Berriak Herri Administrazioa eta Justizia

Euskadi bitartekaritzaren buru da Estatuan: 2013an, kasuen %73,25 aldeen arteko akordioarekin itxi ziren

2014-05-22

 

  • Bitartekaritza intrajudiziala akordioarekin amaitu zen Euskadin itxitako kasuen % 79an, eta gazte-justiziaren espedienteen % 90ean.
  • Bitartekaritza hipotekarioaren kasuan, itxitako espedienteak izan dituzten akordioen ehunekoa % 72koa izan da.
  • Eusko Jaurlaritzak gatazkak konpontzeko ordezko mekanismoak sustatzeko konpromisoa berretsi du beste behin. Izan ere, epaitegien eta auzitegien lan-zama txikiagotzea ahalbidetzen dute mekanismook, baita zigortuak errehabilitazioa jaso aurretik egindakoaren erantzukizuna bere gain hartzea ere.

Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Herri Administrazio eta Justiziako sailburu Josu Erkorekak III. Estatuko Bitartekaritza Kongresua inauguratu du gaur goizean. FAPROMED Bitartekaritzako Profesionalen Federazioaren barruan dagoen Adosten liskarren bitartekaritza eta konponbide alternatiborako elkarteak antolatu du. Justiziako sailburuorde Ana Agirre eta Justiziako zuzendari Manuel Valín ere izan dira ekitaldian. Azken horrek, gainera, kongresuaren baitako Erakunde eta institutuek bitartekaritzaren ezarpenari azken urteetan egindako ekarpenak mahai-inguruan parte hartu du.

Eusko Jaurlaritzak hiru bitartekaritza mota finantzatzen eta eskaintzen ditu:

  • Euskadiko Bitartekaritza Zerbitzu Intrajudiziala doako zerbitzua da, barruti judizial guztietan eskumena duena, eta helduen arteko gatazketan ebazpen alternatiboa sustatzeko eta garatzeko diseinatuta dago. Zigor arloko eta familia-esparruko arlo zibileko auzietan  bitartekaritza-lana egitea du xede: banantzeak eta dibortzioak, ardurapeko seme-alabekiko gatazkak, eta abar.
  • Gazte-justiziako bitartekaritza intrajudiziala adingabeek egindako falten eta delituen kasuetan bitartekaritza sustatzeaz arduratzen den zerbitzua da, adingabeen zigor-erantzukizunaren 5/2000 Lege Organikoaren 19. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.
  • Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzua pertsonen eta finantza-erakundeen arteko bitartekaritza-lanetara bideratutako zerbitzua da, hipotekak birnegoziatzeko.

2013KO BITARTEKARITZA ZERBITZU INTRAJUDIZIALA (ZIGOR ARLOA)

2013an, 1.619 espediente igorri zizkioten euskal epaitegi eta auzitegiek Bitartekaritza Intrajudizial Penaleko Zerbitzuari.Itxita dauden espedienteetatik (1.575 kasu) % 60tan (930 kasu) bitartekaritza onartu zuten, oso emaitza positiboarekin; izan ere, % 79 (727 kasu) aldeen arteko akordioarekin itxi ziren.

 

Hala, Euskadi Estatuko batez bestekoaren gainetik dago. Estatuan, bada, akordioarekin itxi diren espedienteak % 76 izan dira, hots, hiru puntu gutxiago.

Bitartekaritzara igortzen diren zigor-kasuen % 81,28 faltak dira; gainerako % 18,72a, delituak.

DELITUAK

KOP.

%

Ogasun Publikoaren eta Gizarte Segurantzaren aurkako delitua

1

0,27

Bide-segurtasunaren aurkako delitua

11

3,01

Langileen eskubideen aurkako delitua

2

0,55

Familia abandonatzea

13

3,56

Sexu-jazarpena

1

0,27

Ondasunak ostentzea

1

0,27

Bizilekua edo egoitza bortxatzea

1

0,27

Mehatxu-delitua

23

6,30

Mehatxu-delitua etxe barruko indarkerian

5

1,37

Bidegabeko jabetzea

11

3,01

Agintaritzaren aurkako atentatua

3

0,82

Derrigortze-delitua

21

5,75

Derrigortze-delitua etxe barruko indarkerian

1

0,27

Kalte-delitua

20

5,48

Iruzur-delitua

8

2,19

Faltsutze-delitua

2

0,55

Lapurreta-delitua

8

2,19

Pentsioa ez ordaintzea

9

2,47

Familia-betekizunak ez betetzea

9

2,47

Irain-delitua

1

0,27

Lesio-delitua

159

43,56

Lesio-delitua etxe barruko indarkerian

25

6,85

Tratu txarrak familia-esparruan

13

3,56

Kondena urratzea

4

1,10

Indarrez eginiko lapurreta-delitua

6

1,64

Indarkeria edo larderia bidezko lapurreta-delitua

1

0,27

Usurpazio-delitua

5

1,37

OROTARA

365

% 100

 

 

FALTAK

KOP.

%

Ordena publikoaren kontrako falta

1

0,06

Interes orokorraren aurkako falta

12

0,76

Mehatxu-falta

326

20,57

Mehatxu-falta etxe barruko indarkerian

5

0,32

Bidegabeko jabetzea

18

1,14

Derrigortze-falta

166

10,47

Derrigortze-falta etxe barruko indarkerian

7

0,44

Kalte-falta

71

4,48

Iruzur-falta

29

1,83

Lapurreta-falta

46

2,90

Familia-betekizunak ez betetzea

240

15,14

Bisita-erregimena ez betetzea

92

5,80

Irain-falta genero-indarkerian

3

0,19

Irain-falta etxe barruko indarkerian

5

0,32

Irain-falta

253

15,96

Lesio-falta

283

17,85

Lesio-falta etxe barruko indarkerian

6

0,38

Zuhurtziagabezko lesio-falta

4

0,25

Lesiorik gabeko tratu txarfalta

18

1,14

OROTARA

1.585

% 100

 

Nabarmentzekoa da, halaber, prozeduraren azkartasuna. Kasuen % 56,45ean, bitartekaritzaren hasieratik amaierara hilabete baino gutxiago igaro zen. Epe hori hilabete eta bi hilabete artekoa izan zen kasuen % 25,16an.

Akordiorik gabe itxitako espedienteei dagokienez, arrazoi ohikoenak aldeek amore ez ematea (% 24,14) eta salatzaileak bitartekaritzarekin jarraitu nahi ez izatea (% 24,14) izan ziren. 

Bitartekaritza hasi ere egin ez zen kasuen % 53,94an, ez hasteko arrazoia salatzaileak halakorik nahi ez izatea izan zen.

2013KO BITARTEKARITZA INTRAJUDIZIALA (FAMILIA BARRUKOA, ZIBILA)

2013ko familia-alorreko bitartekaritza zibilari dagokionez, epaitegi eta auzitegiek 308 espediente igorri zituzten.  Itxita daudenetatik (268 kasu) % 63tan (169 kasu) bitartekaritza-prozedura onartu zuten. Kasu horietan bitartekaritza gauzatzea oso zaila den arren, kasuen % 52 (89 kasu) aldeen arteko akordioaren bidez ebatzi ahal izan ziren.

Ehuneko horrek, bada, Estatuko batez bestekoa gainditzen du, Estatukoa % 48,8 baita.

BITARTEKARITZAREN BIDEZ AMAITUTAKO ESPEDIENTEAK

 

MOTAK

KOP.

%

Banantzea

2

1,18

Dibortzioa

59

34,91

Izatezko bikotea banantzea

36

21,30

Neurri-aldaketa

51

30,18

Epaia betearaztea

15

8,88

Guraso-betekizunetako desadostasuna

1

0,59

Aiton-amonen eta biloben arteko harremana

5

2,96

OROTARA

169

% 100

 

Bitartekaritza hasi ere egin ez zen kasuen % 78,9an, ez hasteko arrazoia aldeetako batek halakorik nahi ez izatea izan zen.

 

2013KO BITARTEKARITZA INTRAJUDIZIALA (ADINGABEAK)

 

Bitartekaritza-prozesuen arrakasta inon agerian geratzen bada, Gazte Justizian da. Izan ere, 2013an, esparru horretan, orotara, 380 bitartekaritza burutu ziren Euskadin. Aldeen akordioa lortu zen horietako 342 kasutan. Hau da, kasuen % 90 ohiko justizia-prozesuetara jo gabe ebatzi ziren.

 

GAZTEEN ZIGOR JUSTIZIA

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE

BITARTEKARITZAK OROTARA

51

216

113

380

BITARTEKARITZA POSITIBOAK

43

198

101

342

BITARTEKARITZA NEGATIBOAK

8

18

12

38

 

Bitartekaritza-prozesuetan onartutako neurri motari erreparatuz gero, ohikoena kontziliazioari loturikoa dela hauteman daiteke, eta, jarraian, erreparazio ekonomikoari loturikoak daudela. 

 

HARTUTAKO NEURRI MOTA

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE

KONTZILIAZIOA

32

76

41

149

ORDAINKETA EKONOMIKOAREKIN

8

62

20

90

KOMUNITATEAREN ALDEKO ERREPARAZIOA

3

60

11

74

GUTUNAK-IDAZKIAK

3

42

26

71

BIKTIMAREN ALDEKO ERREPARAZIOA

0

45

11

56

BESTE BATZUK

 

17

15

32

 

Bitartekaritza-prozesu batean parte hartu duten adingabeak, oro har, gizonezkoak dira, eta 17 urte dituzte.

 

BITARTEKARITZA PROZESUAK, SEXUAREN ARABERA

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE

 

GIZONAK

32

159

82

273

 

EMAKUMEAK

19

57

31

107

           

 

 

BITARTEKARITZA PROZESUAK, ADINAREN ARABERA

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE

 

14 URTE

10

41

05

56

 

15 URTE

17

46

18

81

 

16 URTE

14

61

36

111

 

17 URTE

8

68

47

123

 

18 URTE

2

-

07

9

           

 

Bitartekaritza-prozesu bat abiarazteko arau-hauste ohikoena lapurreta da. Horrelakoetan, biktimak, oro har, pertsona helduak dira.

 

BITARTEKARITZA PROZESUAK, ARAU HAUSTEAREN ARABERA

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE

 

Erasoa/Lesioa

19

47

14

80

 

Kalteak

5

33

21

59

 

Ebasketa

18

53

29

100

 

Irainak/Mehatxuak

3

22

08

33

 

Eskola barruko jazarpena

0

2

08

10

 

Lapurreta

2

22

18

42

 

Trafiko-segurtasunaren aurka

1

9

05

15

 

Bestelakoak

3

16

10

29

 

Familia barruko indarkeria

 

12

 

12

           

 

BITARTEKARITZA PROZESUAK, BIKTIMAREN ARABERA 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE

Adingabeak

17

53

19

89

Helduak

14

77

36

127

Erakunde publikoa

4

29

13

46

Erakunde pribatua

15

45

36

96

Komunitatea

1

12

09

22

  

2013ko BITARTEKARITZA HIPOTEKARIOA

 

2013an, Eusko Jaurlaritzaren Bitartekaritza Hipotekarioaren Zerbitzuak 58 bitartekaritza kudeatu zituen. Itxita dauden 29 espedienteetatik % 72tan aldeen arteko akordioa lortu zen.

 

 

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EAE-KO KOPURU OSOA

ITXITAKO PROZEDURAK

AKORDIORIK GABE

3

AKORDIOAREKIN

5

AKORDIORIK GABE

3

 

AKORDIOAREKIN

9

AKORDIORIK GABE

2

 

AKORDIOAREKIN

7

AKORDIORIK GABE

8

AKORDIOAREKIN

21

PROZEDURA IREKIAK

AKORDIORIK GABE

10*

AKORDIOAREKIN

3**

AKORDIORIK GABE

6*

AKORDIOAREKIN

4**

AKORDIORIK GABE

5*

AKORDIOAREKIN

1**

AKORDIORIK GABE

21*

AKORDIOAREKIN

8**

OROTARA

13

8

9

13

9

13

29

29

 

*Aldeek oraindik ez dute erabaki akordioa berrestea

**Aldeek baiezkoa eman diote proposamenari, baina idatziz formalizatzea falta da

 

Zerbitzu honi dagokionez, 2014ko lehen hiruhilekoan, orotara, bederatzi kasu kudeatu dira: bat Gipuzkoan eta zortzi Bizkaian. Aldeak asebeteko dituzten akordioak lortzeko lanean ari gara oraindik ere. 

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
(X legealdia 2012 - 2016)