Gobernuaren proposamenak Herri Administrazioa eta Justizia
Hitzaurrea

Euskal Administrazio Publikoen zerbitzuan lan egiten duten 110.000 pertsonei eragingo die Euskal Enplegu Publikoaren Lege berriak. Zehazki,

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko langileei, haren Administrazio Instituzionala zein berezko izaera juridikoa duten haren mendeko erakundeak barne.
  • Lurralde Historikoetako Foru Administrazioetako langileei, haien Administrazio Instituzionalak zein berezko izaera juridikoa duten haien mendeko erakundeak barne.
  • Toki Administrazioetako langileei, haien Administrazio Instituzionalak zein berezko izaera juridikoa duten haien mendeko erakundeak barne.
  • Euskal Herriko Unibertsitateko langileak, Administrazio eta Zerbitzuetakoak bakarrik.
  • Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko langileak, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordekoak, Lan Harremanen Kontseilukoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegikoak, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilukoak, Datuak Babesteko Euskal Bulegokoak eta Kontratuen Inguruko Errekurtsuen gaineko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Organokoak. Halaber, aipatutako Administrazioen mendeko parte-hartzeko, kontsultako, aholkuko nahiz kontroleko beste organo orotakoak, jarduteko unean horien sortze-legeek independentzia aitortu badiete.

 

KARRERA PROFESIONALAREN AINTZATESPENA

 

Eusko Jaurlaritzak uste du giza baliabideak direla euskal herri-administrazioen aktibo nagusia; hori dela eta, lehen aldikoz zabaldu die langile publiko guztiei –lan-itunpekoei zein funtzionarioei– karrera profesionala egiteko aukera, hartara beren jardun profesionalak hala merezi izanez gero, aintzatespen profesionala jaso ahal izan dezaten.

Jardun profesionala eta errendimendua edo emaitzen lorpena ebaluatzeko eta baloratzeko sistemak ezarriko dira langileek beren karreran gora egin ahal izan dezaten eta ordain-kondizioak hobetu, lanpostuz aldatu beharrik izan gabe. Garapen profesionalaren hainbat gradu definituko dira, eta horiek gainditu ahala gora egingo dute langileek.

Maila instituzional bakoitzak (EAE, Lurralde Historikoak, Udalak) bere ebaluazio-sistema eta ordain-kondizioak hobetzeko bere eskala finkatu ahalko ditu; haatik, aurreproiektuaren testuak dio nolabaiteko homogeneotasuna gorde beharko dela oro har erakunde guztietan.

Horrez gain, bada beste berritasun bat ere: langile publikoek zuzendaritza mailako lanpostuetara sartzeko aukera izango dute meritua eta gaitasuna aintzat hartuko dituen prozedura publiko baten bitartez. Zuzendaritza Publiko Profesionala sortuko da.

Lanpostu publiko horiei ordain aldagarriko sistema bat aplikatuko zaie, helburuak betetzearen araberako osagarri baten bidez.

 

Legearen Aurreproiektua jendaurrean jarriko da hogei egun baliodunez, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

#anteproyectoempleopublicovasco2014
Zerikusia duten berriak
Komunikabideek behera kargatzeko