Guraso bakarreko familien araubidea arautzen duen Dekretu-proiektua. Aurretiazko kontsulta publikoa

qrcode
100 %alde
3 boto (3/0)

Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak

Guraso bakarreko familiek, beren familia unitatearen egitura beragatik, eta guraso bakarreko egoeran dauden familiek, bizi duten egoera bereziagatik, zailtasun handiak izaten dituzte aurrera egiteko. Gainera, beste familia-eredu batzuekin alderatuta, pobrezia eta gizarte-bazterketa jasateko arrisku handiagoa pairatzen dute. Pentsa, adibidez, zer zailtasun dituzten familia horiek hilaren amaierara iristeko, lana eta familia uztartzeko, seme-alabek izan ditzaketen premia bereziak asetzeko, eta, are gehiago, zer karga handia ekar dezakeen mendeko kide bat zaintzeak, hala badagokio, familia-unitatearen parte bada. Bestalde, ez da ahaztu behar errealitate hori larritu egiten dela generoagatiko diskriminazioaren ondorioz, guraso bakarreko hamar familiatik zortzik emakume bat baitute buru.

 

Ekimena onartzeko premia eta aukera

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna gizartean ezartzeko konpromiso irmoari eusten dio. Horretarako, haren osotasuna eragozten edo zailtzen duten oztopoak kentzen ditu, eta beharrezko neurriak hartzen ditu sexuagatiko diskriminazioa prebenitzeko eta borrokatzeko.

Aurreko konpromisoa gauzatzeko, guraso bakarreko familien eta guraso bakarreko egoeran dauden familien errealitatea aitortu beharra dago, eta estatus propioa eman behar zaie, babes sozial, ekonomiko eta juridikoko esparru batez gozatzeko aukera emango diena. Estatus propio horrek beren eskubideak bermatuko ditu eta egun pairatzen duten pobrezia-arriskua eta gizarte-bazterketako arriskua nabarmen murrizteko gai izango da.

Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legearen 8.4 artikuluaren arabera, proiektatutako dekretua Urteko Araugintza Planean ez sartzea behar bezala justifikatuko da dagozkion memorietan. Planean sartu ez izanak ez du inolako baliogabetasunik eragingo.

 

Arauaren xedea eta helburuak

Proiektatutako dekretuak arau-esparru espezifiko bat sortu nahi du, babes sozial, ekonomiko eta juridiko handiagoa emango diena guraso bakarreko familiei eta guraso bakarreko egoeran dauden familiei, bai autonomia erkidegoan, bai tokian-tokian, eta bi helburu izango du: a) guraso bakarreko familiak eta guraso bakarreko egoeran dauden familiak aniztasun osoan definitzea, eta zehatz-mehatz zehaztea kontzeptu horietako bakoitzean txertatuta geratu behar duten familia-unitateak, eta b) euskal gizartean emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna ezartzen jarraitzea.

 

Bestelako aukerak, arautzekoak eta arautzekoak ez direnak

Kontuan hartuta proiektatutako araudiaren irismen mugatua eta espezifikoa, gaiari buruzko lege-erreserbarik eza, eta EAEko guraso bakarreko etxekoen unitateen kalteberatasun-egoera eta lehenbailehen lehengoratzeko premia larria, dekretua proiektatutako helburua lortzeko arau-tresna egokitzat jotzen da.

Aldeko argudioak
 • Las familias monoparentales con dos hijos tienen mayores dificultades que las parejas con 4 hijos. Hay sólo una persona para mantenerlos económicamente y también para atenderlos, darles afecto etc
  Orain dela 6 egun
 • Sin duda ya es hora de regular y reconocer a las familias monoparentales. Son muuuuchos años lanzando promesas que el gobierno vasco no ha cumplido. Veremos en qué se materializa realmente este decreto porque la desconfianza impera.
  Ana
  Orain dela 6 egun
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
2 iruzkin
 • erabiltzaile
 • Argazkia Maitane Berasategi Errazkin
  Orain dela 3 egun

  Necesitamos de manera urgente que se nos reconozca. Nuestros hijas e hijos ya desde que nacen tienen menos derechos que los que pertenecen a familias biparentales. Tienen menos semanas de permiso para estar con sus padres. Hacemos malabares para llegar a todo.

 • Argazkia Monoparental
  Orain dela 6 egun

  Tener en cuenta que las necesidades de los niños no son solo económicas. Los niños de familias monoparentales tienen mayor riesgo de caer en la pobreza pero también de que sus madres/padres no les dediquen tanto tiempo de calidad, estén más cansados, no les puedan atender cuando están enfermos y les envíen al colegio/guardería con fiebre etc