Berriak Segurtasuna

Dekretua, segurtasun pribatuaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak arautzen dituena. (2014-10-21(e)ko Kontseiluan hartutako erabakiaren laburpena)

2014-10-21

LABURPENA

SEGURTASUN PRIBATUAREN ARLOKO EAE-REN ESKUMENAK ARAUTZEKO DEKRETUA ONARTU DUTE

Gobernu Kontseiluak segurtasun pribatuaren arloko EAEren eskumenak arautzen dituen Dekretua onartu du gaur. Horrek, bada, Euskadin 1996az geroztik indarrean zena eguneratu du, Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legearen ondorengo arau-esparru berrira egokitzeko.
Aipatu legeak nabarmen aldatu du sektoreko araudia eta euskal agintariek EAEko segurtasun pribatuaren sektorearen gainean duten kontrola berresten du, ikuskatzeko eta zehatzeko duen gaitasuna -bai eta Euskadin diharduten Estatuko Administrazioak baimendutako enpresen kasuan ere-, detektibe pribatuen jardueraren kontrola edo Euskadiko segurtasun pribatuko prestakuntza-zentroen kontrola aitortuz.

Dekretu berriak ez du Estatuko araudia hirugarrenen eskubideak edo betebeharrak arautuz garatzen; aitzitik, Estatuko araudia aplikatuz, euskal eskumenen kudeaketaren barne-antolamendura mugatzen da, eskumen horiek baliatzea Segurtasun Saileko zer organori dagokion zehaztuz. Hortaz, koherentea da Auzitegi Konstituzionalak segurtasun pribatuaren esparruko eskumen-banaketari buruz 2014ko maiatzaren 29an egindako doktrinarekin, Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeari buruzkoarekin.

Oro har, segurtasun pribatuak sortzen duen jarduera administratiboa Ertzaintzako zuzendariari dagokio (baimenak, ardurapeko adierazpenak hartzea eta kontrolatzea, Euskadiko Segurtasun Pribatuko Erregistroa...).

Segurtasuneko sailburuordeari, berriz, zera dagokio:

a) Pertsonen, eraikinen, instalazioen, jardueren eta interes bereziko objektuen segurtasuna planifikatzea eta koordinatzea.

b) Interes publikokoa denean, mehatxua edo jazarpena jasaten duten pertsona edo erakundeak babesteko zerbitzua planifikatzea eta koordinatzea, bai polizia-zerbitzu publikoaren bitartez, bai berariaz horretarako kontratatutako segurtasun-zerbitzu pribatuak erabiliz, horretarako beharrezkoak diren jarraibideak emanez.

c) Autonomia-erkidegoko erakunde komunen eraikin eta instalazio publikoetan babes- eta segurtasun-neurrien ezarpena ebaztea eta organo edo erakunde publikoetan segurtasun-neurrien ezarpena proposatzea eta adostea, horiek menpekoak dituzten erakundeekin aldez aurretik adostuta.

d) Segurtasun pribatuko zerbitzuak eta EAEko Poliziaren zerbitzuak eta Euskadiko segurtasun publikoan parte hartzen duten beste batzuen zerbitzuak koordinatuta egotea bermatzeko antolamendu-neurri egokiak hartzea.

e) Ohorezko aipamenak egitea segurtasun pribatuko langileei, bai eta sektorearekin lotutako pertsona fisiko edo juridikoei ere.

Segurtasuneko sailburuak sektorearen funtzionamenduaren berri eman behar dio urtero Eusko Legebiltzarrari, eta gaitasuna dauka, batetik, autonomia-erkidego barruan zaintza- eta babes-zerbitzuak emateari buruz erabakitzeko Segurtasun Pribatuari buruzko Legearen 41.3 artikuluko kasuetan, polizia-ekintzaren zerbitzu osagarriei buruzkoetan, eta, bestetik, establezimendu edo instalazioetako titularrei edo ekitaldi-antolatzaileei Segurtasun Pribatuari buruzko Legearen beraren 51. artikuluan aurreikusitako ex lege exiji ezin daitezkeen zenbait segurtasun-neurri eduki behar izatea arrazoi bidez agintzeko.

Euskadiko segurtasun pribatuko jardueren ikuskaritza eta kontrola Ertzaintzari dagokio, eta horren barruan, Segurtasun Pribatuko Unitateari.
Bestalde, zehapen-eskumenen banaketa sinplifikatuko da. Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari dagokio espedienteak hastea eta izapidetzea; Ertzaintzako zuzendariari, berriz, arau-hauste larri eta arinak egiteagatik zehapenak ezartzea; Segurtasuneko sailburuordeari, aldiz, arau-hauste oso larriengatiko zehapenak; eta azkenik, Segurtasuneko sailburuari habilitazioak, baimenak eta ardurapeko adierazpenak amaitzea dakarten arau-hauste oso larriengatiko zehapenak.

Dekretuak Ertzaintzaren eta segurtasun pribatuaren sektorearen arteko lankidetza-mekanismoak egituratzen ditu arriskuen balorazioari buruzko informazioa trukatzeko eta ondoriozko babes-neurriak ezartzeko, legegintzaldi honetan Euskadiko Segurtasun Pribatua Koordinatzeko Batzorde Mistoa sortzearekin hasitako lankidetza-lerroan sakonduz.

Dekretuaren bidez, gainera, Euskadiko Segurtasun Pribatuko Erregistroa sortuko da; horretan, bada, honako hauek emango dute izena, ardurapeko adierazpena baimendu edo egin ondoren: segurtasun-enpresak eta beren ordezkaritzak; detektibe pribatuen bulegoak eta beren sukurtsalak; segurtasun pribatuko langileak prestatzeko zentroak; eta norberaren erabilerako alarmak jasotzeko zentralak. Honako hauek ere erregistratuko dira: segurtasun informatikoko jarduerak egiten dituzten enpresak, segurtasun pribatuaren arloan jarritako zehapenak, kontratuen eta horien aldaketan jakinarazpenak, eta segurtasun pribatua kontrolatzeko eta kudeatzeko jardueretarako behar beste datu.

Erregistroari dagokionez, zenbait jakinarazpen Egoitza Elektronikoaren helbide elektronikoaren bitartez (https:// euskadi.net) baino ez egitea aurreikusten du Dekretuak, sektorearen ezaugarriak direla eta, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan aurreikusitakoarekin bat. Segurtasuneko sailburuaren agindu bidez, betebehar hauek noiztik aurrera exijituko diren zehaztuko da.

Beren betebeharrak gainditu dituzten segurtasun pribatuko langileei ematen zaizkien ohorezko aipamenak ere arautuko dira, bai eta segurtasun pribatuaren sektore edo jarduerekin lotutako pertsona fisikoei edo juridikoei ematen zaizkienak ere.

5 iruzkin
 • @VJAutonomos
  2014-11-07

  Comentario de Twitter:
  Irekia - Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi... http://t.co/85lMi7IYBt

 • 2014-10-26

  Veamos si esto sirve para avanzar y combatir los males endémicos del sector, que entre otros destacaré:
  -Mejorar la formación de trabajadores en sus distintos niveles. Incluyendo los mandos intermedios y altos.
  -La falta o poco riguroso control, sobre los requisitos en la obtención de las licencias necesarias, para el ejercicio profesional. En todas sus categorías.
  -El poco control sobre las empresas del sector. En temas como el incumplimiento sistemático de convenios sectoriales y demás la legislación Laboral (mirar denuncias en magistratura del trabajo).
  -El muy escaso (o nulo) control actual sobre la figura del cliente. Se hace necesario delimitar las funciones del personal contratado, a las propias del sector. Y su ajuste a la legalidad vigente.
  Y la muy importante por sus consecuencias sociales:
  -La escasa lucha contra el intrusismo en el sector. Que con frecuencia enmascara otras actividades delictivas (como en el ocio nocturno).
  Ya es hora de dejar de entender a la seguridad privada como un recurso para la usurpación laboral barata de su personal en otros sectores.
  Pensemos que para bien o para mal. En la sociedad moderna es este un sector en alza. Que requiere de una constante adaptación a las nuevas necesidades y demandas en la materia.
  Únicamente será esto posible con profesionales cualificados, y optimizando la coloración con la seguridad publica. Siempre de forma: complementaria, subordinada y controlada por esta.
  Expreso la presente opinión, con el conocimiento que me aporta mi condición de educador social y formador acreditado para personal de seguridad privada.

 • @ELAProsegurBiz
  2014-10-23
 • @ss_seguridad
  2014-10-22

  Comentario de Twitter:
  Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad ... http://t.co/ffaKQ1Ef6f

 • @noticiasVS
  2014-10-22

  Comentario de Twitter:
  Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad ... http://t.co/e8IFl5Dbzo

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan