Debabarreneko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena. Aurretiazko kontsulta publikoa

qrcode
qrcode

Debabarreneko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena. Aurretiazko kontsulta publikoa. Ondorioak

2023-06-05

Ekimen honen xedea da Debabarreneko Eremu Funtzionaleko indarreko Lurralde Plan Partziala (LPP) berrikustea. Plan hori, apirilaren 12ko 86/2005 Dekretuaren bidez onartu zen. Lurralde-antolamenduko tresna horrek zehaztu du eremu funtzional horren egitura, eta hirigintza-planek nahiz lurralde-plan sektorialek eta lurraldean eragina duten jarduerek bete behar dute.

Ondoren, uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez, behin betiko onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG), eta 1997ko aurreko gidalerroak berrikusi ziren. Lehenengo xedapen iragankorrak ezartzen du indarrean dauden LPPak LAGetara egokitu behar direla indarrean sartu eta zortzi urteko epean, eta, beraz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak arau-agindu hori betetzen du ekimen honen bidez.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, proiektua egin aurretik, aurretiazko kontsulta publikoa egin da, Administrazioaren web-atarien eta Irekiaren bidez. Kontsulta horietan, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta erakunde ordezkagarrienen iritziak jaso dira.

Horretarako ezarritako epea igaro eta aipatutako izapideen emaitza baloratu ondoren, prozedura izapidetzen jarraituko da, planaren aurrerapena eta hasierako dokumentu estrategikoa idatziz.

2 iruzkin
 • Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
  2023-06-09

  Agradecemos su interés en la elaboración del documento de revisión del Plan Territorial Parcial. Le informamos que , a lo largo del procedimiento de elaboración habrá más momentos para poder participar.

  El documento se encuentra en este momento en fase de redacción de avance, tras su aprobación se abrirá un proceso de audiencia en el que se explicarán las propuestas y se contrastarán con la ciudadanía. Asimismo, en la fase de aprobación inicial del documento se abrirá un procedimiento de información pública en el que se recibirán aportaciones.

  En todo caso, queda abierto el canal de correo electrónico lurraldea@euskadi.eus para todo tipo de sugerencias.

 • 2023-06-05

  Hola.
  ¿Hay alguna posibilidad de participar en la elaboración del plan? Es un poco tarde, si. Pero también ha sido tarde (7 años) cuando las instituciones públicas nos han comunicado a los habitantes de Elgoibar que el GV quiere eliminar la estación de tren de Altzola.
  Gracias

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan