Berriak Herri Administrazioa eta Justizia

2014an, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko ekipo forentseek 28.465 espediente ireki zituzten eta 3.852 epaiketatan deklaratu zuten

2015-05-20
 • Iazko memorian jasotako datuen arabera, Euskadin indarkeriazko 428 heriotza egon ziren; horietatik, 9 soilik izan ziren giza-hilketak. Delitu-mota hori etengabe egin du behera 2005az geroztik.
 • 2014an, behera egin dute, halaber, lan- eta trafiko-istripuengatiko heriotzak direla-eta egindako autopsiak.
 • Gainera, sexu-erasoen 242 kasu aztertu ziren (% 20,25 gehiago, aurreko urtearen aldean) eta gora egiten jarraitzen du koadro psikiatrikoetatik eratorritako esku-hartzeen kopuruak; bereziki, generoko eta etxeko indarkeriarekin zerikusia dutenak.

Eusko Jaurlaritzako eledun eta Administrazio Publikoko eta Justiziako sailburu Josu Erkorekak eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen (AMEE) zuzendari Carlos Cuberok gaur goizean aurkeztu dute AMEEaren 2014ko Memoria. Ekitaldi horretan izan da, halaber, Justizia Administrazioko zuzendaria, Jon Uriarte.

Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeak bi zerbitzu nagusi eskaintzen ditu:

 • Klinika Zerbitzuak magistratu zein fiskalek eremu penalean eta zibilean eskatzen dituzten azterketa teknikoak egiteko ardura du: lehenengoan, trafiko-, lan- eta etxe-istripuetan, erasoetan, genero-indarkeriako kasuetan etab. eragindako lesioak aztertzen ditu; bigarrenean, funtsean, desgaitasunak eta barneratzeak.
 • Auzitegiko Patologia Zerbitzuak heriotzen kausak eta formak aztertzen ditu, gertakariak ikertzeko eta berreraikitzeko. Hain zuzen, honako azterketa hauek egiten ditu: begizko azterketa, hilotza altxatzea, dagokion autopsia, bai eta azterketa nekropsikoak ere, heriotza naturalen kasuan.
 • Eta Laborategi Zerbitzua analisi kimiko-toxikologikoak eta dagozkien adituen txostenak egiteaz arduratzen da, AMEE osoari estaldura emanez.

 

KLINIKA ZERBITZUA

2014an, AMEEk 28.465 espediente ireki zituen: 2013an baino % 16,67 gehiago. Gainera, % 5,37 goratu ziren auzitegiko profesionalek epaiketetan egindako adierazpenak: 2014an, Euskadin egindako 3.852 epaiketetan deklaratu zuten aditu profesional gisa.

Iazko datuak eta 2013koak alderatzen baditugu, honako hau ondorioztatu dezakegu:

 

 • % 35 goratu dira psikiatriako patologiak agertzen dituzten biktima nahiz biktimagileei egindako balorazioak. Haien artean, etxeko (% 58,79) eta generoko (% 37,93) indarkeriako kasuekin lotura duten pertsonei egindako azterketak igo dira gehien.
 • % 20,25 igo dira sexu-erasoengatiko espedienteak.
 • % 38,37 igo dira heriotzarik gabeko lan-istripuengatiko txostenak.
 • % 23,26 goratu dira heriotzarik gabeko trafiko-istriputan nahastutako pertsonei azterketak.
 • % 16,98 goratu dira toxikologia-koadroak agertzen dituzten pertsonei azterketak.
 • % 20,93 jaitsi dira laguntzailerik gabeko adingabeen adina zehazteko azterketak.

 

 

EUSKADI

 

 

2013

2014

%

Zirkulazio-istripua

4839

6306

+23,26

Lan-istripua

106

172

+38,37

Halabeharrezko istripua

233

341

+31,67

Genero-indarkeriako erasoa

894

892

-0,22

Etxe-indarkeriako erasoa

486

512

+5,08

Sexu-erasoa

193

242

+20,25

Oinarrizko erasoa

8520

9540

+10,69

Genero-indarkeriako kasu psikiatrikoa

1113

1793

+37,93

Etxe-indarkeriako kasu psikiatrikoa

307

745

+58,79

Egozgarritasuna aztertzeko kasu psikiatrikoa

846

652

-29,75

Kasu psikiatriko orokorra

4670

5402

+13,55

Toxikomania

895

1078

+16,98

Adina argitzea

104

86

-20,93

Inkomunikatuta dauden atxilotuak

0

3

+100

Ardura Medikoak

37

43

+13,95

Bestelakoak

477

658

+27,51

GUZTIRA

23.720

28.465

+16,67

 

LURRALDEKA

 

 

 

ARABA

 

BIZKAIA

 

GIPUZKOA

 

2013

2014

%

 

2013

2014

%

 

2013

2014

%

Zirkulazio-istripua

 

659

572

-13,20

 

2943

4438

+33,69

 

1237

1296

+4,55

Lan-istripua

 

22

13

-40,91

 

47

130

+63,85

 

37

29

-27,59

Halabeharrezko istripua

 

34

41

+20,59

 

137

228

+39,81

 

62

72

+13,89

Genero-indarkeriako erasoa

 

171

151

-11,70

 

445

417

-6,71

 

278

324

+14,20

Etxe-indarkeriako erasoa

 

99

97

-2,02

 

215

191

-12,57

 

172

224

+23,21

Sexu-erasoa

 

54

54

 

 

97

138

+29,71

 

42

50

+16

Oinarrizko erasoa

 

949

963

+1,48

 

5321

6417

+17,08

 

2250

2160

-4,17

Genero-indarkeriako kasu psikiatrikoa

 

95

108

+13,68

 

488

1233

+60,42

 

530

452

-17,26

Etxe-indarkeriako kasu psikiatrikoa

 

29

48

+65,52

 

167

533

+68,67

 

111

164

+32,32

Egozgarritasuna aztertzeko kasu psikiatrikoa

 

185

157

-15,14

 

480

339

-41,59

 

181

156

-16,03

Kasu psikiatriko orokorra

 

753

661

-12,22

 

3064

3845

+20,31

 

853

896

+4,80

Toxikomania

 

100

78

-22

 

455

719

+36,72

 

340

281

-21

Adina argitzea

 

33

35

+6,06

 

57

42

-35,71

 

14

9

-55,96

Inkomunikatuta dauden atxilotuak

 

0

0

 

 

0

3

+100

 

0

0

 

Ardura Medikoak

 

3

3

 

 

24

29

+17,24

 

10

11

+9,09

Bestelakoak

 

44

72

+63,34

 

315

431

+26,91

 

118

155

+23,87

GUZTIRA

 

3230

3053

-5,48

 

14255

19133

+25,50

 

6235

6279

+0,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUZITEGIKO PATOLOGIAKO ZERBITZUA

2014an, auzitegiko patologia-zerbitzuak 889 espediente ireki zituen; hau da, 2013an baino % 9,22 gutxiago. Espediente gehienak (% 48,14) indarkeriazko heriotzak izan ziren: 428.

Lurraldeka, Bizkaian gertatu ziren indarkeriazko heriotza kopuru gehienak: 266, guztizkoaren % 62,14.

2014

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA

INDARKERIAZKO HERIOTZAK

57

266

105

428

%

% 13,31

% 62,14

% 24,53

% 100

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuak 2014an erregistratutako indarkeriazko heriotzen arrazoiei dagokienez, honako datu hauek dira nabarmentzekoak:

 • Giza-hilketen kopurua % 55,56 jaitsi da. 9 giza-hilketa 2014an, 2013ko 14 giza-hilketen aldean.
 • Trafiko-istripuengatiko heriotzetako autopsia kopuruak beherakada garrantzitsua izan du: % 117,14 jaitsi da. 35 hildako 2014an, 2013ko 76en aldean.
 • Lan-istripuengatiko heriotzetako autopsia kopuruak % 6,67 egin du behera. 15 hildako 2014an, 2013ko 16en aldean.

EUSKADI

 

 

ZIRKULAZIO-ISTRIPUAK

HALABEHARREZKO ISTRIPUAK

LANEKO ISTRIPUAK

SUIZIDIOAK

ERAILKETAK

AZTERLANA

ARGITU GABEAK

2013

76

186

16

178

14

25

15

2014

35

188

15

175

9

40

11(*)

%

-117,14

+1,06

-6,67

-1,71

-55,56

+37,50

-36,36

(*) Dagoeneko badakigu, argitu gabeko 11 heriotzetatik, 6 indarkeriazkoak izan zirela.

ARABA

 

ZIRKULAZIO-ISTRIPUAK

HALABEHARREZKO ISTRIPUAK

LANEKO ISTRIPUAK

SUIZIDIOAK

ERAILKETAK

AZTERLANA

ARGITU GABEAK

2013

18

27

2

24

2

8

5

2014

5

21

3

25

1

1

3 (*)

%

-260

-28,57

+33,33

+4

-100%

-700

-66,66

(*) Argitu gabeko hiru heriotzetatik, bi indarkeriazkoak izan ziren.

BIZKAIA

 

ZIRKULAZIO-ISTRIPUAK

HALABEHARREZKO ISTRIPUAK

LANEKO ISTRIPUAK

SUIZIDIOAK

ERAILKETAK

AZTERLANA

ARGITU GABEAK

2013

34

116

6

89

10

8

2

2014

19

125

5

106

7

11(*)

10

%

-78,94

+7,2

-20

+19,10

-42,85

+27,27

+80

Ikertu diren 11 autopsietatik, 4 indarkeriazko heriotzagatik izan dira.

 

GIPUZKOA

 

ZIRKULAZIO-ISTRIPUAK

HALABEHARREZKO ISTRIPUAK

LANEKO ISTRIPUAK

SUIZIDIOAK

ERAILKETAK

AZTERLANA

ARGITU GABEAK

2013

24

43

8

63

2

7

8

2014

11

42

7

44

1

32

0

%

-118,18

-2,38

-14,28

-43,18

-100

+78,12

 

 

DATUEN BILAKAERA

Klinika zerbitzuak 2010 urtetik hona egin dituen esku-hartzeak aztertuz gero, ohar gaitezke arian-arian gora egiteko joera duela koadro psikiatrikoak agertzen dituzten pertsonen kopuruak. Bereziki deigarria da kasu psikiatriko horien gorakada genero-indarkeriako (% 61,10) eta etxeko indarkeriako (% 31,90) delituekin zerikusia duten kasutan. Era berean, AMEEk goranzko bilakaera ikusten du toxikomaniengatiko esku-hartze kopuruan (% 23,13). 

Ostera, urtez urte, datuek erakusten dute pixkanaka behera egiten duela ekipo forentseek laguntzailerik gabeko adingabeen adina zehazteko esku-hartu beharreko kasuen kopuruak: hain zuzen, % 148,10 beheratu da lau urtetan.

Patologia Zerbitzuak aztertutako heriotzei bagagozkio, 2005etik hona, beheranzko joera agertzen du indarkeriazko heriotzengatiko autopsien kopuruak (% 33,11). Halaber, ohar gaitezke nabarmen murriztu direla, azken hamar urteetan, trafiko-istripuek eragindako heriotzak (% 196,59), laneko istripuek eragindakoak (% 99,31) eta giza-hilketak (% 69,55).

AUZITEGI MEDIKUNTZAKO EUSKAL ERAKUNDEA

2001. urtean sortu zen Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundea, nahiz eta sortzeko dekretua 1998. urteko abendukoa izan. Eusko Jaurlaritzak kudeatu eta finantzatua da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko epaile, magistratu, fiskal eta epaimahaiei laguntza eskaintzen die. Horiek eskatzen dizkioten peritu-txosten mediko-legalak egitea du bere eginkizuna.

Gaur egun 128 profesionalek dihardute AMEEn lanean: 55 auzitegi-medikuk, 42 administrarik, 12 autopsia-laguntzailek, 2 fakultatibok, 6 psikologok, 4 gizarte-langilek eta laborategiko 7 teknikarik, hain hain zuzen. 

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
(X legealdia 2012 - 2016)
Beste gonbidatu batzuk
 • Carlos Cubero, Dtor del IVML