Berriak Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioak

Kreditu-entitateekin zegoen lankidetza-hitzarmena aldatu egin da etxebizitza eta lurzoruaren arloko mailegu kualifikatuen interes-tasa berriak finkatzeko (2012-10-30(e)ko Kointseiluan hartutako erabakia)

2012-10-30

Dekretua, etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.

Hitzarmenaren indarraldia 2013ko abenduaren 31 arte luzatu da

Gobernu Kontseiluak kreditu-entitateekin etxebizitza eta lurzoruaren arloan zegoen finantza-lankidetzari buruzko dekretuaren aldaketa onartu du. Dekretua 2011ko abenduaren 20koa da eta 2012an zehar luzatu da.

Dekretuan kreditu-entitateek emandako mailegu kualifikatuen interes-tasak finkatzen ziren, etxebizitza eta lurzoruaren arloko jardun babesgarriei dagokienez.

Gaur onartu den dekretuak 2012 ekitaldian aplikatzekoak izango diren interes-tasak zehazten ditu.
Egungo hipoteka-merkatuan nagusi den hipoteka-erreferentziako indizearekin, Euriborrarekin, jarraitzen du; erreferentzia hori eguneratzeko hiruhilekoko aldiei eusten die, baita interes-tasen hasierako onarpenei aplikatzekoa den sistemari ere; jardun babesgarriaren arabera finkatutako maximo eta minimo baten arteko urkila berri batean oinarritzen da, eta kreditu-merkatuan izandako aldaketa zorrotzen bidez eguneratzen dira.

Azkenik, jarraitutasun handiagoa eman nahi zaie neurri horiei, eta horretarako luzatu da hitzarmenaren indarraldia 2013ko abenduaren 31ra arte iristen den denbora-muga batera, hura luzatuta.

Orain arte izan den etxebizitza-eskari handia, neurri handi batean, finantzaketako baliabide eta modalitate oso onuragarrien bitarteko sorta zabal batek estimulatu du, eta inflexio bat izan du finantzaketa-erabilgarritasunean eta soberako etxebizitza-eskaintza bat azaleratu duen kreditu-baldintzen gogortasun berrian.

Horrek guztiak eragina izan du prezioetan eta eraikuntzaren eta etxebizitza-sustapenaren moteltzean. Egoera hau gehiago ez larriagotzeko, Jaurlaritzak uste du finantzaketa-lerroei eutsi eta egungo finantza-baldintzetara egokitu behar direla, politika aktibo bat sustatzeko eta bultzatzeko eta etxebizitzen eraikuntzaren eta lurzoruaren sektoreei behar den arintasuna emateko.

Berrerosketa

Lankidetza-hitzarmen finantzarioak berrerosketaren figurari eusten dio, hots, Administrazioak sustapen publikoko etxebizitzen titularrei berrerosten die, baldin eta 2011ko hitzarmenaren babespean emandako etxebizitzak badira eta bat-bateko berankortasun-egoeren ondorioz eta langabezia, erabateko ezintasun iraunkorra, lan autonomoan jarduerari uztea eta antzeko inguruabarrengatik galdu egiten badituzte. Kasu horietan, Etxebizitza Sailak etxebizitza erosiko du, sortutako zorra ezeztatu egingo du, jabea zorrak sortutako edozein betebeharretatik libratuko du eta, hala badagokio, etxebizitzaren prezioaren eta sortutako zor biziaren arteko aldea ordainduko dio jabeari.

Beren hipoteka-zorretik horrela libratutako pertsonek Eusko Jaurlaritzak sustatutako alokairuko etxebizitza eskuratzeko programetarako sarbidea izango dute.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan