Larrialdi batean, badakizu nori deitu?
Gobernuaren proposamenak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak

Bermeoko Portua Antolatzeko Plan Bereziaren 3. Aldaketaren hasierako bigarren onespena. Jendeaurreko informazioaren izapidea

qrcode
Hitzaurrea

Estatuak portuen arloan dituen zerbitzuak EAEri eskualdatzeari buruzko maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari (aurrerantzean, EAE) transferitutako Bermeoko Portua Antolatzeko Plan Bereziaren 3. aldaketa horren helburu nagusia da itsasontziak eraikitzeko portu-jarduerak Ontzitegi Kaitik bizitegitarako hiri-eremutik urrunago dauden portu-espazio berrietara lekualdatzea, Bermeoko hiri-lurzoruan eta hiri-lurzoruko biztanleengan ahalik eta eragin txikiena izateko. Horretarako, beharrezkoa da Erroxape – Mundakako kaiko (ipar-ekialdeko muturrean) Bermeoko portuko lur-azalera handitzea, Xixiliko kaiari jarraipena emanez. Bertan, bi azpieremu berri sortuko lirateke, eta horietan industria- eta merkataritza-erabilerak kokatuko lirateke, instalazio, biltegi eta bulegoekin, bertan kokatu ahal izateko lehen aipatutako ontzigintzako edo ontzigintzako eraikuntza- eta konponketa-jarduerak.


2022ko abenduaren 13an, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak Bermeoko portua antolatzeko plan bereziaren 3. aldaketa onartu du.


Plan Bereziaren Aldaketaren dokumentuarekin batera, generoaren araberako eraginari buruzko txostena, eragin akustikoari buruzko azterlana eta itsasertzeko dinamikaren azterketa aurkituko dituzu.


Era berean, ingurumen-azterlan estrategikoa ere aurkituko duzu, Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren 2019ko maiatzaren 8ko Ebazpenaren bidez formulatutako irismen-dokumentuan eta Kostaldearen eta Itsasoaren Iraunkortasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2022ko azaroaren 14ko txostenean adierazitakoaren arabera egina, hasierako onespena eman aurretik. Bertan, hainbat gogoeta egiten dira, eta horiek kontuan hartu beharko dira dokumentuan, behin betiko onartu aurretik.


Aplikatu beharreko legeria ikusita, Plan Bereziaren aldaketa hau jendaurrean jarriko da, 45 egun balioduneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 31.5.b) artikuluan xedatutakoaren arabera (46/2020 Dekretua, Lurralde Antolamenduko Planak eta Hirigintza Antolamenduko Tresnak Onartzeko Prozedurak arautzekoa).


Eta ingurumen-azterketa estrategikoa eta plan berezia kontsulta ditzakete eragindako administrazio publikoek eta irismen-dokumentuaren arabera aldez aurretik kontsultatuak izan diren pertsona interesdunek, epe berdinean, aipatutako martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 31.5.b) artikuluaren arabera.


Epe horietan, espedientea leku hauetan egongo da ikusgai, aztertu ahal izateko:


 1. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza.
  Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila.
  Donostia kalea 1, 2. solairua.
  01010 Vitoria-Gasteiz.
 2. Portuko bulegoa
  Erroxate kaia z/g - 48370 Bermeo (Bizkaia)

 3. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioen web-orrian (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-578/eu /), bai eta Irekia komunikazio-kanalean ere. Nolanahi ere, egiten diren alegazioak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Zuzendaritzan aurkeztu beharko dira.

 

Informazio gehiago

 

#3_Puerto_Bermeo