Berriak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Jardueren ingurumen kudeaketa elektroniko zerbitzuaren erabilera arautzen duen Dekretua onartu da (2012-09-25(e)ko Kointseiluan hartutako erabakia)

2012-09-25

Dekretua, ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena

Gobernu Kontseiluak onartu du gaurko bileran, Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumenean eragina duten jarduera erregistroaren eta ingurumen kudeaketa elektroniko zerbitzua sortzea eta arautzen dituen Dekretua. IKS-eeM sistemak, dagoeneko martxan dena, informazio hori guztia bateratuko du.

Gobernu Batzordeak beraz, bide eman dio prozesuak arintzeko IKSeeM sistemaren bitartez ingurumen administrazio prozesuen tramitazio telematikoa arautzen duen Dekretuari.

Sistema horri esker, erakundeengan eta herritarrengan, oro har, administrazio prozesu erraz baterako kudeaketa telematikorako erreminta bat jarri da eskuragarri.

Dekretuak, informazioaren aldikako transmisiorako dokumentu bakarrak izatea -Ingurumen deklaraziorako eskaerak (e-DMA S), eta Ingurumen Deklarazio jakinarazpena (e-DMA N)-, eta modu erraz batean, prozesu horietan aritzen diren guztiek ingurumen araudiak eskatzen dituen eta derrigorrezko diren ziurtagiriak eta dokumentuak aurkeztu ahal izatea.

Erregistro horretan PRTR instalazioak (isurketa eta kutsagaien transferentzia), IPPC-ak (Ingurumen Baimen Bateratua); klima aldaketari eta airearen kalitateari dagozkionak; hondakinenak; lur kutsatuenak; edo EMAS eta ekoetiketak, besteak beste biltzen dira.

Dekretu hori Administrazio Elektronikoaren eta Berrikuntza Publikoaren Planak bultzatu nahi duen zerbitzu publiko digitalen ekimenean txertatzen da, besteak beste, paperaren erabilpena gutxitzeko teletramitazio elektronikoaren zabalkundea egiteagatik eta hiritarrei, enpresei eta erakundeei administrazio kudeaketa efizienteago bat egiteko prozesuak errazteagatik.

Joan den 2009. urtean IKS-eeM Sistema ezarri zenetik 900tik 11.000 erabiltzerainoko aurrerapausoa egin du. Hondakin arriskutsuen kudeaketan berriz, % 2ko dokumentu elektronikoetatik % 90ra igaro da eta, guztira, 99.000 dokumentu elkartrukatu dira.

Administrazio prozesuen erraztearen aurrezpena, alegia, papera, garraioa, telefono kontsultak kudeaketa sistema ezberdinak ezartzea eta abar, 2.269.164 eurokoa izan da.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan