Sailak

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak

Zer egiten dugu

Honako eginkizun eta egintza-arlo hauek dagozkigu: genero-arloko aukera-berdintasuneko politikak, justiziakoak, giza eskubideetakoak, bizikidetzakoak, garapenerako lankidetzakoak, gizarte-politiketakoak, familiakoak, gazteriakoak eta erronka demografikokoak, besteak beste.

Topaketak

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak - Topaketak
Topaketa aktiboak
Ez dago Topaketa aktiborik
Aurreko Topaketak
#MelgosaTopaketa
37 galderak | 179 boto