Berriak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Plan eta programa publikoen ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen dekretua onartu dute (2012-10-16(e)ko Kointseiluan hartutako erabakia)

2012-10-16

Dekretua, plan eta programen ingurumen ebaluazio estrategikorako prozedura arautuko duena.

Gaurko bileran, Jaurlaritzaren Kontseiluak Dekretu bat onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek lantzen eta/edo onartzen dituzten plan eta programen ingurumen-ebaluazioko prozedura arautzeko, baldin eta plan eta programa horiek ingurumenean nabarmen eragiteko aukera badute.

Plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoa prebentzio-tresna bat da, baliabide naturalak kontserbatzeko eta ingurumena babesteko oso aproposa. Tresna horren bitartez ingurumen-aldagaia sartu da, ingurumenean eragin nabaria duten plan eta programen gaineko erabakiak hartzerakoan.

Dekretua behar-beharrezkoa da plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoari buruzko autonomia-erkidegoko araudia Europako Erkidegoko araudi eta zuzentarau berriagoetara egokitzeko, eta, horrela, sustatzaile eta administrazioei segurtasun juridikoa emateko.

Besteak beste, ingurumen-alderdiak administrazio publikoek plan eta programei buruz hartu beharreko erabakietan integratu nahi dira, plan eta programa horien lehen prestakuntza-faseetatik eta horiek abian jarri aurretik, garapen iraunkorra sustatzeko eta ondorioei buruzko azterketa egiteko, ondorio metagarri eta sinergikoak kontuan hartuz, azken batean ingurumenari kalte txikiena egingo dion alternatibarik egokiena hautatzeko.

Gainera, ingurumenarentzat oso kaltegarriak diren ondorioen prebentzioari lehentasuna eman nahi zaio, kalte horiek zuzendu eta konpentsatu beharrean; gardentasuna eta parte-hartze publiko eta pribatua sustatu nahi dira; eta ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura lurralde- eta hirigintza-antolamenduko prozeduran txertatu nahi da.

Hortaz, garapen iraunkorrean oinarritutako printzipioen arabera, jadanik artifizial bihurtutako lurren erabilera intentsiboari lehentasuna emango zaio, balio agrologiko handiko lurren eta lur naturalen urbanizazioa saihestuz; hiri-segregazioa eta -barreiadura saihestuko da; lurrak zigilatzeko ekimenak murriztuko dira, lurrei erabilera eraginkorragoa emanez eta ahalik eta funtzio gehien manten ditzaten ahalbidetuz; edo baliabide naturalen (ura, energia, lurrak eta materialak) erabilera iraunkorra sustatuko da.

Printzipio horietan oinarrituta, halaber, habitatak eta espezieak, ingurune naturala eta konektibitate ekologikoa babestu eta hobetu behar dira; paisaiak eta kultura-ondarea kontserbatu eta hobetu behar dira; energia-aurreztea, energia berriztagarrien efizientzia eta erabilera eta kogenerazioa sustatu behar dira; aire garbia bermatu behar da; zarata-maila handien eta argi-kutsaduraren eraginpean jarritako biztanleria murriztu behar da; ur-masen egoera ekologiko egokia eta uraren erabilera iraunkorra lortu behar da; klima-aldaketaren ondorioak murrizten ahalegindu behar da, ondorio horiek arintzeko eta egokitzeko neurriak hartuz; eta arrisku naturalak murriztu behar dira.

 

 

2 iruzkin
  • 2012-11-05

    No localizo el Decreto en el BOPV. ¿Cuando se publicará? Milla esker

  • @ARAUDIslp
    2012-10-18

    Comentario de Twitter:
    Irekia - Aprobado el Decreto por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégi http://t.co/SIfbzz5b

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan