Berriak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Kantauri Ekialdeko Mugapearen Barneko Arroen Plan Hidrologikoaren onespena eta izapidea erabaki da (2012-10-30(e)ko Kointseiluan hartutako erabakia)

2012-10-30

Erabakia, Kantauri aldeko ekialdeko Demarkazio Hidrologikoaren Planerako proiektuaren izapide eta adostasunerako, Euskal Autonomia Erkidegoko barruko arroen eremua.

Jaurlaritzaren Kontseiluak Kantauri Ekialdeko Mugapearen (EAEko Barneko Arroen eremuan) Plan Hidrologikoaren Proiektua onartu du gaur. 1994. urtean Uren transferentzia EAEri egin zitzaionetik, Euskadin egin den lehen plan hidrologikoa da.

Transferentzia hori egin ostean, Uraren Esparru Zuzentarauak uren arloko Europako legediaren erreforma sakona eta nabarmena ekarri zuen; 2006ko Uraren Euskal Legean jasota daude esparru-zuzentarau horren printzipio nagusiak. Halaber, Estatu kideei 2016. urtea baino lehen ur-masen egoera ona lortzeko agindua ere ezarri zitzaien.

Helburu hori betetzeko tresna nagusia Plan Hidrologikoak dira, urteko ekosistemak epe luzera babestearen, uraren zentzuzko kudeaketaren eta erabilera eraginkorraren ikuspegitik begiratuta, eta lehorte eta uholdeek eragindako kalteak murriztea ere barnean hartuta; lehorteen kasuan, uholde-arriskuei buruzko Europako zuzentarauekin guztiz bat datorren planteamenduaren bitartez.

Plan Hidrologiko honen tresna nagusiak bi hauek dira: Araudia eta Neurrien Programa. Araudiari dagokionez, ur-ekosistemen eta inguruneen narriadura gehigarria saihestea, baliabideen kudeaketa egokia bermatzea, eta herritarrak eta herritarren ondasunak babestea ditu xede. Aldiz, Neurrien Programari dagokionez, administrazioek hartutako konpromisoak biltzen ditu, betiere ezarritako helburuak betetzea ahalbidetuko duten jardun zehatzak burutzearekin loturik.

Hori horrela izanik, lehen epean (2015) ingurumen-helburuak ur-masen % 80an beteko lirateke eta gainerako ur-masen helburuak bigarren epean (2021).

Plan Hidrologiko honetan bildutako jardun eta neurrien guztizko aurrekontua 649 milioi euro da 2010-2015 aldirako eta beste 840 milioi euro 2016-2021 aldirako. Neurri horien finantzaketa hainbat administrazioren artean banatuta dago (% 23 Estatuko Administrazio Orokorrak, % 23 URA/Eusko Jaurlaritzak, % 22 Foru Aldundiek eta % 21 Partzuergo eta Mankomunitateek).

Eusko Jaurlaritzak luzaro landu du dokumentua foru- eta toki-administrazioekin lankidetza aktiboa izanik, eta herritarren parte-hartzea ere handia izan da, horretarako ezarritako baliabideen bitartez; hala nola, gizarte-sareek eta internetek eskaintzen dituzten aukerak edo modu presentzialean, Proiektua lantzeko fase guztietan egin diren tailerretan (berrogeita hamar bat izan dira).

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan