas pretendiendo dar respuesta a la suspensión de la actividad lectiva presencial y el cierre de guarderías infantiles, centros para personas mayores en situación de dependencia, centros de día de servicios sociales o centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión, a fin de evitar la expansión de la pandemia, estableciendo ayudas para la excedencia laboral o reducción de jornada para el cuidado de persona menor de catorce años, aumentando su cuantía y eliminado el período mínimo continuado de 59 días de disfrute.
  El ámbito de aplicación de la Orden de 8 de abril finaliza en la fecha en la que pierda vigencia la declaración del estado de alarma o, en su caso:
  c) Hasta el día en el que finalice la suspensión de la actividad lectiva, considerada la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo.
  d) Hasta el día inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar la reapertura, para el desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado correspondientes, de los siguientes centros: las guarderías infantiles; los centros para personas mayores en situación de dependencia; los centros de día de servicios sociales; o, los centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.
  Eskerrik asko

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-26

  Estimada Noelitxu:
  La Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19 pretende dar respuesta a la suspensión de la actividad lectiva presencial y el cierre de guarderías infantiles, centros para personas mayores en situación de dependencia, centros de día de servicios sociales o centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión, a fin de evitar la expansión de la pandemia, es por ello por lo que se estableció como finalización del ámbito de aplicación la fecha en la que pierda vigencia la declaración del estado de alarma o, en su caso:

  e) Hasta el día en el que finalice la suspensión de la actividad lectiva, considerada la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo.

  f) Hasta el día inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar la reapertura, para el

  desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado correspondientes, de los siguientes centros: las guarderías infantiles; los centros para personas mayores en situación de dependencia; los centros de día de servicios sociales; o, los centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

  Estando en ERTE no es posible solicitar la ayuda, si una vez se incorpore a su puesto de trabajo.

  A partir de la fecha en la que estuviese prevista la finalización de la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo podría acogerse a las líneas de ayudas recogidas en el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y, en el supuesto de su consulta, a las ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral por cuidado de persona menor de tres años o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona menor de doce años, siendo condiciones de la ayuda la reducción de, al menor, un 33% de la jornada y un período mínimo continuado de 59 días en reducción.

  Eskerrik asko

 • Argazkia Bego
  2020-05-22

  Buenas,la reduccion del 100% que nos podemos acoger los padres que los niños han cesado su labor lectiva,influye tambien a las colonias de verano o es solo hasya que se acabe el curso lectivo?
  Un saludo.
  Gracias

 • Argazkia Noelitxu
  2020-05-18

  Buenas podríais aclarar un poquito más sobre la ayuda quiero decir es compatible con una que ya se haya solicitado hace años de reducción de jornada o excedencia puesto que ya agote los plazos de la subvención ara 3 años saber si durante el verano que los críos no van a tener colegio y tampoco colonias y campamentos ni dónde meterle si también es válido esos meses idecora septiembre a ver qué va a pasar porque lo más probable que también haya que hacer malabares para estar con ellos y va a ser imposible conciliar gracias espero su respuesta escrito ya cuatro veces o cinco

 • Argazkia lara
  2020-05-15

  Hola, podrías poner el enlace directo a la ayuda extraordinaria por reducción de la que aquí se habla?; Ya que solo se encuentra la que lleva abierta desde 2015 y no está claro si es esa misma la que hay que solicitar o otra nueva que está todavía por salir...
  Gracias.

 • Argazkia Noelitxu
  2020-05-15

  Aún no he recibido respuesta desde hace 3 días

 • Argazkia Noelitxu
  2020-05-14

  Está subvención va a ser válida durante el verano ya que los niños no van a poder ir a colonias ni campamentos? Entiendo que si actualmente se está de erte no es válido pero una vez que te reincorpores si podría solicitar la ayuda gracias

 • Argazkia Alfonso
  2020-05-13

  Hola:
  Que ayuda da el gobierno vasco para la reducción de jornada por cuidado de hijo o reducción de jornada normal por causa del covic-19

 • Argazkia Ana
  Ana
  2020-05-13

  Kaixo:
  Creo que no estamos hablando de lo mismo. Yo hago referencia a la siguiente publicación:
  https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59854-gobierno-vasco-eleva-hasta-las-semanas-permiso-parental-casos-familias-monoparentales-consejo-gobierno-2020
  Eskerrik asko.

 • Argazkia Noelitxu
  2020-05-12

  Este tipo de subvención hasta cuándo va a ser válido solamente hasta el 19 de junio que es cuando supuestamente acaban los colegios o se amplia también en verano? que probablemente no se les pueda dejar a los niños en una colonia ni campamentos porque seguramente no se vayan a realizar,si actualmente se está de ERTE imagino que no se puede solicitar ¿sep solicitar una vez que te reincorporas al trabajo solicitar una reducción de mínimo 33% hasta un 100% ?y entiendo ue para niños que tengan hasta tope 14 años de edad verdad un saludo

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-12

  Estimada Ana,
  Disculpe no haber respondido antes a la cuestión planteada.
  La línea de ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras, recoge como hecho subvencionable para las personas progenitoras de familias monoparentales la excedencia para el cuidado del hijo o hija menor del período resultante de la diferencia entre 168 días (24 semanas) y el número de días subsidiados como prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la persona menor por la Seguridad Social.
  Dicha línea de ayudas está regulada por el Decreto 164/2019, de 22 de abril, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral que entró en vigor y, en consecuencia, es de aplicación para las personas progenitoras de menores nacidos a partir del día 1 de noviembre de 2019.
  Puede encontrar tanto la información como el modelo para la solicitud de dicha ayuda en el siguiente enlace:
  https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/equiparacion_conciliacion/web01-a2famil/es/
  Eskerrik asko!

 • Argazkia Ana
  Ana
  2020-05-12

  Kaixo:
  Sigo sin respuesta a la pregunta de si está aprobada o no el incremento de 24 semanas de permiso parental para familias monoparentales que anunció el Gobierno Vasco a principios de año, y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.
  Eskerrik asko.

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-11

  Estimada Ira,
  La convocatoria de ayudas a la que se refiere, se enmarca dentro del Fondo institucional destinado a financiar los gastos que conlleven las diversas actuaciones y medidas contra la crisis provocada por el Covid-19 y, en concreto, a dar respuesta a la situación urgente y sobrevenida que ha obligado a numerosas personas trabajadoras a “adaptar su jornada de trabajo”, con el fin de poder compatibilizarla con la debida atención y cuidado que precisaban sus hijos e hijas, afectadas por la suspensión de la educación presencial en los centros educativos, siendo las situaciones subvencionables la excedencia laboral o la reducción de jornada de trabajo, en un porcentaje igual o superior al 33%, incluida la reducción especial de la jornada de trabajo regulada en el artículo 6.3 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, y que podrá alcanzar el 100% de la jornada de trabajo.
  Es posible acogerse a las ayudas, independientemente de que se hayan agotado las ayudas recogidas en el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, si se encuentrara en situación de excedencia o reducción de jornada. La situación de ERTE no es equiparable a la excedencia ya que lleva aparejada la percepción del subsidio de desempleo.
  Reciba un saludo.

 • Argazkia IRA
  IRA
  2020-05-11

  Egunon,
  Estoy en reducción de jornada por cuidado de hijas. En su día ya agoté las ayudas hasta 2,5años. Pero ahora estoy de ERTE por el Covid-19. ¿podría solicitar esta ayuda?

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-11

  Estimada Erika:
  Las ayudas están dirigidas a personas cuyos hijos o hijas se hayan visto afectadas por la suspensión de la actividad lectiva presencial en sus centros escolares. Podría solicitar la ayuda siempre y cuando la excedencia o reducción de jornada se haya iniciado o, en su caso aumentado en porcentaje de reducción de jornada, a partir de la suspensión de la actividad lectiva presencial en el centro escolar o haurreskola en el que está matriculado su hijo o hija.
  La ayuda se podrá solicitar en los próximos días.
  Muchas gracias

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2020-05-11

  Hola Iara:
  Usted podría solicitar una ayuda, ya que los plazos de las ayudas ordinarias no computan en la nueva convocatoria extraordinaria, pero debe hacerlo como una nueva solicitud.
  Muchas gracias

 • Argazkia Erika
  2020-05-08

  Yo en marzo renové la ayuda por reducción de jornada, ¿puedo solicitar esta ayuda también? si es así ¿dónde puedo encontrar el formulario para presentarla?
  Muchas gracias.
  Un saludo
  Erika

 • Argazkia lara
  2020-05-07

  egunon
  esta ayuda la puede presentar una persona que en su día ya cobro la ayuda por reducción de jornada y agoto los plazos?, en ese caso que debería solicitar una nueva o de nuevo una continuación?, se entiende que por ser extraordinaria por el el cierre de los centros educativos a causa de la pandemia podría acceder todo el mundo que estuviera en reducción, pero ni si quiera en el 012 son capaces de explicar como solicitarla, un poco de transparencia por favor!!!!

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Komunikabideek behera kargatzeko