Gobernuaren proposamenak Hezkuntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Lege-Aurreproiektua. Jendaurreko informazioaren izapidea

75 %kontra
4 boto (1/3)

Lege berri baten zergatia

1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legea ia hogeita hamar urtez egon da indarrean. Aldi horretan, aldaketa garrantzitsuak gertatu dira euskal gizartean eta, bereziki, hezkuntzaren ingurune hurbilenean. Arau-esparru horrek, bere mugak eta Estatuko oinarrizko legeriak ezartzen zituen murrizketak barne direla, aukera eman zuen hezkuntza-sistema parte hartzailea, plurala eta askotarikotasuna integratzen duena garatzeko, eta euskara berezko hizkuntza gisa indartzeko, zeinaren alde aurreko belaunaldiek bitartekoak baino handiagoa zen ilusio batez lan egin baitzuten. Jakin badakigu, hala ere, mundua eta euskal gizartea bera asko aldatu direla, eta aldaketa horren neurriak diagnostiko partekatu berriak eta, batez ere, tresna berriak eskatzen ditu, batez ere hezkuntzaren arloan, beste erronka batzuei aurre egiteko, prestakuntza hobea eta bizikidetzarako gaitasun handiagoak emateko. Behar objektiboa dago hezkuntzaren egoera une honetan eta etorkizunean aztertuko duen arau-esparru berri hau lantzeko. Lege honen helburua da, hain zuzen ere, bidezko hezkuntza trantsizioa ahalbidetzea, une bakoitzeko beharrei erantzuteko eta, batez ere, prozesu inklusibo bat gauzatzeko, egokitzeko eta malgutzeko gai den euskal hezkuntza-sistema bat eraikitzea, ekitatean, gizarte-kohesioan eta bikaintasunean oinarritua.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Legeak, aurreko 1/1993 Legeak ez bezala, hezkuntza publikoa eta, zehazki, titulartasun publikoko ikastetxeak arautzeaz gain, ikuspegi holistikoagoa hartzen du, euskal hezkuntza-sistemaren erregulazio integral baten bidez; horrek esan nahi du funts publikoen bitartez finantzatzen diren ikastetxe guztietara heda daitezkeela printzipio asko eta agindu batzuk.

Lege honek, hala ere, ez du ahazten euskal hezkuntza-sisteman euskal eskola publikoari dagokion protagonismoa, hari finantzaketa nahikoa emanez, ikasleen sarbide unibertsala bermatzen duen oinarrizko erreferentea baita, eta –Lege honetan ezarritakoaren arabera– itunpeko irakaskuntzarekin batera biziko da; izan ere, itunpeko irakaskuntzak, funts publikoez elikatzen dela kontuan hartuta, nahiz eta bere ikastetxeak titulartasun publikokoak ez izan, legeak ezarritako printzipioak eta helburuak bete behar ditu, baita legeak ezartzen dizkion konpromisoak ere.

Balioak: izatea, jakitea eta bizikidetza

Lege honek bultzatzen duen euskal hezkuntza-sistema, bizikidetza, irakaskuntza eta ikaskuntza ardatz dituzten balioetan oinarritzen da. Balioak haurtzarotik lantzen ez dituen gizarte bat porrot egitera kondenatuta dago.

Lege honek hainbesteko garrantzia ematen die balioei, hezkuntza-proiektu orok balio jakin batzuen arabera baitu zentzurik, eta, balio horiek izan ezean, trebetasunen transmisio, gaitze teknologiko edo doktrinamendu hutsa bihurtuko litzatekeelako. Hezkuntzak bere handitasuna zor dio pertsonak, eta ez automatak, prestatzen laguntzen duelako, eta Lege honek izatean, jakitean eta bizikidetzan laburbiltzen dituen balioen arabera gauzatzen duelako eginkizun hori. Pertsona prestatua da pentsatzen duena, bere ezagutza-gaitasunak egoera konplexuetan aplikatzen dakiena, inguratzen duen errealitatea ikuspegi kritikoz aztertzen duena, nortasun propioa garatzen duena eta gizartean bizikide izaten dakiena.

 

Euskal Hezkuntza Sistemaren printzipioak

Honako hauek dira, oinarrizko araudi aplikagarrian jasota daudenez gain, euskal hezkuntza sistemaren printzipioak:

 • Ikasleen garapen pertsonala eta soziala, hezkuntza-sistemaren ardatz gisa.
 • Inklusioa eta ekitatea, aukera-berdintasunaren berme gisa.
 • Gizarte-kohesioa, aniztasunarekiko errespetua, pentsamendu- eta sinesmen askatasuna, baita giza eskubideen eta aniztasunaren defentsaren bermea ere.
 • Euskal kultura eta haren bi hizkuntza ofizialak ezagutzen dituzten eta beren ondare ukiezinenaren erabilera eta ezagutza baloratzen duten pertsonak prestatzea.
 • Banakako ahalegina eta talde-lana, baita elkarlaneko ikaskuntza ere, hezkuntza bikaintasunaren esparruan.
 • Bizikidetza positiboa eta kulturartekotasuna, askotariko eskola baten zutabe gisa.
 • Euskal eskola publikoaren protagonismoa, ikasle guztien hezkuntza-sistemarako sarbide unibertsala bermatzen duen oinarrizko erreferente gisa.
 • Irakaskuntza-askatasuna eta ikastetxea aukeratzeko askatasuna, ordenamendu juridikoan eta, zehazki, Lege honetan ezarritakoaren esparruan, eta ikasleen kontzientzia-askatasuna babestea aniztasunean oinarritutako hezkuntzaren barruan.
 • Emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra eta aniztasunaren balioa errotzea, bazterkeria- eta marjinazio-modu guztiei, desberdintasunei aurre egiteko konpromisoa eta pertsona guztiekiko errespetua.
 • Ikasleen prestakuntza aktiboa eta kritikoa, jakintzaren sustapenean oinarritua, haien garapenarekiko eta ingurunearekiko konpromisoa erraztuz, bereziki planetaren etorkizunari dagokionez, iraunkortasunaren ikuspegitik. Hezkuntza arduratsua baliabide teknologikoen eta teknologia disruptiboen erabileran, oinarri antropomorfiko baten gainean, bai eta trantsizio digitalerako eta horren ondorioetarako prestakuntza, arreta berezia jarriz hezkuntza eremuko eten digitalen kasuei eta baliabide teknologiko horien erabilera arduratsu eta egokiari, pribatutasuna zaintzea helburu.
 • Hezkuntza berritzailea, malgua eta planteatutako erronka berriei erantzuteko gai izango dena aplikatzea, unean uneko beharretara egokitzea ekarriko duena eta hezkuntza-sistemari erresilientzia emango diona, metatutako ezagutzaren ondare den ereduaren indarguneak eta eraldaketa metodologiko eta teknologikoan beharrezkoak diren aldaketa harmonikoak behar bezala konbinatuz, hezkuntza-paradigma berriei erantzuteko ezagutzan oinarritutako gizarte interkonektatu batean.
 • Euskal ikastetxeen autonomia, Lege honetan jasotako baldintzetan.
 • Zuzendaritza-organoen zereginaren nagusitasuna ikastetxeen hezkuntza lidergoan, eta irakaskuntza-funtzioan, hezkuntzaren kalitatearen funtsezko faktore gisa, eta irakasleen gizarte-aintzatespena, haien zereginari eta rolari laguntza eraginkorra ematearen bidez.
 • Ebaluazioaren kultura sendotzea eta prestigiatzea, hezkuntza-sistemaren maila eta eremu guztietan hobetzeko, kalitatezko eta bikaintasunezko hezkuntzaren oinarri gisa.
 • Familien eta hezkuntza-eragileen erantzunkidetasuna sustatzea irakaskuntza eta ikaskuntza-prozesuan, udalekin eta beste erakunde eta entitate batzuekin lankidetzan eta kooperazioan.
 • Funts publikoen bitartez sostengatutako ikastetxeek irakaskuntzaren doakotasun eraginkorra babestu beharko dute, Lege honetan adierazitakoaren arabera
Aldeko argudioak
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
10 iruzkin
 • Ezer esateko?… Iritzia eman gobernuaren proposamen honi buruz
 • Ana
  Orain dela 3 egun

  Kezkatuta nagoen? Bai, oso. Ardatz jarri diren helburuak ez dira gu kezkatuta gaituenak. Gure kezka harago doa: gure umeen garapenak ez datza euskeraz hitz egiten duen edo ez, eta euskalduna naiz, eta Euskal Herria maite dut. Inportantea? Bai. Garati behar? Bai! Nola ez! Baina gure umeen hezkuntza kalitatea indartzeko, bebetazko kalitatea inbertitu behar da. OSOTUn egiten den bezala, eta hori ez da beste inon egiten...inon ez! Bestela ez genituzke gure umeak eramango beren auzoetatik urrun eta gure patrikak apurtuz...ez da kapritxoa!! 200 familia Euskal Herri osotik bidaiatzen kapritxo batengatik? Ez, ez eta ez. Ez begiratu beste alde batera, utziguzue elkarrekin joaten, gure eskubidea da, denona, hezkuntza kalitatezkoa eraikitzea, denon artean, gu ere parte gara, gure umeak ere gizarte honetako parte dira. Ez ukatu beren eskubideak!

 • @AinaraVU
  Orain dela 6 egun

  Comentario de Twitter:
  RT @silvan_miracle: Abierto el proceso de aportaciones públicas al Anteproyecto de Ley de Educación del País Vasco📚https://t.co/v6Xtuv0Cf5

 • @VascoBOT1898
  Orain dela 6 egun

  Comentario de Twitter:
  RT @silvan_miracle: Abierto el proceso de aportaciones públicas al Anteproyecto de Ley de Educación del País Vasco📚https://t.co/v6Xtuv0Cf5

 • Irekia
  Orain dela 6 egun

  Estimado Conce,

  Le informamos que se necesita un tiempo para verificar todos los comentarios y las peticiones ciudadanas que entran en Irekia para su moderación y su posterior publicación, salvo que incumpla las normas de uso de Irekia aceptadas.

  Gracias por participar a través de Irekia

  Conce agurgarria,

  Irekian sartzen diren iruzkin eta herritzarren eskaera guztiak egiaztatu, moderatu eta ondoren argitaratzen dira, salbu Irekia erabiltzeko onartutako arauak ez baldin badira betetzen, horretarako denbora pixka bat behar izaten dugu, hori dela eta ez dira zuzenean argitaratzen idatzitako gauzak.

  Eskerrik asko Irekian partehartu izanagatik.

 • 2022-09-26

  Hezkuntza sailak eta sindikatuek maiatzean akordioa sinatu zuten 2023-24 ikasturtetik aurrera eta adin txikienetatik hasita, ikasgeletako haur kopurua murriztu, ingelesa 3 urtetik irakasten hasi eta gorputz hezkuntzako eskola-orduak indartzeko. Horrela, ratioak jaitsi egingo dira, hezkuntza kalitatea hobetu ahal izateko. Gorputz Hezkuntzako orduak indartzeak egun teknologia berrien ohitura kaltegarriek haur eta gazteen artean orokortzen ari diren sedentarismoaren ondorioak arintzea du helburu. Aipatutako neurriak oso egokiak iruditzen zaizkit, eta hezkuntzaren kalitatea hobetzen lagunduko dute ezbairik gabe. Ingelesa txikiagotik irakasteak, aitzitik, zalantza handiak pizten dizkit. Hainbat ikerketaren arabera, garrantzitsuena ama hizkuntzan edo bertako hizkuntzan murgiltzea da, eta atzerriko hizkuntza beranduago txertatzea, gutxienez irakurtzen eta idazten dakiten arte. Gainera, atzerriko hizkuntza lehenago ikasten hasteak, ez du etorkizunean emaitza hobeak erdiesteko inolako bermerik ematen, eta zientziak edota matematika ingelesez egiteak, arlo hauetako konpetentzia jaistea besterik ez dakar, ikasleek ez baitute irakasgaia sakontasun nahikoan lantzeko mailarik. Hau da Hezkuntza sailak hartu duen norabidea, ezin baita ahaztu Hezkuntza Lege Berriaren zirriborroak irakaskuntza hizkuntza bilakatu nahi dituela bai gaztelania, eta baita ingelesa ere, hauen orduak biderkatuz.

  Ondorio guzti hauek aztertuta, agerikoa da 3 urteko haur batek bere emozioak adierazteko, abestien bidez gozatzeko edota bere beharrizanei erantzuteko, garrantzitsuagoa litzatekela musika 3 urteko geletan txertatzea, eta ez ingelesa. Musikak haurren motrizitatea, gaitasun erritmikoak eta gorputz adierazpena garatzen laguntzen du. Baita euren sentimenduak adierazten ere. Guzti hauek berebiziko garrantzia dute eskolako lehenengo urteetan.

  Horixe da gaurkoan azpimarratu nahi dudan ideia nagusia: musikak hezkuntzan duen garrantziaz ohartaraztea, alegia. Musikaren irakaskuntza behin eta berriro gutxiesten dute bai politikariek, eta baita hezkuntza lege guztiek ere. Europako lurralde gehienetan musikari garrantzia handiagoa ematen diote, Hego Euskal Herrian izaten ditugun orduen bikoitza dute, eta gainera, gerora emaitza hobeak erdiesten dituzte ikasleen ebaluazioetan arlo guztietan. Musika-hezkuntza ezin da gaitasun bakar batean sailkatu, frogatuta baitago oinarrizko gaitasun guzti-guztiak garatzen laguntzen duela.
  Ildo beretik, musikak ez du soilik musika konpetentzia garatzen, haurraren garapen kognitiboan oso eragin positiboa du eta. Musika entzun eta interpretatzean, garuna eta adimena aktibatu egiten dira, emozioak, irudimena eta sentimenduak piztuz. Musikarekin garuneko bi hemisferioak aktibatzea eta haien artean konexio gehiago sortzea lortzen dugu. Ezkerreko hemisferioa alderdi logikoaz, arrazoiketaz, zenbakiez, hizkuntzaz eta abarrez arduratzen da. Bestalde, eskuineko hemisferioak funtzio intuitiboak, irudimenezkoak eta sormenezkoak kudeatzen ditu.
  Zer gertatzen da musika entzun edo interpretatzen dugunean? Gure garunaren eskuinaldeak gure emozioekin hegan egiten lagunduko digu, eta ezkerraldea obrak aztertuz, abestien letren zentzua bilatzen edota musika irudi eta erritmoak eraikitzen aktibatuko da.
  Musika zientzia hutsa da, matematika eta fisika; baita hizkuntza eta artea ere; eta ez da ohikoa irakasgai bakar batek hainbeste alderdi izatea.
  Onura guzti hauek ikusita, ulertezina da musikak gizartean duen garrantzia txikia. Hori gutxi balitz, musikak arte plastikoekin batera partekatu behar du Arte Hezkuntza arloa. Musika eta plastikak hizkuntza ezberdinak dituzte, eta, beraz, bereizita egon beharko lukete. Batera proiektu ederrak sortu daitezke, baina bakoitzak bere arlo propioa izanda, eta gaitasun ezberdin gisa ebaluatuz.
  Aipatu ditzagun motzean musikak ikasleengan dituen eragin positibo nagusiak:

  1.- Memoria, ikaskuntza, kontzentrazioa eta sormena indartzen ditu.

  2.- Estresa eta antsietatea jaisten laguntzen du.

  3.- Hizkuntza berri bat ikasteko gaitasuna handitzen du.

  4.- Arazo neurologikoei aurre egiteko oso baliagarria da. Gelan beharrizan bereziak dituzten haurrentzat bereziki.

  5.- Emozioak helarazten laguntzen du.

  Münsterreko Unibertsitatearen (Alemania) edo Harvard Medical Schoolen ikerketek musikak haurren eta nerabeen garapenari dakarzkion onurak erakusten jarraitzen dute, eta Europar Batasunak ere urteak daramatza bere estatu kideetan musika-hezkuntzaren aldeko apustu irmoagoa eskatzen. Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan oraingoz ez dirudi kasu egin dietenik.
  David Bueno biologo genetistak hausnarketa interesgarria egiten du: “Izugarria da musika, plastika eta gorputz hezkuntzako orduak mugatzea, dauden ikaskuntzarik transbertsalenak direlako.” Onura horiek aprobetxatzeko, funtsean, Lehen Hezkuntzako irakaskuntzaren egungo eskemarekin haustea proposatzen du, matematika, zientziak, hizkuntza... bezalako ikasgaien arabera egituratu ordez, hiru horiek enbor gisa dituen egitura berri bat sortzeko.
  Buenoren arabera, “Musika garuneko gimnasia bat da, garun osoa aldi berean aktibatzen duten jarduera bakarretakoa da; biderketa bat ebaztea baino gehiago.” Neurozientziak 20 urte daramatza norabide horretan ikerketak plazaratzen.
  Duela bi hamarkada, hain zuzen ere, Martin F. Gardiner doktoreak, Providenceko Musika Eskolako (Rhode Island) zuzendariak, Nature (1996) aldizkari zientifikoan adierazi zuen bereziki diseinatutako musika eta arte hezkuntzak hobekuntza ikusgarriak ekar zitzakeela irakurketan eta matematiketan. Emaitza akademiko txarrak izan zituzten 5 eta 7 urte bitarteko haurrekin egindako esperimentu baten bidez egiaztatu zuen hori; izan ere, musika-eskolak jaso ondoren, irakurketan onenen parekoak izan ziren, eta matematiketan, hobeak. Harrezkero, Buenok dioen bezala, ildo horretako hainbat ikerketa argitaratu dira.

  Aipatutako guztiagatik, bada garaia hezkuntza saileko arduradunek behingoz musika balioetsi dezaten, gure ikasleen etorkizuna jokoan dago eta.

 • 2022-09-26

  He hecho dos comentarios y no salen.

 • 2022-09-26

  Hay que enseñar a los alumnos/as a pensar, que eso sí que empodera de verdad.

 • 2022-09-26

  Es un declaración de intenciones tan ambigua como el sexo de los ángeles y donde cabe hasta todo lo contrario de lo que describe. Parole, parole, parole y a continuación más de lo mismo: peor enseñanza, menos conocimientos y ciudadanos más manipulables.

 • 2022-09-23

  Si éstas son las nuevas propuestas.....qué se ha estado haciendo en los centros educativos?Son las mismas ideas de siempre con otras palabras.

 • 2022-09-23

  Kaixo,

  Lege garrantzitsu baten aurrean gaude, baina beldur naiz lege honek hainbeste urtez iraun duen sareen arteko "talka" betikotuko ez ote duen! Izan ere, lege aurreproiektu honen aurretik hitzartutako hezkuntza akordioak Eusko Legebiltzarraren babes zabala jaso arren, ez dut uste jendartearen aldetik hainbesteko babesa duenik. Sare publikoko eragile asko eta asko hezkuntza akordio eta lege aurreproiektu honekin ados ez egotea kezkatzeko modukoa iruditzen zait. Ez dezagun ahaztu sare publikoa dela sistema osoaren erdia. Hezkuntza lege bat ez da ona izango sistemaren erdia asebete gabe sentitzen bada eta, are gutxiago, sistemaren erdi hori sare publikoa denean.

  Lege aurreproiektuaren edukia garrantzitsua da, baina eduki horiek nola adosten diren are garrantzitsuagoa iruditzen zait. Behingoz, alderdi politikoak aurretik doaz, baina ezin dira hezkuntza eragileak inolaz ere ahaztu. Espero dut kontsulta-fase honek eta ondoren datozen pausoek hezkuntza eragile guztien parte hartzea ahalbidetzea.

Komunikabideek behera kargatzeko