Vídeos Lehendakaritza Podcasts
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Lehendakari destaca la aportación a la sociedad vasca de la Universidad del País Vasco UPV/EHU en el acto de apertura del curso 2023-2024

13 de septiembre de 2023
Transcripción
(Musika) Euskal eta Nazioarteko Unibertsitate Sistema. Hori gauzatzea da gure helburu nagusia datozen urteetarako. Guztion artean lortuko dugu elkarlanean ez dut inolako zalantzarik. . Euskal Herriko Unibertsitatea gure unibertsitate sistemaren oinarri sendoa da; eta eskertzekoa da erakusten duzuen gertutasuna eta auzolanerako prestutasuna. Benetan, bihotz bihotzez eskerrik asko. Unibertsitatearen lana eta euskal gizarteari eta Europari egindako ekarpena nazioartean askotan goraipatu da eta bat egiten dut horrekin. Aurten ere gure Unibertsitateak balorazio erreferentziala lortu du Shanghaiko rankingean, munduko 500 onenen artean kokatuz. Berriro diot, munduko 500 unibertsitaterik onenen artean kokatuta dago eta oso harro gaude. 10 urtez horren testuinguru lehiakorrean protagonista izatea Unibertsitatearen bikaintasunaren, lan onaren eta eredugarritasunaren ondorio zuzena da. Este logro se sustenta en una trayectoria y un modelo presente y futuro anclado en cuatro claves: Capacitación, cooperación, internacionalización e impacto. Capacitación, avanzando en la mejora continua del personal y de la institución, tanto en el ámbito de la docencia y de sus metodologías como sobre la investigación, transferentzia e innovación. Cooperación, articulando la relación con centros de Formación Profesional, empresas y centros de investigación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente con los nueve centros de excelencia, con los BERC. Internacionalización, poniendo el foco en Europa a través de la Universidad Europea EnLight, que nos une a una comunidad de 300.000 estudiantes y un potencial de 57.000 personas dedicadas a la docencia e investigación en una red de 10 universidades de enorme prestigio internacional. Impacto, reforzando la medición y divulgación de los resultados de la labor centrada en las misiones fundamentales de la universidad, como son la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, y su labor en el ámbito de la normalización del euskera y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas cuatro claves están desarrolladas en el Plan del Sistema Universitario Vasco 2023-2026. Un marco para el diálogo y acuerdo entre el Gobierno y las universidades, con especial énfasis en la universidad pública. La colaboración y el acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, además de natural han sido efectivas. Algunos indicadores de evolución de los últimos dos planes universitarios, así nos los muestra. Ha pasado de ofertar una titulación dual en 2014 a 18 titulaciones duales hoy. Ha incrementado un 100% el número de tesis doctorales con mención internacional hasta las 200 anuales, lo que representa más del 40% del total de tesis defendidas anualmente. Ha aumentado en un 35% el personal Ikerbasque hasta 150 personas contratadas, lo que la constituye como el agente con mayor número de talento internacional de excelencia Ikerbasque de Euskadi. Y ha incrementado sustancialmente el número de alumnado matriculado en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado hasta los 46.600 en el año 2022. Eusko Jaurlaritzak azken bederatzi urteetan unibertsitate publikoaren oinarrizko finantzaketa handitu du 2023 2026 aldirako aurreikusitako 1570 milioi eurora arte. Horrek esan nahi du ekarpena ehuneko hogeita hamarra handitu dela bi mila eta hamabost bi mila eta hemeretzi Unibertsitate Planarekin alderatuta. Bereziki eskertzen dut unibertsitatearen lana osasunaren eta hezkuntzaren arloetan. Zalantzarik gabe, gure politikaren ardatz nagusietako bi. Gure konpromisoa irmoa da eta unibertsitatearekin lanean ari gara gizartearen beharrei erantzuteko. Osasunaren arloan, Basurtuko Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea da horren lekuko. Iaz aurreratzen nuen zailtasunak gainditzeko eta proiektua premiaz gauzatzeko lanean ari ginela. Osasun esparruan ez da proiektu bakarra, noski. Gipuzkoako zein Arabako azpiegiturak berritzeko planak ere martxan ditugu eta lanean ari gara. Bestetik, hezkuntzako arloan Ikerketa Berrikuntza programa berria adostu eta abian jarri dugu. Helburua da datozen lau urteetan unibertsitatearen ikerketa euskal hezkuntza sistema osora zabaltzea, zientzian eta bikaintasunezko ikerketan oinarritutako berrikuntzak landuz eta proposatuz. Gure gizartearen erronkei erantzuteko euskal unibertsitateekin zein agenteekin adostutako politika eraginkorrak ezartzeko dugun gaitasuna erakutsi dugu. Euskal Unibertsitate Sistema osatzen dugunok elkarrekin gaude eta elkarrekin egin nahi dugu aurrera, gazteei eta gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Auzolana eta konfiantza dira gure bidearen ezaugarriak eta bide horretan, "eman ta zabal zazu" leloak zentzu osoa hartzen du. Helburu horrekin, hasitzat ematen dut 2023-2024 ikasturtea Euskal Herriko Unibertsitatean. Declaro inaugurado el curso académico 2023-2024 en la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko eta ikasturte oparoa izan dezazuela!
Todavía no hay comentarios
  •  usuario
    ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto