Vídeos Educación, Política Lingüística y Cultura Itunes
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

Presentación del estudio "Gu gazteok"

8 de junio de 2016
Transcripción
Eskerrik asko etorri zaretelako eta lehenik etabehin mahaikide ditudanak aurkeztuko dizkizuet
ezagunak baldin badituzue ere.Nire ezkerretara dagoena
Nire ezkerretara dagoenaJone Miren Hernandez da
euskaldun izateko irakaslea, ezagunaduzue eta bera da,
Euskaren Aholku-Batzordean, GazteriaBatzordeko zuzendaria, eta nire
eskuinetara dagoena berriz ItsasoAndueza Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluaren presidentea da bera etaEuskararen Batzordeko Gazteria
Batzordeko kidea baita ere. Zuen AholkuBatzordea aipatzen ari natzaizue gaur
hemen aurkeztuko dizueguna, hainzuzen ere, Euskararen Aholku Batzordearen emaitza
bat edo lan bat delako. GazteriaBatzordeak egindakoa, batzorde honetan
presidentea neu naiz, zuzendaria esanbezala Jone Miren Hernandez da eta 18
kidek osatzen dute eta horietako bat,Euskadiko Gazteria Kontseiluaren
presidentea da Itsaso Andueza.
Aurkeztuko dizuegun lana
nondik nora datorren situatzekokontuan eduki beahar da18
2014ko abenduan EuskarenAholku Batzordearen berritu egin genuela.
Eta berritu genuen, ez bakarrikkideei zegokienez, baizik eta
baita ere egitekoei zegokienez. Orduan,bi batzorde jarraitzen zuten
zuten Euskal Hogeita Batzordeak eta legeGarapeneko Batzordeak, baina bi batzorde
berri sortu genituen. GazteriarenBatzordea eta Informazioaren eta
Komunikazioen teknologien Batzordea. Horpantailan ikusten dituzuen horiek dira
Gazteria Batzordea osatzen duten 18kideak, non esan bezala, zuzendaria
Jone Miren Hernandez den.
Batzorde honi, Gazteria Batzordeari,eginkizun zehatz bat eman zion zerak
Euskararen Aholku Batzordeak, horieratzea, hori sortzea erabaki zen
bere momentuan. Izan zen azterketa eta gogoetaegitea, gazteek euskararen gainean
hizkuntza aniztasunari buruz dituztenpertzepzio, identitate edo identifikazio,
bizipen, jarrera eta jokamoldeei buruz.Horretaz gogoeta eta azterketa egitea
eta horrekin batera,
etorkizunerako lan-ildoak planteatzeaeta baita ere oso garrantzitsua den
ñabardura bat edo matiz bat inkorporatuzen eskaera horretan, eta zen gogoeta eta
azterketa hori gazteen beraien burubihotzetan egitea zela beharrezko,
alegia gazteei entzun behar zitzaielaeta gazteei eman behar zitzaiela ahotsa.
Hori horrela Gazteria Batzordea eratzea,Gazteria Batzordeari eginkizun hau
ematea zergatik? Pentsatu genuenbueno ba erraz ulertzekoa da, azken hiru
hamarkada honetako euskerabiziberritzeko prozesuan gertatu den
euskaren hazkundea batez ere gazteriarilotzen zaielako. Hezkuntza sistemari esker
gazteen artean gertatu da,euskaraz dakitenen hazkundearen eta
euskeraren erabileraren hazkundearenproportziorik altuena. Aldiz, gaur
elebidun diren gazte gaur, orain dela20 urte elebidun zirenek baino proportzio
apalagoan erabiltzen duteeuskera eta hori esanda, aldi berean
esan behar da azkeneko hamar urtetanhorrek berak ere gazte elebidunen
euskararen erabilerak horrek berak eregoranzko joera hartu duela geroxeago
ikusiko duzuenez. Hiru hamarkada hauetangauza asko aldatu dira noski, gizartea
bera globalizazioaren testuinguruanhorrek esan nahi duen guztiarekin
euskararekiko bizipennak identifikaziomota eta maila gazte itunaren beraren
euskara gaitasuna, gazte euskaldunenlehen hizkuntza edo gazte euskaldunen
testuinguru soziolinguistikoa, euskara etahizkuntzekiko motibazioak eta
pertzepzioak. Gauzak asko aldatu diraazken bizpahiru hamarkada hauetan oro
har eta bereziki gazteriari dagokionez.Faktore horiek eta beste asko dira
kontuan izan beharrekoak, noski,etorkizunerako bide berriak bilatuta
aukeratzerakoan. Euskal etorkizuna nolaez gazteei begiratzen die, gazteak dira
etorkizun horren protagonista, bainaetorkizunaz eta etorkizuneko ildoez
asmatuko baldin badugu gazteei emanbehar zaie hitza beraiei buruz, hitz
egitea baina askoz eraginkorragoadelako edo izango delako beraiek zer dioten
ondo jakinda jardutea.
Esan dizuet hazkundea, hain zuzen ere,gazteen eskutik etorri dela nabarmen
azkeneko hamarkada hauetan, eta pantailahorretan duzuen diapositiba begiratu
besterik ez dago ikusteko 10-19urte bitartekoen kasuan, 20 urtetan,
1991-2011ra bitartean zer-nolako saltoaere gertatu den gazte euskaldunei
dagokienez. 10-19 urte bitartekogazteak 1991ean gizartean heren bat ziren, %33.
Eta 2011ean, hau diot hori direlako azkenekodatu ofizialak, adin-tarte horretan
10-19ko adin-tartean, bostetik laudira euskaldunak. Hauek Mapa
Soziolinguistiko datuak dira.
Eta euskararen erabilerari begiratzenbaldin badiogu,
hemen inkestako datuak ditugu. Beraz, 1624 urte bitarteko gazteak ditugu 20 urte
horietan, 1991etik 2011ra bitartean,16-24 urte bitarteko
gazteen kasuan euskarenerabilera %12 izatetik %27 izatera
pasatu da; bikoiztu eta zerbait gehiagoizatera. Lehen esan dizuet
gaurko gazte elebidunekegiten duten euskeraren erabilera duela
20 urte egiten zutenek baino
proportzio apalagokoa dela eta hemenbakar bakarrik fijatu zaitezte
barra gorri hauetan, hemen ikusiko duzue1991ean, 16-24 urte bitarteko
gazte elebidunek, euskaldun zirenekegiten zuten erabilera maila77
hor dago, hamar urteberanduago, 2011ean, hona jaisten da eta
2011ean, hamar urte geroago, gorantz doaerrekuperatzen doa gazte elebidunen
euskaren erabilera hemendik honako bideahartzen du oraindik ez da iritsi maila
honetara, baina bide horretansituatzen da.
Nola etor etorkizuna?Ezaguna duzue eta hemendik
aurrera zer izeneko dokumentuaEuskararen Aholku Batzordean hainbat
hilabetetan parte-hartze zabalarekinlandu ondoren onartu izan dena. Eta eta
hemendik aurrera zer edo komentuhorretan, besteak beste egiten da
jasotzen da datozen 20 urteei begiraegindako dokumentu bat denez jasotzen da
2036rako. Hizkuntzek proiekzioa edoeuskeraren proiekzioa.
Krisi horretan esan behar esana Eustatekegiten duen prezio demokratikoari
dagokionez esan behar da 50 urtetikbeherako herritarren kopurua jaitsi
egingo dena da 50 urtetik gorakoherritarren kopurua igo egingo da ez
hain zuzen honekin ere luzatuko bakarrikikusi euskaldunei dagokienez zer gabezia
egiten dan 30ra barkatu, 20 urterabegira 56ra begira. 2036an 56an,
hamar 19 urte bitarteko hau gaizki dago.Hau herritar guztiak dira 2036an
herritar guztiak guztien artean, iaerdia %49,5 izango dira euskaldunak edo
elebidunak eta gazteei begiratzen baldinbadiegu hamar 19 urteko y hauek bai
1036an hemendik 20 urtera %83,4 izangodira euskaldunak eta %7,3 Berde horiek
izango dira galdutzat tartean geratukodira. Euskaraz ulertu bai, baina hitz
egiteko zailtasuna dutenak. Beraz,binaka 36ko gizarte horretan hemendik 20
urtera begira jarrita %83,4 izango dira25 urtetik beherako gazteak esandako eta
hemendik aurrera zer den dokumentu etahemendik aurrera zer dokumentu horretan
esan behar da, lehen bi gauza egitendirela, batetik, datozen 20 urteetarako
binaka eta 16036 datozen egunetarakohizkuntza politikaren oinarriak
finkatzen dira eta bestetik, datozen 20urteetarako hizkuntza politika horretan
horren lehentasunen markoa definitzen daeta lehentasunetan lehentasun
planteatzen da orain artekoari eustea.Berez ez baita mantenduko eta
lehentasuna ematen zaion gizataldeafokua jartzen da da gazteena.
Zergatik jartzen da eta hemendik aurrerazer dokumentu horretan Aholku Batzordeak
aho batez onartu duen honetan zergatikesaten da lehen da zena jarri behar dela
gazteen giza taldea hemen esaten direnarrazoiengatik euskaren hazkundean
iraganean bezala etorkizunean eregazteen eskutik etorriko delako, gazteen
eskutik jarraituko duelako, euskarakazken.
Bestetik, gaur bertan dagoenekoz,
gazteen artean kontzentratzen direlakoeuskaldunen portzentajerik altuenak.
Bestetik, dagoenekoz baditugu, bainaetorkizunean are gehiago izango ditugu
euskaraz jaio euskeraz ezin da euskarazbizi diren gazte belaunaldiak eta
bestetik, gazte Euskaldunak Denak,
euskaraz azaleratutako gazteak diraduela 20 urte.
Esa Eta bestetik.
Euskadiko autonomía que demanda buenUniversitat de título unen en tasa.
Europa cotas Arica Altube neta tapadaestado regresar este esan nahi du
etorkizun economizar Legorreta n y lared CA consagrar quizá líder izango
dira.
Belaunaldi horiek euskaldunak izangodirela horiek badira behar beste arrazoi
gizatalderen batean jarri behar baldinbada jokoa lehentasunak markatzera, koan
hain zuzen ere Gazteriaren dan jartzekojoko hori.
Zer egin. Bueno ba zer egin ez gazteakeuskarara erakartzeko, baizik eta
euskara gazteengana eramateko. Alegiazer eskaintzen dute dio euskarak
gazteriari euskararen erabilerarengazteen artean aurrera egin dezan.
Zer eskaintzen dio euskarak gazteriarida gazteek euskara ez dezaten soilik
Eskolarekin edo derrigorrez ikasibeharreko zerbaitekin lortzen.
Beraz euskeraren inguruan hainbat egindituzten ideia horiek. Euskeraren aldeko
hau egiteko, ba euskara beraientzakoerakargarriago izan dadin zerbait
diferentea izan dadin, beste zerbaitekeskaintzen ez duen xarma bat izan dezan.
Hizkuntza horrek komunikaziorako balioizateaz gain, komunikaziorako balio
izateaz gain, beste balioaren batzuenarabera ere baliozkoa izan dakien edo
balio bat eskain diezaieten euskarakgazte horiei eta beraz, euskara eraman
gazteen eguneroko ohituretan a gozameneko eremuetara eremu ludiko Enara
teknologia berrien edo Informatitako edoteknologian eremu eta hori da daukagun
ikuspegian.
Ez bakarrik Hizkuntza PolitikarakoSailburuordetza tik baita ere Euskararen
Aholku Batzordetik eta testuinguruhonetan txertatuta ulertu behar da,
Gazteria Batzordeak egin duen ikerlana,batetik eta Gazteria Batzordeak eta
bestelako planteatu dituen lan-ildoakgomendioak. Bestetik, hori da orain
hemen diren Hernandezek ikerlan horrenzuzendaritza eraman duenak bera baita
gazteria bat dela dendariak aurkeztukodituela
I G
ba bueno egunon denoi. Bueno ba tira zerekainean jarri du pixka bat ikerketaren
markoa edo testuingurua modu nizentratuko naiz zenduen azaltzen hainbat
gauza ikerketan honetan sortu direnaketa bueno ba igual ñabardura bat,
ikerketa beraren inguruan alde batetik,kontuan hartu behar dugu ikerketa hau
egin dugula edo luzatu dugu Lanekodenbora laburrean horrela zegoelako
aurreikusita eska baten GazteriaBatzordea bildu zenean eman erabakiren
nolabait, planteatzea da urtebeterakoedo ongi egitasmoa. Eta bueno ba hor
aukera ezberdinak zeuden ikerketaridagokionez, bueno ideala litzateke dugu
hori pentsatu behin jarrita edopentsatzen nahiko genuke ba ikerketa
Abandoibarra gazte guztiak tokidesberdinetakoak egoera ezberdinean
dauden gazteagoen hor eta idealena banabai balore izan ez, baina bueno digu
kontuan hartu dugu gainditu momentuhorretan zeuden aukerak baliabideak eta
batez ere ba beno baita ere denborari.
Quienes se dé Muga Queta pentsatu buenoen bueno helburua ERE.
Ez zala ikerketa makro bat egitea bahona orain arte ere gauza asko egin
direlako. Gazte eta euskeraren arloannolabait, baizik guk bilatzen duguna
ikerketa non ekintzan. Bueno lortzeamaterial bat ahalik eta bidezkoena
ariketa gordinena nolabait esateko, bagogoeta bat egiteko moduan.
No la Bete ventas una eman dio pues enBeste cantidades Arieta Tristán Ikerketa
edo esoso Ikerketa. Bai Sí, bueno van aun.
Esango nuke ikerketa horren izaera ariden horri eman diogu lehentasuna bazen
honako ikerketa, baita ere eginpentsatuz nahi genuela esan eten bezala
material bat ahalik eta M berezkoenaBaik ba gure gogoeta abiatzeko.
Horregatik ere aipatu den den orain artegauza desberdinak azkenengo hamarkadetan
lan desberdinak egin dira gazteriGazteria gazteak euskeraren inguruan eta
ondo pentsatu genuen Batzordean ereinteresgarria izango litzatekeela
nolabait horren bilduma egitea etahorren nolabait, bueno guztiak eta edo
azterketa egitea ez. Orduan, kasuhonetan alde batetik doa orain
aurkeztuko dudan behin ikerketa laburbada ere egun etengo dugu pixka bat
horretaz eta Beste aldetikan aipatu nahidet ere nolabait halako Inbidi bilaketa
bibliografiko egin da hori eta ez halakoazterketa bibliografiko eginda n pixka
bat jakiteko balio, orain arte azkenengourteetan.
Ser Bildu da se Nolako lana que indicanGazteak eta euskera en Ermua óptica
nacerá ditu atraquen en iTunes haymatando Orio invada tu ENAT aspecto ETA
Ordunte as que vengo ETA.
Batzordea Batzordeak egin duen etahortik ematera dira proposamena, mundu
nolabait ere oinarrian bi elementu hauekeman azterketa bibliografiko hori eta
baita ere bueno ba gazteekin bateraegindako ikerketa. Non azkenengo esango
nuke ondorioak eta baita ereproposamenak nolabait bi urre hauetatik
datoz bai, hau argitu nahi diet ere halanahi genuelako aprobetxatu orain arte
egin dena moztea desberdinekin dira-etaeta ondo egin diren urrun hori ere
kontuan hartzekoa izan du pixka bat bielementuen uztarketa batez ere uztarketa
dira ondorioak eta proposamenakikerketari dagokionez, duen hor
izenburuan ere agertzen da ez zen lehenaipatu ditudan arrazoiengatik erabaki
genuen mugatzen da nolabait ikerketareneremua, eta hor hartu genuen adin tarte
bat 12 14 urteen hau da gazteak dirabaina baita ere bueno gaur egun nerabeak
eman diete mintzen dugunera behitzatgehiago izendatzeko tartean. Eta bueno
hor erabaki genuen jartzea arreta duenhelburu nagusia ba nik uste dute Patxi
Baztarrikak ere laburtu du ez neurribatean ba bueno nahi genuen pixka bat
ere euren gazte duen hizkuntza ohiturakezagutu jarrera iritziak praktikak, non
hizkuntzaren inguruan bereziki buru izanhelburua hurbiltzea nazioengan egitea
hurbilpen ahalik eta nolabait den bankuzehatzena bai, bueno bada gauza hauekin
aztertzeko, euren jarrerak batez erepraktikak ere eta gero horrekin batera
inportantea iruditzen zaigulakohizkuntzarekin lotutako guztia hobeto
ulertzeko. Ba bai, bai egitura jarrerakedo iritziak bueno beste gauza batzuk
nahi genituen ere ezagutu edo aztertu dugazteen testuinguruan, esate baterako
beraien bizipenak identitatearekinlotutako hainbat aspektu behin iruditzen
zaigu hau nolabait hau osatzen honekosatzen duela ba derrigorrezko
testuinguru bat hemen ezin dugu aztertumodu isolatu batean nolabait, bueno
gazteak eta ez kideen arteko harremanhori zerbait.
Ba nolabait berezia izango balitzbezala,
baizik duen hori kokatu behar datestuinguru zabalago batean eta hori ere
nolabait testuinguru zabal hori aztertudugu eta asko interesatu zaigu ba
jakitea gazte hauek nerabe hauei kasuhonetan bueno ba zer egiten duten
normalean euren bizitza nolakoa da eurenegunerokotasuna. Hori zelako kezkatzen
nolako afizioa dituzte ze gustatzen zaiezer ez zaio gustatzen. Orduna, delakoaz
beto orokorragoak ere aztertu ditugu etahorrekin lotuta, noski duzun saiatu gara
ere jasotzen da aurretik aipatu dutenmoduan ba bere beraien hizkuntza
praktika hizkuntz esparruak ereeragileak hizkuntz eragileak ez euren
eguneko lehen egunerokotasun horretaneta baita ere ba gazte hauek
hizkuntzaren inguruan dituztendiskurtsoa,
ez zareten moduan, kantitatea bainokalitatea interesatu edo kualitatea
interesatu zaigu kasu honetan Ordun.
Ordunte Ikerketa, bueno Muga to esandaetarra Ikuspegi y no la Bete en o
gráfico, eran nuevo anteceden OrdunteSAIATU vea por Biltzen gastado en gana
un.
Behaketak egin ditugu teknikeidagokienez ikerkuntzarako teknikoei
dagokienez egin ditugu beraiekin taldedinamika ezberdina euren hausnarketa
euren iritzia jasotzeko bultzatzeko. Etabaita ere bueno poz elkarrizketa kasu
batzuetan formalagoa beste batzuetaninformal aho batez.
Hau nolabait ere ahalbideratzeko erabilidegu egitasmo bat koadrila eta egitasmoa
da, alegia erabili ditugu martxan zeudenedo dauden hainbat talde gazte-taldeen
non Ordun.
Kontratatu genuen koadrilak egitasmoaeramaten duen pertsonen taldearekin ere
ez zen agertu ziren segituanhasieratikan ENBA parte-hartzeko
ikerketan Ordun, ikerlariak edo ikerlaribezala txertatu beha halako taldeetan
edo pixka bat bueno ba sartu behar taldehauetan eta alde hauek normalean biltzen
dira astean behin Ostiral arratsaldeetaneta guk ongi area eta egon da gazte
hauekin duen bai, ikusten behatzen hitzegiten beraiekin M talde hauetan badiet
egi egitasmo honen martxan daudentaldeak talde hauetan badago, hizkuntz
ere ikuspegian, baina ez da ez dalantzen berez, nahi diete beraiek ere
egiten dituzten jarduerak ez daukatezuzenean zerikusirik hizkuntzarekin
horregatik ere nire taldeak egokiak ezIkerketa honetarako, baizik bueno ba
Aisialdi-taldeen diren nolabait,hizkuntza da helburu bat, bai nolabait.
Bueno.
Está la de ser de que sí, que lancenescuchar Ekin.
Lotuta, baizik den ba eman zutenengrabatzen dituzten bideoak edo
koreografiak edo kantak euskeraz, bainaez doaz nolabait hemen inongo
Hizkuntza-trebakuntza jasotzera edo batdira aisialdi nolabait eta aldeak ere.
Ordun guztira 105 gazte parte hartuduten 12 duten moduan 12 14 urteko
gazteak eta bueno hor ba irudi batzukpixka bat irudikatzeko bazen nolako
gazteen
beraiekin egon dena da bost pare bathiru hilabetez behin joaten ginen hori
ez direla arratsaldeetan beraiekinegotera bermatzen da pasatzera, m eta
bueno tartean ba bai dinamika bultzatuditugu ba hori euren iritziak eta euren
bizipenak jasotzeko eta esan dudanbezala, batzutan bai nonbait egin ditugu
elkarrizketa formalagoa ez, batez ere baeuren diskurtsoak jasotzeko, baina bueno
gure helburua da izan da bere bostberaiekin batera egon eta beste bat izan
denez ba bueno nahiz eta M adin-mugakhor egon ez, baina bueno txertatu behar
nik ondo eta gustura gainera Ordun,prozesu horretatik eta datu bilketa
nolabait egin egin da. Bueno pozmaterial horri nolabait.
Material hori aztertu dugu eta hainbatenondorio atera ditugu aukeran itun esan
duten moduan ondorio hauek datoz aldebatetik, ikerketa horretatik baina baita
ere bai aurretik edo hasieran aipatuduten azterketa bibliografiko horretatik
moduan, pixka bat fase honetan edo atalhonetan saiatu gara bi iturri horiek
uztartzen. Eta bueno hemen ondorenartean nik uste dut gauza batzuk jada
esanda daude Patxi Baztarrika komentatuditu.
Ondorio lehenengo ondorioa.
Ada, bueno va de que hay partes han dadoen euskera Sarre mis kunza sala es pues
bueno Gaur Egun Arregui dago, ETA actúacarburo Ikerketa SGA ingrato acordado.
Daude banaz den hizkuntza da euskeragaur egun on hori esan daitekeen moduen
azken hamarkadetan gertatu den aldaketanabarmenena, gazteen eskutik etorri da
han. Ordun gaur egun esan dezakeguzerbaitekin edo belaunaldi batekin edo
adin tarte batekin hobeto esanda lotubehar badugu euskera goaz Euskadin
gazteekin lotu behar dugu.
Argi dago ba 2. ondorioen agertzen denahiztun berrien belaunaldi bat sortu dugu
gazte Arana nagusiki, unea gazteakbelaunaldi bueno hau lehen aldia hauek
zenbat baino gehiago pasa dira euskaraikasi dute eta nolabait bueno ba ezkerra
dago gaur egun erkatuta euren bizitzaneuren egunerokotasunean M Bestea da,
bueno badakigu eske barneratu det duteikasi dute baina muga batzuk dauzkate
uste dugu eta hori da ikerketatik etabaita ere azterketa bibliografiko
horretatik agertzen zaiguna ikasi dutebaina. Eta orduan, nik uste dut ahalegin
asko egin dira eta gainera ondo egindira baina ez degu garatu horrekin
batera ezagupen harekin batera ez dugugaratu nolabaiteko ezkerraren kultura
bat ba beraiek hobeto txertatu ahalizateko eta beraiek hobeto uztartu ahal
izateko ere gazte identitatea eta eureneuskaldunen identitatea hor nolabait
hutsune batzuk somatzen dira.Horregatik, baita ere Patxi Baztarrikak
aipatu duen galdera ez, orain arte betibueno joera izan da galdetzean gure
buruari ere ba zergatikan gazteek ezdute euskera egiten den zergatikan. Hain
gutxi erabiltzen dute edo konparatuta,noski, ezagupen haren datuekin. Baina
bueno badira beste galdera posiblebatzuk ere ba ez hori bada bat
interesgarri eta hortaz, orain artehorretan aritu beharrean erantzunen bila
baina baita ere pentsatu dezakegu buenoeta ezkerrak zer eskaintzen die gazteei
bai, ez bakarrik ezagupenari lotuta,hortan asko eginda aipatu duten moduan,
baizik bueno zen bestelako tresnakelementua bai eskaini. Non orain arte
eskaini dizkie eskaerak Gazte haueinahiz.
Buenos hori da. Nik uste dut galderaere. Nolabait agertu zaigu ikerketan
non.
Eta hortik han eman 4. ondoriori,ikusten dena da baita euskeraren
garapenean eta gazteen kasuanerreparatuta gauza asko egin dira.
Patxi Baztarrikak ere komentatu duenbezala, eskolak hortan protagonismoa
hartu du, baina baita ere bueno banolabaiteko
araua eta derrigorra hor agertzen dirabeste elementu batzuk eta hortan bai,
nolabait gazte jasotzen duten edo jasodutena da bueno ba hor bai nahiko
elementu dituzten eta nahiko nolabait,
bai ala bai, baina beste elementu batzukfalta dira ez eskolatik kanpo ba ikusten
dutelako ez daudela hainbeste aukeraberaiek ere euskara erabiltzeko euskara
ez dela hainbeste garatu eta baita erebueno araua oso lotuta dago Eskolarekin
ikasi beharrekoarekin eta eskolan ereerabili beharrekoarekin, baina euren
testuinguruan noski, mm gauzak aldatzendira testuinguru soziolinguistiko
batetik bestera, baina ez dute somatzennire intentzioa de berdina nolabait edo
indar berdina haurdun bueno hor bizidira ez. Nolabait ere. Egoera
kontraesankor nolabait ere horretan ezalde batetik, bueno nolabait ere
sentitzen dute presio hori euskeraerabiltzeko ikasteko baina gero kalean
eta askotan egin duen aldetik, ba ezdaukate inpresio berdina nolabait edo ez
dute jasotzen intentsitate berdina etahorretaz ere, ba nik uste dute batez ere
heldu hausnartu beharko genuke ezberaien diskurtsoetatik kezkaz jaso
ditugun ideiak. Bueno euskeraerabiltzeko garaian bi helduleku nagusi
dituzte alde batetik ohitura bai badahelduleku ona eta polita, alegia bueno
pasatzen dute egunean zehar, hainbatordu euskeraz bizitzen nolabait esateko,
batez ere eskolan eta horrek sortzen duohitura eta bueno bada tresna bat
beraiek nolabait ere Ezker erabiltzekogaraian bueno ba ote ohitura Batzordea
garatu dituzte hainbat kideekin hainbategoeretan ezkerraz egiteko. Eta gero
baita ere beste helduleku bat dadiskurtsoa orokorrean diskurtso
positiboa duten euskararekiko E n nik eznuke nahiko positiboa.
Bueno ba euskalduna sentitzen diraeuskera maite dute badakite kasu askotan
zein den euskeraren egoera Ordun Bihelduleku horiek dituzten nolabait
egitura alde batetik, diskurtsoa edobueno identifikazio bati euskararekiko
baina ikusten dena da ba askotan ez diraehuneko nahikorik edo testuinguruaren
arabera euren egoeraren arabera egoerazentzu zabalean ba familia hona laguna,
koadrilak edo bestelako euren aisialdien ba pixka bat errealitatearen arabera,
ez dira batzutan helduleku nahikorikohitura inportantea da, diskurtsoak
nolabaiteko kontzientzia inportantea da,baina ez da nahikorik eta horregatik edo
horrekin lotuta, ba ikusi da ez bakarrikgure ikerketan ezin beste egindako beste
ikerketetan gaur egun oraindik ba euren.
Eskolaque campo como bizitzan ere encomunica que tan hay baja hasta el niña
que aprendí quiso ni ad hoc alavés,orden bueno.
Ba euren aisialdian ba batez ere etaaisialdi horren barruan hainbat arlotan
bai ikusten da gaztelania pisua daukalaeta hor bueno ikusten da nahiko argi
dela belaunaldi hauek nolabait ere gukirudikatu dugu ba zubi bat bezala ez
bada dian belaunaldiak bizitzen aridirenak nolabait errealitate
soziolinguistiko bat orain arte gertatuez dena eta hor bueno ba Patxi
Baztarrikak emandako datu horietan ezikusi dugu zer-nolako jauzia.
En manda, pues claro llegar en la MarcaThink Gaur Egun hace por Don hablaba
hija es Jaw, si horretan ocasionaría dela una ley hauek. ETA, bueno es capaz
Ortún tránsito batean e irónica tresacebo desvelan al día Huidrobo Merana
HLHI.
Hauek eta horregatik ere euren hizkuntzpraktiketan batzutan ba somatzen dira.
Exijamos y hoy en Álava y que una isladebates. Eta hor, acertó seguro no hay
como una barne han vagas ten Artean noGoikoa den ETA único natural hayan
virtud en excusa Aldaketa Arín conNahasketak a euskera ETA baste la bien
Artean.
Batzutan bueno bada nahasketa bat buenohasten direlako euskaraz hitz egiten
gero pasatzen dira gaztelera gerobueltatzen dira euskarara batzutan da ba
ez aldi berdinean ere, bi hizkuntzaknazen dituztela. Bueno horrek nolabait
eskatzen du azterketa bat zehatzagoa,baina ikusi dugu euren ni hitz egiteko
moduan adierazteko moduan. MBA halakopraktikak oso arruntak direla eta nahiko
modu esango genukeen naturalean.
Veo normales actúan en vicisitudes de lahalako Agüera que es.
Horregatik beraien hizkuntza praktiketanba bai nahasketa bai, udalentzat bai.
Bueno halako alternantziako nahikoohikoa direla ikusi ditugu eta bueno
ondorio du hauetatik dugu egin genuennolabait ere propaganda proposamenen
diseinatzera, Gazteria Batzordean.
Eta bueno ba hauek dira Batzordeannolabait landu genituen proposamenak
beti ere esan duten moduan kontuanhartuta bai egindako ikerketa hau. Eta
bai,
hasieran aipatu den azterketa hori ez ninolabait jasotzeko orain arte egin den
ibilbidea eta hortik han proposamenhauek.
Bueno iruditzen zaigu bada jarraitubehar dela nolabait sakontzen,
errealitate horretan gazteen etaEuskadiren arteko errealitate horretan
harreman horretan bai ikerketadesberdina bultzatuz, ez hemen agertzen
da laburbilduta ideia edo proposamena,baina bueno batzuk denean. Ba gu iritsi
ginen zehaztea da hiru ildo posiblebatzuk. Hori alde batetik interesatzen
zaigu ba bueno jarraitzea hil etasakontzea harreman horretan eta
errealitate horretan ezer gertatzen arida zenbakiez aparte edo zenbakiez gain.
Bueno jakitea horren zenbat gehienazpian zer dagoen.
Hori alde batetik, beste alde bueno babaita ere aipatu duguna ez ikusi dugu
eskolatik kanpo euren egunerokotasunaeuren praktiketan.
Bueno vagas tenía gaste Lamiako Mendipresencia enviado cala Eta horrek usted
una bueno va a la materia de e INDAR dala.
Euskeraren presentzia euskerarenerabilera areagotzeko beste esparru
batzuetan ezezko lanez Ezkon hezkuntzanbakarrik eta hor aipatu den aipatzen
ditugu ba beste arlo batzuk kirolakultura eta orokorrean bada aisialdi da
aisialdiarekin lotutako egitasmoaplangintzak eta hor ikusten da nolabait
behar bat baita ere hizkuntz nolabaitekohizkuntz plangintza bat ere eratzeko ez.
Eskolari non papera bada pentsatzen dugubere jarraitzen duela funtsezkoa izaten
eta horregatik inportanteak iruditzenzaigu eta hor geratzen da ere beste
proposamen bat bezala ba bere lanaindartzea bai. Eta aurre horrekin lotuta
ere ez ikusten dugu bai eskolan eta baieskolatik kanpo ere parte hartzen duten
hainbat agente eragile profesional ezharremanak dituztenak gazte hauekin ba
bueno inportantea da bere lana bere berepapera azkenean gazteentzat erreferentea
direlako eta gure proposamena litzatekeba eragile hauetan profesional hauetan
ba arreta jartzea ez.
Paper funtsezko dutelako hainbeste gubazegoen ikuspegitik edo gazte hauen
errealitatean. Eta gero bada baita ereeta hatzik ere Baztarrikak ere komentatu
du inportantea iruditzen zaiguaktibatzea gazte hauen euskera en
euskera jaso duten ikasi dute badutehala nola gaitasuna alde batera utzita,
baina badute eta inportantea iruditzenzaigu hori aktibatzea, bai eta
horretarako ba bueno sorkuntzarekinsormenarekin zerikusia daukan guztia
iruditzen zaigu interesgarria etanolabait lehentasunez zordun bueno ba
euskera hori aktibatzeko behar direnbaliabideak zabaldu behar direla sendotu
sortu sortu beharrekoa.
Eta bueno ba azkenengo proposamenalitzateke ba euskararen prestigioa bueno
asko egin da eta egiten ari da Hizkerenprestigioa bueno lantzeko eta indartzeko
eta iruditzen zaigu ba bide horretatikjarraitu behar dela ez nonbaiten
ahaleginak ere egin egin behar direla,
bueno gazteen arloan ere ba euskerarenPrestige nolabait indartzeko ez. Eta
hauek dira pixka bat batzordean egindakoproposamenak.
Oso ondo. Eskerrik asko egin diren.
Eta zer nahi dut. Azpimarratzeko,benetan esker ona eta aitormena
Batzordeak egin duenarena eta etazehazki honi direnek egin duen
zuzendaritza lanarena, denbora mugatuabaliabide mugatua, baina gauza berri bat
eta berritzaile bat berri baten aurreangaudela, uste dut ezinbestez jarraipena
behar duena, baina jarraitzeko, Bildubat ireki da eta nik benetan aitortu
nahi dut. Ahalegin hori oraindik jasoberri emango diot hitza.
Labur-labur esango dizuet pare bat gauzabat, bai azpimarratu nahiko genuke,
gazteagoen e a edo ba guretzat erebeharrezkoa zela bat sortzea
gazteriarena. Bakarrikhizkuntza-politika maila eta arlo
guztietan gazteriari arreta etagarrantzitsua dena, baino honetan ere ba
baztertzen dela lanari eta ikerketaridagokionez.
Bueno guk aipatu genuen 12 14 delaGazteriaren Kontseiluak.
Que la medida en que alimentar tea BañaBaleuko Adela estas alturas la lengua
que han avalado tesitura tiene datosrenuncian más ideológico hitos de la co
Gazteriaren e gastaría.
Kolektiboa, egunez egun berritzen doabat gazte izateari uzten dute eta egunez
egun batzuk gazte kolektibo horretansartzen dira beraz, Batuetan
diagnostikoek diagnostikoarekinikerketekin gabiltzan eta bat 1000
kolektibo hori uzten dute beraz, gaztehauekin egin den ikerketa guretzako oso
esanguratsua da eta nik ondo asko ateradaitezke. Alde horretatik ikusi duguna
da emaitzetan eskatzeko, gauza badaudelabaina baita ere pozteko moduko.
Horrek harritu gintuen hasierari babueno aipatu duena, baina guretzako
inportantea da euskera gazteen hizkuntzadela baina ez dela hizkuntza bakarra,
baina bada da eta eta hori oso positiboaeta baita ere eragileekin batera bai
iritziaren gazteekin euskararekikodaukaten iritziari positiboa izatea da
pozteko moduko ondorioa da emaitza badaikerketa honetan eta proposamenei
dagokienez guk hemen azpimarratu nahikogenituzke da ba pare bat baita
hezkuntzari begiratuz,
aurkakotasuna eta arintasuna lantzeaezinbestekotzat jotzen dugu ez dakigu
ere gabezia eta gure belaunaldiarengabezi baten, baina ikusten dago
erabilera sustatzeko etaegunerokotasunean hezkuntza atera
erabiltzeko eta askatasunari etaarintasunari garrantzia eman behar
zaiola eta ordu gehien pasatzen duguntokia eskola eredua bertan lantzea. Oso
aproposa ikusten genuen eta bestetikhezkuntzarekin jarraituz, ba goi-mailako
ikasketak euskaraz egin ahal izatekoosorik.
Euskaraz egin ahal izateko eskubidearibermatzea egin eskatuko genuke, batez
ere unibertsitateaz ari dena, noski,baina baina garrantzitsua da arloez
formalari dagokionez, aipatu da etahorrekin erabat ados gaude bat gatoz e
kiroleta astialdia eta besteelkartegintza alor guztietan baliabideak
eskaintzea ez dagoela tokiz kanpomaterial didaktikoak lagundu daiteke
dezakeen guztiak tokia izango du baikerketan esaten dudan bezela, 12 14
urte arteko gazte hauek nahiz eta eskolaeguneko ordu gehienak bazaie ere bere
garrantzia ematen dioten eskolatik kanpoegiten dutenari Futbolari Eta bere
gustuko gaude. Orduan, bueno ba horretanzentratu behar garela.
Eta azkenik banoa, prestatzearidagokionez dago gonbidatzen ditugu
agintari eta kargu publiko guztiak etaberen adierazpenak euskaraz egitera alde
guztietan eta mundu guztiari ebazteragabe.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko jaso zure hitzengatik etaorain ba bai han dagoen norbaiti
talderen bat eginiko bazeniotebazenigute batzuen esan
du.
Bueno kritikez da badu eragina, baigaitasuna badu eragileak eragina
erabileran ezin dizut esan zenbatekoaez, baina bueno horretaz dezente dago
nik uste dut egin da eta bueno esanduten moduan, ikerketa honen helburua
zen gauza gehiegi neurtzea du baina,bueno guretzako adibidez guk ikusi
duguna eta beti ere azpimarratuz hori daadin-tarte bada hala eta muestra edo
laginen ahal izateko mugatua dela ere,baina guretzako hori kasu honetan zen
inportantea gazte guztietara iristea,baizik hori pixka bat prozesua bera
ikerketa bera eta hortik han sortutakomateriala ez. Guk zergan, adibidez niri
ezinegon nahiz halako talde hauetakobatzuetan. Eta bueno kasu batzuetan
somatu dezakezu badagoela hor ezgaitasunen ba falta bat eta bueno horrek
dituen mugekin, baina kasu batzutan ezkasu batzutan.
Ikusten duzu badaudela gaztetxo batzukastetan nerabeak oso gaitasun onarekin
oso-oso onarekin, baina hainbategoeretan erabiltzen dute gaztelera eta
ez dago lotuta gaitasunarekin eta horgazteen esango nuke bueno ba hasteaz ari
garela badakigu beste elementu batzukdaudela tartean.
Eta inkluso guk erabili dugu ezta guremarko teoriko edo gure bai egiteko
erabili dugu kanal anto ikerlariegindako ikerketa bat notizia egin zuen
Bilbon eta hor pixka bat aztertu zuenbera.
Hori ideia berdina ere gazteen arteaneuskararen erabilera eta hor pixka bat
gertatzen diren nahasketa haiekhizkuntzen artean eta bere ondorio bazan
puztu komila artean euskaldunenakbatzutan dira. Herrerara gehien
erabiltzen dutena komila asko horiekin,baina batzutan zergatikan hainbat
testuingurutan beraiek sentitzendirelako nolabait esateko legitimatuta
erabiltzeko gaztelera mundu guztiakdakielako beraiek oso euskaldunak
direla, ez daki nola esan Ordun al dutenolabaiteko aldaketarik egin. Bueno
inork ez duelako jarriko nolabaitzalantzan ba euren euskera una nolabait
esateko ez. Aldiz kasu batzuetan.
E ahora que esa persona en Bilboko hastaque torreta en caso azotan justo salta
solitos tema no Bai, Bueno pues a larica CECODET veré, es que era de.
Jotzen dute euskarara edo al edo prestdaude ahalegin bat egiteko euskeraz
zordun batzutan gertatzen dira egoerahauek ez toki guztietan ez kasu
guztietan, baina hau ere ikusi dugugazte hauen artean batzuk oso gaitasun
ona zutenak beste momentu batzuetanegoera konkretu batzuetan zergatikan
bost gazte batez ere adin honetaninformal tasuna oso inportantea delako.
Eta bueno ba Dependentzia Giroa dagoenzer-nolako elkarrizketa gertatzen ari da
ze nolako bai ari dira probetan edo ezedo. Bueno ez igual.
Bere nolabait berez prezioari kutsuinformala gu bat emateko edo erabiltzen
dute edo gaztelera ezen haiek ez dalabatzuetan nabarmen dago lotuta
gaitasunarekin, baina beste batzuetan ezikusten da beste era bateko elementuak
daudela jokoan eta ez bereziki edo ezbakarrik gaitasun zordun ikusi duguna
ikerketa honekin,
baina egoera gehienetan askozkonplexuagoa dela bestelako elementu
asko eta aldagai asko gurutzatzendirela. Ez bakarrik hizkuntzarena. Hori
ere bai. Baina ez beste elementu batzukgu gure mugak izan ditugu EAE alde
batetik aipatu dugu ikerketa mugatuaizan da denboran eta abar eta helburuak
ere.
Batzuk ziren. Baina ikusi duguna da horbadagoela esparru zabal bat ba lantzen
jarraitzeko m
koa du.
Eta da.
Non 2000. Bueno guri guri ere ez zaiguagertu ingelesa, ez asko adierazpenetan
ez zaigu agertu esango, Miguel bada ezdugu dena entzun bai, bai, adibidez
ikusi dugu bai musika edo hasi direneankantatzen. Bai, euren igual zeuden
koadrila bat eta bueno poz ordua Getxokobatean igual eta hazten dira edo dantza
egiten edo eta kantak ba bai corpusa.
Doseq usted a consumir cerdo telainglesa es deudor y tan evidente estuvo
ENTZUN verá IEC e Hitza qué era vigente,ingleses es Baña bai bai órdago órdago
hacemos siguen vivió aquí gusten esvamos Correa negaba batzoki ingleses.
Kantak eta hori bai eza hori osopresente dago bai. Zuzenean gu ez dugu
entzun nik ezetz esaten gu Alai erabiliizan dituztela ere, baina, baina ez dugu
entzun in ingelesezko itxi den
bi.
Hiru
I e a e a e a e a.
Hay obligada que gure eskumenen o deélite en Laguardia proposamena Sota Baio
proposamena asustada ahora e Batzordeatal eco proposamena eran sostiene Aja
Sota dago, olas de ellas se doteneuskeraz gaitas una saco no agota son
atajando Tras.
Bai bai. Aipatu da eta lehen aipatu daeta txostena jaso
du.
Él el punto de partida es estar en elConsejo Asesor de euskera donde donde
precisamente cuando renovamos el ConsejoAsesor del Euskera. Además de proceder
al cambio de personas era habitual enestos casos. EEN También lo quisimos
otras dos nuevas comisiones uno sobrelas tengo que reconocen y comunicación y
otra la comisión de de juventud,
ni a unos recortes a
integrador y personas y e y nombramosdebidamente a mayo de Miguel Hernández,
el Director de Estado de esta comisiónque se le encomendó a esa comisión que
llevar a cabo una reflexión y unanálisis de las percepciones identidades
y edificaciones actitudes y conductasque tienen los jóvenes sobre el euskera
y sobre la pluralidad lingüística. Y quesolo se hicieron con el objetivo de
poder marcar también unas propuestas delíneas de actuación que para el futuro,
pero es que se hiciera de una manera etambién muy preciso, queda conociendo lo
que realmente piensan y consideran lospropios jóvenes, somos muy hábitos, que
aquellos que hace tiempo dejamos de losaños del juventud atrás. Opinamos sobre
la importancia que dimos jueves por eleuskera opinamos sobre la importancia de
que las obras de jóvenes al futuro deleuskera y opinamos sobre lo que deberían
hacer o dejar de hacer los jóvenescuando si realmente los protagonistas
del euskera el euskera ha sido en esosjóvenes, los grandes saber qué es lo que
como viven extremo los propios jóvenes.Éste es más, que es muy importante nada
habitual. En este tipo de actuacionesque en este caso es introdujo e desde el
primer momento,
ni a la juventud si se le da esaimportancia y se considera protagonista
del futuro de euskera entre otras cosases porque el crecimiento exponencial de
euskera de esas dos o tres décadas. Hasido debido fundamentalmente al
crecimiento que se ha producido, tantoen el conocimiento como en el uso del
euskera en la población joven,
precisamente los gráficos que mostróvamos mostrados la evolución de 20 años
de la población de 17 años, que dondeuna tercera parte el 33,5% de los
jóvenes de diez 19 años, conoció deleuskera en el 91 y 20 años más tarde,
son cuatro de cada cinco jóvenes de 8,6%los que conocen los que
no lo
es por lo que lo
es.
Si es en cuanto al conocimiento encuanto al uso del euskera,
tomando el los datos que vienenrecogidos en la encuesta
sociolingüística encuestasociolingüística se hace sobre la
población de si somos años, por tanto,en la encuesta sociolingüística no hay
datos de las personas menores de diseñosy el grupo de población que se realiza
de manera separada es el grupo de 16 ycuatro años. Por tanto, en la encuesta
sociolingüística el nivel de uso de esegrupo de población joven de difícil y
cuatro años, en ese período de 20 años,lo que en el 2011 se ha incrementado en
14 puntos. Lo que sí que se ha duplicadoy un poco más.
El uso del euskera la promoción y cuatroaños. En el periodo de 20 años. Lo que
el no y 2011 pasó el 12,4 al 26,8 porqueal mismo tiempo que con este gráfico,
explicaba que en ese mismo periodo de 20años 1091 2011 haciendo también dando
aportando también los datos intermediosdel 2001 que decía que los jóvenes
bilingües de hoy jueves vasco desde hoy,
que utilizan el euskera. En unaproporción menor que lo utilizaban los
jóvenes bilingües hace 20 años, esdecir,
y eso es importante que se dice, sino enla población joven, el uso del euskera
ha aumentado hasta duplicarse y pocomás. Y un poco más. Aumentado más del
doble.
Pero esto no quiere decir que todos losjóvenes bilingües utilicen el euskera el
80 por 190 o el 50 es lo que indicarbueno pues el uso que hacen los jóvenes
bilingües del euskera. Hoy es unaproporción algo menor que lo que era
hace 20 años, pero esto mismo esta tieneun evolución altamente positiva como se
puede ver desde gráfico y es importanteobservar precisamente estaba ra Roja,
que es la que se refiere a la poblacióndel sistema y cuatro años. Los jóvenes
bilingües que utilizaban el euskeraestar representados aquí, diez años más
tarde, bajaban hasta aquí y diez añosmás tarde en 2011 suben hasta aquí
vuelven a es decir, hay una tendenciaclara y absolutamente favorables de
recuperación para el uso del euskera dela población bilingüe joven,
ni en lo que a la presión, el futuro quese refiere, el documento aprobado por el
Consejo Asesor del Euskera denominado ya partir de ahora que es en cómo se
refiere al periodo 2016 2000 36 se hacetambién se recoge una proyección de muy
místico, la provisión de molino ísticos,se contemplan la evolución la
competencia lingüística la evolución laprimera lengua la evolución de las
lenguas en Educación. Eludirloscondición de adultos pero aquí a todos
el tema que tratamos hoy que nos estamosrefiriendo únicamente únicamente el a
los datos la población joven, comoreferencia como referencia, de que
supone que ese porcentaje la poblaciónjoven, en este gráfico, aparece no la
población joven de sino del conjunto dela población el conjunto de la población
el conjunto de la población. Dentro de20 años 2036 se prevé que cuenten coma
5% es decir la mitad de la población seavascohablante, sea bilingüe, hoy lo es
el 36,4%.
Pero si fijamos la mirada en lapoblación.
Pero,
si fijamos la mirada en la población dela población joven, que es lo que hoy
aquí. Se trata veremos que del año 2036el 83,4% de la población hasta 25 años,
sea menor de 25 años 83,4% se prevé quesea vasco y tan sólo el 7,3% se prevé
que siga monolingüe, perdón, es decirque ni siquiera entiendo los que hoy es
un 73,2%. La población joven de cinco 24años, que conocer los que esto se
incrementará, en diez puntos y elporcentaje de los monolingües erdaldun
es se ha reducido en cuatro puntospasando del Concierto siete del 2006.
Entre las prioridades que nos proponemospara esos próximos 20 años. El grupo
socio a priorizar, entendemos que es delos jóvenes y los jóvenes,
porque pues porque el régimen deleuskera seguirá viniendo de la mano los
jóvenes, porque las proporcionesclaramente mayores de lo vasco donde se
concentra la promoción juvenil,
porque dispondremos de generacionesriadas formas y dudas del euskera,
porque la totalidad los vascohablantesjóvenes están autorizados en euskera. Y
esto no siempre ha sido si esto hace 2025 años no era así y, porque no esos
porcentajes de jóvenes con los residuosse encuentran entre los más altos del
grupo. Y eso quiere decir que losfuturos dirigentes hoy desde la
sociedad, se encuentran entre lapoblación juvenil, en la población
juvenil queden en más del 80% serávasco.
El entre las conclusiones que entre lasconclusiones o líneas de trabajo que se
plantean para el futuro,
es destacar dos mm. Yo no me atrevería adestacar dos de las dosis que se
plantean. Pero puedo comentar en losmismos la primera línea de actuación que
se propone. Creo que es de unaimportancia extraordinaria que es seguir
profundizando en la investigación, paraconocer, mucho mejor con mayor precisión
la relación de los jóvenes y las jóvenesque con el euskera y por otra parte, el
que se preste especial atención alámbito extra académico extraescolar y
por tanto, se preste especial atenciónal ámbito del ocio al ámbito las
actividades deportivas culturales. Lastres lúdicos y muy especialmente a las
diez deportivos. En lo que a los usosque euskera se refiere estos fundamento.
Si hace 30 años,
todos esfuerzos se concentraronprácticamente en el mundo educativo de
cara a los próximos 20 años, no se debebajar la guardia del mundo educativo,
incluso hay que que hay que dar pasospara mejorar en el propio sistema
educativo, en lo que a los usos linguísticos, yo la conversión lingüística se
refiere órganos, no hay que bajar laguardia.
Insisto, si hace 30 años, los esfuerzosse concentraron casi únicamente en el
ámbito educativo,
con la vista puesta a los 20 años quesiguientes. Creemos que concentrar los
esfuerzos casi la misma medido en elámbito no formal del ámbito del ocio, el
ámbito deportivo, es decir, aquellosámbitos que le son naturales y los que
viven precisamente los jóvenes y lasjóvenes que son las que decimos quejar
rior que por tanto, que planificar eluso del euskera y crear oportunidades de
uso del euskera hacer que el uso deleuskera sea atractivo, en esos ámbitos
en los que se mueven los jóvenes de lastecnologías de información y
comunicación hasta los ámbitos como digodel deporte de actividades culturales de
todo tipo, pero sin descuidar la escuelapara nada en la línea que está
comentando de reforzar, desde luego elel ámbito de la oralidad de la
expresividad la competencia. El excesivode la vengo.
Y todo esto, tanto, Esto último queacabo decir, como lo que he dicho en
relación al mundo del ocio. Nos lleva atener muy en cuenta la cuarta
recomendación la por metro se planteaque consiste en prestar especial
atención.
Lo que estrategias de uso del euskera serefiere a los profesionales de la
diversidad profesionales que intervienenen el mundo de los jóvenes y de los
colectivos jóvenes, como son porejemplo, los monitores de tiempo de que
los monitores de tantas y tantas quéactividades e impulsor, impulsor que es
euskera que han adquirido los jóvenes ylas jóvenes muchos de ellos en la
familia.
Pero la mayoría de ellos en la escuela.
Bueno pues es euskera que vanadquiriendo que para ello según Aguirre
narra mienta no únicamente para laescuela o para adquirir la la formación
académica, sino que sea una herramientade uso natural y normal en el día a día.
Y esto simplemente quiere decir que seauna red de una herramienta. Es que le
sirva para desarrollar y su propiaactividad en diferentes ámbitos todo
esto,
tiene que ir acompañado de condensadosesta línea de actuación que se propone
es la de prestigiar el los que yo siendotodos es un resumen sesión cesión de
largo, pero gracias
a ese es va a mí es que se tratabadigamos posicionar.
Todavía no hay comentarios
  • Faceless avatar thumb 70
    ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto
(X legislatura 2012 - 2016)