Berriak Enplegu eta Gizarte Gaiak

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 33,9 milioi euro jarriko ditu langileei familia eta lana bateragarri egitearen aldeko diru-laguntzak emateko

2011-03-15

 

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 33,9 milioi euroko partida onartu du gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak, langileei familia eta lana bateragarri egiteko diru-laguntzak emateko. Laguntza-programa hori Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakundeen II. Planaren barruan kokatzen da.

Kontziliaziorako laguntzak dekretuz arautzen dira, eta ondoko egoeretan laguntzeko dira:

- Langileek seme-alabak zaintzeko hartutako eszedentzia edo lanaldi‑murrizketa.

Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa.

- Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileen kontratazioa.

2010. urtean aldaketa bat izan zen familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko arauan, ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua argitaratu baitzen. Dekretu horrek, zeina 2010eko apirilaren 1etik aurrera garatutako jarduerei aplikatu behar zaien, familia eta lana bateragarri egiteagatik diru‑sarreretan murrizketak izaten dituztenentzako diru-laguntza zuzenak sendotu, hobetu eta handitu ditu Eusko Jaurlaritzak, baina lehendik zeuden jardun-ildoei eutsiz

Arau horrek iaz ekarri zituen berritasunen artean, ondokoak nabarmendu litezke:

- Seme-alabak edo mendetasun-egoeran nahiz osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murrizteko laguntzei dagokienez, aurreko arauak gizonen alde ezartzen zuen diskriminazio positiboa ezabatu egin da

- Diru-laguntzen zenbatekoak igo egin dira, bai eszedentziagatik bai lanaldi-murrizketagatik. Igoera handiagoa da eskatzailea emakumea bada, laguntzaren eskatzailea gizona zenean aplikatzen zen diskriminazio positiboa ezabatu egin baita. Horrela, dekretua onartu aurretik emakumeek 2.400 euro jasotzen zituzten urte bateko eszedentziagatik, eta gizonek, berriz, 3.000 euro. Dekretua onartu zenetik, eskatzaileek 3.500 euro jasotzen dituzte eszedentziagatik, eskatzailea gizona zein emakumea izan. Lanaldia % 45 murrizteagatiko urteko laguntza 2.800 eurokoa izango da; lanaldia %40 murrizteagatiko urteko laguntza 2.500 eurokoa, eta lanaldia %33 murrizteagatiko laguntza 2.200 eurokoa, hurrenez hurren.

Laguntzen eskabideak izapidetzeko kanal elektronikoa zabaldu egin da.

- Seme-alabak zaintzeko eszedentziarako edo lanaldi-murrizketarako laguntzetan eskola-oporraldi laburrak metatzeko aukera ematen da, gutxieneko 59 egunak osatu arte. Lehen, aukera hori erabat baztertuta zegoen, lanaldi-murrizketagatiko 59 eszedentzia-egun baino gehiago modu jarraituan bildu behar zirelako. Iaz onartutako dekretuarekin, denboraldi txikiagoak batu daitezke, 59 eguneko muga horretara etenka iritsi arte.

Murrizketei dagokienez, laguntzak jasotzeko epea haurrak zortzi urte bete arte luzatzen dira, eta, oro har, orain arteko indarreko araudian neurri horiez baliatzeko ezarritako gehienezko mugak handitu egin dira.

- Senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzeagatiko edo lanaldia murrizteagatiko laguntzaren kasuan, diru-laguntzak jasotzeko aukerak zabaldu egiten dira, ahaidearen osasun-egoera oso larria ere aintzat hartzen baita.

- Era berean, seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen kasuan, laguntza lortzeko betekizun murriztaileak ezabatu dira; esate baterako, semea edo alaba aurrekontu publikoz finantzatutako haurtzaindegi batean matrikulatuta ez egotea, eta hilean gutxienez 80 orduko kontratua egitea.

Iaz 26.82 milioi euro gastatu ziren guztira familia eta lana bateragarri egiteko programan.

Familia eta lana bateragarri egiteko hiru laguntza-ildoetan aldeko ebazpena jaso duten espedienteen kopuruak eta egindako gastua.

 

2008

2009

2010

2010 eta 2009ren arteko % aldea

ONARTUTAKO ESPEDIENTEAK

27.005

46.816

48.140

% 2,83

EMANDAKO KOPURUA GUZTIRA

11.297.255

18.830.063

26.824.179

% 42,45

 

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan