Valderejo-Sobrón-Arcenako mendilerroko naturagune babesturako Natura Baliabideen Antolamendu Plana

Eu
Hitzaurrea

* Entzunaldiaren izapidea.

Valderejo-Sobrón-Arcenako mendilerroko naturagune babestuan, lurralde-eremu berean, babeserako hiru figura daude, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen (EAENKL) testu bateginaren 13. artikuluak ezarritako naturagune babestuen moten arabera: gune babestuaren zati bat natura-parkea da (Valderejoko eremua), eta NBa osoa Natura 2000 sarean sartuta dago, kontserbazio bereziko eremu (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremu (HBBE) gisa.

Aipatutako lehen eremua (Valderejo) natura-parke izendatu zuten 1992an, Natura Baliabideen Antolamendu Plana onartu ondoren (NBAP).

Era berean, 1997an, Valderejoko eremua Batasunaren garrantzizko leku (BGL) izendatu zuten, eta, ondoren, Arcenako mendilerroaren hego-ekialdeko eremua ere BGL izendatu zuten, 2000. urtean, Sobrón izenaren pean. Urte berean, Valderejo-Arcenako mendilerroa hegaztientzako babes bereziko eremu (HBBE) izendatu zuten. HBBEaren eremuak Burgoseko San Zadornil barrendegiak banandutako bi gune ditu: Valderejo eta Sobrón‐Arcena.

Duela gutxi, 2016an, Valderejo-Sobrón-Arcenako mendilerroa kontserbazio bereziko eremu eta hegaztientzako babes bereziko eremu izendatzeko dekretua onartu zen. Dekretu horren bidez, kontserbazio-helburuak eta -neurriak ere onartu ziren. Dekretu horretan, administratiboki berria den gunea formalizatu da, bi BGLak eta HBBEa bilduko dituena. Azken biak desegin egingo dira, eta Valderejo-Sobrón-Arcenako mendilerroko KBE/HBBE izendapenak bilduko ditu.

Horrela, Valderejo-Sobrón-Arcenako mendilerroko naturagune babestua 6.670 hektareakoa da, eta Arabako mendebaldeko muturrean dago (Arabako Haranak eskualdea). Eskualde horrek biztanleria-dentsitate txikia du, eta harkaitz-azaleratze handiak dituzten baso eremu zabalak ditu.

Guneak bi eremu ditu: Valderejo, Purón ibaiak zeharkatzen duena, eta Sobrón-Arcena eremua, Arcenako mendilerroan Ebroko eta Omecilloko haranetarantz doan eta hego-ekialdekoen dagoen zatia. Bi eremu horiek Burgoseko San Zadornil barrendegiak banantzen ditu, eta espazio hori ere Natura 2000 sarearen parte da. Valderejo kota garai batean dagoen haran bat da, eta honako hauek ditu: oso ondo kontserbatutako landazabal bat, balio biogeografiko handiko zohikaztegiak dituzten baso naturalak, mosaikoak osatzen dituzten mikrohabitatak dituzten larre menditsu eta zabalak eta, batez ere, kalitate eta naturaltasun handiko harkaiztiak. Horiei guztiei esker, Valderejok flora eta fauna bikainak ditu.

Sobróneko eremuari dagokionez, mendi-hegalak azpimarratu daitezke, baso-eremu zabalak dituena. Pinu gorrien pinudiek barrendegiaren iparraldeko erdiaren zati handi bat hartzen dute, eta lekua uzten diete hegoaldeari begira dauden mendi-hegaletako garrigei eta erkameztiei. Ameztiek ere eremu handiak hartzen dituzte, eta, toki garaiagoetan, kareharrizko irekiguneen azpian, pagadi kaltzikolen alor handiak daude. Valderejo bezala, Sobrón interes handikoa da, duen hegaztien faunagatik.

Naturagune babestuak konplexutasun geologiko handia du, bai substratuen aniztasunagatik bai egitura geomorfologikoengatik. Gailur-lerro, amildegi eta ibai-arroila ugari dago, hala nola Ebroko haizpitartea Sobronen, baita Purónekoa ere. Horiek zeharka gurutzatzen dute mendilerroa. Eremu horiek habitat egokia eratzen dute hegazti harraparien komunitatearentzat; horien artean nekrofagoak nabarmendu daitezke. 

==================================================================

* Jendeaurreko informazioaren fasea (2018/06/16-2018/09/11).

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen Testu Bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 7.d) artikuluak ezarritakoarekin bat, Baliabide Naturalak Antolatzeko Planari hasierako onespena eman ondoren, jendaurrean jarriko da hirurogei egunetan (EHAA). Dokumentazioa eta alegazioak aurkezteko inprimakia www.euskadi.eus/natura dago eskuragarri. Modu ireki eta publikoan iruzkinak eta iradokizunak egiteko interesa dutenek Irekiaren web-orrian egin dezakete zuzenean.

#Valderejo_plana