Vídeos Lehendakaritza Itunes
Se han encontrado coincidencias de la búsqueda en la transcripción. Haz click sobre las marcas rojas en la barra de progreso para posicionarte.
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

EKIAN, la mayor planta solar de Euskadi, echa a andar

27 de enero de 2020
Transcripción
Arabako aldun nagusi jauna, Ramiro;
Erribera Beitiako alkate andrea, Miren;
Arantxa sailburua eta zuekin bateraetorritako herri agintari eta herri
ordezkariak; eta gaurko honetan, Asiergoraintziak Joni ere nire izenean sendatu
dadila, Iñigo eta Iñigo bikoiztua; PeioArasurreko zuzendaria ere bai;
eta gainontzeko 26 enpreseetako ordezkarioi,gaur bereziki, nire esker ona
eta egun ona izan dezagunaren opa.
Beraz, EKIAN proiektuaren kide zaretenenpreseetako arduradun guztioi,
jaun andreok, egun on. Duela urtebete aipatuegin da, duela urtebete parte hartu egin
genuen elkarrekin proiektu honenaurkezpenean Europa Jauregian. Orduan
ere izan genituen Legebiltzarreankritikaren batzuk. Modu hau
planteatzeagatik. Gaur EKIAN parkeaerrealitate bat da. Zorionak eta
eskerrik asko inbertsio hau bultzatu etabideratu duzuen lan talde guztiei.
EKIANek etorkizuneko bi erronkauztartzen ditu. Batetik, ekologiko
energetikoa eta teknologiko digitala. Bierronka horiek aukera bihurtzen ditu.
Proiektu hau 2030rerako EnergiarenEuskal Estrategian txertatzen da.
Asmo eta helburu garrantzitsuak dauzkaestrategia horrek. Alde batetik,
Euskadin berriztagarriekin sortutakoenergia %15era arte handitzea. Bestetik,
energia kontsumoaren %32 haren jatorria,energia berriztagarria izatea.
Helburu energetiko eta ekologikoekinbatera, EKIAN funtsezko inbertsioa da
sektore industrial etateknologikoentzat. Euskadin energia
garbi bat gehiago izatea lehenetsikodugu eta, era berean, ingurumenaren
erronka aukera industrial bat bezalabultzatuko dugu.
Agradecemos, por lo tanto, y reconocemosel trabajo realizado por el Ente Vasco
de Energía y KREAN, junto a laCorporación Mondragón, Arasur y todas
las empresas participantes para hacerrealidad este proyecto. Hace un año,
también junto al Ayuntamiento deErribera Beitoa- Ribera Baja y la
Diputación Foral de Araba, tuvimos laoportunidad de conocer la génesis de
este proyecto. Hoy hemos visto elproceso constructivo de un parque solar
fotovoltaico que comienza ya va aproducir energía, que está produciendo ya
desde el pasado mes de diciembre.EKIAN aúna el reto ecológico-
energético con el tecnológico-digital.Convierte estos dos retos en una
oportunidad. Este es el doble valor deeste proyecto. Por una parte, se integra
en la estrategia vasca de energía ycontribuye a avanzar en dos objetivos:
alcanzar la cota del 15% de generaciónde energía renovable en Euskadi,
y elevar el consumo del origen renovablehasta un 32% para al año 2030.
Y por otra parte, EKIAN participa en laestrategia RIS 3 de especialización
inteligente y supone una inversión clavepara el sector de la industria
tecnológica más avanzada de Euskadi.Este proyecto suma el valor de contar
con más energía limpia, al valor decontar con una industria más avanzada
y competitiva. Una industria que no rehúyeel compromiso que supone
la descarbonizacion en sus proyectos yen sus procesos productivos. EKIAN abre
nuevas alternativas para desarrollar unaproducción más sostenible, impulsa
sectores de actividad tecnológica ygenera oportunidades de empleo de mayor
calidad. Euskadi aspira a ser unterritorio líder en el mercado
internacional de las energíasrenovables.
En el Parlamento Vasco hemos alcanzadoun amplio acuerdo para seguir avanzando
en la producción de energía renovable,tanto solar, como fotovoltaica, como
marina y también eólica. La transiciónenergética es un desafío compartido
y una oportunidad global. Desde elGobierno Vasco y el conjunto de las
instituciones, vamos a seguir impulsandoproyectos renovables, combinando
distintas tecnologías que, a día de hoy,son muy competitivas en el mercado y que
ejercen de doble valor medioambiental eindustrial para el futuro de Euskadi.
Proiektu honek ate berriak
irekitzen dizkio ekoiztengarbiago bati eta industria eta
teknologiaren lehiakortasunari laguntzendio.
Helburu bera dugu, jarduera sektoreberriak bultzatzea eta kalitate
handiagoko enplegu-aukerak sortzeahorren bitartez. Beraz, gaurko honetan,
EKIAN proiektua osatzen duzuenguztioi, zorionak, baina batez ere
eskerrik asko!
Todavía no hay comentarios
  • Faceless avatar thumb 70
    ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto