Vídeos Lehendakaritza Podcasts
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Gobierno Vasco destina 20 millones de euros para ayudar a las empresas que han sufrido el impacto de la invasión rusa a Ucrania

12 de julio de 2022
Transcripción
Lehendakariak proposatuta, erabaki dugu Udalsarea 2030 udalerrien euskal Sarearekin bat egitea eta toki mailan garapen iraunkorrerako helburu estrategikoen langintzan udalekin eta eskualdeetako erakundeekin batera lan egitea. Udalsarea 21 orain dela 20 urte sortutako mugimendu bat da, Euskal Udalek osatutakoa eta Jaurlaritzaren babesa izan duena. Eta datozen urteetan ere estrategikotzat jotzen da erakunde hauek duten eginkizuna xede edo garapen iraunkorrerako helburuak betetze maila ziurtatzeko eta 2030 plangintza estrategiko hau ahalik eta gehien herritarrengana eramateko. El Lehendakari ha propuesto la suscripción de una declaración en la que el Gobierno Vasco se adhiere como entidad promotora a la Red Vasca de Municipios Sostenibles Udalsarea 2030. Esta organización de municipios que ha estado apoyada desde el Gobierno Vasco desde su creación hace 20 años, ha sido un elemento importante en esta época para enfocar los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora que nos encontramos en una nueva situación, se trata de contar y fomentar aún más la experiencia acumulada en a nivel local en el desarrollo de la agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, mostramos el compromiso del Gobierno Vasco con la sostenibilidad local en Euskadi. Incorporamos a Udal Sarea, a las diferentes instituciones y centros de coordinación que se han ido creando en nuestra Comunidad últimamente. Bestetik, Osasun Sailaren eskutik, Gobernu Kontseiluak erabaki du Adikzioen eta droga Menpekotasunaren Legea urratzeagatik orain arte ezarri izan diren zigorren ordez neurri hezitzaile eta erreparatzailea bideratzea dekretu baten bitartez. Gaur onartutako dekretu hau 2016ko legean aurreikusitako aukera bat da eta bere helburua da pertsona guztiak babestea, bereziki adingabeak eta gizarteko kolektiborik zaurgarrienak. Beraz, orain arte zigor bidea izan dena, orain planteatzen da ordezko neurrien bitartez bideratzea, eta neurriz ordezko neurri hauen artean daude alde batetik, gizartearentzako lanak edo jarduerak sustatzea, bestetik, prebentziozko formakuntza eta informazio programak bultzatzea eta baita ere jakina, tratamendu programak menpekotasuna agerian jartzen duen kontsumo edo poli kontsumo patroi bat duten pertsonentzat. Dekretu hau Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak adostua du toki erakundeekin, udalerriekin, mankomunitateekin eta Aldundiekin eta baita Kriminologiaren Euskal Institutuarekin ere. Eta Jaurlaritzaren eta Osasun Sailaren asmoa da arlo honetan eskarmentua duten zenbait elkarteren eskutik garatzea dekretu hau eta beronen aplikazioa. El Consejo de Gobierno ha aprobado a propuesta del Departamento de Salud un decreto que permitirá sustituir las sanciones que impone y puede imponer la Ley de Adicciones y Drogodependencias, por otras actuaciones alternativas orientadas a la educación y a la reparación. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la Ley de Adicciones aprobada en 2016 que como saben, tiene como objetivo fundamental proteger la salud de todas las personas, especialmente de las personas menores de edad y también la de aquellos colectivos sociales más vulnerables. En lugar de las sanciones que allí se imponían, se propone aquí una vía alternativa que esté basada en trabajos o actividades que se desarrollen en beneficio de la comunidad, en programas preventivos de carácter formativo, informativo y por supuesto, en programas de tratamiento ante patrones de consumo, cuando existan evidencias de una dependencia. Para la elaboración de este decreto, el Departamento de Salud ha contado con la opinión de instituciones locales, diferentes municipios, mancomunidades y Diputaciones, y también con la colaboración del Instituto Vasco de Criminología y varias asociaciones con experiencia en la implementación de este tipo de medidas sustitutorias. Bestetik, eta Berdintasun eta Justizia Sailak proposatuta, gaurko bileran ontzat eman du Gobernu Batzordeak Acaip UGT sindikatuarekin martxoaren 22an onartutako hitzarmena. Haren bitartez euskal Espetxe Administrazioan zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoen lan-baldintzak aldi baterako ezarri ziren. Espetxeen kudeaketa gertatu zenean zenbait lanpostu hutsik zeuden eta harrezkero gainera izan dira hainbat jubilazio eta erretiro hutsune hori handitu dutenak. Gainera, esan beharra dago estatu mailan lekualdatze lehiaketak izan direla eta horrek ere eragin duela barne mugimendu bat. Alor honetan lan eskaintza publikoaren deialdi bat egiten bitartean egiten den bitartean, beraz, behar-beharrezko ikusten da 3 zentroetan, autonomia Erkidegoan dauzkagun 3 presondegietan aldi baterako zerbitzua lan-poltsen bidez eman ahal izatea edo sortu ahal izatea. Orduan, Justizia Berdintasun Sailak gertatu salbuespenezko jarduera bat hasiko du Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako espetxeetan zerbitzua ematea edozein kasutan bermatzeko. Orduan lan-poltsa bat jarriko da martxan. Lehenengo 60 pertsonak osatuko dute lan-poltsa hau eta merezimenduak baloratzeko hurrenkeran hautatuko dira lanpostu bakoitzerako. A propuesta del Departamento de Igualdad, el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo, aprobado el pasado 22 de marzo entre la Administración de la Comunidad Vasca y el sindicato Acaip UGT de Prisiones, con el objetivo de establecer de forma transitoria las condiciones de trabajo del personal empleado público que presta servicios en la Administración Penitenciaria Vasca. En aquel documento se reconocía que en el momento de la transferencia de la gestión de prisiones ya existía un número de vacantes, y ese número de vacantes se ha visto incrementado en los últimos 4 meses como consecuencia de diferentes procesos de jubilaciones que ha habido. También hay que sumar el movimiento interno que ha existido a nivel estatal como consecuencia de los concursos de traslados, y de forma que no exista una carencia de trabajadores al servicio de la Administración de Prisiones. Y mientras no se realice la oferta pública de empleo correspondiente, se va a generar una bolsa de trabajo para prestar atención en estos centros penitenciarios de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. La bolsa de trabajo va a contar en principio con 60 personas que serán y que seguirán seleccionando para los diferentes puestos que cree que sean necesarios, dotar en nuestras previsiones, de acuerdo a la valoración de méritos establecida. El acuerdo, como dicho, fue firmado con el sindicato UGT, pero está abierto a cualquier otro sindicato que decida sumarse a él. ETA azkenik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailetik bi milioiko euroko aurrekontua duen deialdia onartu dugu gaurko bileran eta bere helburua da Lanhitz izeneko programaren bitartez, 2022an erakunde pribatuetako lantokietan euskararen erabilera bermatzea. Baldintzak aldatu dira enpresa gehiago izan daitezen programa honekin bat egin dezaketenak. Helburua da lan arloan eta ekonomiaren arloan euskararen erabilera sustatzea. Eta esan dudan bezala, 2 milioi euroko diru-laguntza bat da. A propuesta del Departamento de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del programa Lanhitz, que tiene como objetivo el fomento del uso y la normalización del euskera en el ámbito social y económico. Hemos modificado los criterios de convocatoria de forma que sea mayor el número de empresas que pueda acogerse a la misma. Y también serán más las actividades que mediante este programa podamos subvencionar. Hauek dira labur-labur, nik aurreratu nahi nizkizuenak. Eta orain Olatz Garamendi sailburuari emango diot hitz. Eskerrik asko Bingen Sailburua, Egun on guztioi. Egin berri duen Gobernu Kontseiluaren bileran herritarrentzako laguntza laguntza-programa bana onartu da, trantsizio digitalarekin eta etxe eta etxe komunitateetako telekomunikazio azpiegiturekin zerikusia dutenak. Laguntza hauen helburua da lehen kasuan premia handiena duten pertsona eta familiei konektibitate digital egokia bermatzea, betiere arrakala digitala izten joateko helburuarekin. Ildo horretan, Gobernu Kontseiluak bonu digitalak emititzeko programa bat onartu du, kolektibo ahulei interneterako konexio ultra azkarra lortzen laguntzeko edo terminal finko batetik kontratatutako abiadura handitzen laguntzeko. Halaber, onuradunek kolektibo zaurgarria izateaz gain, segundoko hogeitahamar megabitetik gorako interneterako sarbidea duen kontratazio berri bat egin beharko dute. Edo lehendik daukate sarbidea zabaldu. Ala, kolektibo zaurgarritzat hartzen ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan diru sarrerak bermatzeko errenta edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzen duten pertsonak eta bizikidetza Unitateak. 2351 bonu digitalez ari gara. Laguntza horiek jasoko duten 2351 pertsona edo familiez eta 12 hilabetez 20 euro deskontatuko zaizkie hileko fakturetik. Laguntza-programari 2022 eta 2023 urteetan gauzatuko da eta programa gauzatzeko gehieneko epea 2023ko abenduaren 31 izango da. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak 564.240 euroko zuzkidura ekonomikoa bideratuko du. Kolektibo zaurgarrientzako bonu digitalen programa honetan parte hartu nahi duten operadoreek, operadore laguntzaileen erregistroan izena eman beharko dute aldez aurretik. Bestalde, laguntza horiek jaso nahi dituztenek gure egoitza elektronikoan, zuzenean, kazeta guneetan edo operadoreen bidez aurkeztu ahal izango dituzte. Bonu digitalen programa hau Europako Batasunaren Berreskuratze Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren Next funtsak barruan sartzen da eta hor sartzen da baita ere, arestian aipatu dudan telekomunikazio instalazioak berriztatzeko beste laguntza-programa. Kasu honetan ez dira bonu giza laguntzak, eraikinetako telekomunikazio azpiegitura komunak hobetzeko laguntzak baizik. Zehazki, etxebizitza jabeen komunitateetan. Ekimen honen bidez Euskadiko 690 komunitateetara iritsiko gara. Komunitate horiek beren instalazioak hobetu ahal izatea nahi dugu. Irrati difusioko, telebista digitaleko eta interneteko banda zabal ultra azkarraren hedapen eta egokitzapeneko zerbitzuak egokitzeko, hartzeko, banatzeko eta entregatzeko. 2000 urtea baino lehen amaitutako eraikinak jaso ahal izango dute diru-laguntza hau. Ekimen honi esker, kableek betetako fatxada batzuen itxura hobetu ahal izango da. Kasu askotan kableek edo erabiltzen ez diren gailu askok, antenek edo bestelako osagai elektronikoek desitxuratzen baitituzte fatxadak, estetikoki. Jakina, erretiratutako material guztia behar bezala tratatu eta suntsituko da ingurumenaren ikuspegitik. Dirulaguntzen programa honetara, lau milioi eta 59.000 euro bideratuko dira. Edozein jabe komunitateak jaso ahal izango ditu laguntza horiek eta betiere administrazioak instalazioaren kostuaren %70a hartuko du bere gain. Diru-laguntzak gehienez jota honako hauek izango dira. Instalazio osoa denean 16.660 euro. Instalazioa partziala denean, antenarik eta bestelako ekipamendurik gabe, 14.700 euro. Eta banda zabal ultra azkarreko azpiegitura instalatzea edo egokitzea besterik ez bada, 11.892,50 euro. Kasu honetan ere, eskabideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko dira eta hurrenkeran erantzungo zaie funtsak agortu arte. Como decía, en euskera, hemos aprobado sendos programas de ayudas cuyo objetivo es, por un lado, garantizar una conectividad digital adecuada a las personas más necesitadas, estrechando la brecha digital, y por el otro, renovar los elementos que aseguren la correcta captación, distribución y entrega de los servicios de radio y televisión. En el primer caso, presentamos un programa de emisión de bonos digitales para ayudar a colectivos vulnerables a hacerse con una conexión a internet ultra rápida. Las personas beneficiarias, además de pertenecer a un colectivo vulnerable, perceptores de RGI o IMV, tienen que hacer una contratación nueva de acceso a Internet, perdón, superior a 30 megabites por segundo, o ampliar el acceso que ya tuvieran. Se trata de 2351 bonos digitales, gracias a los cuales durante 12 meses se descontarán 20 euros de la factura mensual. Este programa se ejecutará durante los años 2022 y 2023, y destinaremos para ello un total de 564.240 euros. En cuanto al segundo programa de ayudas va dirigido a comunidades de propietarios que quieren mejorar las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios construidos antes del año 2000. Pretendemos llegar a un total de 690 comunidades. La dotación económica destinada a este programa de subvenciones es de 4.059.000 euros, y podrá optar a ella cualquier comunidad de propietarios hasta que se agoten los fondos. Si bien la cuantía que se abonará por la Administración asumirá el 70% del coste de la instalación correspondiente. Cuando la instalación es completa, hasta 16.600 euros, cuando la instalación sea parcial, hasta 14.700 euros. Y si se trata sólo de instalar o adecuar una infraestructura adaptada para banda ancha ultra rápida, hasta 11.882,50 euros. Por último, quiero destacar la importancia de estas ayudas, en tanto que mejoraremos el aspecto de algunas fachadas que en ocasiones obviamente, quedan afeadas por el cableado exterior o por una serie de aparatos en desuso, modernizando además sus instalaciones. Y sobre todo, en el caso de los bonos, servirán para poner coto a la desigualdad en el acceso, uso o calidad de uso de las nuevas tecnologías. Eskerrik asko. Orain Tapia sailburuak du hitza. Eskerrik asko sailburu. Egun on guztiei. Eusko Jaurlaritzak gaur bere Gobernu Kontseiluan 20 milioi euro jarriko dituela onartu du, Errusiak Ukrainari erasoa egitearen inpaktua jasan duten enpresei laguntzeko. Errusiak Ucrania eraso izanaren eraginpean dauden enpresei zuzendutako bultzatu izeneko programa diru-laguntza programa abian jartzea onartu dugu. Beraz, enpresen berrezarpena ekonomikora zuzendu dira 20 milioi horiek eta itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak izango dira. Enpresen bideragarritasuna eta nolabait baita ere jarraipena bermatu ahal izate aldera. Helburua da berehalako likidezia ematea enpresa horiei, gerrak eragindako kostu gehigarriei aurre egiteko, gehikuntza horri aurre egiteko, balizko galerei eta gerraren ondorioz pankarta dakioken beste hainbat gai aztertu ahal izateko. Energiaren kostuak kanpo geratzen delarik. Podrán acceder a estas subvenciones las grandes empresas y también las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad autónoma, afectadas por la agresión militar rusa, o bien por las consecuencias de las sanciones económicas impuestas y de las contramedidas de represalia adoptadas que pertenezcan al sector industrial y de servicios conexos o ligados al producto o proceso industrial. Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín y estará en vigor hasta el 30 de septiembre. O hasta que se agote el presupuesto. Como máximo, el importe de la ayuda ascenderá al 50% de lo siguiente: bien el aumento de los costes que son subvencionables, en este caso, el aumento del coste de las materias primas, o bien el transporte de la logística, o bien porque el coste de los pedidos realizados y de las facturas emitidas respecto de los productos finales y en curso, bien no puedan llegar a su destino o porque habían sido cancelados. Estos dos son los dos conceptos principales que se van a subvencionar con un importe, insisto, máximo del 50%. Además, siendo el límite de las ayudas de 400.000 euros por empresa como máximo. Beraz, testu inguru honetan gertatzen den guzti honi aurre egiteko, gure enpresek gehienez 400.000 euroko diru-laguntza jasoko dute itzuli behar ez den diru-laguntza aurre egiteko eman diren bi arazo nagusiei. Alde batetikan, logistika eta garraioaren kostuari gainkostuari eta baita ere lehengaien gainkostuari. Baina baita ere gerta dakiguke enpresa batek kontratu bat martxan jarri ahal izana eta entregatu ezina, edo bestalde, baita ere kontratu horiek eten egin direla. Guzti horiei aurre egiteko jartzen da bultzatu programa hau martxan, Marko temporal berriari nolabait lotuta, Errusia eta Ukrainaren Marko Temporalari lotuta. Hau da programa nagusia onartu duguna. Baino baita ere onartu ditugu beste 2 deialdi garrantzitsuak direnak. Alde batetikan 500.000 euroko diru-laguntzak jarri ditugu, onartu ditugu trantsizio ekologikoa ziurtatzeko eta sustatzeko. Gure ekoizpen konbentzionalaren zati bat ekoizpen ekologikorako trantsizioa jartzen dugu, laguntzen dugu. Gobernu Kontseiluak horretarako 500.000 euro jarri dituelarik. Zergatik? Ba zalantzarik gabe nekazaritza iraunkorrago baterako trantsizioa ere egin behar dugulako. Elikatze kateko eragile guztiak tartean ditugulako. Kontutan hartuta badagoela estrategia europar bat 2030. urtean martxan egongo dena, Fan tu Forca estrategiaren barruan. Beraz, 2030ean hori erabat gauzatuta egon behar du. Nolabait Green deal barruan egongo da baita ere eta bertan esaten da gure ekoizpenaren %25a nekazaritza ekologikoan landatuta egon behar duela. Eta gure kasuan oraindik urruti gaudenez, sustatu egin nahi dugu. El primer sector necesita transformar sus métodos de producción con mayor rapidez para conseguir que en el año 2030 lleguemos a los objetivos marcados por la Unión Europea, con soluciones también tecnológicas y digitales basadas en unas estrategias medioambientales mejores para aumentar la residencia, la resiliencia, perdón contra el cambio climático, reduciendo y optimizando el uso de todos los insumos y por supuesto, analizando nuevas fuentes de proteínas utilizando nuevos sistemas de producción vegetales con menos demanda de agua, de fertilizantes, de fitosanitarios. Frenando además los desechos y las pérdidas alimentarias. Por tanto, las líneas que contemplamos en estos 500.000 euros van dedicadas al apoyo a la creación de guías para la incorporación de producción ecológica, a la realización de estudios de viabilidad de proyectos integradores, a apoyar las actividades de demostración, de visitas, a un asesoramiento integral para esa transformación y en definitiva, al desarrollo de proyectos piloto para empresas que inician su actividad en ecológico, o bien para aquellas que se quieren transformar, partiendo de una situación vamos a decir como la que tenemos en estos momentos. ETA 3.ik guretzako garrantzitsua dena baita ere lehiatu promozioa, 2022 urteko deialdia. Lehiatu Sustapenak 350.000 eurotako diru-laguntzak jarriko ditu Euskadiko nekazaritza, elikagai, arrantza eta basogintzako produktuak sustatu ahal izateko kanpoko merkatuetan. Azoketan eta merkataritza misio zuzen edo izan daitezke, baita ere alderantzizkoetan parte hartzea finantzatuko dute, baita ere produktu horien aurkezpena, salmenta-puntuak sustatzea eta azken finean, sustapen materialak baita ere gauzatu ahal izatea guzti horiek aurrera eraman ahal izateko. Hemos convocado y aprobado la ayuda correspondiente para el año 2022 del programa Lehiatu Promoción con 350.000 euros, para repartirse entre las solicitudes aprobadas, con un máximo, con un importe máximo de ayuda para cada persona beneficiaria, de 10.000 euros para acciones individuales y de 30.000 para los programas de promoción, entendidos como más integrales, y como mínimo, contempla que contemplen 6 actividades en 3 países diferentes. Por tanto, lo que tratamos es de recuperar también en el sector primario toda la actividad internacional de promoción de todos nuestros productos agrarios, pesqueros y forestales. Eta ez naiz gehiago luzatuko zuen esanetara. Ekonomia. Dos, tres preguntas sobre las ayudas. Kazetaria hizketan ari da. El periodista está hablando. Pues empezando por el final, efectivamente, la situación actual como consecuencia de la guerra en Ucrania, lo que nos está llevando es a tensionar más si cabe, porque ya veníamos de una situación tensionada en todas las cadenas de suministro, a que todas las materias primas también estén incrementando sus precios, y eso directamente impacta en la actividad y en la rentabilidad de las empresas. Si a ello le añadimos los problemas en transporte y logística como consecuencia de la invasión en Ucrania y que además, bueno pues en las sanciones impuestas a Rusia, hacen que algunos de los productos y procesos que ya estaban en marcha con ventas en Rusia hayan quedado paralizados. Pues bueno, nos podemos encontrar en algunos momentos con algunas empresas que eran viables, que continuarían siéndolo en unas circunstancias normales y que van a encontrarse muy tensionadas financieramente como consecuencia de esta situación. Y por tanto, ponemos en marcha estas ayudas que decía, se pondrán en funcionamiento o serán, se podrán solicitar a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, que espero que sea en breve a lo largo de este mes de julio. No tengo la fecha exacta, no se la puedo dar. Y como máximo podrán ser solicitadas hasta el 30 de septiembre. Y en caso de que se agote el presupuesto, cuando se agote. Iremos analizando todas las peticiones que lleguen. Son subvenciones a fondo perdido, tal como les comentaba con un máximo de 400.000 euros por empresa. Y sobretodo, entendemos, pero bueno vamos a ver qué es lo que nos llega. Tampoco somos capaces de saber muy bien cuál va a ser el impacto sobre las empresas más grandes. Entendemos que las más pequeñas son las más afectadas y vamos a ir viendo de aquí a septiembre le podré dar los datos muy concretos, pero 400.000 euros máximo hasta 20 millones de euros. Y entendemos que a esos 400.000 no llegarán muchas muchas empresas. Para el consejero y portavoz Hoy hace 25 años, el edil del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco fue ejecutado por un comando Eta. La verdad que me ha sorprendido que en su intervención no ha hecho ningún tipo de referencia y quería preguntar si durante el desarrollo del Consejo Gobierno se ha hablado sobre esta cuestión. También si por parte de algunos de los miembros del Consejo de Gobierno se va a acudir a las concentraciones que están convocando los Ayuntamientos vascos. Y de manera también casi personal quería concocer su opinión sobre lo que fue el espíritu de Ermua. Hoy no ha sido objeto de comentario. La semana pasada sí lo hicimos y en mi, en mi comparecencia ante ustedes el martes de la semana pasada, expresé el punto de vista del Gobierno y la reflexión que habíamos realizado en torno a este tema. En segundo lugar, el Gobierno, los diferentes miembros del Gobierno participaron el domingo pasado en el acto institucional que se celebró en Ermua, donde estuvieron presentes el lehendakari, el vicelehendakari primero, el vicelehendakari segundo, y creo que 4 consejeros más del Gobierno, donde el lehendakari, como lehendakari y como presidente de este Gobierno, hizo pública su reflexión sobre lo que aquellos días supusieron y sobre las lecciones que de aquel drama que vimos. Pues todos, todos los miembros de esa sociedad deberíamos sacar. Tenemos intención de forma individual y voluntaria, pero tenemos intención de participar en algunas de las concentraciones que se han convocado para mañana en diferentes ayuntamientos vascos. Kazetaria hizketan ari da. Bueno, yo lo que a modo personal puedo decirles con respecto a aquellos días concretos, que todos, cada uno en el lugar donde estaba, seguro que todos nos acordamos donde estuvimos. Lo que puedo decir es cuáles son los sentimientos humanos que prevalecieron en mí, que fueron los sentimientos de solidaridad hacia una persona que se había visto privada de libertad y que luego perdió la vida como consecuencia de una actuación terrorista y asesina de diferentes miembros de ETA. También el dolor humano que me provoca el recuerdo de aquella familia que inesperadamente se encontró con un drama que, afortunadamente pocas veces se ha reproducido o repetido de esa manera, pero que fue un drama tremendo. Me acuerdo perfectamente del dolor de los miles de familias que han visto perder la vida a alguno de sus miembros, que han visto las consecuencias que en forma de heridas o de tener que abandonar Euskadi se han producido en otros de sus miembros. Recuerdo el dolor de todas las personas que han sido objeto de secuestro en nuestra comunidad. Recuerdo el dolor de todas las familias que se han visto perseguidas y han tenido que hacer frente a situaciones económicas contra su voluntad para favorecer la libertad de alguno de sus miembros secuestrados. Recuerdo, me viene a la memoria el recuerdo de muchas familias que se han visto en situaciones de persecución en muchos municipios de nuestra comunidad. Y para mí, el espíritu de Ermua es la reacción que esta sociedad en diferentes momentos y de diferente manera, ha protagonizado contra esa decisión que una parte de nuestra sociedad adoptó, de enfrentarse por la fuerza a la mayoría de esta sociedad. Barkatu. Quería preguntarle a la consejera Tapia. Ha explicado que hay algunos procesos de ventas con Rusia que han quedado paralizados por la guerra. No sé si tienen datos de la afección económica real en contratos o número de empresas. Desde el momento que se produjo la invasión en febrero de este año 2022, desde Basque Trade Investment, desde la Agencia Vasca de Internacionalización hemos estado en contacto directo, tanto con las 2 oficinas que teníamos, con los agentes en Rusia y en Ucrania, como con las empresas directamente afectadas, tratando de buscar una alternativa adecuada para las situaciones particulares que tenían. En algunos casos eran entrega de contratos, algunos ya estaban en camino. Imaginemos una gran maquinaria, parte de ella estaba ya entregada en contenedores, parte estaba en camino, qué hacer en esa situación. Bueno pues los diferentes avales que se habían conseguido como consecuencia de un contrato que estaba en marcha. Hay casos muy diferentes y muy diferenciados, que se están trabajando y se continúan trabajando. Y me va a permitir como consecuencia de pues ser, lo más discreta posible ante esta circunstancia, no ofrecerle detalles. Pero tenemos datos concretos y vamos trabajando con todos y cada uno de ellos para darles una solución lo más adecuada posible a cada caso particular. Y aparte de esos casos muy concretos y muy, vamos a decir, flagrantes y muy complejos, después se van produciendo otro tipo de actuaciones en cascada, como consecuencia de que quizá una empresa tenía un contrato muy grande firmado con Rusia para cualquier tipo de actividad, y como consecuencia de eso habría un contrato de proveedores que también se ha visto afectado en segunda instancia, y que es al que tendríamos que atender en estos momentos. Sí, dos cuestiones. Una relacionada con esto, entiendo que estas situaciones no estaban contempladas en la remesa de ayudas que se habían activado con todo el tema de la invasión rusa de Ucrania. Y no sé si tiene algún dato. Que detalle, que explique exactamente cuál ha sido el impacto de todas las ayudas que en los últimos meses ha desarrollado adoc el Gobierno para paliar estas situaciones, ¿no? Bueno, tengo unos pequeños datos, porque precisamente ayer, los lunes celebramos reunión del Consejo de Dirección y dado que hoy se aprobaba en Consejo de Gobierno el nuevo programa Bultzatu, y que todavía nos queda un programa de atención a las empresas más intensivas en uso del gas, y que esperemos que para finales de mes esté aprobado. Sí hicimos un repaso de diferentes medidas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de estos meses. Más allá del programa de ayudas que habíamos dado a conocer a inicios de febrero. Algunos de esos 600 millones de euros, más de 600 millones de euros que habíamos puesto en marcha iban dirigidos, por ejemplo, a temas de eficiencia energética, que lo que hemos hecho es intensificar y acelerar. Pero sí se han puesto en marcha nuevos recursos con dotaciones adicionales. Si empezamos por el de hoy, el programa Bultzatu son 20 millones de euros adicionales y con 5 millones, dotaremos ese programa de empresas intensivas en consumo de gas que va o complementa las ayudas establecidas por el Estado español, va un poco más allá. Pusimos en marcha un programa Aholku que ya está operativo desde junio, que se articula también desde Bti desde la Agencia de Internacionalización, que trata de dar un asesoramiento legal a esas consultas vinculadas con la situación en Rusia y en Ucrania. Cómo podemos continuar y qué tipo de contratos tenemos, y está dotado con 200.000 euros. Acaba de iniciarse, por tanto, ahí no le puedo hacer ninguna valoración adicional. Recordarán que el programa Bilakatu inicialmente se puso en marcha con 25 millones de euros. Lo dotamos con 27 millones de euros más, y se han presentado 203 proyectos, de los cuales se han aprobado 134. Por tanto, con 52 millones de euros hemos conseguido apalancar 343 millones de euros. También les tengo que decir que se habían presentado hasta 660 millones de euros, por lo cual, pues bueno vamos a poder ayudar a un 50%. O sea que ahí hay dinamismo en este, en este país todavía . Vamos a ver qué es lo que ocurre en adelante, pero todavía hay ganas, medidas flexibilizadoras que se aprobaron junto o bueno que se han publicado junto con ese programa de asesoramiento. Flexibilizadoras en cuanto a programas que ya estaban en marcha, en cuanto a devolución de préstamos reintegrables, períodos de devolución, pues puede ser un un Bideratu, un Indartu. Todos esos programas han visto ampliados los períodos de devolución. Aplazamientos que se han ido dando así como aplazamiento de alquileres, tanto en lo que son parques tecnológicos como en todo lo que son polígonos industriales de Sprilur. Y además, bueno por señalar algunas cosas más, ayudas en el sector agrario, el sector pesquero. Recordarán ustedes en el sector pesquero. En el sector pesquero son ayudas al gasóleo. A tratar de que ese, ese impacto que están sufriendo como consecuencia de la subida del precio del gasoil, pues bueno pueda haberse paliada de alguna manera. Son 5,1 millones de euros. En el marco temporal, pagamos otros 2,5 millones de euros en minimis en ayudas a piensos. Total son 14 millones de euros lo que hemos puesto en marcha y otros 16 millones en sector cárnico, en sector agrario y en ayudas a piensos, si exactamente. Con lo cual son 16 más 14. Y además, tenemos un programa especial denominado Handitu, que es un programa nuevo, un programa especial de 25 millones de euros ya tramitados, con proyectos estratégicos también en el sector primario, que nos permiten de alguna forma impulsar este sector ante esta situación concreta. Por tanto, ven ustedes que hemos tratado de ayudar y de apoyar diferentes tipos de sectores económicos y tendremos una valoración un poco más importante pues allá por septiembre, pero bueno, éstos son los datos de ayer a mediodía. Ekonomiari lotuta. Gaur Mercedesen bilera garrantzitsua aste honetan. Ez dakit zer uste duen Ekonomia Garapen sailburuak. Aste honetan akordiorik ez badago, inbertsioak kolokan egon daitekeen. Eta bestetik, bozeramailari galdetu zaio efemeride baten inguruan. Gaur hain justu, 2 urte dira hauteskundeak egin zirenetik, ez dakit zer balorazio egiten duen Jaurlaritzak. Helburuak bete dira, pandemia gainditzea zein helburutakoa. Bueno, nik uste dut Mercedesen kasuan gaur bilera garrantzitsua. Esango nuke aste honetan izan daitekeela ba ba nolabait Mercedesen etorkizuna definitzeko fase erabakiorra. Esango nuke momentu erabakigarri batean gaudela etorkizuneko inbertsio hori eta etorkizuneko plantak nolakoa izango den aztertzeko eta martxan jarri ahal izateko erabat. 1200 milioi baino gehiagoko inbertsioa aurreikusita dago. Nik uste dut 1230 milioi eurotako inbertsioa da martxan jarriko dena eta hori etorkizunera begira, bai Mercedesen bertan, haien langileentzako beraien enpleguarentzako, baino baita ere zuzeneko enplegua ez duenari eragiten diola eta beraz herriarentzako gure herriarentzako erabat garrantzitsua. Eta aldi berean ba bueno negoziaketa bat ematen ari da enpresa eta langileen artean edo enpresaren ordezkaritza esango genuke zuzendaritza eta langileen artean. Guztiak baitira enpresa gure aldetik. Badago borondatea zuzendaritzaren ikuspegitikan ba bueno erretiratu egin da puntu bat oso nolabait kaltegarri bezala ikusten zela ba langileen ordezkarien aldetik, eta beste alde batetik nik uste dut baita ere ba gehiengo sindikalaren aldetikan baita ere borondate bat akordioetara iristeko eta beraz espero dugu aste honetatik o aste honetan zehar emango dela aurrera pausoren bat. Eta gobernu bezala tokatzen zaiguna da ba eraikitzailean guztioren guztion onurarako izango den inbertsio hau gauzatzea eta bultzatzea. Nik uste dut guztiontzako langile askorentzako onura ekarriko duela eta ez bakarrik momentu honetan, baizik eta etorkizun luze batera begira. Niri egin didazun galderari erantzunez. Gaur Gobernu batzordearen azkeneko partean lehendakariak gobernu programan hartuta dauzkagun konpromisoen azterketa zehatza egin du. Gaur dira bi urte hauteskundeak izan zirela, Legebiltzarra aukeratu eta gaur egun indarrean dagoen Jaurlaritza hau izendatzeko. Eta gure lan ildoa egon da argi eta garbi zehaztuta eta norabidetuta alderdi gure gobernuari babesa ematen dioten alderdi politiko horiek adostu zuten koalizio akordioan eta gobernu-programan. Orduan lehendakariak egin duen azterketa esan dizudan bezala zehatza izan da, eta gogoratu digu edo hausnarketa modura esan dugu gure programan dauden ehun eta berrogeitahamar konpromisoak jardunean direla, exekutatzen ari garela eta ekimenak ere neurri handi batean, 10etik 8 esan dezagun martxan daudela. Berak garrantzi berezia ematen diolako. Errepasoa egin dio gure legeen egutegiari edo legeak onartzeko daukagun konpromisoari. Gure gobernu programan jasotako legerik gehienak onartu ditugu Gobernu Batzordean, 36tik 30 onartu ditugu eta Legebiltzarrera bidali ditugu eztabaidatzeko, eta horiei erantsi behar zaizkie gainera gobernu-programan agertu eta legebiltzar gure legebiltzar-taldeek sustatu dituzten legezko proposamenak, lege bihurtzen ari direnak. Baina nolanahi ere, atzera begiratzeko gogoeta baino gehiago izan da aurretik dauzkagun hilabete luzeei erantzuteko dauzkagun eginkizunak gogoratzea. Horiek bilduta daude gobernu-programan eta oso modu berezian bilduta daude. Gobernu-programaren hasieran bilduta dauden herri helburuen zerrenda horretan. 10 helburutan zehaztu genuen. Zeintzuk ziren gobernu honek gizarteari egin behar zizkion ekarpen nagusiak eta horiek neurtzen dute oso modu egokian zertan ari garen eta zein den gure borondatea. Eta gogoratuko dizuet helburu nagusiak zirela eta bide onean dihoazela. Lehenengoa zen langabezia jaistea. Bigarrena zen gure industrian eta zerbitzu aurreratuetan gure Bpgaren %40a lortzea. Beste helburu bat geneukan, gizonen eta emakumeen berdintasunari lotutakoak. Baita ere hezkuntzaren arloan, ikasketak uztearen tasa hori gero eta txikiagoa izatea. Edo gure jardunean sortzen ditugun inbernadero moduko gasak edo kasu horien isurketak jaistea. Baita ere garapen eta ikerketari dagokionean, Europako media gainditzea eta gure gizartean dauden desberdintasunak ere, gutxitzea. Horietan ikusten dugu aurrera goazela eta beraz, helburu horiek betetzeko moduan izan gaitezkeela hemendik eta agintaldia amaitu arte. Badira beste 3 arlo ba pixka bat eh eh hain balantze positiboa ematen ez dutenak. Batak zerikusia du biziraupena luzatzearekin. Helburu bezala ipini genuen gizarte honetan 45 urtetaraino bizi ahal izatea da biziraupen horren alde lan egitea. Hor pixka bat atzeratuta daude. Baita ere oraindik eginkizun nabarmena daukagu energia berriztagarrien arloan. Helburu bezala jarri genuen kontsumitzen dugun energiaren %20 modu berriztagarrien sortutako izatea eta oraindikan ez dugu hori lortu. Eta gero ba jaiotza tasen arloan ere badago zeregina. Orduan, horiek dira gure eginkizun nagusiak, baita ere gaur egin dugun bezala eta Arantxa Tapia sailburuak eta Olatz Garamendi sailburuak egin duten bezala, unean uneko behar izan berriei erantzutea. Eta nola egingo dugun ba orain arte egin dugun bezala, lehenengo eta behin gobernu-programa beteta. Bestetik, oinarrizkoak diren zerbitzuak garatuta, osasunaren arloan, hezkuntzaren arloan edo gizarte laguntzen arloan. Eta hori egin nahi dugu gainera egonkortasuna zainduz, bai erakundeetan eta bai gure gizartean. Eta akordioak bilatuz. Eta garrantzi berezia ematen diogu baita ere balantze honetan ba momentu honetan aurrera egin ezinik dagoen autogobernu maila osatzeari eta Gernikako estatutua gozatzea ere. Kazetaria hizketan ari da. Pandemiarekin lotuta, Europatik aholkua etorri da laugarren txertoa ematearena. Jaurlaritza prestatzen ari den pentsatzen ari den hori nola egin eta hori ez dago mahai gainean. Gure osasun adituek entzun dute Europatik datozen iritzi horiek edo eskari horiek, baina baita ere gure osasun arduradunak oso pendiente daude momentu honetan Europa osoan gertatzen eztabaidarekin eta ikusten dugu erabakiak proposatu behar dituzten jakitunak eta zientziaren arloko adituak ez datozela bat zer egin behar den momentu honetan txertaketarekin. Batzuen iritzia da lehenbailehen ekin beharko litzaiokeela momentu honetan dauzkagun txertoekin, batez ere, pertsonarik zaurgarrienei dosi berriak ematen eskatuz. Baina aldi berean, ikusten dugu beste aditu batzuek esaten dutela itxaron egin beharko litzatekeela udazkenera arte. Eztabaida hau estatu mailan ere planteatuta dago. Gure osasun zerbitzuan ere planteatuta dago eta beti egin dugun bezala, azkenean iritzi teknikoa eta adituena izango den nagusituko dena eta horren arabera hartuko ditugu erabakiak. Europak eskatu du 60 urtez gorako pertsonei eta zaurgarrienak direnei txertoaren 4. dosiak ematea. Baino ez du esan, zer txerto klase erabili behar den eta hori da momentu honetan argitu beharko litzatekeena. Eta hori argitu bezain laster, Osakidetzak orain arte egin duen bezala, ekingo dio txertoa hartu behar duten pertsona horiei dagozkien dosiak emateari. Dena dela, uste dut aukera on bat dela. Aurreko astean ere genuen eta orain ere egingo dut txertatze prozesua bete ez duten pertsonei gogorarazteko, zer garrantzitsua den txertoa hartzea. Ze azkenean horrek ematen digu daukagun babesik handiena gaixotasun honen aurrean. Eta zer garrantzitsua den dauzkagun pauta guzti horiek behar bezala betetzea. Te pediría por favor un resumen en castellano de lo que ha sido la explicación en euskera en torno al segundo aniversario de la legislatura. Además, aprovecho también el turno para trasladar 2 preguntas más. Kazetaria hizketan ari da. El periodista está hablando. Me gustaría que valorara este comentario, además, vinculado con la situación actual del proceso de transferencias. El consejero portavoz también ha hecho referencia... de las 33 materias que formaban parte del programa. Me gustaría saber en qué momento estamos y porqué se ha producido el retraso respecto a aquella previsión inicial y hasta qué punto sus socios del Gobierno aquí en Euskadi, me refiero al partido socialista les están ayudando o no en esas gestiones que usted realiza con el Gobierno central. Y al consejero y portavoz también en relación con este segundo aniversario, teniendo en cuenta que además se cumple 10 años en el 2022 de la llegada de Iñigo Urkullu a Ajuria Enea, si también tienen la sensación de que el lehendakari se encuentra un tanto ya desgastado por esta acción de Gobierno. Si ya, quizás el hecho de haber tenido que afrontar situaciones tan complicadas, ha hecho que pierda brillo y que las iniciativas de Gobierno son absolutamente previsibles. Me permite la sonrisa, ¿no? Porque ha dado por hecho algo que puede ser la opinión de algunas personas, pero no creo que esté establecido en ninguna parte como algo objetivo y cuantificable. A eso se debía mi sonrisa. Pero paso, a paso a responder. Pues hoy, al inicio, al final del Consejo de Gobierno hemos dedicado un tiempo en el que el Lehendakari, de forma exhaustiva, como le caracteriza, ha realizado un repaso del nivel de cumplimiento del programa de Gobierno que acordaron los partidos, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi hace 2 años, para la formación de este Gobierno. En su repaso, el Lehendakari ha constatado que los 150 compromisos recogidos en el programa están en ejecución. Ha constatado que 8 de cada 10 iniciativas comprometidas están también en marcha, y ha constatado que una gran parte de los compromisos de elaboración legislativa que tenía que cumplir el Gobierno se han cumplido. De 36 proyectos de ley comprometidos en el programa de Gobierno, 30 han sido ya aprobados o están encauzados, 24 proyectos han sido aprobados en el Consejo de Gobierno y otras 6 se han instrumentalizado desde los grupos parlamentarios que apoyan este Gobierno mediante proposiciones de ley. De todas formas, no ha sido un análisis complaciente. Porque el carácter del Lehendakari es así. Y yo más que desgastado, lo que le veo es exigente en nuestros Consejos de Gobierno. Hay muy poco tiempo para la autocomplacencia y mucho para la exigencia. Y su intervención ha finalizado con una exigencia a todos los miembros del Gobierno para que nos centremos en lo que son los compromisos de la coalición y nos centremos también en el cumplimiento de los objetivos de país que están establecidos casi en el prólogo de nuestro programa de Gobierno. Podemos constatar que 7 de los 10 objetivos de país progresan adecuadamente, como se dice, en el sistema educativo. Me refiero a la reducción del paro, me refiero a la creación de más PIB industrial y en servicios avanzados. Me refiero a avanzar en el índice de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres, a la reducción de las tasas de abandono escolar, a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, a la convergencia en I+D con la media europea o a colocar a Euskadi entre los 5 países europeos con menor desigualdad social de acuerdo al índice Gini. Constatamos también que hay 3 objetivos de país en los que no estamos adecuado, adecuadamente progresando, como son aumentar la esperanza de vida de nuestras personas mayores hasta los 85 años, lograr que las energías renovables que genera Euskadi alcancen el 20% del consumo final de esta energía, o que aumenten en un 10% las tasas de natalidad. Por lo tanto, estos 10 objetivos de país nos marcan cuáles son aquellos ámbitos en los que tenemos que seguir trabajando para cumplir el programa de Gobierno, que tiene un objetivo principal, que es el de responder a las necesidades que los hombres y mujeres de nuestra sociedad tienen. Y el talante con el que nos disponemos a hacer cumplir estos objetivos se basan principalmente, primero, en el compromiso con las necesidades de esa sociedad, en el compromiso con el desarrollo de los acuerdos de Gobierno. Respondiendo además de forma puntual, como estamos haciendo hoy ante nuevas circunstancias que no estaban previstas en el momento de la formación de esta coalición, como puede ser la situación que se está creando en el mundo como consecuencia de la guerra de Ucrania y de los problemas de suministro que está habiendo. La adopción de diferentes medidas, es un talante que también está comprometido claramente con la asistencia básica a todas las personas del ámbito de la salud, del ámbito de la educación o en el ámbito de los servicios sociales y que tienen que ver también con la estabilidad de nuestras instituciones, con los acuerdos y con la colaboración. Y en ese sentido, también es objetivo de este Gobierno y de todos los miembros que formamos parte de él, el desarrollo del Estatuto de Gernika y su cumplimiento, que es un compromiso adoptado en el Consejo de Gobierno y por el que trabajamos todos los miembros del Consejo. Olatz. Eskerrik asko, egun on berriro. Sí, y al hilo de lo que comentaba el consejero, y intentando responder a todas las preguntas. Efectivamente, pues nos hayamos respecto a las declaraciones de unos o otros, nos hayamos ante un Estado compuesto territorialmente con una pluralidad reconocida, por lo tanto, entiendo que en ese marco nos tenemos que mover y en ese marco nos tenemos que mover, teniendo en cuenta y sobre la base de lo que establece nuestro propio bloque de Constitucionalidad y en ese bloque de constitucionalidad, subrayable desde nuestro punto de vista, que está inserto, que se incorpora el Estatuto de Gernika. El Estatuto de Gernika es un Estatuto que tiene obviamente esa naturaleza de ley orgánica, una naturaleza pactada y como tal, un Estatuto que ha de ser cumplido. El Estatuto de Gernika no es algo negociable. Otra cuestión diferente es que las materias que están avanzadas o que pueden catalogarse y que están catalogadas en nuestro Estatuto, hayan de ser objeto de negociación por las partes para detallar hasta qué límites, en qué condiciones, etcétera, han de desarrollarse y han de traspasarse. Lo que quiero decir con esto, es que efectivamente hay un calendario, hay un calendario de traspasos que en su día fue planteado y acordado y remitido por la Administración del Estado a este Gobierno. Y es un calendario, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo y nos está cumpliendo por parte de la Administración del Estado. Tal es así, que por parte del Gobierno Vasco hemos adoptado una actitud totalmente diferente a la que habíamos adoptado hasta la fecha y a partir de diciembre hemos comenzado a trasladar nuestras propuestas sobre las materias a traspasar y que están pendientes de traspaso por parte del Gobierno de España. En este sentido, hemos mandado, como bien saben, 5 propuestas que ya son conocidas. En alguno de los casos, no hemos recibido una respuesta concreta a ninguno de ellos, pero sí que me hemos respondido. Hemos obtenido una una notificación, un escrito, una carta en relación a una de las materias, la última de las que hemos remitido que es la de Salvamento Marítimo. Y la respuesta que se nos aventura, la respuesta que se nos plantea, tiene un atisbo muy claro, de que se hace mención a un análisis sobre la viabilidad jurídica de los traspasos. Vuelvo a decir, no estamos hablando de viabilidad jurídica de los traspasos. Esta viabilidad jurídica está ya marcada en el Estatuto y además está marcada y reconocida también en un calendario, un catálogo de traspasos que ya en su día se remitió. Por lo tanto, el calendario, efectivamente no se está cumpliendo. Ese total de materias que tenemos ahí todavía, quedan muchos por transferir, pero lo que entiendo es que lo que hace falta y la piedra angular de todo esto, está en una voluntad por parte del Estado de cumplimiento de estos traspasos. Apelamos por lo tanto, exigimos por lo tanto, que el Gobierno de España cumpla, cumpla con lo establecido en el Estatuto de Gernika. Vuelvo a decir, Ley orgánica pactada y negocie una tras otra cada una de las materias que están pendientes de transferir. Kazetaria hizketan ari da. El periodista está hablando. Bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Vuelvo. No he remitido o no he relacionado todas las materias que han sido traspasadas, porque entendía que eran conocidas, pero bueno obviamente esta legislatura lo conocemos. En el primer término de la legislatura tuvimos 4 materias que fueron objeto de traspaso. Recordaremos el ISN, centros penitenciarios, el Distrito Marítimo de Ondarroa, etcétera. Luego, a partir de diciembre, efectivamente, hay un hito importante, un hito importante que es la negociación del traspaso del ingreso mínimo vital que a todos es conocido y que tuvo un ingente trabajo por detrás, y nos llevó meses. Y de hecho tuvo también un papel en la Ley de Presupuestos, etcétera. Bien, y a partir de ahí se aprobó y se acordó en una comisión de transferencias este año, que no recuerdo ahora qué fecha fue. Este mismo año se ha acordado el traspaso del ingreso mínimo vital. A partir de ahí nosotros hemos remitido a la Administración del Estado, además, otra serie de propuestas, propuestas que también están ahí recogidas. Propuestas en relación a Meteorologías, Salvamento Marítimo que me refería. Hemos respondido al traspaso, no traspaso, o por lo menos a los escritos que nos mandaron en torno a trenes de cercanías, y hemos mandado también alguna otra que en este momento se me olvida. Pero bueno, que son todas conocidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente, no, no se nos al fondo de Cinematografía, que se me olvidaba, el Fondo de Protección a la Cinematografía, que es uno de los que se me olvidaba. ¿Qué es lo ocurre con todo esto? Hemos remitido unas propuestas muy detalladas, muy concretas, que para nosotras supondrían además, la posibilidad de poder suscribir, o sea, ya es un texto de acuerdo articulado lo que hemos remitido. No se nos ha contestado a nuestro texto articulado, a nuestros textos articulados. No hemos obtenido respuesta sobre el fondo, sino sobre los contenidos. Cosa bien diferente es que hemos obtenido respuesta, vuelvo a decir en el entorno de la última de las materias que hemos remitido, que es Salvamento Marítimo, y cuya respuesta, tal y como he referido, es una respuesta que induce a pensar que la Administración del Estado pretende arrogarse esa interpretación unilateral del Estatuto. No sé si ahora si le hecho mención a todas las materias. Kazetaria hizketan ari da. El periodista está hablando. ¿Le he hecho un comentario no? Le he indicado que yo no convivo con un lehendakari desgastado, sino que convivo con un lehendakari que es muy exigente y nos lo hace saber todas las semanas. Kazetaria hizketan ari da. El periodista está hablando. Bla, bla. Bueno. Efectivamente, ha realizado un comentario como casi todas las semanas. Ya ni recuerdo desde cuándo, sobre cuál es la situación epidemiológica y la situación del sistema sanitario. En el que ha constatado que existe un incremento importante de ingresos hospitalarios y de ocupación de camas hospitalarias con covid o por covid, y que el sistema está atento a ver cuál es la evolución. Y ésta es la reflexión que ha compartido. Que es básicamente la que estamos presenciando en todo el continente europeo. Una cuestión respecto a la posibilidad de cambios en la actividad programada, como ha ocurrido en otras, con las de la pandemia. En estos momentos no hay ninguna previsión de cancelación de actividades, ni de establecimiento de restricciones. Lo que es un recuerdo permanente de cuáles son las normas básicas que debemos mantener en esta situación, y en la que destaca especialmente la atención que debemos prestar a las personas mayores de 60 años y aquellas que tienen pues otro tipo de disfunciones. Y las recomendaciones básicas son a nivel personal, el uso de la mascarilla, cuando se produzcan aglomeraciones, el cuidado de la higiene personal y los procesos de vacunación que están establecidos, su cumplimiento, porque es la mejor defensa que tenemos. Y estamos pendientes de cómo se resuelva a nivel europeo, español y vasco el debate sobre la próxima vacunación. Quería preguntar a la consejera Tapia 2 cuestiones. Una, qué última hora tiene en relación a la negociación de Mercedes y qué espera. En segundo término, está interviniendo no sé si ha terminado ..... hasta hace un rato el presidente del Gobierno en el Congreso. Ha anunciado un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, en el que se estima la recaudación de unos 2000 millones. ¿Qué le parece esta figura que ha planteado el presidente en relación a esta figura? Empezando por el final, yo creo que en primer lugar, antes de opinar debería conocer exactamente el alcance de la medida y cómo se traslada. Pero creo que a principios de marzo hablábamos, pocos días después de la invasión, hablábamos de que nos encontrábamos en una situación de emergencia energética, que lejos de solucionarse, lo que estamos viendo es que se está agravando en toda la Unión Europea. Se han ido tomando en algunos países decisiones drásticas con el objetivo de proteger a las personas y a la industria de cada uno de los países. Francia ha decidido intensificar su apuesta por la energía nuclear. Alemania opta por intensificar el uso del carbón para generar energía y poder afrontar los posibles recortes en el suministro de gas. Estas decisiones, además, con el apoyo de los verdes alemanes. Austria, Países Bajos, también están intensificando otro tipo de actuaciones con el objetivo de garantizar el suministro de energía. Estamos en una situación que se están adoptando medidas excepcionales en muchos países. Por tanto, creo que tenemos que ser conscientes, que ante esta situación, ante un posible otoño invierno en el que el suministro de gas por parte de Rusia se pueda haber cortado, hay que adoptar medidas, medidas relevantes. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a analizar cuál es la, la medida concreta que se ha planteado para cuánto tiempo, en qué condiciones y demás. Tampoco puedo, puedo decirle muchísimo más. Kazetaria hizketan ari da. Lo encajaría, e insisto, sin saber nada más que lo que usted me está comentando, habría que encajarlo desde luego, en esta situación absolutamente excepcional y extraordinaria. Y desde el punto de vista del Gobierno Vasco, desde luego, nosotros seguimos con nuestra apuesta por garantizar que tengamos el suministro de energía suficiente para todo nuestro tejido económico y para todas las personas de Euskadi, haciendo una apuesta, ya que avanzamos hacia un escenario mucho más complejo del que tenemos en estos momentos. Prioridad en esos colectivos vulnerables, respondiendo además a las necesidades de nuestra industria. Vamos a buscar recursos e instrumentos que estén a nuestro alcance para desde luego, garantizar esa esa protección. Es muy importante para nosotros esa seguridad de suministro, pero creo que no sólo para Euskadi, lo es para el conjunto de Europa. Y sobre todo de verdad, ser conscientes de que estamos en esa emergencia energética de la que estábamos hablando ya en marzo. Y en cuanto a la referencia a la consulta, que me hacía del convenio, de la negociación del convenio colectivo en Mercedes, creo que lo comentaba previamente en euskera. Estamos en una situación, en una fase que podemos considerar determinante para el desarrollo de ese proyecto, de una inversión de más de 1.230 millones de euros que afecta a la puesta en marcha de unas actividades que hoy no existen en Vitoria Gasteiz, que van a poder condicionar el futuro de muchos empleos, no solamente los directos en la propia Mercedes, sino muchísimos indirectos. Y dado que esa negociación que se tiene que llevar en paralelo para adaptarse a esa nueva planta, a esa nueva producción que se va a poner en marcha. Observamos voluntad por ambas partes, tanto por parte de la dirección de la empresa que ha retirado el punto más conflictivo de cara a la parte sindical, pero también por la parte de la mayoría sindical. En estos momentos existe la voluntad, ese acuerdo, y confiamos en que con esas 2 voluntades sobre la mesa se pueda conseguir ese acuerdo. Estamos en esa fase, muy relevante para que se determine la asignación de esa nueva furgoneta totalmente eléctrica a Vitoria Gasteiz y se garantice un futuro no solamente de este año o del siguiente, sino un futuro de larguísimo plazo. Además, con una actividad de primer nivel de alta tecnología, con cualificaciones relevantes. Una de las explicaciones que ha realizado sobre los acuerdos del Consejo tiene que ver con la situación del personal de las prisiones vascas. Concretamente, el acuerdo de marzo entre Departamento de Justicia que se ha aprobado ahora. Quisiera saber por qué se ha retrasado tanto la aprobación de este acuerdo. Y además también si pudiera concretar, porque la consejera Artolazabal en mayo, el 20 de mayo, En la prisión de Martutene dijo que en breve, se iba a a activar la Bolsa de Trabajo, si puede concretar cuándo se va a activar esa bolsa de trabajo y cuál es el número de vacantes que se ha generado en ese doble proceso de cambios como consecuencia del concurso de traslados y de prejubilaciones o jubilaciones, en todo el personal....... Yo no conozco el tema en detalle, no dispongo de esta última información que me solicita usted. Por lo tanto le ruego que pida esta información en el Departamento de Igualdad. Con respecto al proceso de creación de esta Bolsa de Trabajo, la previsión es que el acuerdo que hoy hemos adoptado se publique en el boletín oficial en una semana, el día 19 de julio y puedan estar formadas las bolsas de trabajo para su utilización en otoño de este año. Oso ondo. Eskerrik asko. Prentsaurrekoa amaitu da. La rueda de prensa ha terminado. ------ ------ ------ ------ ------ ------79 ------
Todavía no hay comentarios
  •  usuario
    ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto