Berriak Enplegua eta Gizarte Politikak

Eusko Jaurlaritzaren balorazio ofiziala Plan Estrategikoari egindako ekarpenei buruz

2013-11-22

Lanbideren Plan Estrategikoaren (2013-2016) zirriborroa jendaurrean aurkeztu du Irekiak, urriaren 1etik 25era, eta herritarrek berari buruz eman dituzten iritziak jaso ditu. Eusko Jaurlaritzak balorazio positiboa egiten du partaidetza horri buruz; izan ere, adierazle baliagarria da Euskadiko herritarrek beren enplegu-zerbitzu publikoari helarazten dizkioten kezkei eta eskariei buruz.

Hala eta guztiz ere, Irekia ez da Lanbideren Plan Estrategikoa egiterakoan herritarrek duten parte hartzeko bide bakarra. Irekiaren aurkezpena eta eztabaida hainbat erakunderen eta eragile publiko zein pribaturen lankidetzarekin gauzatu den gogoeta-prozesu baten emaitza dira. Besteak beste, zerbitzuaren balorazioa egiteko eskatu zaie enplegu-eskatzaileei eta enpresei, eta kontsultak zuzendu zaizkie Euskadiko unibertsitateetako ordezkariei eta prestakuntza-zentroei; enpresen ordezkariei eta hirugarren sektoreko eta sektore pribatuko erakundeei; baita sindikatuei eta beste administrazio publikoei ere, besteak beste.

Hori dela-eta, Lanbideren jardun-esparruak gure gizartearen eguneroko bizitzarako eta etorkizun eta orainerako duen garrantzia kontuan izanik, Eusko Jaurlaritzak, batetik, bere eskerrona adierazi nahi die Irekiaren bidez edo beste aukerak erabiliz parte hartu duten guztiei. Eta, bestetik, helarazi zaizkion kritikak jasotzeaz gain, ekarri diren ideiak eta iradokizunak txertatuko ditu Plan Estrategikoan, Lanbideren jarduna egokiagoa izan dadin pertsonen eta enpresen beharrizanei begira, eta beraien eskariei gertutasun, eraginkortasun, efikazia eta gardentasun handiagoarekin erantzuteko

Irekian jasotako ekarpenen laburpena

Eztabaidaren epearen barruan (urriaren 5etik 25era) 21 ekarpen jaso dira Irekiaren bitartez, beste bideetatik jaso diren beste hiruez gainera.
Hona hemen horien edukiaren sintesia:

 • Enpresetara gerturatzea eta dauzkaten pertsonal-beharrizanak eta eskatzen dituzten lanbide-profilak zein diren ikertzea edo detektatzea;
 • Lan-bitartekaritzako prozedura hobetzea: egungoa baino eskuragarriagoa, azkarragoa eta eraginkorragoa litzatekeen sistema baten bidez; enplegu-eskaintza gehiago atzeman eta kudeatzea; enplegu-eskatzaileen kurrilukumen edukia hobetzea (edukiaren xehetasunak, eguneratzea), eskaintzen eskakizunei egokitutako hautagaitzak emateko;
 • Prestakuntza: epe ertaineko prestakuntza-planak egitea (ez bakarrik urtekoak); lan taldeen bidez, beste erakunde batzuekin koordinatzea (prestakuntza-zentroak, udalak eta garapen agentziak...), enplegu-beharrizanak, profilak eta lan-gaitasunak detektatu eta aztertzeko, Behatoki moduan jokatuz;
 • Orientazio-sistema integratua sustatu eta bertan inplikaturiko beste erakundeekin koordinatzea bizitzan zehar (Lanbide, LH zentroak, etab.);
 • Diru-sarrerak bermatzeko errentaren sistemara sartzerakoan dagoen iruzurraren kontrolaren eta betebeharrak ez betetzeari loturiko zehapenen sistema indartzea; DBEren administrazio-kudeaketa erraztu eta hobeto antolatzea;
 • Bulegoko arreta antolatu eta arintzea;
 • Planean Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekiko harremana txertatzea (berak kudeatzen dituen prestazioei lotuta);
 • Zenbait gizatalderi zuzendutako enplegu- eta prestakuntza-neurriak eta ekintzak abian jartzea, besteak beste: gazteak; 45-50 urtetik gorakoak eta iraupen luzeko langabetuak;
 • Eta, horrez gain, enplegua behar eta bilatzen duten pertsona guztientzako neurriak eta ekintzak, ez bakarrik giza talde berezientzat;
 • Lanbideko langileei zuzendutako iradokizueni dagokienez: Orientazioko eta Bitartekotza-hautaketako langileei prestakuntza ematea; Orientazio-zerbitzuan langile gehiago jartzea;
 • Arretan eta prestakuntza-ekintzetan euskararen erabilera sustatzea;
 • Berrikuntza-plan bat lantzea.
 • Eusko Jaurlaritzak balorazio positiboa egiten du ekarpen horiei buruz, eta egokitzat jotzen ditu, eta haien edukia laster aurkeztuko den Plan Estrategikoaren ardatz eta jarduera-ildoetan jasotzen da. Datozen hilabete eta urteetan, plan horretan jasotzen diren ekintza-neurriak abian jarri eta garatu eta ebaluatzen direnean, agerian geratuko da beraien egokitasun-maila, eta egiten den aurrerapena ikusi ahal izango da, aplikatu beharreko neurri berrien beharraz gainera.

 

4 iruzkin
 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2014-02-11

  Estimados/as colaboradores/as:
  Podéis encontrar el documento final del Plan Estratégico de Lanbide en esta misma página http://bit.ly/1m2LQvy o en la web de Lanbide: http://bit.ly/1iLmcXu .
  Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración.

 • 2013-12-03

  Buenos días,
  En cuanto a la atención a personas paradas de más de 50 un comentario,en mi caso con 35 años cotizados he estado trabajando en diversos empleos desde los 45.Ahora con 54 me encuentro sin trabajo y sin ayudas.Por el cambio de la ley.Les parece justo que personas que han trabajado menos años dispongan de esta ayuda y ahora yo no? después de tantos años.Yo creo que esta ley habría que matizarla. Un cordial saludo. Mila

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2013-11-22

  Respuestas individualizadas a los comentarios planteados en la fase de debate

  Ventura Domínguez
  El establecer visitas y contactos con las empresas se incluye en uno de los ejes del Plan. Se han previsto medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas a través de la red de Lanbide, y también para mejorar el procedimiento de intermediación laboral, tanto para la captación y gestión de ofertas, como para la actualización de CV. Muchas gracias por su colaboración

  Ana
  Se ha previsto e incluido la innovación como actuación transversal en los servicios y acciones de Lanbide. Muchas gracias por su colaboración

  Urtzi
  Iruzurraren kontrola indartzea aurrez ikusita dago. Mila esker zure lankidetzagatik.

  Belemh Hoy Por Hoy
  Se han previsto e incluido medidas de formación, información y herramientas de orientación, y se ha reforzado la red de Orientación mediante la actuación de centros colaboradores. Muchas gracias por su colaboración

  Jesus Mari
  Es uno de los ejes estratégicos previstos. Muchas gracias por su colaboración

  Amaia - HETEL Ibarluzea Mancisidor
  Bai, Euskara sustazeko ekintzak aurre ikusita daude planean. Mila esker zure lankidetzagatik.

  Jose Fdez
  El Plan trata de centrar, enfatizar y potenciar la actuación de Lanbide en el fomento de las oportunidades de empleo, la mejora de la empleabilidad de las personas y la intermediación laboral. Muchas gracias por su colaboración.

  Juana N
  Se ha previsto e incluido reforzar el seguimiento y control del fraude, junto a medidas que potencien la búsqueda y mejora de oportunidades laborales. Muchas gracias por su colaboración.

  Jesus Mari
  Se han previsto e incluido acciones de mejora y actualización de la información de los CV. Muchas gracias por su colaboración.

  E.
  Gaur egun, Lanbidek enplegu politika aktiboetan jarduten du, baita RGI/PVC diru-laguntzaren kudeaketan. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE-RGI) eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren (EGPO-PCV) kudeaketa besterik ez dagokio Lanbideri, prestazio publikoen artean. Horretaz gain, beste administrazio batzuekin, besteak beste, SEPErekin, harreman egonkorretan lantzen da. Mila esker zuen lankidetzagatik.
  Hoy día, de las prestaciones públicas, sólo la gestión de RGI/PCV es función de Lanbide, si bien en el Plan se contemplan acciones relacionadas con prestaciones públicas en general. También se contemplan medidas de coordinación con otras administraciones públicas, entre ellas el SEPE, organismo con el que se mantienen relaciones estables en su actividad habitual. Muchas gracias por su colaboración

  Oier, Andoni, Borja, Karla eta Ander Gu geu
  Lanbideren Plana lantzen ari da oraindik; behin idatzita, beraren zabaltze publikoa egingo da. Bere helburuen artean, gazteentzako enplegua sustatzeko neurri espezifikoak ezartzea aurrez ikusita dago. Mila esker zuen lankidetzagatik.

  Mikel Urdangarin Montero ahize-aek hizkuntza aholkularitza
  Bai, Euskara sustazeko neurriak aurre ikusita daude Planean. Mila esker zure lankidetzagatik.

  Connie Boulandier
  Se han previsto e incluido medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas a través de la red de Lanbide, y también para mejorar el procedimiento de intermediación laboral, tanto para la captación y gestión de ofertas, como para la actualización de CV. Muchas gracias por su colaboración

  David
  Se han previsto e incluido medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas a través de la red de Lanbide, y también para mejorar el procedimiento de intermediación laboral, tanto para la captación y gestión de ofertas, como para la actualización de CV. Muchas gracias por su colaboración.

  Maite Etxebeste
  Se han previsto e incluido medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas a través de la red de Lanbide, y también para mejorar el procedimiento de intermediación laboral, tanto para la captación y gestión de ofertas, como para la actualización de CV. Respecto a su sugerencia concreta, hay implicaciones de tipo legal que es preciso salvaguardar en su consideración. Muchas gracias por su colaboración

  Javier Garitaonandia
  Se han previsto e incluido medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas y conocer sus necesidades a través de la red de Lanbide, así como medidas para mejorar el procedimiento de intermediación laboral, tanto para la captación y gestión de ofertas, como para la actualización de CV. De cara a lograr que Lanbide alcance el objetivo e indicador que plantea en su escrito en Irekia. Muchas gracias por su colaboración.

  Marta Guerra
  Se han previsto e incluido medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas y conocer sus necesidades a través de la red de Lanbide, así como para mejorar el procedimiento de intermediación laboral y aumentar el número de ofertas gestionadas, para el conjunto de personas en desempleo. Muchas gracias por su colaboración.

 • Enplegua eta Gizarte Politikak
  2013-11-22

  Respuestas individualizadas a las peticiones ciudadanas

  Respuesta a Marta Salaberria

  https://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/1016-participacion-ciudadanos-plan-estrategico-lanbide

  Se han previsto e incluido medidas para potenciar la relación directa y estable con las empresas a través de la red de Lanbide a fin de conocer sus necesidades, así como medidas para mejorar el procedimiento de intermediación laboral, tanto para la captación y gestión de ofertas, como para la actualización de CV. También se van a incorporar medidas de calidad, certificación (de calidad) y mejora y de formación del personal. Respecto a su sugerencia concreta, hay implicaciones de tipo legal que es preciso salvaguardar en su consideración. Muchas gracias por su colaboración

  Respuesta a Marian

  https://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/1017-rgi

  Se ha tenido en cuenta este tema y se han incluido medidas para reforzar el seguimiento y control del fraude en el cobro de las prestaciones públicas, RGI/PCV incluida. Muchas gracias por su colaboración.

  Respuesta a Faycal Hired

  https://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/1018-lanbide

  Se ha previsto incluir medidas para simplificar y agilizar la gestión administrativa de las ayudas (documentación solicitada, procedimiento de atención, etc.). Muchas gracias por su colaboración.

  Respuesta a Ana Varela y Afaci Euskadi

  http://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/969-situacion-profesional-irregular-formadores-para-empleo

  Esta petición fue atendida en su día desde el Departamento de Gobierno Vasco, en concreto, a través del Sr. Zuluaga. El contenido de la misma no está vinculado al Plan Estratégico de Lanbide. Muchas gracias por su colaboración.

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Komunikabideek behera kargatzeko