Gobernuaren proposamenak Hezkuntza

Xedapen orokor bat egitea, ikaskuntza berrikuntzarako zentroa eta hezkuntza inklusioa garatzeko zentroa sortzea arautzen duena. Aurretiazko kontsulta publikoa

qrcode
77 %kontra
13 boto (3/10)
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.

1.- Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoei buruz

Azken bi hamarkadetan gertatu diren aldaketa ekonomiko eta sozialetara egokitzeko hezkuntza-sistemako ikastetxeei ematen ari zaien laguntzari buruz hausnartu nahi da, bai eta inklusioa, aholkularitza, prestakuntza eta berrikuntza sustatzeko zerbitzuen gobernantza-esparrua eguneratu ere, haien definizioari, egiturari eta antolaketari dagokienez, aipatutako helburuei erantzun diezaieten eta ikasle guztientzako eskola inklusibo eta kalitatezkoa garatzen dela ziurta dezaten.

 

2.- Egin nahi den arau-proiektuaren helburuak

Dekretu berriaren xedea da Euskal Hezkuntza Sistemari laguntzeko oinarrizko egiturak eguneratzea. Helburu espezifikoak hauek izango lirateke:

Arauak berariazko helburu hauek ditu:

 • Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa sortzea eta egituratzea.
 • Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa sortzea eta egituratzea.
 • Laguntza zerbitzuen koordinazio- eta jarraipen‑organo bateratua sortzea eta egituratzea
 • Laguntza zerbitzuetako alderdi ekonomikoekin, aurrekontuekin eta langileekin lotutako gaietarako kudeaketa zentralizatua ezartzea.
 • Berrikuntzari eta inklusioari laguntzeko zerbitzuetako prestakuntzarako eta eguneraketarako mekanismoak ezartzea.
 • Zentro bakoitzaren antolamendu‑egitura ezartzea.
 • Zentroen eta horien arloko zuzendaritzen zuzendaritza‑irudia zehaztea.
 • Aholkularitzen eskumenen profila ezartzea.

 

3.- Irtenbide alternatibo posibleak: arautzaileak eta ez arautzaileak.

Bi alternatiba posible daude: batetik, ekintzarik ez egitearen aukera, hau da, laguntza zerbitzuen gaur egungo egitura mantentzea Euskal Hezkuntza Sistemaren beharrei erantzuteko edo, bestetik, ikastetxeei laguntzeko egitura berri bat onartzearen aukera, irakaskuntzaren kalitatea, aukera berdintasuna eta hezkuntza sistemaren eraginkortasuna hobetzeko.

Erabat baztertu da ekintzarik ez egitearen aukera, haren alde eginez gero, guztiz geldiaraziko bailitzateke Euskal Hezkuntza Sistemak ezinbestean egin behar duen hobekuntza globaleko prozesua.

Aldeko argudioak
 • Si esta bien hasta ahora no modificarlo.Cuanto más modificación peor resultados.. Todo lo que está funcionando bien mejor dejarlo como esta
  2023-01-18
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
Kontrako argudioak
 • Me parece muy mak
  2023-02-02
 • Trabajar la diversidad, la inclusión, la autonomía y la horizontalidad desde estructuras uniformes, excluyentes, centralizadas y verticales es una incoherencia que, ademas, obviamente no funciona, No se puede dar lo que no se tiene,
  2023-01-24
 • Lo que la diversidad requiere no es reflexión, sino acción. No es necesario crear nuevas estructuras que aumenten el gasto público, sino trabajar en la eficacia de las que ya existen, permitiendo la participación activa de los agentes involucrados.
  2023-01-22
 • Los SdeA pueden abordar su mejora continua desde la diversidad y responder a los nuevos retos de los centros. La gestión centralizada, las megaestructuras y los megacentros no son solución. Destruir la excelente red de SdeA y el Know-how acumulado ERRROR.
  2023-01-19
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
3 iruzkin
 • Argazkia Colegio Psicología de Bizkaia
  2023-02-02

  Bizkaiko Psikologoen Elkargo Profesionaleko Hezkuntza Batzordearen jakinarazpena.

  EAEko hezkuntza-komunitateari,

  Zuengana jotzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Inklusioa Garatzeko eta Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroetan hezkuntza-psikologoak sartzeko eskaeraren berri emateko.
  Gure eskaera ikastetxeetan landu behar diren problematiken konplexutasunean oinarritzen da, eta, besteak beste, osagai emozionala eta psikologikoa du. Horren ondorioz, beharrezkoa da Hezkuntza-psikologoen berezko ezagutza izatea eta profesional egiten jakitea.

  Gure profesionalen presentziak ikasle-, irakasle-, familia- eta hezkuntza-sareei heltzeko aukera ematen du, eta, hartara, ikasleen buru-osasunarekin edo portaerarekin lotutako ikasketa-prozesuaren gaitasunak hobetzeko prebentzio- eta prebentzio-jarduerak egin daitezke, maila kognitiboan, emozionalean eta sozialean.
  Agenda 2030en Garapen Jasangarrirako Helburu eta Xedeetan (4. helburua) dugu helmuga. Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta guztiontzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea.
  Gure profiletik hezkuntza-komunitatearekin indarrak batzen ditugu, eta 4.a GJHrekin lan egiten dugu: Hezkuntza-instalazioak eraikitzea eta egokitzea, haurren eta desgaitasuna duten pertsonen beharrak eta genero-desberdintasunak kontuan hartuko dituztenak, eta ikaskuntza-ingurune seguruak, ez-bortitzak, inklusiboak eta guztiontzat eraginkorrak eskainiko dituztenak.
  Eskertuko genuke kontuan hartzea hezkuntza-arloko profesional psikologoen profila sartzea laguntza, inklusioa, aholkularitza, prestakuntza eta berrikuntza sustatzeko Zentroetan, gizarteratzeko eta ikasteko, eta, horrela, XXI. mendeko premiekin bat datorren hezkuntza-eredu baterantz egitea.

  Jaso ezazu agur bero bat.

 • Argazkia Colegio Psicología de Bizkaia
  2023-02-02

  Comunicación de la Comisión de Educación del Colegio Profesional de Psicólogos/as de Bizkaia.
  A la Comunidad educativa de la CAPV,
  Nos dirigimos a ustedes para trasladar la solicitud de incorporación de Psicólogos/as Educativos/as en los Centros de Innovación para el Aprendizaje y para el Desarrollo de la Inclusión Educativa de la Comunidad Autónoma Vasca.
  Nuestra petición se fundamenta en la complejidad de las problemáticas que se han de abordar en los centros educativos teniendo, entre otros, un componente emocional, psicológico que hace necesario contar con un conocimiento y saber hacer profesional propio de los Psicólogos/as Educativos/as.
  La presencia de nuestros/as profesionales permite un abordaje tanto a nivel de alumnado, profesorado, familias y redes educativas, posibilitando actuaciones preventivas e intervenciones optimizadoras de las diferentes competencias del proceso de enseñanza-aprendizaje asociados a la salud mental o comportamental del alumnado, a nivel cognitivo, emocional y social.
  Tenemos puesto el horizonte en los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.
  Desde nuestro perfil aunamos fuerzas con la comunidad educativa y trabajamos con el ODS 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños/as y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos y todas.
  Agradeceríamos que se tenga en cuenta la incorporación del perfil de los profesionales psicólogos/as educativos en los Centros de Innovación para el aprendizaje y para el desarrollo de la inclusión avanzando así hacia un modelo de educación acorde a las necesidades existentes en el siglo XXI.
  Reciba un cordial saludo,

 • 2023-01-19

  Los SdeA pueden abordar su mejora continua desde su diversidad y responder a los nuevos retos de los centros dentro del decreto actual mucho mas adecuadamente. La gestión centralizada, las megaestructuras y los megacentros no son solución. Destruir la excelente red de SdeA y el Know-How acumulado es un grandisimo Error.

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan