Berriak Osasuna

Informazio oharra, 2016-2017ko LEP-ean egingo diren kategoria guztien azterketa datei buruzkoa

2018.eko apirilak 16

LEPeko azterketak ondorengo kuadroan zehazten diren egun, ordu eta lekuetan egingo dira.

KATEGORIAK
CATEGORIAS

DATA
FECHA

ORDUA
HORA

TOKIA
LUGAR

FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 12a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO DE FAMILIA EAP

12 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. PEDIATRIA MEDIKUA - LMT

2018ko maiatzaren 13a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRÍA EAP

13 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ALERGOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ALERGOLOGÍA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ANATOMIA PATOLOGIKOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

MEDIKUNTZAKO GELATEGIA (ARABAKO OSPITAL UNIBERTSITARIOA)

FAC. ESP. MÉDICO ANATOMÍA PATOLÓGICA

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO DE MEDICINA -(HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA)

FAK. ESP. ANESTESIOLOGIA ETA BIZKORKETAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ANGIOLOGIA ETA HODIETAKO KIRURGIA MEDIKUA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. APARATU DIGESTIBOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO APARATO DIGESTIVO

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. KARDIOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CARDIOLOGÍA

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. KIRURGIA KARDIOBASKULARRAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. KIRURGIA OROKORRA ETA APARATU DIGESTIBOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. AHO ETA AURPEGI-MASAILAETAKO KIRURGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. PEDIATRIA KIRURGIKOKO MEDIKUA

2018ko ekainaren 2a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA PEDIÁTRICA

2 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. KIRURGIA PLASTIKOA, ESTETIKOA ETA KONPONTZAILEKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 29a

15:00

ERIZAINTZAKO ESKOLA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA TORÁCICA

29 de mayo de 2018

15:00

ESCUELA DE ENFERMERIA - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. DERMATOLOGIA MEDIK. KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIAKO MEDIK.

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO DERMATOLOGÍA MEDICINA QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. LARRIALDIETAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 30a

15:00

ERIZAINTZAKO ESKOLA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO EMERGENCIAS

30 de mayo de 2018

15:00

ESCUELA DE ENFERMERIA - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. GAIXOTASUN INFEKTSIOSOETAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 29a

15:00

ERIZAINTZAKO ESKOLA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ENFERMEDADES INFECCIOSAS

29 de mayo de 2018

15:00

ESCUELA DE ENFERMERIA - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ETXEKO OSPITALIZAZIORAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO MEDICINA DEL TRABAJO

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZIOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO MEDICINA INTENSIVA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. BARNE MEDIKUNTZAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO MEDICINA INTERNA

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. MEDIKUNTZA NUKLEARREKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO MEDICINA NUCLEAR

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. MEDIKUNTZA PREBENTIBO ETA OSASUN PUBLIKOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. NEFROLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO NEFROLOGÍA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. NEUMOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO NEUMOLOGÍA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. NEUROKIRURGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO NEUROCIRUGÍA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. NEUROFISIOLOGIA KLINIKOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. NEUROLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO NEUROLOGIA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko ekainaren 3a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

3 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OFTALMOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO OFTALMOLOGÍA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ONKOLOGIA MEDIKUKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ONCOLOGÍA MÉDICA

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ERRADIOTERAPIA ONKOLOGIKOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OTORRINOLARINGOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko ekainaren 3a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGÍA

3 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OSPITALE-PEDIATRIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRÍA HOSPITALARIA

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. PSIKIATRIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO PSIQUIATRÍA

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. HAURRENTZAKO PSIKIATRIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO PSIQUIATRÍA INFANTIL

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ERRADIODIAGNOSTIKOKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 19a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO RADIODIAGNÓSTICO

19 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ERREUMATOLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO REUMATOLOGÍA

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. GSU-KO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO UGS

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OSPITALEKO LARRIALDIETAKO MEDIKUA

2018ko ekainaren 3a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO URGENCIAS HOSPITALARIAS

3 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. UROLOGIAKO MEDIKUA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO UROLOGÍA

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. ANALISI KLINIKOEN TEKNIKARI-MEDIKUA

2018ko maiatzaren 27a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO-TECNICO ANÁLISIS CLÍNICOS

27 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. BIOKIMIKA KLINIKOKO TEKNIKARI-MEDIKUA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO-TÉCNICO BIOQUÍMICA CLÍNICA

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. INMUNOLOGIAKO MEDIKU TENIKARIA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MEDICO-TECNICO INMUNOLOGÍA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. MIKROBIOLOGIA ETA PARASITOLOGIAKO MEDIKU-TEKNIKARIA

2018ko maiatzaren 20a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO-TÉCNICO MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

20 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OSPITALEKO ERRADIOFISIKAKO MEDIKU TEKNIKARIA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. MÉDICO-TÉCNICO RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. OSPITALE-FARMAZIAKO TEKNIKARIA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. TÉCNICO FARMACIA HOSPITALARIA

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ESP. PSIKOLOGO-KLINIKO TEKNIKARIA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. ESP. TÉCNICO PSICÓLOGO CLÍNICO

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. FARMAZIALARI TEKNIKARIA

2018ko ekainaren 3a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. TÉCNICO FARMACEÚTICO

3 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

FAK. ODONTOLOGO TEKNIKARIA

2018ko maiatzaren 26a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

FAC. TÉCNICO ODONTÓLOGO

26 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO TITULUDUNA / LETRADU - GOI-MAILAKO TEKNIKARI JURIDIKOA

2018ko ekainaren 23a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - LETRADO / TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO

23 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO INGENIARIA

2018ko ekainaren 23a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

INGENIERO SUPERIOR

23 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO INFORMATIKARIA

2018ko ekainaren 23a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

INFORMÁTICO SUPERIOR

23 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

EKONOMIAKO GOI-MAILAKO TITULUDUNA

2018ko ekainaren 23a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO SUPERIOR ECONÓMICO

23 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO TITULUDUNA - GOI-MAILAKO TEKNIKARIA ANTOLAKUNTZAN

2018ko ekainaren 23a

17:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO SUPERIOR ORGANIZACIÓN

23 de junio de 2018

17:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO TIT. - EUSKARAREN NORMALKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEK.

2018ko ekainaren 23a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN DE EUSKERA

23 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

G-M TIT. - SEGURTASUN ETA HIGIENEAREN PREBENTZIORAKO GOI-MAILAKO TEK.

2018ko ekainaren 23a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE

23 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO TIT. - ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEK.

2018ko ekainaren 24a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y GESTION

24 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GOI-MAILAKO TITULUDUNA - LIBURUZAINA

2018ko ekainaren 24a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TITULADO SUPERIOR - BIBLIOTECARIO

24 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

EMAGINA

2018ko maiatzaren 12a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

MATRON/A

12 de mayo de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

OSASUN MENTALEKO ERIZAINA

2018ko maiatzaren 12a

17:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

ENFERMERO/A SALUD MENTAL

12 de mayo de 2018

17:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

LAN-OSASUNEKO ERIZAINA

2018ko maiatzaren 12a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

ENFERMERO/A SALUD LABORAL

12 de mayo de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ERIZAINA

2018ko ekainaren 17a

09:00

BEC- BARAKALDO

ENFERMERÍA

17 de junio de 2018

09:00

BEC- BARAKALDO

FISIOTERAPEUTA

2018ko ekainaren 15a

17:00

BEC- BARAKALDO

FISIOTERAPEUTA

15 de junio de 2018

17:00

BEC- BARAKALDO

INGENIARI TEKNIKOA

2018ko ekainaren 24a

17:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

INGENIERO TÉCNICO

24 de junio de 2018

17:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

GIZARTE-LANGILEA

2018ko ekainaren 24a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TRABAJADOR/A SOCIAL

24 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ERRADIODIAGNOSTIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko maiatzaren 13a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO

13 de mayo de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko ekainaren 17a

17:00

BEC- BARAKALDO

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

17 de junio de 2018

17:00

BEC- BARAKALDO

ANATOMIA PATOLOGIAKO ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko maiatzaren 13a

17:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA

13 de mayo de 2018

17:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

DIETETIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko maiatzaren 12a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO ESPECIALISTA DIETÉTICA

12 de mayo de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

OSASUN-DOKUMENTAZIOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko maiatzaren 12a

17:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO DOCUMENTACIÓN SANITARIA

12 de mayo de 2018

17:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARIA ESPEZIALISTA

2018ko maiatzaren 12a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO RADIOTERAPIA

12 de mayo de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

AUDIOPROTESIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko maiatzaren 12a

17:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO AUDIOPRÓTESIS

12 de mayo de 2018

17:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ADMINISTRARIA

2018ko ekainaren 15a

17:00

BEC- BARAKALDO

ADMINISTRATIVO

15 de junio de 2018

17:00

BEC- BARAKALDO

SUKALDARIA

2018ko ekainaren 2a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

COCINERO

2 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

INFORMATIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

2018ko ekainaren 2a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICA

2 de junio de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

2018ko ekainaren 16a

13:00

BEC- BARAKALDO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

16 de junio de 2018

13:00

BEC- BARAKALDO

FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

2018ko maiatzaren 13a

09:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

AUXILIAR DE FARMACIA

13 de mayo de 2018

09:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

2018ko ekainaren 16a

17:00

BEC- BARAKALDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

16 de junio de 2018

17:00

BEC- BARAKALDO

MANTENTZE OFIZIALA

2018ko ekainaren 2a

13:00

ELURRETAKO GELATEGIA - VITORIA-GASTEIZ

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

2 de junio de 2018

13:00

AULARIO LAS NIEVES - VITORIA-GASTEIZ

ZELARIA

2018ko ekainaren 16a

09:00

BEC- BARAKALDO

CELADOR/A

16 de junio de 2018

09:00

BEC- BARAKALDO

ZERBITZUETAKO LANGILEA

2018ko ekainaren 17a

13:00

BEC- BARAKALDO

OPERARIO DE SERVICIOS

17 de junio de 2018

13:00

BEC- BARAKALDO

 

OHARRAK
.-AZTERKETA PRAKTIKOAK A2 TALDEA (ekainaren 30ean eta uztailaren 1ean, ordutegia zehazteke)

.-A1 TALDEKO AZTERKETA PRAKTIKOEN ORDUTEGIAK: A1 Taldeko azterketak proba teorikoaren egun berean izango dira, egun horretan bertan azterketa praktikoaren ordua
zehaztuz

 

Horrela, argitaratuta geratzen dira 2016-2017ko LEPen kategoria guztien azterketa-datak; LEP honetan, 3.335 plaza eskaintzen dira, 86 kategoriatakoak, ia lanbide-kategoria eta espezialitate mediko guztietakoak. Guztira, 96.235 pertsonak eman dute izena.

 

Argibide gehiagorako: https://ope2016-2017.osakidetza.eus/

 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 13a

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan