Debagoieneko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena. Aurretiazko kontsulta publikoa

qrcode
qrcode

Debagoieneko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena. Aurretiazko kontsulta publikoa. Ondorioak

2023-06-05

Ekimen honen xedea da Debagoieneko Eremu Funtzionaleko indarreko Lurralde Plan Partziala (LPP) berrikustea. Plan hori, apirilaren 12ko 87/2005 Dekretuaren bidez onartu zen. Lurralde-antolamenduko tresna horrek zehaztu du eremu funtzional horren egitura, eta hirigintza-planek nahiz lurralde-plan sektorialek eta lurraldean eragina duten jarduerek bete behar dute.

Ondoren, uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez, behin betiko onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG), eta 1997ko aurreko gidalerroak berrikusi ziren. Lehenengo xedapen iragankorrak ezartzen du indarrean dauden LPPak LAGetara egokitu behar direla indarrean sartu eta zortzi urteko epean, eta, beraz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak arau-agindu hori betetzen du ekimen honen bidez.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, proiektua egin aurretik, aurretiazko kontsulta publikoa egin da, Administrazioaren web-atarien eta Irekiaren bidez. Kontsulta horietan, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta erakunde ordezkagarrienen iritziak jaso dira.

Horretarako ezarritako epea igaro eta aipatutako izapideen emaitza baloratu ondoren, prozedura izapidetzen jarraituko da, planaren aurrerapena eta hasierako dokumentu estrategikoa idatziz.

Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan