Berriak Enplegu eta Gizarte Gaiak
Eu

Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluaren funtzionamendua arautuko duen dekretua onartu du jaurlaritzak (2011-04-05(e)ko Kointseiluan hartutako erabakia)

2011.eko apirilak 05

Dekretua, Atentzio Sozio-Sanitarioko EAEko Kontseiluarena.

Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluaren egitekoak, osaera eta oinarrizko funtzionamendua arautuko dituen dekretua onartu du gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak.

Organo hori hiru alderdikoa izango da; izan ere, Eusko Jaurlaritzak (Osasun eta Kontsumo Saila eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila) Eudel Euskal Udalen Elkarteak eta hiru foru aldundiek osatuko baitute. Osasun-arazo larriak edo gizarte-bazterkeriako arrisku-mugak direla-eta arreta sanitario eta sozial aldibereko, koordinatu eta egonkorra behar duten pertsonentzako zainketen multzoa biltzen du arreta soziosanitarioak. Helburu nagusia pertsona horien beren etxeetan zaintzea da, haien ingurunetik atera gabe.

Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseilua 12 kidek osaten dute: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren sei ordezkarik (gizarte-zerbituen arloko eskumenak dituen Saileko titularra; aldundietako hiru, udaletako 1 eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko 1) eta Euskadiko Osasun Sistemaren beste seik (Osasun Saileko titularra eta sail bereko beste bost ordezkari). Osasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailari atxikiko zaio, horren hierarkia-egituran sartu gabe, nahiz eta sail horren bulegoetan izango duen bere egoitza.

Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluaren lehendakaritza Gizarte Zerbitzuen arloan eskumena duen sailburuak eta Osasunaren arloan eskumena duen sailburuak gauzatuko dute, urtebeteko aldietan eta txandaka. Lehenengo urtean Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua izango da presidentea.

Kontseiluaren berariazko eginkizunak ondokoak dira:

a) Arreta soziosanitarioaren oinarrizko politikak definitzeko proposamenean parte hartzea.

b) Arreta soziosanitarioaren funtzionamendurako arau eta irizpide orokorrak ezartzeko adostasuna orientatzea.

c) Arautze juridiko espezifikoa behar duten arreta soziosanitarioarekin lotutako gaiak jakitea eta eztabaidatzea, horri buruz galdetzen diotenerako.

d) Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu aurretik, Arreta Soziosanitarioko laurteko Plan Estrategikoa ezagutzera ematea, eta, horren indarraldia amaitu ondoren, bertan txertatutako neurrien egikaritze- eta ezarpen-maila ebaluatzea.

e) Hala badagokio, ondokoetan parte-hartzea: zerbitzuen eta prestazioen katalogoa eta/edo kartera bateratua definitzeko proposamenean edo baliabideak egokitzen direla eta arreta egokia dela bermatzera bideratutako beste formula edo tresna batzuk definitzeko proposamenean.

f) Autonomia Erkidegoan aplika daitezkeen lankidetzako eta koordinazioko tresnen eta protokolo bateratuen diseinua eta onarpena orientatzea.

g) Antolamendu-ekimenak edo zerbitzu esperimentalak martxan jar daitezen sustatzea, proiektu pilotu gisa, bi jardun-eremuen artean koordinazio hobea lor dezaketen formula berriak probatzera zuzenduak.

h) Arreta soziosanitarioaren ereduaren ezarpenerako behar diren finantza-baliabide publikoak aurreikustea.

i) Esparru soziosanitarioan lan egiten duten erakundeei eta profesionalen eta erabiltzaileen elkarteei informazioa emateko mekanismoak ezartzea.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan