Larrialdi batean, badakizu nori deitu?

Guraso bakarreko familien araubidea arautzen duen Dekretu-proiektua. Aurretiazko kontsulta publikoa

qrcode
100 %alde
271 boto (270/1)
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.

Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak

Guraso bakarreko familiek, beren familia unitatearen egitura beragatik, eta guraso bakarreko egoeran dauden familiek, bizi duten egoera bereziagatik, zailtasun handiak izaten dituzte aurrera egiteko. Gainera, beste familia-eredu batzuekin alderatuta, pobrezia eta gizarte-bazterketa jasateko arrisku handiagoa pairatzen dute. Pentsa, adibidez, zer zailtasun dituzten familia horiek hilaren amaierara iristeko, lana eta familia uztartzeko, seme-alabek izan ditzaketen premia bereziak asetzeko, eta, are gehiago, zer karga handia ekar dezakeen mendeko kide bat zaintzeak, hala badagokio, familia-unitatearen parte bada. Bestalde, ez da ahaztu behar errealitate hori larritu egiten dela generoagatiko diskriminazioaren ondorioz, guraso bakarreko hamar familiatik zortzik emakume bat baitute buru.

 

Ekimena onartzeko premia eta aukera

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna gizartean ezartzeko konpromiso irmoari eusten dio. Horretarako, haren osotasuna eragozten edo zailtzen duten oztopoak kentzen ditu, eta beharrezko neurriak hartzen ditu sexuagatiko diskriminazioa prebenitzeko eta borrokatzeko.

Aurreko konpromisoa gauzatzeko, guraso bakarreko familien eta guraso bakarreko egoeran dauden familien errealitatea aitortu beharra dago, eta estatus propioa eman behar zaie, babes sozial, ekonomiko eta juridikoko esparru batez gozatzeko aukera emango diena. Estatus propio horrek beren eskubideak bermatuko ditu eta egun pairatzen duten pobrezia-arriskua eta gizarte-bazterketako arriskua nabarmen murrizteko gai izango da.

Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legearen 8.4 artikuluaren arabera, proiektatutako dekretua Urteko Araugintza Planean ez sartzea behar bezala justifikatuko da dagozkion memorietan. Planean sartu ez izanak ez du inolako baliogabetasunik eragingo.

 

Arauaren xedea eta helburuak

Proiektatutako dekretuak arau-esparru espezifiko bat sortu nahi du, babes sozial, ekonomiko eta juridiko handiagoa emango diena guraso bakarreko familiei eta guraso bakarreko egoeran dauden familiei, bai autonomia erkidegoan, bai tokian-tokian, eta bi helburu izango du: a) guraso bakarreko familiak eta guraso bakarreko egoeran dauden familiak aniztasun osoan definitzea, eta zehatz-mehatz zehaztea kontzeptu horietako bakoitzean txertatuta geratu behar duten familia-unitateak, eta b) euskal gizartean emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna ezartzen jarraitzea.

 

Bestelako aukerak, arautzekoak eta arautzekoak ez direnak

Kontuan hartuta proiektatutako araudiaren irismen mugatua eta espezifikoa, gaiari buruzko lege-erreserbarik eza, eta EAEko guraso bakarreko etxekoen unitateen kalteberatasun-egoera eta lehenbailehen lehengoratzeko premia larria, dekretua proiektatutako helburua lortzeko arau-tresna egokitzat jotzen da.

Aldeko argudioak
 • Beharrezkoa da.
  2024-06-07
 • Beharrezkoa da familia monoparentales definizio bat, biparentalei ematen zaizkien eskubide berak izatea; esate baterako, amaren baja: Momento honetan 4 hilabete bakarrik egon gaitezke bajan eta; bakarrik egonda, diru sarrerak 1/2 izanda.
  2024-06-07
 • Por pura equidad y no discriminación. Y sobre todo por el interés superior de la infancia. Independientemente de en que modelo de familia nazcan, todos/as los/as niños/as tienen los mismos derechos
  2024-06-07
 • Los niños deben gozar de los mismos derechos sin importar el tipo de familia. El hecho de tener solo un progenitor no debería afectar negativamente al niño o niña, privándolo de la atención y cuidados necesarios.
  2024-06-07
 • Absolutamente necesario
  2024-06-07
 • Es necesario regular las familias monoparentales
  2024-06-06
 • Es necesario regular las familias monoparentales
  2024-06-06
 • Hay que actualizar las leyes en base a todos los modelos familiares que existen, por minoría que sea.
  2024-06-06
 • Beharrezkoa da
  mai
  2024-06-06
 • Beharrezkoa da
  mai
  2024-06-06
 • Urge ya
  2024-06-06
 • Las familias monoparentales deben tener una "red de seguridad" que les permita resolver los problemas que surgen.
  2024-06-06
 • Erabat alde nago
  2024-06-06
 • Es importante proteger a las familias monoparentales
  2024-06-06
 • Beharrak ez dira soilik ekonomikoak. Guraso bakarreko familietako haurrek bazterketa eta pobrezian erortzeko arrisku handiagoa dute. Gurasoak ezin die hainbeste kalitatezko denbora eskaini. Gaixo daudenean batzuetan eskolara bidali behar zaie
  2024-06-06
 • Adelante con el proyecto
  2024-06-06
 • Muy necesario
  2024-06-06
 • Es necesario.
  2024-06-06
 • N
  2024-06-06
 • .
  2024-06-06
 • .
  Kil
  2024-06-06
 • Es necesario hacerlo ya!!!
  2024-06-06
 • Sasoie zan
  ILA
  2024-06-06
 • Sasoie zan
  ILA
  2024-06-06
 • Por una justa equiparación e igualdad de oportunidades para los niños de familias monoparentales
  2024-06-06
 • -
  2024-06-07
 • 2024.urtea ume gutxi dauden gizarte bat, ama bakarrek beraiek bakarrik zama guztia eramaten dutenak, ez bakarrik ekonomikoa...instituzioek ama eta ume hauek babestea beharrezkoa da, esaten dugun gizarte duin eta denontzako eskubideak bideratzeko.
  2024-06-07
 • .
  2024-06-07
 • Es necesario reconocer la idiosincrasia de las familias monoparentales.
  2024-06-06
 • Urge ya
  2024-06-06
 • .
  2024-06-04
 • .
  2024-06-04
 • El modelo de familia monoparental necesita un reconocimiento oficial
  2024-06-04
 • Es hora de que se de visibilidad y apoyo a diferentes modelos de familia.
  2024-06-04
 • .
  2024-06-04
 • Este modelo de familia está totalmente desprotegido actualmente
  2024-06-04
 • Es el momento de que, por fin, se nos reconozca como familia y se les asignen a nuestros hijos los mismos derechos que al resto
  2024-06-04
 • .
  2024-06-04
 • .
  2024-06-04
 • N
  2024-06-04
 • Necesario
  2024-06-06
 • Urge ya
  2024-06-06
 • Una sociedad como la vasca no puede permitirse discriminar a sus menores.
  2024-06-06
 • Es imprescindible protección y apoyo a las familias monoparentales, mediante la regulación.
  2024-06-06
 • .
  2024-06-06
 • Berdintasunagatik
  Mon
  2024-06-06
 • Oso beharrezkoa!!!!
  2024-06-06
 • Beharrezkoa!
  2024-06-06
 • Es necesario reconocer la idiosincrasia de las familias monoparentales.
  2024-06-06
 • Apoyo mayor visibilidad de familias monoparentales
  2024-06-06
 • Imprescindible un marco jurídico para garantizar mismos derechos y oportunidades para tod@s l@s niñ@s sin discriminación por modelo familiar
  2024-06-06
 • Ok
  2024-06-06
 • Beharrezkoa!
  2024-06-06
 • Beharrezkoa!
  2024-06-04
 • Guztiz beharrezkoa da. Guraso bakarreko familietako umeen eskubideak bermatu behar dira.
  2024-06-04
 • voto a favor
  Iru
  2024-06-04
 • Amabakardun haurrek eskubide berdinak eduki ditzaten.
  2024-06-04
 • Beharrezkoa da. Es necesario
  2024-06-04
 • Es necesario ayudar a las familias monoparentales ya que son más vulnerables y tienen dificultades muchas veces con la conciliacion familiar.
  2024-06-05
 • Es necesario ayudar a las familias monoparentales ya que son más vulnerables y tienen dificultades muchas veces con la conciliacion familiar.
  2024-06-05
 • Tratar de favorecer la igualdad para las familias monoparentales y que sus hijos puedan disfrutar de las mismas condiciones
  AGM
  2024-06-05
 • A favor de un decreto que ayude a las familias monoparentales
  2024-06-05
 • Beharrezkoa da
  2024-06-05
 • Que los niños de familias nomoparentales tengan los mismos derechos que los de familias viparentales
  2024-06-05
 • \(°~°)/
  2024-06-05
 • Mayor ayuda para las familias monoparentales
  2024-06-05
 • Apoyo a estas familias
  2024-06-05
 • Apoyo a estas familias
  2024-06-05
 • Está normativa es necesaria para acabar con la desprotección y desigualdad hacia las familias monoparentales/monomarentales.
  2024-06-06
 • No
  2024-06-04
 • necesario para una mejor conciliación
  2024-06-04
 • Regulación para el colectivo de familias monoparentales ya que se necesita una regulación para la inclusión en la sociedad actual
  2024-06-04
 • A parte de toda la necesidad económica, también es necesario ponwr foco en la conciliación
  2024-06-04
 • Por la protección y la garantía de los MISMOS DERECHOS para todas las niñas y los niños, independientemente del tipo de familia en la que nazcan.
  ZSG
  2024-06-04
 • Apoyo absoluto. Decreto totalmente necesario YA. Garanticemos los derechos de los niños, de manera igual para todas las familias.
  2024-06-04
 • Hay que cuidar los derechos de los menores
  2024-06-04
 • Porque es necesario
  2024-06-04
 • Tienen el doble de dificultades que una familia con dos adultod.
  2024-06-04
 • .
  2024-06-04
 • Una sociedad moderna como la vasca no puede seguir con las desigualdades de derechos para las criaturas nacidas en familias monomarentales, ni exigir lo mismo a las madres solas que a las parejas. Basta ya de discriminacion.
  2024-06-04
 • Nuestros hijos e hijas son discriminados por pertenecer a familias monoparentales, carecen de menos derechos y menos tiempo de cuidados. Necesitamos una legislación que acabe con esta injusta desigualdad.
  2024-06-04
 • .
  Ane
  2024-06-04
 • Beharrezkoa da. Es necesario
  2024-06-04
 • ...
  2024-06-04
 • Ok
  2024-06-04
 • A favor
  2024-06-05
 • A
  2024-06-05
 • ..
  2024-05-24
 • El derecho a la protección y a la educación es un DERECHO DEL NIÑO universal. Urge un Decreto para garantizar la igualdad de l@s hij@s de familias monoparentales en Euskadi.
  2024-06-03
 • El derecho a la protección y a la educación es un DERECHO DEL NIÑO universal. Urge un Decreto para garantizar la igualdad de l@s hij@s de familias monoparentales en Euskadi.
  2024-06-03
 • Un decreto muy necesario y urgente. Es imprescindible definir legalmente el modelo de familia monoparental para poder ser reconocidas y obtener el amparo de diversos entes e instutuciones.
  2024-06-03
 • Necesario
  2024-06-03
 • Debemos regular cuanto antes este modelo de familia cada vez más común en nuestra sociedad para que estos niños no consten de menos derechos que los de familias biparentales.
  2024-06-04
 • Las hijas e hijos de las familias monoparentales necesitan el mismo tiempo de cuidado que el resto de niñas y niños de las familias biparentales.
  2024-06-04
 • Es el momento de que, por fin, se nos reconozca como familia y se les asignen a nuestros hijos los mismos derechos que al resto
  2024-06-04
 • Hay familias monomarentales, en la que sus miembros son, una madre y un hij@ con gran discapacidad y gran dependencia, espero que se tenga en cuenta y se apliquen las medidas necesarias para su vida digna
  2024-05-25
 • Las familias monoparentales con dos hijos tienen mayores dificultades que las parejas con 4 hijos. Hay sólo una persona para mantenerlos económicamente y también para atenderlos, darles afecto etc
  2024-05-16
 • Sin duda ya es hora de regular y reconocer a las familias monoparentales. Son muuuuchos años lanzando promesas que el gobierno vasco no ha cumplido. Veremos en qué se materializa realmente este decreto porque la desconfianza impera.
  Ana
  2024-05-16
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
Kontrako argudioak
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
7 iruzkin
 • Argazkia Mai TaNe Gar Cia
  2024-06-06

  1) Reconocimiento del modelo de familia(carnet) desde el primer hij@ y equiparar beneficios a los de las familias numerosas.
  2) Prioridad al acceso de servicios públicos que facilitan la conciliación laboral-familiar. (Haurreskolak, eskolak, udalekuak, actividades deportivas municipales, ludotekak...)
  3) Contemplar la monoparentalidad en el cálculo a la hora de acceder a ayudas económicas y tasas públicas.
  4) 16+16 semanas de permiso de maternidad.
  5) Duplicar el permiso de cuidados 8+8(4+4 remuneradas)

 • Argazkia Jabi Amondarain
  2024-06-06

  Llega tarde esta ley, deberia tener caracter retroactivo de al menos 10 años

 • Argazkia Izaskun Álvarez Gainza
  2024-06-06

  Oso beharrezkoa!!!

 • Argazkia Mari Tere Gómez Sainz
  2024-06-04

  Hola, estoy a favor de que los hijas e hijos de familias monoparentales tengan los mismos derechos que las demás familias.
  Como puedo votar?

 • Argazkia Maria Rodriguez Garcia
  2024-06-04

  Es evidente la desigualdad de derechos al cuidado del bebé de familia monoparental que del biparental.

 • Argazkia Maitane Berasategi Errazkin
  2024-05-18

  Necesitamos de manera urgente que se nos reconozca. Nuestros hijas e hijos ya desde que nacen tienen menos derechos que los que pertenecen a familias biparentales. Tienen menos semanas de permiso para estar con sus padres. Hacemos malabares para llegar a todo.

 • Argazkia Monoparental
  2024-05-16

  Tener en cuenta que las necesidades de los niños no son solo económicas. Los niños de familias monoparentales tienen mayor riesgo de caer en la pobreza pero también de que sus madres/padres no les dediquen tanto tiempo de calidad, estén más cansados, no les puedan atender cuando están enfermos y les envíen al colegio/guardería con fiebre etc

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan