Dekretu-proiektua, Ingurumeneko Aholku Batzordearen osaera eta funtzionamenduari buruzkoa. Jendaurrean jartzeko izapidea

100 %alde
Boto 1 (1/0)
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.

Dekretuaren xedea

Arauaren xedea Ingurumeneko Aholku Batzordearen osaera eta funtzionamendua arautzea da, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 11. eta 12. artikuluetan eta Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko azaroaren 25eko 9/2021 Legearen 13. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

 

Dekretuaren araubidearen helburua

Ingurumenaren Aholku Batzordearen helburua, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsulta- eta lankidetza-organoa den aldetik, administrazio publikoen eta gizartearen, ekonomiaren eta unibertsitatearen interesak ordezkatzen dituzten sektoreen arteko harremana eta partaidetza bultzatzea da, ingurumen-politikak landu, kontsultatu eta horien jarraipena egiteko.

Honako eginkizun hauek dagozkio Ingurumeneko Aholku Batzordeari: 

a) Ingurumen-politikaren arloan aholkatzea eta informatzea, aintzat hartzen diren eta ingurumenarekin zerikusia duten plan eta programei dagokienez.

b) Ingurumenaren babesarekin zerikusia duten lege-aurreproiektuei eta xedapen orokorren proiektuei buruzko txostenak egitea.

c) Ingurumen Esparru Programari eta haren garapen-plan espezifikoei buruzko txostenak egitea.

d) Txostenak proposatzea edo egitea, bai eta ingurumen-politikak enplegua sortzearekin, garapen iraunkorrarekin, ekimen ekonomiko publiko eta pribatuaren koordinazioarekin eta ingurumen-arloko herritarren parte-hartzearekin, hezkuntzarekin eta sentsibilizazioarekin lotzen dituzten neurriak ere.

e) Kontseiluan ordezkatuta dauden erakundeek ingurumenaren arloan garatzen dituzten jarduera guztien jarraipena egitea.

f) Unibertsitateek eta ikerketa-zentroek ingurumen-politikan parte har dezaten bultzatzea.

g) Natura-ondareko gune babestuak planifikatzeko eta kudeatzeko tresnen berri ematea, horiek egiteko edo aldatzeko fasean.

h) Lurraldearen kudeaketan erantzukizuna duten administrazioen arteko koordinazioa sustatzea eta babestea, natura-ondarea hobeto babesteko.

i) Natura-ondarea kontserbatzeko hezkuntza, ikerketa zientifikoa, zabalkundea eta zabalkundea sustatzea.

j) Naturguneen kudeaketarekin zuzeneko loturarik izan gabe edo kudeaketa horretarako beharrezkoa izan gabe, leku horietan eragin nabarmena izan dezakeen edozein plani edo proiekturi buruzko informazioa ematea.

k) Legez edo erregelamenduz esleitzen zaizkion gainerako eginkizunak betetzea.

 

Dekretu-proiektuaren helburua Ingurumeneko Aholku Batzordeari arauak ematea da, administrazio publikoen eta bertan ordezkatuta dauden gizartearen, ekonomiaren eta unibertsitatearen interesak ordezkatzen dituzten sektoreen partaidetza eraginkorra eta partehartzailea izan dadin.

Aldeko argudioak
 • Oso interesgarriak iruditzen zaizkigu puntu batzuk. Batez ere Naturguneen identifikazioa, sorkuntza, promozioa eta dibulgazioari buruzkoak baita haien zaintza eta mantenuari buruzkoak ete.
  2022-06-19
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
Kontrako argudioak
 • Aholku batzorderako kideen artean ez da bermatzen profil teknikorik, profil politikoak dira nagusi (zuzendariak, sailburuordeak). Hobetsi beharko lirateke profil tekniko independenteak.
  2022-07-07
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
2 iruzkin
 • 2022-06-25

  Paso egin edo ez, energia-eskaintzaren eta -eskariaren semaforoak ez du inpakturik eragingo, eta, gainera, ondorio onartezinak izan ditzake, eta eragindako herritarrengana informaziorik iritsi gabe, ingurumen-kontsulta medikoak saturatzeko ondoriorik ez izatea.

 • 2022-06-25

  Dar paso o no, semáforo de oferta y demanda energética no suponga impactos puedan tener además consecuencias inasumibles y sin llegar información a ciudadanía afectada no vea venir efectos saturando consultas médicas ambientales

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Komunikabideek behera kargatzeko