Berriak Ogasuna eta Ekonomia
qrcode

Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren bilera

2020-02-13

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, besteak beste, honako erabaki hauek hartu ditu:

 

2019ko Ekarpenen likidazioa

2019ko ekitaldia ixtean, foru aldundiek zerga itunduen bidez lortutako diru-bilketa 15.469,6 milioi eurokoa izan da guztira; horrek esan nahi du urte arteko hazkundea % 3,3koa izan dela, eta joan den urrian egindako azken aurreikuspenaren gaineko gauzapena % 100,6koa izan dela.

 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. 2019

ZERGA ITUNDUEN DIRU-BILKETA. 2019

 

 (euros/eurotan)

ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL / GUZTIRA

IRPF / PFEZ

878.714.845

2.970.862.320

1.864.094.061

5.713.671.226

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

213.242.417

754.505.858

336.044.010

1.303.792.285

IVA / BEZ

987.482.732

3.039.011.264

2.002.094.109

6.028.588.105

I. ESPECIALES FABRICAC. e IE DE ELECTRIC./ FABRIK. Z. BEREZIAK eta ELEKTRIZ./ZERGA

262.144.066

806.757.165

531.489.891

1.600.391.122

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

108.757.838

423.979.837

290.406.444

823.144.119

TOTAL / GUZTIRA

2.450.341.898

7.995.116.444

5.024.128.515

15.469.586.857

           

Behin betiko zerga bilketa eta Estatuari ordaindutako behin betiko kupoa (947 milioi euro, finantza-konpentsazioak eta enplegu-politika aktiboen finantzaketa barne) ezagututa, erakunde erkideei 2019ko ekitaldian egin beharreko ekarpenen likidazioa kalkulatu da indarrean dagoen araudiaren arabera. Behin betiko zenbatekoa 10.371,6 milioi eurokoa da, aurrekontuan jasotako ekarpenak baino 216 milioi gehiago.

 

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO.  2019

FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK. 2019

 (euros/eurotan)

ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL

Coeficiente Aportación

Ekarpen koefizientea 2019

16,38%

50,41%

33,21%

100,00%

APORTACIONES

EKARPENAK 2019

1.698.878.618

5.228.355.994

3.444.429.727

10.371.664.339

2019ko Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 2019 ekitaldirako Egokitzapenerako Funts Orokorra 137,5 milioitan likidatzea onartu du. Funts horren finantzaketa % 70,04an Eusko Jaurlaritzari dagokio, eta foru aldundiei gainontzeko % 29,96a. Funtsa Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoen artean banatuko da, eta horiei 64,1 eta 73,4 milioi euro dagozkie, hurrenez hurren.

 

FONDO GENERAL DE AJUSTE.  2019

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. 2019

 (euros/eurotan)

   

GOBIERNO VASCO /  EUSKO JAURLARITZA

70,04%

96.335.641

DIPUTACIONES FORALES / FORU ALDUNDIAK

29,96%

41.208.107

Araba / Álava

 

6.749.888

Bizkaia

 

20.773.007

Gipuzkoa

 

13.685.212

TOTAL  / GUZTIRA

 

137.543.748

     

Distribución Fondo General de Ajuste:

Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa:

 
 

Araba / Álava

64.088.177

 

Gipuzkoa

73.455.571

 

Ezohiko Funtsa

 

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, 2019ko otsailaren 14an egindako bileran, ezohiko funts bat eratzeko erabakia hartu zuen. Funts hori aktibatuko litzateke, baldin eta EAEko diru-bilketa osoan foru-aldundi bakoitzak duen partaidetza erlatiboa, ekitaldiko Egokitzapenerako Funts Orokor likidatuari egindako ekarpen garbia kendu ondoren, ez bada koefiziente horizontalaren % 99ra iristen. Funts horrek ekitaldiko likidazioan banatu beharreko baliabideen % 0,45eko muga du, eta % 50ean finantzatzen du Eusko Jaurlaritzak eta gainerako % 50ean foru-aldundiek.

2019ko Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa aplikatu ondoren, 5,6 milioi eurotako Ezohiko Funtsa eratu da Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoen artean banatzeko (2,5 eta 3,1 milioi euro, hurrenez hurren).

 

FONDO EXTRAORDINARIO. 2019

EZOHIKO FUNTSA. 2019

 (euros/eurotan)

   

GOBIERNO VASCO  / EUSKO JAURLARITZA

50,00%

2.798.407

DIPUTACIONES FORALES / FORU ALDUNDIAK

50,00%

2.798.407

Araba / Álava

 

458.379

Bizkaia

 

1.410.677

Gipuzkoa

 

929.351

TOTAL /    GUZTIRA

 

5.596.814

     

Distribución Fondo Extraordinario:

Ezohiko Funtsaren banaketa:

 
 

Araba / Álava

2.519.215

 

Gipuzkoa

3.077.599

 

 

 

Larrialdietarako erakunde arteko Funtsa

Zaldibarko Verter Recycling enpresan istripuak eragindako egoera larria dela eta, bai Eusko Jaurlaritzak bai Bizkaiko Foru Aldundiak erabateko konpromisoa erakutsi dute beharrezko baliabide ekonomiko eta giza baliabide guztiak ematen jarraitzeko, batetik, tokitik gertu dauden eremuen osasun publikoa bermatzen jarraitzeko, eta, bestetik, gorputzen erreskate lanetan edo lurraren egonkortze eta analisian esku hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzen jarraitzeko.

Bileraren beste gai batzuen atalean, erakunde guztiek adostu dute Larrialdietarako erakunde arteko Funtsa bat sortzea eta lantalde bat eratzea kasuistika desberdinak aztertu eta zehazteko, bai eta horren zenbatekoa ere. Talde hori Eusko Jaurlaritzako bi ordezkarik, foru aldundi bakoitzeko bi ordezkarik eta udalerrietako bi ordezkarik osatuko dute.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
(XI legealdia 2016 - 2020)