Sailak

Lana eta Justizia

Zer egiten dugu

Eginkizun eta jarduketa-arlo hauek dagozkigu: lan-harremanen arloko lan-legeria betearaztea; ekonomia soziala, enpresen erantzukizun soziala, Botere Judizialarekiko harremanen ardura, Justizia Administrazioa funtzionatzeko baliabidez hornitzea, espetxeen antolaketa eta funtzionamendua, adingabe arau-hausleen arloko eskumenak betearaztea eta notarioak eta jabetza-erregistratzaileak izendatzea.

Lana eta Justizia - 11 kargudun
María Jesús Carmen San José López
Lan eta Justiziako sailburua
Jon Azkue Manterola
Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea
Mikel Unzalu Hermosa
Justiziako sailburuordea
Nicolás del Val Arregui
Kabinetearen zuzendaria
Elena Pérez Barredo
Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria
Joaquín Díaz Arsuaga
Gizarte Ekonomiaren zuzendaria
María Isabel Gabriel Bellido
Justizia Administrazioko zuzendaria
José Antonio Carrillo Navas
Bulego Judizial eta Fiskalaren Eraberritzeko zuzendaria
Lourdes Iscar Reina
Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari orokorra