Gobernuaren proposamenak Hezkuntza

Agindu-proiektua, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa arautzen duena. Aurretiazko kontsulta publikoa

qrcode
100 %alde
2 boto (2/0)

Lege horrek ezartzen du kontsulta alderdi hauei buruzkoa izan behar dela:

 

1. Arau-ekimen honekin konpondu nahi diren arazoak.

2023ko ekainean, honako hauek argitaratu ziren: 75/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa; 76/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa; eta 77/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Gure erkidegoak ebaluazio-agindu batzuk ditu indarrean duela urte askotatik, Haur Hezkuntzari dagokiona 1993koa da, Oinarrizko Hezkuntzakoa 2008koa eta Batxilergoari dagokiona 2010ekoa. Curriculum-dekretu horiek ezartzeak eta ezartzeak berekin dakar ebaluazio-prozesuak abian jartzea.

 

2. Onartzeko beharra eta egokitasuna.

 

Ebaluazio-aginduak argitaratu zirenetik denbora asko igaro denez, agindu horiek zaharkituta geratu dira, bai araudiari dagokionez, bai irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuei dagokienez. Ebaluazioan islatu behar den konpetentzia-eredu baterantz eboluzionatu du hezkuntzak.


LOMLOE onartzeak ebaluazio-araudia eguneratzeko eta egokitzeko unea errazten du.

 

3. Egin nahi den arau-proiektuaren helburuak.

Arau honen helburua da aurreko ebaluazio-aginduak eguneratzea, urteen joanean arau-mailan zein pedagogia-mailan gertatu diren aldaketak txertatuz.


Arautu nahi diren funtsezko helburuak hauek dira:

 1. Ebaluazioaren printzipio orokorrei, ebaluazio objektiboaren bermeei eta abarri buruzko hainbat alderdi arautzea.
 2. 2.Ikaskuntza-prozesua arautzea, eta ikasleen zailtasunak eta aurrerapenak antzematea, hezkuntza-ekintza ikasle bakoitzari egokitzeko.
 3. Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak hobetzeko tresna bat sortzea.
 4. Ebaluazioaren eta ikasteko gaitasun-ereduaren arteko sintonia ezartzea.

 

 1. Ordezko irtenbide arautzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Ebaluazio-prozesua eta horren erregulazioa gaur egun indarrean dagoen araudira egokituko duen arau bat egin nahi da.

Aldeko argudioak
 • Se siguen evaluando los conceptos y no las competencias...
  2023-09-19
 • Argi dago ebaluatzeko era aldatu egin behar dela. Ebaluaketa ikasleari arik eta pertsonalizatuen egin behar zaio. Ikasleek ez daukate ebaluaketa horren presioa sentitu behar, lehiak asko lagundu izan digu azken hamarkadetan baina gaur egun ez da hainbest
  2023-09-20
 • Me parece bien hacer una nueva evaluación de toda la educación. Con el tiempo se ha quedado obsoleto y hay nuevas necesidades en educación que se deberían tocar más profundamente. Como la ciberseguridad y la educación sexual.
  Orain dela 6 egun
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
 • Gaur egun indarrean araudiara egokitu behar bada, zer nahi du esan, 1993, 2008 edota 2010ekoa?
  2023-09-20
Gehienez 255 karaktere
Iruzkin bat
 • erabiltzaile
  Ezer esateko?… Iritzia eman gobernuaren proposamen honi buruz
 • Argazkia Iurgi
  2023-09-20

  Ikasleak ebaluatzeko samurtasuna eta ikasleen erratioa eskutik helduta doaz. Ikasle bakoitza pertsonalki ebaluatzeko erratioa 20 ikasletik gorakoa bada asko zailtzen du pertsonalizazioak.