Gobernuaren proposamenak Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

Bidaia-agentzien Dekretua bigarrenez aldatzeko Dekretu Proiektua Aurretiazko kontsulta publikoa

0 boto
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.

Erregelamendu-arau berriak gaur egun indarrean dagoen 81/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, bidaia-agentziei buruzkoa, aldatu nahi du, bidaia konbinatuen eta lotutako bidaia-zerbitzuen kaudimengabeziaren aurkako bermearen araubide juridikoa arautzeko, azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bateginaren aldaketaren irismenarekin. Aldaketa horren ohar nagusiak hauek izango dira:

  • Bermea eraginkorra edo nahikoa izan behar du, kaudimengabeziaren kasuan, eman gabeko zerbitzuei dagozkien ordaindutako kopuruei eta bidaiarien aberriratze eraginkorrari erantzuteko, apenas egiaztatzen den likideziarik eza;
  • bermatzen den estaldura aurreko ekitaldian lortutako bidaia konbinatuen kontzeptuko negozio-bolumenean oinarritutako estaldura izango da;
  • Bermea berehala exekutatu behar da, izapide gehigarririk gabe, bidaiariek erraz eskuratu ahal izan dezaten babes bermatua, bidegabeko atzerapenik gabe eta doan. Ildo horretan, proposatutako aldaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian bermea eratzeko betebeharra ezabatuko du, beharrezkoak ez diren administrazio-kargak saihestuz.

Horrenbestez, aldaketa honen bidez, autonomia-erkidegoko araudian zehaztuko dira bermearen modua eta berme hori eraginkor izateko eta exijitzeko baldintzak, bidaia-agentziek bidaia konbinatuei dagokienez duten kaudimengabezia-egoeretan, bai eta agentzia horiek eta gainerako bitartekaritza-enpresa turistikoek ere, lotutako bidaia-zerbitzuak ematen dituztenean.

Bidaia-agentziei buruzko dekretuaren eremu subjektiboa gainditzen duenez, aurreikuspen hori xedapen gehigarri baten bidez aldatutako dekretuaren azken zatian sartuko da, bidaia-agentziek eta bitartekaritzako beste turismo-enpresa batzuek kaudimengabeziaren aurrean duten bermeari buruzkoa, baldin eta, beren jarduerak betez, lotutako bidaia-zerbitzuak ematen badituzte.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, erregelamendua egin aurretik, aurretiko kontsulta publikoa egin da, Administrazioaren, euskadi.eus-en eta Irekiaren web-atarien bidez, non etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta erakunde ordezkagarrienen iritziak jaso baitira.

Horretarako ezarritako epea igarota, eta aipatutako izapideen emaitza balioetsita, araua idazteko prozedura izapidetzen jarraituko da, eta saileko sailburuak onartu beharko du aldez aurretik.

Ekarpenak 2019ko abenduaren 20ra arte egin ahal izango dira.

Aldeko argudioak
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
Kontrako argudioak
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.
Oraindik ez dago iruzkinik
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Komunikabideek behera kargatzeko