Gobernuaren proposamenak Lehendakaritza

2019rako aurrez ikusitako Eusko Jaurlaritzaren Urteko Araugintza Plana

Eu
0 boto

Urteko Araugintza Planak jasotzen ditu 2019an zehar Jaurlaritzako sail bakoitzak aurkeztea espero dituen ekimen arautzaileak (Lege-aurreproiektuak eta dekretuak) eta hemen argitaratzen da, herritarren informazioa, lankidetza eta beharrezko parte hartzea bermatzeko asmoz.

Emaiguzu zure gogoeta edo zure ekarpena plana hobetzen laguntzeko. Zure iritzia interesatzen zaigu:

- Ados al zaude jarraitzen den funtsezko helburuarekin?

- Ikuspegiren bat faltan botatzen al duzu?

 

Aldeko argudioak
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
Iruzkin bat
 • Faceless avatar thumb 70
  Ezer esateko?… Iritzia eman gobernuaren proposamen honi buruz
 • Lehendakaritza
  2019.eko irailak 23

  *El Lehendakari plantea tres grandes retos de País: la demografía, la lucha contra el cambio climático y la transformación tecnológica.

  El Lehendakari Iñigo Urkullu ha abogado por el diálogo, acuerdo y colaboración para seguir creciendo paso a paso, tanto entre los partidos que sustentan el Gobierno como con los tres grupos de la oposición. Durante su intervención en el Parlamento Vasco a lo largo del Debate de Política General ha planteado los tres grandes retos de País: la demografía, la lucha contra el cambio climático y la transformación tecnológica. Asimismo, ha anunciado diferentes medidas como la puesta enmarcha del Proyecto de Ley para la igualdad entre hombres y mujeres, el Pacto social vasco para la Migración, reducir el paro por debajo del 10% para lograr más empleo y de mayor calidad, responder al reto migratorio e impulsar un nuevo modelo de Estado que reconozca su realidad plurinacional y el carácter singular del Autogobierno vasco.
  El Debate de Política General ha comenzado a las 9:30 de la mañana con el discurso del Lehendakari Iñigo Urkullu. Su intervención ha estado estructurada en tres partes: actuaciones y retos de la estrategia del Gobierno Vasco;principales iniciativas a desarrollar en el último año de la Legislatura; y los retos de Euskadi en el horizonte 2030.
  Primeramente, el Lehendakari ha rendido cuentas, y ha remarcado que los 150 compromisos del Programa de Gobierno están en marcha, los 15 Planes Estratégicos se encuentran en ejecución. Además, ha recordado que se han aprobado 15 proyectos de ley y 5 proposiciones de ley han sido presentadas por los partidos que sustentan al Gobierno. “Mantenemos nuestro compromiso de remitir a esta Cámara 28 proyectos de ley”, ha añadido.
  En lo que respecta a las principales actuaciones y retos de la estrategia del Gobierno Vasco, el Lehendakari ha desgranado cuatro ejes prioritarios: Desarrollo Humano, crecimiento sostenible, Convivencia y Derechos Humanos y Autogobierno.
  Más información: http://bit.ly/2m2KuYU

  =================

  *Herrialdearen hiru erronka nagusiak planteatu ditu Lehendakariak: demografia, klima-aldaketaren aurkako borroka eta eraldaketa teknologikoa

  Elkarrizketaren, akordioaren eta lankidetzaren premia defendatu du Iñigo Urkulu Lehendakariak, horrela pausoz pauso hazten jarraitzeko, bai Gobernua osatzen duten alderdien artean bai oposizioko hiru taldeekin ere.Politika Orokorreko Debatean Legebiltzarrean izan duen jardunean Herrialdearen hiru erronka nagusiak planteatu ditu:demografia, klima-aldaketaren aurkako borroka eta eraldaketa teknologikoa.Gainera, zenbait neurri iragarri ditu, besteren artean, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako Lege Proiektua martxan jartzea, Migraziorako euskal Itun soziala, langabezia % 10etik behera murriztea enplegu gehiago eta kalitate handiagokoa lortzeko, migrazioaren erronkari erantzutea eta Estatu eredu berri bat bultzatzea, bere errealitate plurinazionala eta euskal Autogobernuaren izaera berezia aitortuko dituena.
  Politika Orokorreko Debatea goizeko 9:30ean hasi da Iñigo Urkullu Lehendakariaren diskurtsoarekin.Hiru ataletan egituratu da bere jarduna:Eusko Jaurlaritzaren estrategiaren ekintzak eta erronkak; Legealdiaren azken urtean garatu beharreko ekimen nagusiak; eta Euskadiren erronkak 2030 horizontean.
  Lehenik, kontu emateari ekin dio Lehendakariak, eta azpimarratu duenez, Gobernu Programaren 150 konpromisoak martxan daude jadanik, eta 15 Plan Estrategikoak, berriz, exekuzioan.Gainera, gogora ekarri duenez, 15 lege-proiektu onetsi dira eta 5 lege-proposamen aurkeztu dituzte Gobernua osatzen duten alderdiek.“Ganbera honetara 28 lege-proiektu igortzeko hartua dugun konpromisoari eusten diogu”, gaineratu du.
  Eusko Jaurlaritzaren estrategiaren ekintza eta erronka nagusiei dagokienez, Lehendakariak lehentasunezko lau ardatz xehakatu ditu:Giza Garapena, Hazkunde Jasangarria, Bizikidetza eta Giza Eskubideak, eta Autogobernua.
  Informazio gehiago: http://bit.ly/2kWZMhF

Komunikabideek behera kargatzeko