Gobernuaren proposamenak Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza

Kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruko finantza-lankidetzari eta etxebizitzaren esparruko neurri osagarriei buruzko Dekretu-proiektua. Jendaurreko informazioaren fasea

Hitzaurrea

Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko martxoaren 5eko Aginduaren bidez, hasiera eman zitzaion etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzarako Dekretu-proiektua lantzeko prozedurari.

2018ko irailaren 14ko Aginduaren bidez, onartu egin zen aurretiaz zortzi artikulu, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen batez osatutako testua.

Lantzeko prozesuan zehar, Etxebizitza Sailburuordetzan zenbat proposamen sortu dira, eta horren ondorioz, testuan zenbait azken xedapen txertatu dira, eta izenburua bera ere aldatu da; hauxe da berria: kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren esparruko finantza-lankidetzari eta etxebizitzaren esparruko neurri osagarriei buruzko Dekretu-proiektua. Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2019ko maiatzaren 30eko Aginduaren bidez onartu da idazkera berria.

Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, herritarren eskubide eta interes legitimoak ukitzen dituzten xedapen orokorrek entzunaldi-izapidea izan behar dute. Halaber, xedapenen izaera aintzat hartuta komenigarria baldin bada, jendaurrean jarri beharko dira. Entzunaldi-izapidea eginda dago jadanik proiektuarekin. Hala ere, etxebizitza arloan neurri osagarririk txertatu ez denez, askoz ere zuzenago eragingo die herritarren eskubide eta interes legitimoei. Beraz, komeni da jendaurrean jartzea.

#Viviendaysuelo
Zerikusia duten berriak
Komunikabideek behera kargatzeko