Gobernuaren proposamenak Osasuna

Euskadiko Osasun Publiko Legearen Aurreproiektua. Aurretiazko kontsulta publikoa

6 parte hartze
Hitzaurrea

Euskadiko Osasun publikoaren Lege-aurreproiektuaren elaborazioari ekingo dio Osasun Sailak.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluan jasotzen den bezala, nahitaezkoa da kontsulta publiko bat egitea administrazio eskudunaren web-atariaren bidez, xedapen orokor baten proiektua egin aurretik. Kontsulta publiko honen helburua da etorkizuneko arauak uki ditzakeen pertsona eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzea.

Hori dela eta, legearen aurreproiektua egin aurreko kontsulta publikoaren izapidea bete nahi da, eta 20 egun naturaleko epea ezartzen da  eraginpeko erakundeek, herritarrek eta beren erakundeek aukera izan dezaten parte hartzeko eta planteatzen den arauari ekarpenak egiteko.

#LeySaludPública
Zerikusia duten berriak