Berriak Ogasuna eta Finantzak

Dekretua, zeinarekin honako programa garazten baita: enpresa txiki eta ertainak, banako enpresarioak eta profesional autonomoak finantzarioki laguntzeko 2014rako programa. (2014-02-04(e)ko Kontseiluan hartutako erabakiaren laburpena)

2014-02-04

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK BANAKAKO ENPRESABURU ETA PROFESIONAL AUTONOMOEI FINANTZA LAGUNTZA EMATEKO 2014RAKO PROGRAMA ONARTU DU

Gobernu Kontseiluak Euskadiko ETE, banakako enpresaburu eta profesional autonomoei bideratutako 2014ko Finantza Laguntza Programa eratzen duen dekretua onartu du gaurko bileran. Kolektibo horiek bankuen finantzaketa eskuratu ahal izatea du helburu, zorra berregituratzeko eta epe laburrerako zorra berritzea edo epe laburrerako zorra epe ertain eta luzerako zor bihurtzea.

Egungo krisi ekonomikoa eta finantzarioa dela eta, bankuen finantzaketa lortzeko zailtasuna da ETEek, banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek aurre egin beharreko arazoetako bat. Gogoan izan behar da gure enpresa-ehunaren % 95 osatzen dutela.

Horrenbestez, Jaurlaritzak iragan ekitaldiko martxoan onartutako finantza-mekanismoa 2014ra luzatzea erabaki du.

Iazkoaren aldean, 2014ko programan, maileguen interes-tasa murriztu egingo da; gehienez sei hilerako Euriborra (%0,4) (+% 3koa) izango da, guztira %3,4 epea edozein dela (3, 5 edo 7 urte).

Programaren gainerako ezaugarriak ez dira aldatu.

Jaurlaritzak onartutako dekretuak programa honen bidez ezarritako finantza-laguntzaren hainbat ezaugarri arautzen ditu; esaterako, lortzeko baldintzak, baliabideen eskuragarritasuna, maileguen baldintzak eta izapidetzeko prozedurak.

Ogasun eta Finantza Sailak, programa inplementatzeko, dagozkion hitzarmenak sinatuko ditu horren garapenean esku hartu nahi duten elkarren bermerako sozietateekin. (Bankuak eta Kutxak)

Programaren onuradunak

Enpresa txiki eta ertainak Europako definizioaren araberako enpresa txikiak eta ertainak (ETEak), Euskadin egoitza dutenak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

1) Jarduera ekonomikoren bat egitea.
2) 250 langile baino gutxiago edukitzea.
3) Urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez izatea, edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.
4) Beste enpresa batek edo enpresa batzuek elkarrekin % 25 edo gehiagoko partaidetza zuzenean edo zeharka ez edukitzea aurretik azaldutako eskakizunetakoren bat ez betetzea.

Banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak Euskadin egoitza dutenak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

1) Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren araubide berezian alta emanda izatea.
2) Pertsona Fisikoen Errentaren Zergari lotutako jarduera ekonomikoen edo profesionalen bidez etekinak lortzea.

Jarduera ekonomikoko sektore guztiek jo dezakete programara, baina ezin dira onuradun izan erakunde eta sozietate publikoak, finantza-erakundeak edo higiezinen arloko jarduerak, besteak beste.

Programari heldu nahi dioten enpresak ez dira krisi-egoeran egon behar -Europako Batzordeak horren gainean emandako definizioaren arabera-, eta Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean eduki behar dute.

Programaren operatiboa

Finantzazio-ildo honen bitartez, EAEko Herri Administrazioak programa agituratzeaz gain, gaur Jaurlaritzak onartu duen dekretuaren bidez hitzartuko diren mailegu-eragiketak bermatuko ditu.

Hortik aurrera, elkarren bermerako sozietate batek bermatu behar ditu erregulazio horri jarraiki gauzatutako mailegu-eragiketa guztiak; horretarako, Eusko Jaurlaritzak eta programan parte hartzen duten elkarren bermerako sozietateek hitzarmen bat sinatuko dute, finantza-eragiketa horiei berme-sistema bat ematearren. Elkarren bermerako sozietateek emandako abalek onuradunen finantza-arriskuak bermatuko dituzte finantza-erakunde laguntzaileen aurrean, alegia.

Bestalde, Euskadiko administrazioak eta programan parte hartzen duten finantza-erakundeek lankidetza-hitzarmenak sinatuko dituzte onuradunen aldeko maileguak gauzatzeko.

Halaber, Eusko Jaurlaritzak, finantza-erakundeek eta programan parte hartu nahi duten borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte finantza-erakunde laguntzaileetan banku-gordailuak eratuz finantzaketa bideratzeko moduak bilatzeko.

Mailegu-eragiketaren ezaugarriak

Mailegu-eragiketek ezaugarri hauek edukiko dituzte:

1) Tresnak: mailegu amortizagarria.
2) Interes-tasa gehienez sei hilerako Euriborra, + % 3 koa. (%3,4)
3) Epea: 3, 5 eta 7 urte, eta beste bat aukerako gabealdikoa zenbateko nagusia amortizatzeko.
Interesen eta amortizazioaren likidazioa hiruhilekoan behin egingo da; interes-tasa berrikusteko epe bera izango da mailegua tasa aldakorrarekin gauzatuz gero. Mailegu-hartzaileek aurretiaz ezeztatu edo amortizatu ahal izango dituzte maileguak, inolako kosturik gabe.
4) Maileguek ez dute inolako komisio edo gastu gehigarririk izango.
5) Hauxe izango da maileguen zenbatekoa:
- 50.000 € eta 650.000 € artean, enpresa txiki eta ertainentzat.
- 10.000 € eta 100.000 € artean, banakako enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat.

Finantza programaren gehienezko muga 600 milioi € da. Lehen deialdia ere onartu da gaur, 300 milioi €-koa izango da: 280 milioi € enpresa txiki eta ertainentzat eta 20 milioi € banakako enpresaburu eta profesional autonomoentzat.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan